PSIHOTRAUMATOLOGIE SI ASISTARE PSIHOLOGICA

(PAP) Probe: 1. Probă scrisă: verificarea cunoştinţelor din tematica şi bibliografia recomandate. 2. Proba orală: 2.1. Analiza portofoliului academic al candidatului, 2.2. Nivelul de cunoaştere a limbii engleze, prin traducerea la prima vedere a unui rezumat al unei lucrări ştiinţifice dintr-o revistă de specialitate. Tematica pentru proba scrisă: 1. Sănătate şi boală mintală 2. Nevrozele. Tulburarea de stres posttraumatic 3. Definirea traumei psihice şi a reacţiilor la traumă 4. Interviul clinic şi observaţia 5. Factorii comuni în psihoterapie Bibliografie: Tudose, Florin, Tudose, Cătălina, Dobranici, Letiţia, (2011) Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi. Ed. Trei, Bucureşti. Ionescu, George, (1995), Tratat de psihologie medicală, Ed. Asclepios, Bucureşti. Ionescu, Şerban, Blanchet, Alain, Montreuil, Michelle, (2009) Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie, Ed. Trei, Bucureşti Holdevici, Irina, (1996, 1998) Elemente de psihoterapie, Ed. All, Bucureşti Mitrofan, Iolanda, (2008) Psihoterapie – repere teoretice, metodologice şi aplicative, Ed. Sper, Bucureşti Vasile, Diana Lucia, (2010), Trauma familială şi resursele compensatorii, Ed. Sper, Bucureşti