INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

PROGRAMUL DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A

2006

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

În condiţiile ofertei tot mai variate de continuare a studiilor liceale şi a cerinţelor în continuă schimbare de pe piaţa muncii, considerăm ca fiind de o importanţă majoră sprijinirea tinerilor în luarea unei decizii corecte în ceea ce priveşte orientarea în carieră. Am structurat materialul de faţă urmărind etapele principale în alegerea traseului profesional, şi anume : autocunoaştere, informare şi resurse privind piaţa muncii şi posibilitatea de continuare a studiilor, luarea deciziei. Materialul este conceput pentru o perioadă de minim 5 ore de consiliere la clasa a XI-a, structurate în felul următor : I:   II :  III :   IV :  V:  Luarea deciziei privind cariera (Stiluri decizionale, etapele luării deciziei) Chestionar de interese tip Holland Miturile în alegerea unei cariere Resurse legate de piaţa muncii Resurse leagte de autoprezentare (CV, scrisoare de intenţie, portofoliu) şi prezentarea la un interviu de angajare Prezentarea scopului şi structurii programului Autocunoaştere

AUTORI : Coordonator : prof. psiholog Marin Plosca – CJAPP Prof. psiholog Ruxandra Vasilescu – CJAPP Prof. sociolog Eugenia Aramă – Lic. de Arte Plastice „R. Ladea” Prof. psiholog Nicoleta Creţ – Colegiul Naţional „E. Racoviţă” Prof. psiholog Laura Ionescu - Colegiul Naţional „G. Coşbuc” Prof. pedagog Simona Moldovan – Grup Şcolar Tehnofrig Prof. psiholog Mihaela Petre – Grup Şcolar „Aurel Vlaicu”

2

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

I. INTRODUCERE

Folosindu-se de cunoasterea de sine şi de situaţii, pentru a avea o percepţie apropiată de realitate, cu repere solide, ştiind să le analizeze, posedând metodele de investigaţie necesare, elevul va fi înarmat pentru a face faţă viitorului şi pentru a-şi alege drumul în lumea pe care o va descoperi ca adult şi pe care astăzi ne este greu să o prevedem. Orientarea şcolară şi profesională este, între altele, rezultatul unui proces în care se întrepătrund două sisteme de reprezentări: pe de o parte, reprezentările universului profesional şi ale ofertei de formare şi, pe de altă parte, reprezentarea de sine. Cele trei dimensiuni cognitive ale construcţiei unui proiect şcolar şi profesional sunt: cunoaşterea meseriilor, cunoaşterea filierelor de formare şi cunoaşterea de sine. Cunoaşterea de sine a unui individ implică observarea şi descrierea personalităţii sale globale, mai ales a unor dimensiuni ce joacă un rol important în procesul de orientare; este vorba, în special, despre interese, valori şi stiluri de atribuire. Aceste abordări analitice ale personalităţii nu le exclud pe cele cu caracter mai global, hotărâtoare în adolescenţă, care ţin de construirea identităţii, de dezvoltarea concepţiilor de sine şi, în special, de valorizarea sau respectul de sine. Şcoala are o reală responsabilitate în dezvoltarea personalităţii tinerilor, chiar dacă ea nu este nici pe departe singura responsabilă. Ea poate ajuta elevii să-şi construiască o imagine de sine. În această privinţă, un rol activ le revine actorilor din sistemul educativ (profesori, consilieri, diverşi educatori, prieteni şi colegi). Obiectivul fundamental este acela de a favoriza dezvoltarea personalităţii fiecărui elev, de a-l ajuta pe fiecare să-şi construiască o imagine de sine care să-i permită să facă opţiuni de orientare în acelaşi timp pozitive şi realiste. Se poate considera că viaţa unui individ este, între altele, o succesiune de experienţe de învăţare ce conduc la formarea unui ansamblu de reprezentări. Experienţele mai vechi constituie un factor de influenţă durabilă în orientarea comportamentelor ulterioare, iar reprezentările construite cu ocazia diverselor experienţe de învăţare trecute se aplică în mod aproape automat în interpretarea experienţelor actuale. După cum se ştie, orientarea şcolară şi profesională este rezultatul unui proces interactiv între mai multe sisteme de reprezentări: cea a universului profesional, cea a ofertei de formare şi reprezentarea de sine. Concepţia deterministă şi scientistă asupra orientării, care consistă în a descoperi (a revela) la elev aptitudinile înnăscute care îl destinau unui anumit tip de studii şi ca atare unui anumit loc în lumea profesională ("the right man in the right place") este astăzi depăşită şi abandonată. Ea a fost înlocuită de o concepţie educativă a orientării, conform căreia tânărul trebuie astfel format încât să fie capabil în orice situaţie şi în tot timpul vieţii să facă opţiuni de orientare conştiente, realiste şi adaptate. Elevul trebuie deci, să devină un actor al propriei orientări şi de aceea, trebuie să i se ofere mijloacele de a analiza situaţiile în care se va găsi, pentru a putea decide cu maximum de libertate. Or, la tineri, intenţia, voinţa, proiecţia propriei persoane în viitor rezultă din confruntarea, din dialectica celor trei sisteme de reprezentări (univers profesional, sisteme de formare, sine).

3

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

II. AUTOCUNOAŞTERE

Obiective :  identificarea scalei de valor personale  discutarea rolului pe care-l au valorile după care ne conducem viaţa  identificarea unor caracteristici personale  cântărirea aspectelor pozitive şi a celor negative

ACTIVITATEA 1 : LISTA VALORILOR MELE Materiale necesare: fişele elevilor Durată: 25 minute Descriere: Se distribuie fişele (ANEXA 1). Fiecare elev va ordona afirmaţiile prezentate în funcţie de importanţa pe care le-o acordă. După completarea fişelor de către toţi elevii se poate realiza o discuţie pe grupuri în care elevii vor împărtăşi colegilor de grup răspunsurile date. Este bine să se analizeze diferenţele şi asemănările care apar şi impactul pe care acestea le-ar putea avea asupra alegerii unei profesii şi asupra modului de viaţă în general. Discuţia se poate extinde la diferenţele de perspectivă asupra vieţii pe care le aduce a te conduce după valoarea „a-mi dedica timpul creşterii personale sau spirituale” comparativ cu „a trăi într-o casă cu multe facilităţi” sau „ a avea mult timp liber să fac ce vreau”

ACTIVITATEA 2 : PUNCTELE TARI ŞI SLĂBICIUNILE MELE Materiale necesare: fişele elevilor Durată: 25 minute Descriere: Într-o primă fază se distribuie fişe cu „Punctele male tari şi slabe” (ANEXA 2), care vor fi completate de fiecare elev. După completarea fişelor de către toţi elevii se poate realiza o discuţie pe grupuri în care elevii vor împărtăşi colegilor de grup răspunsurile date. Se poate începe o discuţie despre cât le-a fost de uşor sau dificil să realizeze acest exerciţiu şi de ce, dacă este sau nu important să ne cunoaştem pe noi înşine şi să putem discuta sau împărtăşi altora atât punctele tari cât şi punctele noastre slabe. Se va încerca deplasarea discuţiei pe posibilitatea remedierii unor aspecte mai puţin pozitive ale propriei persoane. Acest exerciţiu pune accent pe punerea în balanţă a calităţilor şi defectelor noastre; se recomandă ca discuţia să fie dirijată pe valoarea asemănărilor şi deosebirilor dintre oameni, precum şi pe importanţa autocunoaşterii Notă : Pentru uşurinţa multiplicării, anexele 1 şi 2 sunt pe o singură pagină.

4

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ANEXA 1 LISTA VALORILOR MELE Mai jos este o listă cu lucrurile pe care tinerii le consideră importante. Aşează-le în ordinea importanţei (de la cea mai importantă la cea mai puţin importantă) pe care le-o acorzi tu, personal. Care este cea mai importantă pentru tine? Încearcă să evaluezi ceea ce este cu adevărat important pentru tine, nu ceea ce spun alţii că este important. _____ A avea unul sau mai mulţi prieteni buni _____A avea bani să merg la film, să mănânc în oraş şi să-mi cumpăr mici lucruri care îmi plac _____ A avea note mari _____ A avea un prieten / o prietenă _____ A avea mult timp liber să fac ceea ce vreau _____ A avea o relaţie bună cu părinţii _____ A trăi într-o casă mare cu multe facilităţi (piscină, TV color, mobilă frumoasă, camere mari, camera mea, etc.) _____ A-mi dedica timpul creşterii personale sau spirituale _____ A deveni un bun atlet _____A învăţa multe lucruri noi _____A fi de ajutor prietenilor sau familiei _____A fi cinstit în viaţă, cu familia, prietenii şi munca pe care o fac.

ANEXA 2 PUNCTELE MELE TARI ŞI SLABE 1. Mă simt mândru/ă când______________________ spune că eu ___________________ 2. Mă simt marginalizat şi singur când __________________________________________ 3. Mă simt fericit când ______________________________________________________ 4. Mă enervez când _________________________________________________________ 5. Cred că mă pricep bine la __________________________________________________ 6. Sunt dezamăgit când_______________________________________________________ 7. Indiferent cât de mult încerc, niciodată _________________________________________ 8. Singurul lucru care îmi place într-adevăr este ____________________________________ 9. Punctele mele tari __________________ __________________ __________________ Punctele mele slabe __________________ __________________ __________________
5

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ACTIVITATEA 3 : CHESTIONAR DE INTERESE DE TIP HOLLAND Materiale necesare: chestionarul Holland (ANEXA 4), fişele de răspuns (ANEXA 5 – la finalul materialului) Durată: 45 minute Descriere: Ţinând cont de dificultatea practică de a multiplica chestionare pentru fiecare elev, întrebările pot fi citite cu voce tare de către profesor. Este însă absolut necesar ca fiecare elev să aibă o fişă de răspuns, pe care o găsiţi anexată în final. Afirmaţiile din chestionar vor fi citite în ordine, elevii acordând câte 2 puncte dacă le place respectiva activitate, 1 punct dacă le este indiferentă şi 0 puncte dacă le displace activitatea. !!! Răspunsul la fiecare întrebare (numărul de puncte) va fi trecut doar în pătrăţelul marcat cu câte o bulină de pe foaia de răspuns. In final se va face suma pe fiecare din cele 6 coloane de pe fişa de răspuns. Important este cel mai mare scor obţinut şi următorul în ordinea mărimii. Coloanele corespund fiecare câte unui tip de personalitate, pus apoi în legătură cu diferite domenii profesionale posibile, după cum apare în tabelul următor : Coloana Tip de Caracteristici Posibile profesii personalitate 1 Realist Tipul practic, îi plac activităţile în aer Mecanic, arheolog, inginer liber, are dificultăţi în comunicarea mecanic, tâmplar, sentimentelor, respinge ideile radicale, îi constructor, tehnician dentar, place să construiască şi să repare, îi place electrician, fermier, pompier, să muncească folosind mâinile bijutier, optician, poliţist, instalator etc. 2 Investigativ Îi plac activităţile intelectuale, rezolvări Antropolog, biolog, chimist, de probleme, nu îi plac regulile, are fizician, informatician, înclinaţii spre ştiinţă, nu e interesat de inginer de sistem, munca în colaborare, este original şi economist, geograf, geolog, creativ, este independent, raţional, curios, consultant management, pasionat de probleme teoretice farmacist, psiholog etc. 3 Artistic Sensibil, preferă să lucreze singur, nu îi Designer în publicitate, de plac mediile structurate, neconvenţional, modă, de interioare, actor, are nevoie de exprimare şi comunicare arhitect, profesor de teatru, individuală, original dans, jurnalist, fotograf, grafician, editor etc. 4 Social Abilităţi de a stabili relaţii interpersonale, Antrenor, profesor, psiholog, de a se implica în activităţi de ajutorare a asistent medical, medic, altora, este preocupat de starea celorlalţi, poliţist, coafor, asistent responsabil, comunică bine cu oamenii, social, logoped etc. este sociabil, îi place să i se dea atenţie, este popular, îi place să fie lider 5 Întreprinzător Îi place să domine, are dorinţă de putere şi Manager, publicitate, statut social, se pricepe să vorbească, are vânzător de automobile, energie, este entuziast, încrezător în sine, agent de asigurări, jurnalist, convingător. avocat, procuror, agent de turism, relaţii cu publicul etc 6 Convenţional Este stabil, are respect faţă de lege, Asistent administrativ, autorităţi, îi displac muncile fizice, contabil, casier, operator preferă activităţile bine definite, calculator, analist financiar, structurate, are autocontrol puternic, nu secretară, bibliotecar, caută roluri de lider, vrea să ştie ce se operator telefonie etc. aşteaptă de la el.
6

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ANEXA 4 CHESTIONAR DE INTERESE 1. Să repari ceasuri şi bijuterii. 2. Să fii numărător de bani (de exemplu persona care să primească şi dea bani la o bancă). 3. Să discuţi cu diverşi oameni despre problemele ce privesc comunitatea. 4. Să faci experienţe ştiinţifice. 5. Să conduci un departament administrativ. 6. Să cânţi pe o scenă. 7. Să repari motoare de automobile. 8. Să înregistrezi datele financiare ale unei firme. 9. Să ajuţi persoanele handicapate fizic să se pregătească pentru o meserie. 10. Să foloseşti microscopul pentru a studia celule şi bacterii. 11. Să cumperi marfă pentru un magazin mare. 12. Să fii artist. 13. Să faci mobilier. 14. Să lucrezi cu calculatorul sau cu un copiator într-un birou. 15. Să ajuţi pe cei neajutoraţi (handicap, bătrâni, copii cu probleme). 16. Să citeşti cărţi, reviste ştiinţifice. 17. Să fii manager de vânzări. 18. Să scrii scurte povestiri. 19. Să lucrezi pe o macara. 20. Să faci rezervări pentru zboruri de avioane, pentru hoteluri într-un birou de voiaj. 21. Să fii profesor sau învăţător. 22. Să faci muncă de cercetare într-un laborator fizic. 23. Să înregistrezi muncitori care au nemulţumiri la locul de muncă. 24. Să faci desene animate. 25. Să fii dulgher. 26. Să fii expert contabil (verificare). 27. Să studiezi sociologia, adică cum trăiesc oamenii împreună (grupurile sociale). 28. Să faci studii ştiinţifice despre soare, lună, planetă, stele. 29. Să câştigi bani din comerţ sau la bursa de valori. 30. Să predai muzica în şcoli. 31. Să asamblezi componentele unui echipament stereo. 32. Să verifici bugetul unei firme. 33. Să dai sfaturi privind legislaţia oamenilor săraci. 34. Să studiezi cauzele bolilor de inimă. 35. Să conduci un restaurant mare. 36. Să scrii un roman. 37. Să fii electrician. 38. Să ţii evidenţa mărfurilor, a ceea ce se consumă la o firmă. 39. Să ai grijă de oameni bolnavi. 40. Să utilizezi matematica pentru a rezolva o problemă tehnică şi ştiinţifică. 41. Să te ocupi de politica administrativă. 42. Să organizezi/regizezi piese de teatru. 43. Să conduci un tractor cu remorcă. 44. Să lucrezi cu cifre într-un birou de afaceri. 45. Să ajuţi persoanele care au ieşit din închisoare să îşi găsească un loc de muncă. 46. Să fii medic chirurg. 47. Să fii vicepreşedinte de bancă. 48. Să fii cântăreţ de jazz. 49. Să faci, repari, refinisezi mobilă. 50. Să studiezi o firmă şi să elaborezi un sistem contabil pentru nevoile sale financiare. 51. Să înveţi să califici adulţi pentru o meserie. 52. Să fii biolog marin. 53. Să fii juris-consultul unei firme. 54. Să citeşti articole despre muzică şi artă. 55. Să utilizezi şi să repari echipament de radio, telegraf. 56. Să supervizezi personalul administrativ al unui oficiu. 57. Să ajuţi oamenii în alegerea unei cariere. 58. Să examinezi efectele aerului poluat asupra mediului. 59. Să ocupi o poziţie de lider. 60. Să fii designerul reclamelor pentru reviste sau TV. 61. Să instalezi sau să repari telefoane. 62. Să urmezi un curs de matematică pentru afaceri. 63. Să supraveghezi persoane care au încălcat legea. 64. Să inventezi un nou tip de echipament tehnic. 65. Să fii agent imobiliar. 66. Să studiezi operele marilor muzicieni. 67. Să lucrezi în construcţii 68. Să controlezi actele băncilor pentru a descoperi greşeli. 69. Să participi la strângerea fondurilor de caritate.
7

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

70. Să faci cercetare ştiinţifică cu privire la utilizarea energiei solare. 71. Să lucrezi pentru a convinge guvernul să adopte o anumită măsură. 72. Să scrii o piesă de teatru. 73. Să montezi dispozitive electrice. 74. Să utilizezi calculatorul pentru a prelucra date contabile. 75. Să planifici activitatea altora. 76. Să lucrezi la realizarea unei inimi artificiale. 77. Să promovezi dezvoltarea unei noi pieţe de aprovizionare a populaţiei. 78. Să compui muzică sau să faci aranjamente muzicale. 79. Să construieşti etajere pentru cărţi. 80. Să urmezi un curs de contabilitate. 81. Să dai primul ajutor. 82. Să fii asistent medical de laborator. 83. Să faci afaceri, comerţ. 84. Să dirijezi o orchestră simfonică. 85. Să fii antreprenor în construcţii de locuinţe. 86. Să introduci informaţii în calculator. 87. Să lucrezi în calitate de consilier familial. 88. Să urmezi un curs de biologie la o şcoală sau universitate. 89. Să fii legiuitorul care să medieze disputele dintre sindicate şi patronat. 90. Să scrii reportaje pentru reviste. 91. Să faci jucării din lemn. 92. Să ţii evidenţa încasărilor pentru lucrările efectuate. 93. Să ajuţi copii cu tulburări mentale. 94. Să cercetezi, să cauţi un remediu contra cancerului.

95. Să fii judecător. 96. Să pictezi peisaje. 97. Să lucrezi ca paznic sau custode. 98. Să operezi într-un registru de încasări. 99. Să înveţi să ajuţi oameni în suferinţă. 100. Să conduci studii ştiinţifice privind controlul bolilor plantelor. 101. Să recrutezi şi să angajezi oameni pentru o mare firmă. 102. Să scrii scenarii TV. 103. Să conduci un autobus. 104. Să fii recepţioner la un hotel. 105. Să studiezi psihologia. 106. Să fii medic care să ajute la prevenirea bolilor. 107. Să călătoreşti prin ţară pentru a vinde produsele firmei. 108. Să faci scenografie pentru piesele de teatru. 109. Să repari lucrurile din jurul casei. 110. Să fii funcţionar administrativ. 111. Să coordonezi programul sportiv pe un teren de sport. 112. Să faci studii ştiinţifice despre natură. 113. Să organizezi şi să coordonezi afaceri. 114. Să aranjezi muzica de fond pentru film. 115. Să repari mecanisme. 116. Să operezi cu cifre pe computer. 117. Să conduci discuţiile de grup pentru copii delincvenţi. 118. Să ajuţi cercetătorii ştiinţifici în laboratoarele lor experimentale. 119. Să fii manager de producţie. 120. Să faci recenzii de cărţi ca un critic literar.

8

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

III. CUM SĂ ÎŢI GĂSEŞTI UN LOC DE MUNCĂ
Obiective:  Informarea elevilor privind modalităţi de căutare a unui loc de muncă  Exersarea abilităţilor de căutare a unui loc de muncă Materiale necesare: fişe de lucru, coli A3, markere, bandă adezivă Durata: 1-2 ore

ACTIVITATEA 1 - Ce trebuie să iei în considerare atunci când îţi cauţi un loc de muncă Profesorul face o prezentare succintă a miturilor în alegerea carierei şi a aspectelor importante legate de căutarea unui loc de muncă (vezi ANEXA 6). Se va urmări formarea unei imagini globale despre căutarea unui loc de muncă. În acest scop se pot folosi şi experienţele elevilor în căutarea unui loc de muncă pe timpul verii. ACTIVITATEA 2 - Modalităţi de explorare a oportunităţilor de angajare Colectivul de elevi va fi împărţit în 3 grupe. Fiecare grupă va încerca să găsească cât mai multe surse anunţate de angajare (gr. 1), cât mai multe modalităţi de identificare a locurilor de muncă neanunţate public (gr. 2), precum şi modalităţi prin care elevul însuşi poate anunţa disponibilitatea sa pentru un anumit loc de muncă (gr.3). În final de va realiza un poster cu toate modalităţile de explorare a oportunităţilor de angajare(vezi ANEXA 7). ACTIVITATEA 3 - Abordarea directorilor / patronilor sau a celor care angajează Colectivul de elevi va fi împărţit în patru grupe. Prima grupă va avea sarcina de a identifica care este traseul care trebuie parcurs de la explorarea oportunităţilor de angajare până la angajarea propriu-zisă. Ficare din celelate trei grupe va avea sarcina de a discuta şi analiza avantajele şi dezavantajele modalităţilor de abordare a directorilor sau patronilor (telefonic, personal, printr-o scrisoare) (vezi ANEXA 8). La final, se va realiza o planşă cu traseul care trebuie urmat pentru angajare şi cu o comparaţie a avantajelor şi dezavantajelor celor trei modalităţi de abordare. De asemenea, pe baza planşei şi a dicuţiilor anterioare, se pot organiza jocuri de rol pentru abordarea telefonică şi personală. ! Dacă timpul nu vă permite parcurgerea tuturor celor 3 activităţi de la acest capitol, propunem realizarea activităţilor 1 şi 3, şi eventual multiplicarea pentru fiecare elev sau prezentarea Anexei 7.

9

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ANEXA 6 Miturile în alegerea carierei Exista situatii in care tinerii nu iau deciziile optime legate de cariera deoarece sunt ghidati de anumite idei si convingeri irationale. Pentru a constientiza si a inlatura astfel de bariere ce ii impiedica in parcurgerea unui proces eficient de luare a deciziei, vom prezenta mai jos cateva din aceste convingeri (mituri) si varianta rationala de abordare a lor. Activitate cu elevii: “ Pro si Contra ” Obiective: - sa prezinte argumente prin care sa sustina sau sa combata o idee - sa inlocuiasca miturile ( ideile irationale) cu idei rationale Desfasurare: Se formeaza grupuri de 4 elevi. Profesorul pregateste biletele pe care noteaza cate un mit despre cariera, pe care le distribuie grupurilor formate. Din fiecare grup 2 elevi vor trebui sa aduca argumente prin care sa sustina afirmatia inscrisa pe biletel, iar ceilalti 2 elevi vor trebui sa o nege prin argumente.Fiecare grup va prezenta in fata clasei argumentele pro si contra ideii respective iar in final, ghidati de profesor, elevii vor identifica explicatia rationala pentru fiecare mit. Exemple de mituri despre cariera:
1.

Exista o singura profesie/ ocupatie care mi se potriveste. FALS : Orice individ are diverse abilitati, interese, valori. Nici una nu va exploata intregul potential, dar bineinteles ca vor exista unele mai potrivite decat altele. Important este sa fii convins ca ai decis in cunostinta de cauza si ca interesele, abilitatile si valorile tale se incadreaza in cerintele ocupatiei alese. Parintii, un test sau un expert stiu mai bine decat mine ce ar trebui sa fac. FALS: Intr-adevar, parintii, testele, consilierii te pot ajuta sa te cunosti mai bine si te pot indruma, dar nu uita ca decizia iti apartine. Pentru aceasta trebuie sa dai dovada de incredere in capacitatea ta de a lua decizii legate de viitorul tau. Toata lumea trebuie sa aiba succes in cariera chiar daca aceasta inseamna sa faca lucruri care nu ii intereseaza. FALS: Este foarte important ca profesia sau ocupatia pe care o ai sa iti placa, sa o faci cu placere. In caz contrar sa stii ca esti aproape de esec in cariera. Trebuie sa analizezi ce inseamna succes pentru tine: bani, putere, statut, faima. Uneori poti atinge toate aceste repere si totusi sa nu fii multumit de cariera ta.

2.

3.

4. Profesia mea trebuie sa fie ideala, sa imi satisfaca toate dorintele si nevoile. FALS: Fii realist! Orice profesie are aspecte pozitive si aspecte negative. Este important sa iti alegi porfesia care iti satisface cele mai multe nevoi, interese si contribuie la dezvoltarea aptitudinilor tale.
5.

Oamenii fie au succes in cariera, fie esueaza total. FALS: Invata sa iti evaluezi cariera in termeni relativi si nu in termeni de “ totul sau nimic”. De cele mai multe ori, esecurile sunt cele din care invatam cel mai mult, cele care reprezinta samanta viitoarelor succese.

6. Nimeni altcineva nu este indecis. FALS: Majoritatea tinerilor sunt indecisi raportat la ce fel de munca vor presta. Nu e nimic rau in a fi indecis , atata timp cat te preocupi sa strangi informatiile da care ai nevoie pentru a alege la timpul potrivit.
10

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ANEXA 7 Modalităţi de explorare a oportunităţilor de angajare 1. Sursele anunţate de angajare • ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) este un serviciu gratuit oferit de guvern pentru a ajuta firmele să înştiinţeze oamenii de posturile vacante. De asemenea, ITM-ul oferă servicii de consiliere profesională, informări despre cursuri de calificare şi recalificare. • Centrele de plasare a forţei de muncă. Acestea de obicei creează unele baze de date ale ofertelor de locuri de muncă şi ale celor care îşi caută un loc de muncă ce • Mass-media: presă, ziarele cotidiene sau săptămânale, reclame la radio, pagini de informare la televiziune, etc. Nu pierdeţi din vedere că există un decalaj între momentul în care firma dă anunţul şi momentul apariţiei lui în ziar. De multe ori până se citeşte anunţul postul este deja ocupat. De aceea este bine să se cumpere ziarul cât mai devreme şi să se contacteze firma cât mai repede. • Internetul. Există site-uri speciale care se ocupă de ocuparea posturilor vacante şi care intermediază legătura dintre angajatori şi potenţiali angajaţi. Veţi găsi câteva adrese utile ale acestor site-uri la sfârşitul ghidului. • Târguri de joburi. La aceste târguri angajatorii îşi prezintă (prin tehnici proiective) ofertele de locuri de muncă şi descrierea firmelor/instituţiilor, se prezintă modele de CV-uri, se organizează simulări de interviu, se organizează diferite seminarii şi conferinţe cu rolul de sensibilizare firmelor participante şi persoanele care caută un loc de muncă. • Căutarea anunţurilor de genul „angajăm…….” pe vitrinele magazinelor/firmelor/ instituţiilor. 2. Şi voi puteţi fi contactaţi Este foarte important să folosiţi toate sursele mai sus amintite, dar nu uitaţi că şi voi puteţi fi căutaţi : a. Publicaţi un anunţ în ziar despre intenţia voastră de a găsi un loc de muncă. Acesta trebuie să cuprindă următoarele informaţii despre dvs.: cine sunteţi, ce oferiţi (nivel de educaţie, profesie, experienţă profesională, calificări şi cursuri de pregătire, abilităţi şi aptitudini), ce căutaţi (domeniul de activitate, ce poziţie doriţi, etc.), unde puteţi fi contactat (nr. telefon, adresă e-mail). b. Publicaţi-vă CV-ul pe Internet pe site-urile care se ocupă de orientare profesională. Cele mai multe au şi un serviciu de alertă joburi prin care persoana subscrisă la acel site este anunţată zilnic de ultimele posturi apărute conform cu profilul de posturi solicitat. Este posibil ca aceste site-uri să aibă şi modele proprii de CV-uri. c. Candidaţi spontan, adică dacă aţi fost informaţi despre deschiderea unei firme, consideraţi că puteţi face faţă cu succes într-o anumită societate şi chiar dacă nu s-au scos posturi la concurs, vă puteţi depune CV-ul şi scrisoarea de motivaţie. d. Informaţi-vă toţi prietenii şi cunoştinţele despre intenţia voastră de a vă găsi un loc de muncă într-un anumit domeniu. 3. Cum puteţi afla de posturile neanunţate a. Informaţi-vă despre posibile firme/instituţii care intră în zona voastră de interes din Pagini Aurii, Pagini Naţionale, publicaţii care prezintă firme/instituţii. b. Orientaţi-vă după noile sedii ale firmelor. Atunci când observaţi o clădire cu birouri în construcţie interesaţi-vă ce firmă sau instituţie va beneficia de acea construcţie. De obicei, firmele îşi pierd unii angajaţi atunci când îşi mută sediul.

11

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ANEXA 8 Abordarea directorilor / patronilor sau a celor care angajează 1. Identifică patronii sau firmele care te-ar putea ajuta După ce ai explorat toate oportunităţile de angajare, alcătuieşte o listă cu toate instituţiile sau firmele care te interesează. Este bine să ai cât mai multe informaţii despre firmele care te interesează ca să poţi alege în cunoştinţă de cauză dar şi pentru a fi cât mai bine pregătit pentru o eventuală discuţie cu patronul sau reprezentantul firmei. Majoritatea firmelor sau instituţiilor au pliante sau siteuri de prezentare a activităţii, produselor sau serviciilor oferite. După ce ai identificat firmele sau instituţiile care te interesează, identifică care este persoana de contact căreia trebuie să te adresezi. Paote fi chiar directorul sau patronul firmei, dar dacă instituţia est emare şi are foarte mulţi anagajaţi, cel mai probabil persoana de contact va fi secretara sau şeful departamentului din care face parte postul pe care îl cauţi. Este foarte important să ştii cine are autoritate în acel domeniu de acitvitate şi cu cine trebuie să vorbeşti ca să obţii mai multe informaţii. 2. Pregăteşte o fişă de evidenţă care să aibă următorul conţinut:  Numele instituţiei/firmei  Adresa instituţiei/firmei  Nr. de telefon  Locul de muncă vizat  Numele persoanei de contact  Data la care ai realizat contactarea  Rezultatul contactării (eventual data depunerii unu CV sau dosar de angajare)  Alte informaţii (despre instituţie, loc de muncă, etc.) Această fişă de evidenţă îţi va uşura foarte mult selecţia ulterioară a firmelor/instituţiilor care te interesează şi care au un loc de muncă pentru tine. De asemenea, îţi va fi mult mai uşor să te organizezi în ceea ce priveşte următoarele etape de găsire a unui loc de muncă. Adresele şi numerele de telefon le poţi găsi în „Pagini aurii”. 3. Alege o metodă de abordare Există trei modalităţi de abordare a celor care angajează: • personal • telefonic • printr-o scrisoare (inclusiv scisoare electronică – e-mail) Atunci când alegi o modalitate de abordare trebuie să iei în considerare: - avantajele şi dezavantajele fiecărei modalităţi de abordare - tipul de slujbă pe care îl doreşti - personalitatea ta - biografia ta personală  Avantajele şi dezavantajele diferitelor modalităţi de abordare:

Modalitatea de abordare Personal

Avantaje

Dezavantaje

-poţi crea o impresie favorabilă încă din - presupune consum de timp şi costuri de
12

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

Telefonic

primul moment prin felul în care eşti îmbrăcat şi prin comportament, dacă acestea sunt adecvate job-ului pe care il soliciţi - poţi impresiona directorii sau patronii care caută persoane active şi hotărâte - poate reprezenta prima ta recomandare dacă îţi cauţi un job în domeniul vânzărilor sau a relaţiilor cu publicul - impresia formată prin abordarea personală este mai puternică decât cea prin telefon sau printr-o scrisoare de intenţie - poţi cere informaţii generale despre firmă, specificul postului, procedura de selecţie -permite contactarea mai multor persoane într-un timp scurt - poţi obţine într-un timp scurt şi cu minim de efort informaţiile pe care le doreşti

transport - unii patroni pot fi deranjaţi de faptul că le perturbi programul - trebuie să ai încredere în tine pentru ca prezentarea ta să fie coerentă (exprimare clară, întrebări punctuale şi pertinente, etc.)

Printr-o scrisoare (CV)

- este foarte avantajoasă pentru persoanele care au o experienţă mai mare în domeniul în care îşi caută un job - scoate în evidenţă încă de la început calificările, abilităţile, şi în general calităţile care te pot face potrivit pentru locul de muncă respectiv - este mai economicoasă din punct de vedere financiar, mai ales dacă scrisoarea şi CV-ul sunt trimise prin internet

- nu poţi şi nu este indicat să soliciţi detalii - dacă doreşti programarea unei întâlniri cu patronul sau persoana responsabilă, trebuie să ai anumite abilităţi de a vorbi la telefon şi de a convinge persoana respectivă într-un timp scurt (1,2 min.) - prezentarea la telefon şi solicitarea de informaţii suplimentare trebuie să fie scurtă, concisă şi clară - nu obţii un feedback imediat - procentul de rspunsuri din partea patronilor este de max. 10% - dacă scrisoarea sau CV-ul nu sunt bine scrise ele nu vor avea absolut nici un efect -această modalitate de abordare este eficientă doar în anumite domenii - presupune o abilitate de a te exprima în scris

4.Realizează contactarea  Nu abandona după primele refuzuri. Este normal să fii refuzat de mai multe ori, dar până la urmă, dacă perseverezi, vei fii invitat la un interviu  Nu renunţa la nici o firmă din cele care te interesează şi pe care le-ai selectat înainte  După fiecare contactare, completează fişa de evidenţă 5. Urmăreşte rezultatele contactării  Trimite un CV dacă ţi se comunică că vor exista în viitorul apropiat locuri de muncă disponibile  După un timp rezonabil, telefonează pentru a te interesa dacă a intervenit ceva între timp

13

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

IV. METODE DE AUTOPREZENTARE

Obiective:    Oferirea de informaţii privind întocmirea unui Curriculum Vitae şi a unei scrisori de motivaţie sau intenţie. Oferirea de informaţii privind pregătirea pentru a putea participa cu succes la un interviu privind ocuparea unui loc de muncă. Oferirea de informaţii privind elaborarea unui portofoliu.

Materiale necesare: coli A3, carioca, markere, fişe şi anexe. Durata: 1 oră Desfăşurare : Profesorul diriginte face o prezentare succintă a fiecărui material (Curriculum Vitae, Scrisoarea de intenţie, Interviul şi Portofoliul). Ca material suport profesorul va utiliza indicaţiile de la fiecare material şi dacă este cazul şi anexele corespunzătoare acestora (ANEXELE 9, 10). Clasa va fi impartită în patru grupuri. Fiecare grup va primi o fişă (existentă la Anexe) ce conţine unul dintre cele patru materiale (Model de Curriculum Vitae şi Model de Scrisoarea de intenţie, Indicaţii pentru Interviu şi indicaţii pentru Portofoliu) şi coli A3, carioca, markere. Fiecare grupă de elevi (dintre cele patru constituite) are o sarcină (la alegere, prin tragere la sorţi etc. ) să elaboreze un Curriculum Vitae, o Scrisoarea de intenţie, să noteze ce anume ar spune/face la un Interviu şi să pregătească un Portofoliu. Timp de lucru 15 minute, după care doi reprezentanţi din fiecare grup vor prezenta în faţa colegilor realizarea lor (Curriculum Vitae, Scrisoarea de intenţie, indicaţiile pentru un Interviu de succes şi indicaţiile pentru Portofoliul). Recomandări pentru profesor:  Încurajaţi elevii să pună cât mai multe întrebări, interveniţi cu completări acolo unde prezentarea nu este foarte clară; creaţi o atmosferă de cooperare şi implicare având mereu în minte scopul ca elevii să ajungă să-şi formeze o imagine corectă şi completă pentru ca activitatea lor de căutare a unui loc de muncă, în viitor, să aibă succes. La sfârşitul orei fiecare elev să primească un model de Curriculum Vitae şi Scrisoare de intenţie, indicaţiile pentru un Interviu de succes şi indicaţii pentru Portofolil (materialele Modele de la Anexe).

14

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

INFORMAŢII UTILE LEGATE DE METODELE DE AUTOPREZENTARE : 1. CURRICULUM VITAE Aspecte importante care se urmăresc în întocmirea unui bun Curriculum Vitae : - CV-ul trebuie scris pe hârtie albă (fără dungi sau pătrăţele), coală A4 de calitate bună. - Ideal este să fie scris pe o singură filă, să fie clar şi coerent, nu foarte lung sau stufos. - Trebuie să fie redactat pe calculator, cu spaţii între paragrafe, fără greşeli de ortografie; - Să fie adecvat postului pentru care candidaţi, să includă informaţiile utile în acest cadru; - CV-ul nu se semnează. Aspecte care trebuie evitate în întocmirea unui bun Curriculum Vitae : - Numele de domnişoară (pentru femeile căsătorite), numele copiilor sau soţului/soţiei. - Date referitoare la aspectul fizic. - Rezultatele (notele) de pe diplomă nu trebuie trecute. - Dacă aţi absolvit mai multe cursuri, nu trebuie menţionate decât cele care au legătură cu postul vizat. - La activitatea profesională, se insistă mai mult pe aceea experienţă care se leagă direct de postul pentru care aplicaţi CV-ul. - Cunoştinţele speciale (limbi străine, operare PC etc.) să vă fie corect (auto)evaluate. 2. SCRISOAREA DE INTENŢIE SAU MOTIVAŢIE Poate vă întrebaţi DE CE mai este necesară o scrisoare de motivaţie/intenţie dacă oricum aveţi notate în CV tot ceea ce trebuie să se ştie despre biografia d-voastră? Cele mai multe persoane care caută un loc de muncă se plâng mai curând de dificultatea scrierii unei astfel de scrisori, decât de compunerea unui Curriculum Vitae. Rolul scrisorii de intenţie este în primul rând personalizarea dumneavoastră, se trimite numai împreună cu CV-ul, astfel poate etala unele calităţi mai deosebite pe care le aveţi, în raport cu necesităţile firmei pentru care aplicaţi CV-ul. În scrisoarea de intenţie aveţi posibilitate să prezentaţi intenţiile, calificările şi disponibilitatea dumneavoastră unui potenţial angajator, motivele pentru care doriţi să vă angajaţi într-o anumită firmă, pe un anumit post şi vă permite să stabiliţi un contact cu persoana responsabilă de angajări. În plus, scrisoare de intenţie este văzută de intervievator drept o probă, un exemplu al muncii dumneavoastră, expune capacitatea dumneavoastră de a construi o frază, de a vinde o idee şi de a demonstra un vocabular profesional. ! Câteva idei pentru redactarea unei Scrisori de intenţie: - Ideal este ca scrisoare de intenţie să se adreseze persoanei care se ocupă de selecţie - Să fie scrisă de mână - Trebuie scrisă pe hârtie de calitate bună, coală A4 - Să nu depăşească o pagină - Personalizată în funcţie de firmă şi de postul vizat
15

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

- Subliniaţi punctele forte, care vă fac să fiţi diferiţi - NU etalaţi informaţii negative (conflicte personale cu angajatorii...) şi NU adăugaţi nimic despre salariu decât dacă vi se cere. 3. INTERVIUL Interviul este pasul cel mai important pe care îl aveţi de făcut atunci când doriţi să obţineţi un loc de muncă. După ce aţi aflat de un loc de muncă disponibil, aţi trimis CV-ul şi Scrisoarea de intenţie urmează să fiţi chemat la interviu. Interviul în vederea angajării este o conversaţie între un angajator şi un candidat la angajare, care serveşte unor scopuri bine definite (examinare şi selecţie), fiind totodată şi un un mijloc de obţinere a unor informaţii suplimentare atât pentru candidat cât mai ales pentru angajator. Este nelipsit la orice proces de recrutare şi selecţie personal. Interviul este o întâlnire în care trebuie să îl convingeţi pe potenţialul angajator că sunteţi persoana cea mai potrivită pentru compania respectivă. Indicaţii privind abordarea unui interviu pentru angajare Paşii pe care trebuie să-i urmaţi pentru a avea succes la interviu: • Programarea la interviu: Fie că vi se comunică telefonic sau personal când depuneţi dosarul, în ambele cazuri trebuie să fiţi atent la data, ora şi locul unde o să se desfăşoare interviul (adresa, numărul sălii, etajul, camera etc.) şi eventual o persoana de contact (pe cine căutaţi). Dacă la telefonul scris în CV au acces şi alte persoane, nu uitaţi să instruiţi persoana care răspunde la telefon să noteze toate informaţiile (sus amintite). • Prezentarea la interviu: 1. Punctualitatea: a respecta ora fixată pentru interviu este primul pas înspre succes. 2. Ţinuta: să aveţi un aspect cât mai îngrijit (o îmbrăcăminte adecvată şi curată) având în vedere faptul că trebuie să faceţi o impresie bună. 3. Atitudinea: - manifestaţi optimism şi încredere în sine, în abilităţile şi competenţa dumneavoastră; - prezenţă demnă (evitaţi atitudinea umilă dar şi cea foarte îndrăzneaţă); - manifestaţi respect pentru propria persoană dar şi pentru interlocutorul dumneavoastră; - încercaţi să vă controlaţi emoţiile; - luaţi loc pe scaun dacă vi se oferă (nu vă aşezaţi fără să fiţi invitat şi nici nu refuzaţi să luaţi loc dacă vi se solicită acest lucru); - răspundeţi la întrebările intervievatorului, încercând, în acelaşi timp să vă prezentaţi într-o lumină căt mai favorabilă propriile calităţi. 4. Dosarul: Chiar dacă aţi prezentat deja un dosar, ideal este să mai aveţi unul la dumneavoastă (în care să aveţi un CV, copie după Scrioarea de intenţie, alte acte care vi s-au cerut). În cazul în care sunteţi întrebat date exacte din CV sau alte informaţii, nu trebuie să vă panicaţi, vă puteţi consulta propriul dosar. 5. Alte informaţii: Ideal este să ştiţi ce presupune un interviu şi în ce constă el. Este necesar să vă informaţi, cât mai bine, despre profilul şi specificul instituţiei la care candidaţi, despre cerinţele locului de muncă pentru care candidaţi. Ce aţi putea fi întrebat la un interviu : - De ce aţi ales acea instituţie şi de ce vă interesează acel post? - Ce avantaje credeţi că puteţi aduce firmei? Ce calităţi deosebite aveţi? - Ce aşteptări aveţi de la institu]ie? Ce dorinţe, pretenţii aveţi? - Când veţi fi disponibil pentru a începe munca? - Care este situaţia familială? Dacă acceptaţi deplasări
16

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

- De ce firma în cauză v-ar acorda respectivul loc de muncă dumneavoastră şi nu altuia? Ce nu trebuie să faceţi la un interviu : - Să-i criticaţi pe foştii şefi / patroni (este inutil şi lipsit de diplomaţie); - Să vă plângeţi în legătură cu pierderea locului de muncă; - Să încercaţi să-l înduioşaţi pe angajator evocând problemele d-voastră personale; - Să manifestaţi aroganţă, îndrăzneală exagerată. Ce puteţi să întrebaţi la un interviu : - Natura exactă a postului, aptitudinile şi competenţele cerute; - Cerinţele postului: locul de muncă, mediul, deplasările, orarul, atribuţiile; - Durata angajării (perioadă determinată/nedetermiantă); - Situarea în ierarhie şi perspective de avansare; - Salarizarea şi avantajele oferite. MĂ PREGĂTESC PENTRU UN INTERVIU DE ANGAJARE ! De ce greşeli ar trebui să mă feresc ? Care sunt cele 6 greşeli ale unui interviu de angajare ? 1.Vorbeşti prea mult Avantajul faptului că eşti extrovertit şi decis să demonstrezi că eşti cel mai bun se poate întoarce împotriva ta. Există riscul ca, oferind prea multe detalii, să plictiseşti şi chiar să pară că nu ai capacitatea de a te concentra pe elementele esenţiale ale unui anunţ. 2. Nu asculţi Asigură-te că răspunsul pe care il dai este chiar acela vizat de întrebarea angajatorului. Este un test care ii va demonstra acestuia ca pe viitor, proiectele de care te vei ocupa vor respecta chiar paşii la care se aşteapta el. 3. Cazi în capcană Un recrutor cu experienţă iţi va întinde capcana relaxării, lasându-te să crezi că este vorba despre un interviu fară prea mare "greutate". Aceasta nu inseamnă că trebuie să eviţi glumele sau afirmaţiile care nu ţin neaparăt de zona profesională, dar trebuie să revii întotdeauna, prompt, la subiectul discuţiei. 4. Încerci să preiei conducerea interviului Dacă încerci acest lucru poţi părea arogant. Tendinţa companiilor este aceea de a căuta oameni care pot dovedi că pot lucra eficient în echipă. Vorbind despre realizările de la locurile de muncă anterioare, încearcă de foloseşti cât mai des pronumele "noi" în loc de "eu". 5. Nu pui întrebări Încearcă să te angajezi într-o discuţie profesionistă, punând întrebări cât mai la subiect. Fă observaţii realiste legate de strategia companiei şi evita platitudinile. 6. Întârzii Mulţi angajatori nu înteleg de ce candidaţii continua să întărzie, deşi punctualitatea sau lipsa ei au greutatea lor în decizia de angajare. Dacă nu poţi sosi la ora stabilită, sună şi încearcă să reprogramezi întalnirea, în funcţie de programul persoanei care vă conduce interviul.

17

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

4. PORTOFOLIUL PERSONAL Portofoliul personal cuprinde cele mai relevante produse ale activităţii unei persoane în raport cu un anumit scop (evidenţierea evoluţiei persoanei în dobândirea unei competenţe sau în cristalizarea intereselor; punerea în evidenţă a nivelului actual de performanţă sau a intereselor actuale ale persoanei; evidenţierea realizărilor persoanei pe o anumită perioadă de timp) Componentele unui portofoliu personal: * pagina de introducere, care cuprinde numele persoanei şi date de identificare (adresa, vârsta, şcoalaacestea sunt actualizate atunci când intervin modificări) * o scurtă descriere a caracteristicilor personale ale elevului * o sumarizare a conţinutului portofoliului * produse ale activităţii sale, selectate în funcţie de scopul portofoliului, însoţite de o scurtă descriere privind: - ce a învăţat din activitatea respectivă? - de ce a ales această activitate pentru portofoliu? - ce poate optimiza în activitatea respectivă? - suportul primit în realizarea activităţii (munca în echipă, asistenţă din partea profesorilor, părinţilor, prietenilor) - perioada de timp în care a fost realizată activitatea * planuri şi scopuri de carieră Tipuri de portofoliu: a.portofoliu de dezvoltare-conţine produse din diverse etape ale dezvoltării elevului care să scoată în evidenţă procesul care a avut loc în dezvoltarea sa (exemplu: în dezvoltarea intereselor-cărţi citite, cursuri alese, produse ale muncii etc.) b.portofoliu de performanţă-conţine produsele cele mai recente şi semnificative privind nivelul de dezvoltare al elevului (ex.în domeniul jurnalistic-articole în revista şcolii, reporteje, compuneri etc.) c.portofoliul de celebrare-conţine realizările şi produsele deosebite ale activităţii elevului în diverse domenii (premii, diplome, recompense, produse deosebite) pe o anumită perioadă de timp (1-5 ani).

18

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ANEXA NR. 9 Model CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE

loc foto (ideal scanata)

INFORMAŢII PERSONALE Nume____________________________Prenume_____________________________________ Domiciliul (numărul, strada, cod postal, oraş, ţara)___________________________________ Telefon şi adresa de e-mail (obligatoriu) ____________________________________________ Data şi locul naşterii (ziua, luna, anul)______________________________________________ Naţionalitate_____________________________Starea civilă____________________________ Stagiul militar (***dacă este cazul)_________________________________________________ EDUCAŢIE ŞI FORMARE ***Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, specialitatea şi anul absolvirii, începând cu cea mai recentă) Perioada (de la__ până la __) ***Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională) ***Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale_____________________________________ ***Tipul calificării/diplomei obţinută___________________________________________ ***Nivelul de calificare a formei de instruire studii-medii, postliceale, universitare, postuniv. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE ***Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă, iar dacă există diplom sau certificat se trece şi specialitate, durata, anul absolvirii. Limba maternă Limba străine cunoscute (***enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător pentru fiecare din următoarele abilităţi citit-scris-vorbit) Aptitudini şi competenţe artistice (muzică, desen, pictuă, literatură, etc.) Aptitudini şi competenţe sociale (descrieţi aceste aptitudini şi contextul în care le-aţi dobândit, deoarece poate urma să ocupaţi o poziţie în care comunicarea este foarte importantă sau în care munca în echipă este esenţială etc.) Aptitudini şi competenţe organizatorice (descrieţi aceste aptitudini şi contextul în care le-aţi dobândit ex. coordonarea sau conducerea activităţii altor persoane, proiecte, gestionarea bugetelor) Aptitudini şi competenţe tehnice (descrieţi aceste aptitudini şi contextul în care le-aţi dobândit ex. utilizarea calculatorului (ce programe şi ce nivel), anumite tipuri de echipamente, maşini etc.) Permis de conducere (***ce categorie, anul obţinerii, dacă conduceţi sau nu, dacă aveţi maşină personală şi eventual, dacă sunteţi dispus să o folosiţi în interesul serviciului dacă este cazul Alte aptitudini şi competenţe (care nu au fost menţionate anterior EXPERIENŢE PROFESIONALE (menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea) ***Perioada (de la – până la) _________________________________________________ *** Numele şi adresa angajatorului_____________________________________________ *** Tipul activităţii sau sectorul de activitate_____________________________________ *** Funcţia sau postul ocupat_________________________________________________ *** Principalele activităţi şi responsabilităţi______________________________________
19

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate ex.referinţe, persoane de contact cu nume şi nr. de telefon etc. _______________________ ANEXE- se vor enumera documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul. !!!Tot ceea ce este notat la început cu *** sau ex. sunt indicaţii sau îndrumări suplimentare !!! ANEXA NR. 10 Model SCRISOARE DE INTENŢIE

SCRISOARE DE INTENŢIE Numele şi Prenumele ex.Popescu Vasile Adresa ex.loc.Cluj-Napoca str.Gh.Dima nr.7 Tefelon, e-mail 0264-******, e-mail ***** Numele instituţiei ex.SC Celina SRL Adresa instituţiei ex.loc.Cluj-Napoca str.Emil Isac nr.9 Telefonul sau e-mailul ex.0264-****** e-mail******

În atenţia dlui ex.referent resurse umane Stimate domnule ex.referent resurse umane Nesteriuc Adrian, 1.Postul pentru care candidaţi şi modul în care aţi aflat despre post ex.de posturi-agent comercial, responsabil recepţie, asistent manager, casier…ex.de moduri în care s-a aflat despre post-din ziar, de la o agenţie de plasare a forţei de muncă, de la un târg de forţă de muncă, etc. 2.Pregătirea de specialitate pe care o aveţi pentru postul respectiv (experienţa în muncă, alte realizări profesionale-ex. de pregătiri de specialitate-calificarea de pe diplome, certificate absolvite sau în curs de absolvire, ex. de experienţă în muncă-coordonare de diverse activităţi în timpul studiilor, ex. de realizări profesionale concursuri, competiţii câştigate). 3. Calităţi şi motivaţia personală pe care le aveţi pentru acest post ex. de calităţi ideal să se precizeze calităţile necesare postului vizat-seriozitate, punctualitate, abilităţi de comunicare, ex. de motive care conduc la o motivaţie puternică ptr.a vă dori acel post-postul permite manifestarea aptitudinilor pe care la deţin, posibilitatea de afirmare şi avansare…. 4. Exprimarea aşteptării unei întâlniri viitoare faţă în faţă ex.Aştept răspunsul d-voastră cu privire la solicitarea de înscriere la interviu pentru ocuparea acestui post sau Vă stau la dispoziţie pentru mai multe informaţii sau eventuale clarificări, oricum aştept din partea d-voastră o programare la un interviu.

Cu stimă, numele şi prenumele (de exemplu Popescu Vasile) semnătura…………

Data (de exemplu 27.10.2005)

20

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

V. LUAREA DECIZIEI PRIVIND CARIERA
ACTIVITATEA 1 : STILURI DECIZIONALE Obiective :  identificarea paşilor luării deciziei  identifiacrea stilului decizional propriu  îmbunăţăţirea abilităţilor de luare a deciziei Materiale necesare : chestionar de Stiluri decizionale (ANEXA 11) Desfăşurare : Activitatea poate începe prin prezentarea câtorva situaţii concrete, pentru a ilustra faptul că persoane diferite iau decizii în moduri diferite. De exemplu : A. trebuie să se hotărască ce rochie să îşi facă pentru banchet. Le cere ajutorul colegelor, şi le lasă pe acestea să aleagă pentru ea, pentru că ea consideră că nu ştie cu ce i-ar sta mai bine. M. trebuie să-şi cumpere o maşină. Fiind pus în faţa a două variante, face alegerea rapid, fără să cântărească alternativele, după cum se gândeşte în momentul respectiv etc. Se aplică apoi Chestionarul de stiluri decizionale, prezentarea stilurilor realizându-se doar ulterior aplicării, pentru a nu influenţa răspunsurile. Ulterior este bine să se poarte discuţii pe tema stilului decizional, dacă acesta poate fi îmbunătăţit etc. Grila de cotare: STIL DECIZIONAL Stilul raţional Stilul dependent Stilul evitativ Stilul intuitiv Stilul spontan Caracteristici ale stilurilor decizionale : STILUL DECIZIONAL Stilul raţional Stilul dependent Stilul evitativ Stilul intuitiv Stilul spontan CARACTERISTICI Iau decizii utilizând o abordare logică şi organizată; Realizează planuri amănunţite pentru punerea deciziei luate în practică. În luarea deciziei, se bazează mai mult pe sfaturile, sprijinul şi îndrumarea celor din jur decât pe propria părere. Amână pe cât posibil luarea unei decizii, evită să ia decizii Pune accent pe impresii, intuiţii, sentimente în luarea unei decizii („Aşa am simţit”); Nu caută dovezi logice pentru a-şi argumenta decizia. Iau decizii sub impulsul momentului, rapid, fără să se gândească prea mult.
21

ITEMII CORESPUNZĂTORI 4, 7, 13, 20 2, 5, 10, 19 6, 11, 14, 17 1, 3, 12, 16 8, 9, 15, 18

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ANEXA 11 CHESTIONAR DE IDENTIFICARE A STILURILOR DECIZIONALE 1. Când iau decizii tind să mă bazez pe intuiţia mea. 2. De obicei nu iau decizii importante fără să mă consult cu alţi oameni. 3. Când iau o decizie este mai important să simt că decizia este corectă 4. Înainte de a lua decizii verific de mai multe ori sursele de informaţie pe care mă bazez. 5. Ţin cont de sfaturile altor oameni atunci când iau decizii importante. 6. Amân luarea deciziilor pentru că mă nelinişteşte să mă tot gândesc la ele. 7. Iau decizii în mod logic şi sistematic. 8. Când iau decizii fac ceea ce mi se pare potrivit pe moment. 9. De obicei, iau decizii foarte rapid. 10. Prefer să fiu ghidat de altcineva când trebuie să iau decizii importante. 11. Am nevoie de o perioadă mare de gândire atunci când iau o decizie. 12. Când iau o decizie am încredere în sentimentele şi reacţiile mele. 13. Opţiunile pe care le iau în considerare atunci când decid sunt ghidate de scopurile mele. 14. Iau decizii numai sub presiunea timpului. 15. Adesea iau decizii în mod impulsiv. 16. Când iau decizii mă bazez pe instinct. 17. Amân să iau decizii cât de mult pot. 18. Iau rapid decizii 19. Dacă am sprijinul altora, mi-e mai uşor să iau decizii. 20. În general analizez care sunt dovezile pro şi contra când iau o decizie.

22

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ACTIVITATEA 2 : LUAREA DECIZIEI ÎN CARIERĂ Obiective :  Identificarea etapelor parcurse, a paşilor în luarea unei decizii  Exersarea luării deciziei privind cariera într-o manierăorgaizată, raţională Materiale necesare : paşii luării deciziei Desfăşurare : Clasa se împarte în grupe (a câte 4-5 elevi), fiecare grupă primind sarcina de a găsi o situaţie reală în care se impunea luarea unei decizii. Situaţiile pot fi extrase din viaţa de zi cu zi, pentru această fază nu este necesar ca discuţia să se axeze doar pe carieră (ex. Unde să merg în vacanţă? Ce rochie să îmi iau pentru banchet? etc.). Aceste subiecte sunt în general mult mai familiare elevilor decât alegerea unei cariere, fiind vorba de decizii luate în mod curent. Elevii trebuie să încerce apoi să extragă etapele parcurse în luarea respectivei decizii. Grupele prezintă pe scurt ceea ce au obţinut, fiind extraşi paşii în luarea deciziei (dacă este nevoie, şi cu ajutorul profesorului). Ulterior, prin intermediul discuţiei cu clasa, se va realiza particularizarea informaţiei obţinute la luarea deciziei în carieră. PAŞII LUĂRII DECIZIEI (ÎN CARIERĂ) 1. Identificarea problemeiîn legătură cu care trebuie luată decizia  Ce alegere trebuie să fac ? 2. Autocunoaşterea, explorarea propriului potenţial Analizează-ţi interesele, valorile, abilităţile, caracteristicile de personalitate !  Interese : Ce sunt interesat să fac; Ce activităţi îmi plac / nu îmi plac; În ce mediu de muncă m-aş simţi cel mai bine etc.  Valori : Care sunt lucrurile importante pentru mine; Ce vreau să obţin de la carieră etc  Abilităţi : Ce pot să fac cel mai bine; Care sunt cele mai importante aptitudini; Care sunt punctele mele tari şi slabe etc.  Personalitate : Ce calităţi am care m-ar ajuta în muncă ; Cum va influenţa stilul meu personal alegerile pe care le voi face etc. 3. Identificarea opţiunilor (explorarea carierei)  În acest moment care sunt alternativele care mă interesează, care mi se potrivesc ?  Alcătuieşte o listă de opţiuni pe care intenţionezi să le explorezi mai profund. 4. Acumularea de date şi informaţii despre fiecare opţiune  Examinează datele şi informaţiile pe care le ai deja.  Identifică resursele şi informaţiile de care ai mai avea nevoie. 5. Evaluarea opţiunilor  Identifică avantajele şi dezavantajele fiecărei opţiuni.  Identifică valorile şi nevoile care îţi sunt satisfăcute de fiecare opţiune.  Identifică riscurile şi posibilele consecinţe negative ale fiecărei opţiuni. 6. Selectarea unei opţiuni  Ai destule informaţii pentru a lua decizia ?  Dacă nu, continuă să aduni şi să analizezi informaţii.
23

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

7. Formularea unui plan de acţiune  Care sunt paşii care trebuie urmaţi pentru realizarea deciziei mele ?  Ce informaţii şi resurse trebuie să am pentru fiecare pas ?  Care sunt posibilele bariere şi cum le depăşesc ?

Pentru ca elevii să poată lua o decizie corectă, este nevoie de cât mai multe informaţii, atât despre piaţa muncii cât şi despre posibilităţile de continuare a studiilor. Enumerăm în continuare paginile de web ale universităţilor din Cluj-Napoca, aici existând informaţii despre facultăţile din cadrul acestora :

Universităţi de stat : UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” : www.ubbcluj.ro UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” : http://umf.redbyte.ro UNIVERSITATEA TEHNICĂ : www.utcluj.ro UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN : www.uartdcluj.ro UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ: www.usamvcluj.ro ACADEMIA DE MUZICĂ „GH. DIMA” : www.amgd.ro Universităţi particulare : UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”: http://cantemir.cluj.astral.ro UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ” : www.ubv.ro UNIVERSITATEA „AVRAM IANCU”: www.uai-cluj.ro

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful