LES PREPOSICIONS

Tema 8

Usos incorrectes d’algunes preposicions i locucions prepositives
Si volem expressar causa, podem emprar les locucions a causa de, per culpa de, gràcies a. Mai hem d’utilitzar l’expressió degut a en aquest sentit, ja que és incorrecta. La forma degut és correcta quan és un participi o un adjectiu. En aquests casos, concorda en gènere i nombre amb l’element que acompanya. S’ha d’emprar la locució prepositiva a l’abast de en lloc de la forma a l’alcanç de, que es tracta d’un castellanisme. Són locucions prepositives amb significats diferents. Per tant, no les hem de confondre. amb vista a / en vista de / en vistes de Amb vista a: ‘Pensant en, amb la intenció de.’ En vista de: ‘Considerant, atenent.’ En vistes de: ‘Indica situació en un punt des del qual hom pot veure un lloc determinat relativament llunyà.’ Aquesta construcció pot tenir diversos significats: locatiu, ‘immediatament després’ o ‘com a conseqüència de’. En cap d’aquests casos, podem emprar la construcció *arrel de. Són locucions prepositives sinònimes i signifiquen ‘en substitució de’. Per expressar aquest sentit, no podem utilitzar el castellanisme en ves de. Recordeu que enlloc és un adverbi que significa ‘en cap banda’ i no l’hem de confondre amb en lloc de. 8�Avui no he pogut agafar el tren degut a la vaga de transports. 4�Avui no he pogut agafar el tren a causa de / per culpa de la vaga de transports. 8�Degut a la nevada, ha augmentat el nivell dels pantans. 4�Gràcies a la nevada, ha augmentat el nivell dels pantans. Aquestes inundacions són degudes a les intenses pluges d’aquests dies. participi La testimoni s’ha dirigit al jutge amb el respecte degut.
adjectiu

a causa de

a l’abast de

8�L’accés als museus és a l’alcanç de qualsevol persona. 4�L’accés als museus és a l’abast de qualsevol persona.

Amb vista a guanyar el judici, l’advocada cita la part demandada. En vista de les proves practicades, la magistrada jutgessa ha absolt l’acusat. Després de caminar dues hores, per fi érem en vistes de la Vall d’en Bas.

4�Sempre passeja arran de riu. 8�Arrel dels últims esdeveniments, s’han hagut d’instal·lar càmeres de seguretat. 4�Arran dels últims esdeveniments, s’han hagut d’instal·lar càmeres de seguretat. En comptes d’ / En lloc d’escoltar la decisió de la magistrada jutgessa, es va posar a plorar desconsoladament.

arran de

en comptes de, en lloc de

8�No trobo les claus en lloc. 4�No trobo les claus enlloc.

Morfosintaxi

139

amb referència a. És substituïble per malgrat. No obstant el vent. com a 8�Va testificar al judici com pèrit de la part demandada. substantiu Aquesta locució prepositiva equival a la locució en qualitat de i es redueix a com davant d’un article o d’un demostratiu. 4�Pel que fa a / Referent a / Respecte a l’hora del judici. quant a o bé altres construccions com respecte a. van saltar en paracaigudes. 8�Es comporten com a criatures. prep. referent a. substantiu 4�Li costa tocar els sons baixos del contrabaix. 4�Quant a l’hora del judici. adjectiu 4�Viu als baixos de l’edifici. pel que respecta a. finalment es durà a terme a les 11 del matí. 140 Morfosintaxi . 8�Aquesta nit han dormit baix les estrelles. 4�Va testificar al judici com a pèrit de la part demandada. quant a. que introdueix comparacions i que es pot substituir per igual que. 4�Va testificar al judici en qualitat de pèrit de la part demandada. com si fos. 4�Va assistir a l’acte com el representant de l’empresa. però mai de preposició. d’adjectiu o de substantiu. Sota pot fer de preposició o adverbi. 4�Aquesta nit han dormit sota les estrelles. Cal distingir com a de l’adverbi com. prep. 4�Posa-ho aquí baix! adverbi 4�En Ramon és més baix que en Gerard. substantiu 4�Sol embrutir-se els baixos dels pantalons. 4�Posa-ho aquí sota! adverbi sota / baix Baix pot fer d’adverbi. finalment es durà a terme a les 11 del matí. no obstant la investigació. 8�Va assistir a l’acte com al representant de l’empresa. pel que fa a 8� En quant a l’hora del judici. encara han quedat alguns punts foscos. 4�Es comporten com criatures. de la mateixa manera que. a propòsit de. L’expressió en quant a és incorrecta i en lloc seu cal emprar pel que fa a. 4�Es comporten igual que criatures. Els Mossos d’Esquadra porten el cas i. finalment es durà a terme a les 11 del matí. 4�Va assistir a l’acte en qualitat de representant de l’empresa.LES PREPOSICIONS Tema 8 no obstant Es tracta d’una locució prepositiva que sempre ha d’anar acompanyada d’un sintagma nominal que la complementi.