PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII – INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt. 1 Lucrări ce se controlează, verifică, recepţionează 2 Verificarea proiectului de instalaţii electrice de verificatori proiecte atestaţi de MLPTL (Ie) Predarea proiectului executantului Predare amplasament Executia prizei de pamint Verificarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Execuţie coloane de alimentare Execuţie trasee circuite electrice Execuţie trasee circuite curenţi slabi Montare aparate electrice, aparate de iluminat, tablouri electrice Realizarea instalaţiei de paratrăznet Verificarea instalatiilor electrice si punerea lor in functiune Recepţia la terminarea lucrărilor Urmărirea calităţii şi funcţionării instalaţiilor Recepţia finală Documentul scris care se încheie 3 Referat verificare PV PV PVLA BM PVC, PVLA Cine întocmeşte şi semnează 4 verificator atestat B B, E B, E, P. B, E B, E, I B, E

PVC PVC BM, PVPF PVTL

B, E B, E B, E, P, F CR, I B

PVRF

CR,I

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII – INSTALATII INCALZIRE PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII – INSTALATII SANITARE .

E.E.I B.E. E.PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII – REZISTENTA Nr. I 1.1 2.1 5. HIDROIZOLAŢII TERASE Recepţie structură şarpantă Verificare suport pentru învelitori ş i izolaţii de orice fel STRUCTURĂ DE REZISTENTĂ Recepţie structură de rezistentă B.1 4. crt.1 Faza de lucrare supusa controlului LA PRELUAREA AMPLASAMENTULUI Predarea.se repetă la fiecare nivel) Verificare cofrare şi armare stâlpi. E B.3 IV 4. E.1 1.2 3. G B. I PVR + FD B. P. P Document de atestare a controlului PVR PVT PVR PVR PVLA +FD PVR PVLA B.2 III 3.3 V 5. armare şi poziţionare goluri la fundaţie radier Recepţie fundaţii Hidroizolaţii şi alte izolaţii. E.P.2 II 2. E. primirea amplasamentului şi a bornelor de reper Trasarea pe teren a obiectului PREGĂTIRE TEREN DE FUNDARE Verificare natură teren de fundare Verificare cota de fundare INFRASTRUCTURA Verificare cofrare. P.1 3. P B. E.I B. P PVLA PVLA Participa la control B. E. P ( topometru ) B.planseu Verificare aspect beton după decofrare ŞARPANTĂ.P B.2 VI 6. E.E. Verificare cofrare şi armare grinzi.P PVLA PVLA+ FD PVLA .2 4. ÎNVELITORI. P B. E B. verificare suport şi mod de execuţie SUPRASTRUCTURA (pentru un nivel .

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII – HIDRANTI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful