APROBAT, Dir. Adj.

IP Aparaschivei Doru

DESCOPĂR LUMEA CITIND prelucrarea conţinutului educativ al textelor literare şi non literare
Justificarea programului În societatea actuală datorită circulării rapide a informaţiei, a utilizării din ce în ce mai dese a calculatorului, a faptului că acesta este indispensabil se observă o descreştere a interesului pentru lectură. În ciuda ritmului accelerat al vieţii contemporane, lectura literară sau nonliterară poate constitui o sursă eficientă de influenţare comportamentală pozitivă pentru tineri şi nu ar trebui neglijată în ofertele de activităţi educative. În mediul carceral unde timpul este suficient, acest mijloc de a descoperi lumea prin lectură, de a pătrunde în tainele ei se dovedeşte a fi foarte util, scopul final urmărind realizarea unor modificări comportamentale astfel încât să se reducă riscul de recidivă pentru cei care au comis fapte sancţionate de legea penală. Programul urmăreşte în special sublinierea încărcăturii educative emoţionale şi chiar practice pe care o conţin textele de orice tip. Situaţiile propuse de textele literare şi nonliterare se pot extrapola la experienţa individuală a participanţilor care-şi pot prezenta, în timpul întâlnirilor, propria experienţă de viaţă , dezvoltându-şi astfel capacităţile de comunicare. Scopul programului Constă în învăţarea şi dezvoltarea unor conduite acceptate social rezultate din interpretarea conţinutului educativ al unor texte literare sau nonliterare. Obiectivele programului: să-şi dezvolte capacitatea de a înţelege un text literar sau nonliterar

-

să-şi dezvolte capacitatea de a interpreta un text din punctul de vedere al mesajului educativ să exerseze şi să dezvolte conduite pozitive faţă de anumite situaţii de viaţă să-şi dezvolte capacitatea de comunicare şi relaţionare cu cei din jur
Str. Gării nr.12, Codlea, jud. Braşov, România Telefon: +40 268 251936 Fax: +40 268 251753 e-mail: pcodlea@dgp.ro Web: www.anp-just.ro

Beneficiarii programului Programul se adresează minorilor care au săvârşit fapte sancţionate prin lege şi care se află în penitenciar. Metodele utilizate Printre metodele folosite remarcăm: • conversaţia • lectura independentă • jocul de rol • problematizarea • dezbaterea • munca individuală şi de grup. Resurse implicate: Materiale: - culegeri de texte literare - culegerea de programe educative pentru minorii aflaţi în penitenciare - ziare şi reviste - prospecte, etichete - instrucţiuni de realizare a unui obiect, de utilizare a unor aparate - casetofon - tablă, cretă Umane: educatorul responsabil de program

Descrierea programului Programul este proiectat în 16 şedinţe , cu întâlniri de 2 ori pe săptămână, având fiecare o durată de 45 minute. Pentru fiecare şedinţă este programat a se studia un text literar sau nonliterar, care se citeşte independent sau cu voce tare în faţa clasei, apoi se analizează încercând să se descopere substratul emoţional şi educativ. Textele alese fac parte din programa de literatură pentru copii care se studiază pe parcursul claselor I-VIII.
str. Gării nr.12, Codlea, jud. Braşov, România Telefon: +40 268 251936 Fax: +40 268 251753 e-mail: pcodlea@dgp.ro Web: www.anp-just.ro

Tematica programului 1. Şedinţă introductivă – stabilirea regulilor de grup 2. Edmondo de Amicis – „Cuore (inimă de copil)” 3. Articolul de ziar (text nonliterar) 4. George Coşbuc – „ Mama” 5. Reţeta culinară (text nonliterar) 6. Ion Luca Caragiale – „ Vizită” 7. Etichete, prospecte, pliante, afişe, instrucţiuni etc. (texte nonliterare) 8. Grigore Alexandrescu – „ Boul şi viţelul” 9. Instrucţiunile tehnice ale unui produs (text nonliterar) 10. H.C.Andersen - „ Fetiţa cu chibriturile” 11.Enciclopediile 12. Mihail Sadoveanu – „ Panciuc” 13.Studiul de caz 14. Cezar Petrescu – „Fram –ursul polar” 15.Ghidul turistic 16.Evaluare finală Evaluarea secvenţială a programului se va realiza la sfârşitul fiecărei activităţi prin completarea unor fişe de muncă independentă sau prin întrebări de verificare. Evaluarea finală va consta într-o activitate separată în care participanţii vor reliefa conţinutul educativ al unor texte propuse de educator. Activitatea nr. 1 Tema: Şedinţă introductivă – stabilirea regulilor de grup

Obiective operaţionale: - să reţină numele celorlalţi membri ai grupului - să-şi stabilească regulile de grup pe care urmează să le respecte pe durata întregului program, precum şi sancţiunile ce le vor primi în cazul încălcării acestora Activitatea nr.2 Tema: Edmondo de Amicis – „ Cuore , inimă de copil” Obiective operaţionale: - să povestească pe scurt , conţinutul fragmentului prezentat - să povestească o amintire legată de şcoală
str. Gării nr.12, Codlea, jud. Braşov, România Telefon: +40 268 251936 Fax: +40 268 251753 e-mail: pcodlea@dgp.ro Web: www.anp-just.ro

Activitatea nr.3 Tema: Articolul de ziar Obiective operaţionale: - să participe la un joc în echipă, respectând regulile acestuia - să comenteze un meci de fotbal urmărit anterior la televizor - să înţeleagă că spiritul de fair- play trebuie să guverneze nu numai jocurile sportive, ci şi viaţa de zi cu zi
Activitatea nr. 4

Tema: George Coşbuc – „Mama” Obiective operaţionale: - să precizeze persoana care le este cea mai dragă şi calităţile pe care le admiră la aceasta - să-şi descrie sentimentele pentru propriile mame - să citească poezia şi să-i prezinte pe scurt conţinutul - să-şi proiecteze propria familie în viitor, precizând relaţiile pe care şi-ar dori să la creeze în interiorul acesteia Activitatea nr. 5 Tema: I.L.Caragiale – „Vizită”

Obiective operaţionale: - să identifice comportamentele nepotrivite ale personajelor din schiţă - să motiveze de ce anumite conduite ale personajelor lui Caragiale sunt considerate greşite - să dea exemple de situaţii în care şi ei au avut un comportament inadecvat faţă de cei din jur Activitatea nr. 6 Tema: Etichetele Obiective operaţionale: - să înţeleagă importanţa textelor nonliterare în viaţa cotidiană - să înveţe să folosească texte aparent inutile

str. Gării nr.12, Codlea, jud. Braşov, România Telefon: +40 268 251936 Fax: +40 268 251753 e-mail: pcodlea@dgp.ro Web: www.anp-just.ro

Activitatea nr. 7 Tema: Grigore Alexandrescu – „Boul şi viţelul” Obiective operaţionale: - să citească la prima vedere un text literar - să stabilească aspectele sociale şi trăsăturile de caracter ce sunt ridiculizate în fabula prezentată - să-şi dezvolte capacitatea de empatie Activitatea nr. 8 Tema: Instrucţiunile tehnice ale unui produs (aeromodel) – (text nonliterar) Obiective operaţionale: - să realizeze un aeromodel folosind instrucţiunile tehnice ale acestuia - să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă Activitatea nr. 9

Tema: H.C. Andersen – „Fetiţa cu chibriturile” Obiective operaţionale: - să dezvolte o atitudine empatică faţă de eroina povestirii şi faţă de oamenii nevoiaşi, în general - să povestească situaţii similare cu cele din povestire, trăite sau cunoscute - să înţeleagă faptul că, în viaţă, este importantă constituirea unei familii armonioase care să asigure cadrul necesar dezvoltării copiilor Activitatea nr. 10 Tema: Enciclopediile Obiective operaţionale: - să înveţe să caute informaţii cu caracter ştiinţific, în lucrări de specialitate - să înţeleagă importanţa dezvoltării cunoştinţelor de cultură generală - să reţină informaţii din diferite domenii de activitate, conţinute într-o enciclopedie
str. Gării nr.12, Codlea, jud. Braşov, România Telefon: +40 268 251936 Fax: +40 268 251753 e-mail: pcodlea@dgp.ro Web: www.anp-just.ro

Activitatea nr. 11 Tema: Mihail Sadoveanu – „Panciuc” Obiective operaţionale: - să înţeleagă gestul eroului principal din povestire ca o dovadă de preţuire şi devotament faţă de un prieten adevărat - să descrie ce înseamnă pentru el prietenia adevărată, făcând referire la propria experienţă de viaţă Activitatea nr. 12 Tema: Studiul de caz (povestirea educativă) Obiective operaţionale:

-

să identifice conduitele negative descrise într-un studiu de caz prezentat de educator, justificând alegerile făcute să facă distincţia între o conduită pozitivă şi una negativă Activitate nr. 13

Tema: Cezar Petrescu – „Fram, ursul polar” Obiective operaţionale: să povestească,pe scurt, textul prezentat să înţeleagă legătura ce se naşte între mame şi copiii lor, atât în lumea animală, cât şi în cea umană să precizeze care este conţinutul educativ al acestui text literar Activitatea nr. 14 Tema: Ghidul turistic Obiective operaţionale: - să înţeleagă necesitatea de a cunoaşte cât mai multe informaţii, atunci când se pune problema plecării într-o altă ţară - să înveţe unde să caute informaţii necesare adaptării la alte culturi şi civilizaţii

str. Gării nr.12, Codlea, jud. Braşov, România Telefon: +40 268 251936 Fax: +40 268 251753 e-mail: pcodlea@dgp.ro Web: www.anp-just.ro

Activitatea nr. 15 Tema: Reţeta culinară Obiective operaţionale: - să prepare o reţetă culinară (clătite) utilizând textul dintr- o carte de bucate - să conştientizeze valoarea educativă şi practică a unor texte nonliterare - să-şi dezvolte capacitatea de a relaţiona şi de a lucra în echipă

Activitatea nr. 16 Tema: Evaluare finală Obiective operaţionale: - să stabilească, împreună cu educatorul, concluziile programului - să completeze corect fişa de muncă independentă prin care se urmăreşte evaluarea finală a programului

Data începerii programului: 23.10.2007 Durata derulării programului: 2 luni Responsabil de program: inspector principal Ştaier Maria

str. Gării nr.12, Codlea, jud. Braşov, România Telefon: +40 268 251936 Fax: +40 268 251753 e-mail: pcodlea@dgp.ro Web: www.anp-just.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful