EVALUARE SI INTERVENTIE PSIHOLOGICA IN DOMENIUL EDUCATIONAL

(PDE) PROBE CONCURS 1. Examen scris. Tematica: 1. Psihologia aplicată in domeniul educaţiei – perspective si direcţii de dezvoltare 2. Dezvoltarea psihică: plurideterminare şi stadialitate 3. Dezvoltarea umană – stadii şi particularităţi ale vârstelor (prima copilărie şi preşcolaritatea; clasele primare şi gimnaziale; adolescenţa) 4. Diferenţe individuale în dezvoltare şi învăţare 5. Elevii înzestraţi şi talentaţi 6. Stiluri de comunicare educațională 7. Elemente de psihodiagnostic (particularităţi ale testării psihologice în şcoală, categorii de teste utilizate) 8. Consilierea psihologică în şcoală (delimitări conceptuale, etica profesională, interviul cu copilul, interviul cu familia) 9. Factori cognitivi şi noncognitivi ai învăţării şcolare 10. Metode şi tehnici de cercetare în psihologia educaţiei 11. Elemente de managementul carierei 12. Metode şi tehnici specifice utilizate în consilierea vocaţională 13. Valori şi interese vocaţionale: aspecte teoretice şi modalităţi de evaluare Bibliografie orientativă: 1. Birch, Ann (2000). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Ed. Tehnică. 2. Creţu, T. (2009). Psihologia vârstelor. Iasi: Polirom 3. Golu, F. (2010). Psihologia dezvoltării umane. Bucureşti: Editura Universitară 4. Golu, P., Golu, Ioana (2002). Psihologie Educaţională. Constanţa: Ed. Ex Ponto. 5. Mincu, C. (2010). Consiliere vocaţională, Bucureşti: Editura Credis 6. Mincu, C. (2010). Metodologia cercetării psihologice – aplicaţii, Bucureşti: Ed. Universitară 7. Mitrofan, N. (2009). Testarea psihologică, Iaşi: Editura Polirom 8. Mitrofan, I. (2003). Cursa cu obstacole a dezvoltării umane. Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea copilului. Iaşi: Editura Polirom. 9. Negovan, V. (2006). Introducere în psihologia educaţiei, editia a II-a revăzuta şi adaugită, Bucureşti: Ed. Universitară 10. Nelson-Jones, R. (2009). Manual de consiliere. Bucureşti: Editura Trei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful