.rV/r, Cv.

SARIBUMIJAYA
\6J
enen : 6adbumlay.@ynair.@m

J67i96j.5621238 Iax 5622288 Jl PakisSidoEjo IiV l5A Surabaya60256Tolp

gaaBlr!
No. Penhal : SBJ/031M1,2011 : P43s@n P6nbu5i6n SlMS6Bdery

saEilcdltuha tllalah sno€anT&lali.l MstarraEehira.las.retrukyr*&eribiht: ( s,nrr gdsy €&lrr rati rbt 4 ffi4sgr*, l2. 3. 4. 5. leddrBstlgbor KoGltutsi b€toihE O 80Cn l(dEftrbi!*EFE€'. OEvelpack SiayE lg!hsder3!$srB.!*y

kt

apalacrl6@ p.n?el

lihEs

surdata.

: asa.l 12*lder i't2th_(6rn€b.) :96'LF stt6€16 *n!a**. pipaBaringan : Sepanjanq : Rp. aa00o-000

{ D.J+n Fltrr rrE irs r4irt )

g6ar€r*bn tu6 6dfil!tr]B*: '/ Pedhan3in rlt r' tu qddn Pdnpsdfi Fqbngklp4nra r' S€rrI€Fr€ter si* FC !.tgLr SysrdFsnlayaB lil€ suu bq $d.h seleld &rE4 !4i! *bqgai berikut : r' Debt.ir :TlFrFb " |<r€fiaGair .l*' t Wama : Se.iysng didapet
Det$*js pe|ld€m *ri, *rnoga I'le l]E|Buri kebt ulEn B€p.lc Ata! p.rldi! <b. lGF slEqgEr. !+a6qt*6na.ilr SuBb3Ya,1 Juli 20i l

Htlt.zAtNt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful