14 september 2013 , pag.

14

’Van Zuilen nog lang weg’
Burgemeester leed onder meer aan hyperventilatie
3

Door Annique Oosting Vries Burgemeester Frank van Zuilen is flink ziek. Die conclusie trok zijn waarnemer, Piet Adema, na een bezoek aan Van Zuilen. "Hij staat onder toezicht van artsen en heeft nog een lange weg te gaan", zegt Adema. Omdat veel mensen niet weten

wat er met Van Zuilen is gebeurd na de Heijerman-affaire, wil de zieke burgemeester graag dat bekend wordt wat er met hem aan de hand is. De echte diagnose laat nog op zich wachten, maar de symptomen komen overeen met die van een burn-out. "Zijn ziekte bouwt zich al jaren op", weet Adema. De bestuurscrisis in Tynaarlo, waarbij het college uiteenviel in oktober 2011, veroorzaakte veel spanningen. De VVD

verdween uit het college en de PvdA regeerde verder met de ChristenUnie, CDA en GroenLinks. De verhoudingen tussen oppositie en coalitie zijn sindsdien gespannen in Tynaarlo. Van Zuilen liep op zijn tenen en kreeg een jaar later weer een pittig dossier: Heijerman. Adema: "Dat was de druppel voor Van Zuilen." De geschorste ambtenaar Henk Heijerman, verdacht van plichtsverzuim, had volgens twee onder-

zoeken maar weinig fout gedaan. Nadat Dagblad van het Noorden meldt dat Van Zuilen het vertrouwen van de gemeenteraad kwijt is, stort hij in. "Hij had last van hyperventilatie en moest bijna naar het ziekenhuis", vertelt Adema. Omdat Van Zuilen zelf liever thuisbleef, ging de ziekenhuisopname niet door. Wel staat hij onder toezicht van artsen. Adema: "Eén ding is zeker: het gaat nog wel even duren voordat Frank van Zuilen beter is."

Adema heeft onderzoek klaar Piet Adema presenteert maandag zijn onderzoek naar de problemen in Tynaarlo. De afgelopen weken sprak hij met betrokkenen. Zijn onderzoek spitste zich toe op de raad, het college en de organisatie. Adema kreeg deze opdracht na de Heijermanaffaire van commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. Volgens Tichelaar zijn de verhoudingen in Tynaarlo ernstig verziekt.

10 augustus 2013 , pag. 4

Tynaarlo: Beloning is normaal
ACHTERGROND EXTERNE AMBTENAAR
3 Hoogleraar: Welk belang is gediend bij het langdurig inhuren van externe?

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Vries De gemeente Tynaarlo betaalde Jirtsin Beenhakker tussen eind 2008 en medio 2013 in totaal ruim 800.000 euro. Hij kreeg eerst bijna twee ton voor diverse losse klussen, zoals de nazorg van de ramp bij Yde-De Punt, de rest kreeg Beenhakkers eenmansbedrijf overgemaakt toen hij vanaf eind 2010 min of meer structureel bij de gemeente werkte. Tussen 2010 en 2013 ontving hij jaarlijks meer dan 200.000 euro, voor drie of vier dagen werk per week. "Dit bedrag lijkt opgeteld erg groot, maar is omgerekend per uur inclusief btw en onkosten voor dit soort functies een marktconforme beloning", schrijft gemeentesecretaris Jan van Muijen in een reactie. "Het is niet ongebruikelijk dat gemeenten mensen inhuren die heel goed zijn", zegt hoogleraar staatsrecht Hans Engels. "Dat kan een impuls geven aan de organisatie. Externen worden ook wel ingehuurd bij een bijzonder project of als een gemeente met een vervangingsprobleem zit." Gemiddeld blijven externen volgens Engels ongeveer een half jaar. Beenhakker tekende zijn eerste langlopende overeenkomst op 24 november 2010. Onder het contract staat de handtekening van concernmanager Miriam Schipper, de leidinggevende van Beenhakker. Pas een maand later controleerden een ambtenaar van de financiële afdeling en gemeentesecretaris Jan van Muijen de overeenkomst, zo blijkt uit documenten die in het bezit zijn van Dagblad van het Noorden. Volgens de gemeente Tynaarlo waren de ’zaken mondeling besproken en geaccordeerd, de administratieve afhandeling heeft tijd gevraagd’. Bronnen in het gemeentehuis meldden dat financieel topambtenaar Henk Heijerman geregeld aan de bel trok over het inhuren van Beenhakker. Heijerman is inmiddels eervol ontslagen. Ook

andere ambtenaren maakten zich zorgen over de hoge kosten van de interim-manager. Zo schrijft een financieel adviseur op 8 juli 2012: ’Advies is om de uren niet te laten overschrijden’ en ’Wanneer deze trend doorzet, dan zal het bedrag beduidend hoger gaan uitvallen’. Diverse raadsfracties stelden het afgelopen jaar vragen over Beenhakker. Zo wilde Leefbaar Tynaarlo weten of het drempelbedrag - dat geldt bij de aanbesteding van publieke organisatie - niet werd overschreden. In een antwoord stelden Van Muijen en burgemeester Frank van Zuilen: "Als de opdrachten zijn aan te merken als één bedrag, dan zal dit het geval zijn. De interimmanager is echter ingehuurd voor verschillende opdrachten." Meestal nemen gemeenten voor verschillende projecten meerdere bureaus in de arm, weet staatsrechtdeskundige Engels. "Ik ken geen voorbeelden waarbij externen vijf jaar bij een gemeente in dienst zijn. Als iemand zo lang bij een gemeente werkt, dan zijn er betere en goedkopere oplossingen", meent hij. "Welke afwegingen er speelden weet ik niet, maar het roept de vraag op: welk belang is ermee gediend geweest." Volgens gemeentesecretaris Van

Muijen waren ’de werkzaamheden incidenteel en specifiek gericht op onderwerpen waarvoor de deskundigheid niet in de ambtelijke organisatie aanwezig was.’

¬ In de raad zijn vragen gesteld over het langdurig inhuren van expertise. Foto: Archief Marcel Jurrian de Jong

04 juli 2013 , pag. 2

Adema nieuwe burgemeester Tynaarlo
Partijvoorzitter ChristenUnie vervangt burgemeester Tynaarlo
3

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Vries De 48-jarige Piet Adema uit Drachten wordt de nieuwe waarnemend burgemeester van Tynaarlo. Dat melden bronnen binnen en buiten het Drentse provinciehuis aan Dagblad van het Noorden. Hij volgt naar verluidt Frank van Zuilen (VVD) op die sinds een paar weken ziek thuis zit. Adema is nu partijvoorzitter van de ChristenUnie. Eerder was hij gedeputeerde in Friesland. Ook werkte Adema tot januari van dit jaar als

waarnemend burgePiet Adema reageert meester in Achtkarspeverrast als hem wordt gelen. 19 augustus begint vraagd naar zijn aanhij – ijs en weder dienenstaande benoeming. "Hoe de – aan zijn nieuwe taak. komt u aan deze informaAdema moet rust in de tie? Ik ga het niet bevestigemeente Tynaarlo brengen of ontkennen. U gen. Commissaris van de moet bij de commissaris Koning Jacques Tichelaar van de Koning in Drenoordeelde twee weken te- ¬ Piet Adema the, Jacques Tichelaar rug nog genadeloos hard zijn. Ik reageer hier niet ur in Ty- op. Tiche over de bestaande cultuur chelaar is de enige die hier Tichelaar naarlo. Burgemeester Van Zuilen over gaat." meldde zich voor onbepaalde tijd Commissaris van de Koning Tiziek. Onder meer vanwege de affai- chelaar is al net zo spraakzaam. Hij re Heijerman – de eervol ontslagen bevestigt noch ontkent de voorambtenaar – en de angstcultuur die dracht van de 48-jarige Adema. Het heerst op het gemeentehuis. Van enige dat hij er over kwijt wil, is dat Zuilens termijn loopt in september hij een week (12 augustus) voor de 2014 af. benoeming naar buiten komt.

25 juni 2013 , pag. 2

Sfeer in Tynaarlo verziekt
CdK Jacques Tichelaar snoeihard in oordeel over crisissituatie Tynaarlo 3 Waarnemend burgemeester per 19 augustus
3

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Vries De sfeer in de gemeente Tynaarlo is verziekt. Dat valt op te maken uit de snoeiharde woorden die commissaris van de Koning (CdK) Jacques Tichelaar gisteravond sprak naar aanleiding van de crisis-

situatie in Tynaarlo. "Het niet integer zijn, maar na geheel is buitengewoon onafhankelijk onderzoek ernstig. Menselijke verbleek het bewijs flinterhoudingen staan op dun. De affaire kost de gescherp." meente ruim een half Meerdere ambtenaren miljoen euro. zitten thuis en ook VVDTichelaar benoemt op burgemeester Frank van ¬ Tichelaar 19 augustus een waarneZuilen meldde zich zatermend burgemeester voor dag ziek. Hij is ingestort na een onbepaalde tijd. De vervanger blijft reeks van gebeurtenissen, onder totdat Van Zuilen weer beter is. Dat meer rond de affaire Henk Heijer- zal een lange tijd duren, bevestigde man, de geschorste en later eervol de CdK. Volgend jaar september ontslagen ambtenaar. loopt de eerste ambtstermijn af van Heijerman zou volgens Tynaarlo Van Zuilen, die geen vertrouwen

meer heeft van de gemeenteraad. Wie 19 augustus Van Zuilens vervanger wordt is onbekend. In de zomer neemt loco-burgemeester Henk Berends, zes weken geleden benoemd, de honneurs voor Van Zuilen waar. Pas als de waarnemer definitief in functie is, bespreekt de raad de affaire-Heijerman met het college. Dit omdat Berends onderdeel uitmaakt van het college en in zijn geheel verantwoording moet afleggen over de kwestie, zo verklaarde de CdK. Volgens Tichelaar staat de Hei-

jerman-zaak niet op zichzelf. "Het is een incident in een lange reeks." Onderling respect en normale omgangsvormen zijn soms ver te zoeken in Tynaarlo, zo stelde de commissaris vast. "Waardering voor geleverd werk is er al helemaal niet. Dit heeft een enorme impact op ambtenaren, bestuurders en politici. De burgers begrijpen er helemaal niets meer van. Alle betrokkenen moeten eens goed naar hun rol hierin kijken. Wie de schoen past, trekke hem aan."

24 juni 2013 , pag. 1

Burgemeester haakt af
Van Zuilen meldt zich ziek; crisis in Tynaarlo 3 Gemeentebestuur naar commissaris Tichelaar
3

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Assen/Vries Burgemeester Frank van Zuilen (59) van de gemeente Tynaarlo zit sinds zaterdag ziek thuis. Hij zit er mede door de affaire-Heijerman doorheen. De gemeentesecretaris van Tynaarlo heeft commissaris van de Koning Jacques Tichelaar gemeld dat Van Zuilen ’langdurig afwezig zal zijn’. Tichelaar heeft alle fractievoorzitters van de gemeenteraad uitgenodigd vanmiddag op het provinciehuis in Assen te komen. Daaraan voorafgaand bezoeken de wethouders van Tynaarlo de commissaris van de Koning, zo melden verscheidene bronnen. Onderwerp van gesprek is de crisissituatie in Tynaarlo. Het is niet ongebruikelijk dat een CdK in dit soort gevallen het college en de fractievoorzitters uitnodigt. Meestal draagt de commissaris dan een waarnemend burgemeester voor. Dit gebeurde deze maand nog met de tijdelijke benoeming van oud-burgemeester Rob Bats van Haren op Terschelling. Het is niet bevestigd dat vandaag iets soortgelijks te gebeuren staat. Burgemeester Van Zuilen ligt al geruime tijd onder vuur. Onder meer vanwege de affaire-Heijerman. De financieel topambtenaar werd vorig jaar geschorst vanwege vermeend plichtsverzuim. Twee onafhankelijke onderzoeken konden de aantijgingen niet hard maken. Heijerman werd eervol ontslagen en kreeg een zak geld mee. Van Zuilen kreeg eveneens kritiek voor zijn optreden tijdens de bestuurscrisis van 2011. Hij zou geen verbindende rol hebben gespeeld. Van Zuilen werd in 2008 benoemd. Zijn termijn loopt volgend jaar september af. Vrijdag meldde Dagblad van het Noorden dat de gemeenteraad geen vertrouwen meer heeft in Van Zuilen, die morgen eigenlijk een functioneringsgesprek zou hebben. >> 3, 11

21 juni 2013 , pag. 4

4
"Wij zijn blij dat de stukken openbaar zijn. Nu moeten we een discussie voeren in de raad. Naar onze mening is er wel een en ander te leren van dit proces. Daar moeten we goed naar kijken."
Oscar Rietkerk, fractievoorzitter GroenLinks

5
"Mijn standpunt is steeds geweest: discretie tijdens het proces en daarna een raadsonderzoek. Ik ga nu de stukken bestuderen. Wat is er echt gebeurd? Dat moet boven tafel komen."
Jaap Hoogenboom, fractievoorzitter ChristenUnie

"De rapporten roepen eigenlijk alleen maar meer vragen op. Vooral over hoe de organisatie aangestuurd wordt. Ook is het interne onderzoek voor ons nieuw. Dat is nooit emd." eerder gezegd, heel vreemd."
Gezinus Pieters, fractievoorzitter VVD

"Ik vind het hoogst betreurenswaardig. We hebben hele goede ambtenaren verloren, omdat er in de organisatie geen ruimte voor hen was. Over de rol van de burgemeester moeten we nu in besloten kring praten."
Miriam Engels, fractievoorzitter D66

"Van Zuilen en van Muijen hebben hun hand overspeeld. Ik vind het een trieste gewaarwording. Dit moet consequenties hebben. Wij hebben het vertrouwen in de burgemeester al in een brief opgezegd. "
Casper Kloos, fractievoorzitter Leefbaar Tynaarlo

"Ik heb de stukken nog niet gelezen. Dat ga ik nu doen. Natuurlijk heb ik dingen gehoord, maar nog niets inhoudelijk gelezen. De discussie over dit dossier moeten we in ia de krant." vi de raadzaal voeren, niet via
Jannes Talens, fractievoorzitter PvdA

Tynaa o zakt dieper in het moeras m ynaarlo Tynaarlo
Onderzoeksbureau BING slaagde er niet in de aantijgingen over plichtsverzuim tegen ambtenaar Henk Heijerman te bewijzen. Om het ontslag van de financiële topman te ondersteunen, toverde de gemeente Tynaarlo een eigen onderzoek uit de hoge hoed. Maar ook dat overtuigt niet. Ondertussen zitten de leidinggevenden van Heijerman thuis en zakt de gemeente steeds dieper in het moeras.
Door Annique Oosting en Bas van Sluis Tynaarlo Financieel topambtenaar Henk Heijerman van de gemeente Tynaarlo werd ’ernstig plichtsverzuim’ en ’niet-integer handelen’ verweten. Om dit uit te zoeken werd hij geschorst. Maar uit twee onafhankelijke onderzoeken – door Aegis en het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) – waar gisteren het stempel geheim afging, blijft weinig van de aantijgingen over. Zoals Dagblad van het Noorden vorige maand al meldde, gaat de gemeente Tynaarlo onderuit in haar conflict met Heijerman, die inmiddels eervol is ontslagen. En een flinke zak gemeenschapsgeld meekrijgt van Tynaarlo. Hoewel BING wel kritisch is over de houding van Heijerman en zijn functioneren, vindt het onderzoeksbureau niet dat de financieel topambtenaar daar zo zwaar op afgerekend had mogen worden. BING constateert tegelijkertijd ernstige tekortkomingen bij de gemeente Tynaarlo. Dossiers van medewerkers worden bijvoorbeeld niet of nauwelijks bijgehouden. Ook sprak het management Heijerman bijna nooit, en vooral niet consequent, aan op zijn gedrag. Verwijten van leidinggevenden aan het adres van Heijerman zijn niet gedocumenteerd. Twee leidinggevenden, die allebei klachten hadden over Heijerman, zitten inmiddels ook (tijdelijk) thuis vanwege de affaire. Ondanks de uitkomsten van de onderzoeken blijft burgemeester Frank van Zuilen (VVD) erbij dat Heijerman verwijtbaar gedrag kan worden aangerekend. Terugkeren in de organisatie was geen optie, vindt Van Zuilen. Om deze uitspraken te onderbouwen, kwam de gemeente Tynaarlo gisteren, tot ieders verrassing, met een eigen intern onderzoek. Hierin schrijft de gemeentesecretaris Jan van Muijen dat Henk Heijerman manipulatief is en niet integer handelt. Punten die de twee onafhankelijke bureaus niet onderstrepen. Toch waren dit de redenen waarom Tynaarlo Heijerman ontsloeg. Meerdere raadsleden reageren verbaasd op het nieuwe interne onderzoek waar de gemeente mee op de proppen komt. Van dit onderzoek hadden ze tot gisteren niet gehoord. "Volgens ons is deze notitie van de gemeentesecretaris een interpretatie van het onderzoek van BING. Dat ze dit nu een intern onderzoek noemen is heel vreemd", vindt VVD’er Gezinus Pieters.

Samen met Heijerman hebben we gekozen voor de minnelijke weg

’’

¬ Burgemeester Frank van Zuilen (derde van links) geeft tekst en uitleg over de onderzoeken. Foto: Marcel Jurian de Jong Heijerman zelf zegt dat de ’twee dure onafhankelijke onderzoeken het college kennelijk te weinig gaven om de schorsing en het ontslag te rechtvaardigen’. "Ze moesten klaarblijkelijk wat bedenken en dan komen ze met een eigen ’intern onderzoek’. Daar hebben ze mij nooit voor gesproken." Van Zuilen, die woensdag speciaal voor deze bijeenkomst mediatraining kreeg, vindt nog steeds dat het college in deze zaak integer heeft gehandeld. Er is volgens hem sprake van onverenigbaarheid van karakters en kent deze zaak alleen maar verliezers. "Samen met Heijerman hebben we gekozen voor de ’minnelijke weg’." Die minnelijke weg kost Tynaarlo minimaal 270.000 euro en maximaal 570.000 euro. Zo ontvangt Heijerman – die eervol ontslag krijgt – tot 1 januari 2014 zijn volledige salaris, vult de gemeente tot zijn 63ste zijn WW aan tot ongeveer zijn huidige salaris en ontvangt hij een ontslagvergoeding van 100.000 euro. Ondanks dat dit niet in de vaststellingsovereenkomst staat, betaalt de gemeente Tynaarlo ook Heijermans advocaatkosten van 25.000 euro.

21 juni 2013 , pag. 1

Positie Van Zuilen wankelt
Geen vertrouwen meer in burgemeester Frank van Zuilen van Tynaarlo 3 Zeker vijf meldingen over angstcultuur
3

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Vries Een meerderheid in de gemeenteraad van Tynaarlo heeft geen vertrouwen meer in een nieuwe termijn voor burgemeester Frank van Zuilen. Dat zeggen meerdere bronnen tegen Dagblad van het Noorden. Dinsdag heeft Van Zuilen een functioneringsgesprek met de fractievoorzitters van de raad. Binnenkort start ook de herbenoemingsprocedure, maar dat ziet er niet gunstig uit voor Van Zuilen. De affaire Henk Heijerman – de geschorste en later ontslagen topambtenaar – doet de VVD-burgemeester de das om, zo lijkt het. In het dossier met de topambtenaar zijn fouten gemaakt. Eerder was er al gemor over het functione-

ren van Van Zuilen. PvdA-raadslid Albert Kalk vindt dat in dossier-Heijerman de burgemeester zeer veel te verwijten valt. "Heijerman heeft op te weinig gronden ontslag gekregen. Dat is het hele college, en vooral de burgemeester, aan te rekenen." Van Zuilen stelde zichzelf gisteren hardop de vraag of hij persoonlijke consequenties moet verbinden aan de affaire. "Iedere betrokkene moet zijn rol hierin onderkennen. Ik dus ook. Met de raad zal hierover op korte termijn een discussie plaatsvinden." De zaak-Heijerman staat niet op zichzelf. Eerder meldde deze krant al dat er een angstcultuur heerst op het gemeentehuis. Van Zuilen claimde daarvan geen signalen te hebben ontvangen. Maar bij een vertrouwenspersoon van de gemeente klopten zeker vijf ambtenaren, na de schorsing van Heijerman, aan vanwege deze angstcultuur. Van Zuilen bevestigde dit gisteren. "Maar die signalen zijn niet aan mij doorgegeven." >> 4 -5

21 juni 2013 , pag. 4

De zaak Heijerman: hoe zat het ook alweer?
ACHTERGROND SCHORSING

Wat gebeurde er eigenlijk allemaal vanaf moment van de schorsing?
3

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Vries Financieel topambtenaar Henk Heijerman (56) van de gemeente Tynaarlo wordt op maandag 8 oktober uit een vergadering gehaald en per direct geschorst vanwege vermeend ’plichtsverzuim’ en ’niet-integer handelen’. Heijerman moet zijn pasje inleveren en is niet meer welkom in het gemeentehuis. Contact met collega’s is verboden. Naar de aantijgingen wordt een onderzoek gestart door advocatenbureau Aegis. Nog diezelfde week krijgen de fractievoorzitters lucht van de schorsing. Heijerman is niet alleen het financiële geweten van de gemeente, maar ook nog eens vraagbaak van de raadsleden. Het presidium wil vertrouwelijk op de hoogte gebracht worden van de schorsing. Burgemeester Frank van Zuilen weigert. Het gaat immers om een personeelskwestie en daar hebben raadsleden niets mee te maken. Eind oktober spant Heijerman een kort geding aan om zijn baan terug te krijgen. Nog voor de rechtszaak plaatsvindt, belegt Van Zuilen een persconferentie. Aanleiding is een artikel in de Vriezer Post. Fractievoorzitter Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo rept in dit stuk over een angstcultuur en twijfelt aan het functioneren van de burgemeester. Tijdens die persconferentie klappen Van Zuilen en gemeentesecretaris Jan van Muijen uit de school. Zo vertellen ze dat er emotionele klachten liggen van vrouwelijke collega’s. De suggestie – welke niet waar blijkt te zijn – dat Heijerman zijn handen niet thuis kon houden is gewekt. Heijerman verliest zijn rechtszaak eind november. De rechter acht de schorsing – als ordemaatregel – terecht. Als de deadline van 14 december voor het Aegisrapport nadert, blijkt dat Bureau voor Integriteit (BING) het onderzoek heeft overgenomen. De deadline wordt niet gehaald. Het college verwacht

half december dat BING pas in januari de rapportage inlevert. Er volgt een maand van onrust, waarin de raadsleden zich beginnen te roeren. "Het wordt steeds moeilijker uit te leggen", zegt Jannes Talens (PvdA) in deze krant. "Het is een gevoelig onderwerp, dan moet er op een gegeven moment duidelijkheid komen." BING levert eind januari de rapportage in. Maar Heijerman wordt niet ontslagen. De partijen – het college en Heijerman – gaan in onderhandeling. En dat duurt maanden. "Als uit het onderzoek van BING was gebleken dat de schorsing terecht was, dan was Heijerman op staande voet ontslagen", vertelt VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters in deze krant. Ondanks vragen uit de raad blijven de rapporten van BING en Aegis tijdens de onderhandelingen vertrouwelijk. Tot Albert Kalk (PvdA) op 26 februari meestemt met een motie van de oppositie. De raad mag – vertrouwelijk – de conclusies en aanbevelingen van de rapportages lezen. Dagblad van het Noorden meldt op 15 mei dat de partijen eruit zijn. De gemeente gaat nat in de zaak Heijerman. De raadspartijen eisen openbaarheid en tijdens een besloten vergadering wordt de vertrouwelijkheid van de rapporten opgeheven. De rapportages worden na bezwaren geanonimiseerd. De onderzoeken zijn sinds gisteren voor iedereen openbaar.

@ annique.oosting@dvhn.nl bas.van.sluis@dvhn.nl

Geen namen en e-mails in dossier Heijerman
Door Annique Oosting Vries Het dossier Henk Heijerman is vanaf donderdag 20 juni openbaar en in te zien op het gemeentehuis van Vries. Niet het gehele dossier trouwens. Zo zijn de namen van ambtenaren, behalve die van de ontslagen topman zelf, weggestreept en krijgt niemand de interne e-mails te zien. Dat hebben B en W besloten. Een belangrijke overweging om het dossier openbaar te maken is dat de raad de geheimhouding - in een besloten vergadering op 21 mei – al ophief. De kans bestaat dat over de inhoud van deze stukken naar buiten toe wordt gecommuniceerd. Geheimhouding ligt dan niet meer voor de hand, aldus B en W. Henk Heijerman werd op 8 oktober geschorst vanwege vermeend plichtsverzuim. Twee onderzoeken (van Aegis en Bureau voor Integriteit BING) konden de aanklachten niet bewijzen. Financieel topambtenaar Heijerman werd in mei eervol ontslagen en kreeg een flinke zak geld mee. Overigens besloten B en W al op 22 mei dat openbaarmaking niet te voorkomen was. Maar toen moest nog de gehele juridische procedure doorlopen worden. Zo mochten betrokkenen zienswijzen indienen. Dat is ook gebeurd. Vijf stuks. Twee ambtenaren die voor de onderzoeken een verklaring aflegden, de beide onderzoeksbureaus en Henk Heijerman zelf. Vier bezwaarmakers kregen gelijk. Heijerman niet. Hij wilde een brief van B en W uit januari 2013, waarin zijn ontslag wordt aangekondigd, niet openbaar hebben. Volgens Heijerman staan er onjuistheden in en is de brief niet meer relevant omdat hij eervol ontslag kreeg. Het college houdt nog wel een slag om de arm. Als er juridische procedures worden aangespannen tegen het besluit, volgt uitstel van de openbaarmaking.

-

’Dossier Henk Heijerman is nu al openbaar’
Door Annique Oosting Vries De rapporten over Henk Heijerman horen al openbaar te zijn. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na een vraag van Gezinus Pieters van de VVD in Tynaarlo. Heijerman werd in oktober vorig jaar geschorst vanwege vermeend plichtsverzuim. Uit onderzoek blijkt dat die aantijgingen onterecht waren. Heijerman werd eervol ontslagen en kreeg een flinke zak geld mee. De onderzoeken waren vertrouwelijk, maar de ge-

meenteraad heeft de geheimhouding een besloten vergadering niet bekrachtigd. Het college stuurde de volgende dag een brief aan de raad. Hierin staat dat het onderzoek voorlopig nog niet openbaar wordt, vanwege eventuele zienswijzen. Onzin, volgens het VNG: Toen de raad de geheimhouding niet bekrachtigde, werd het dossier openbaar. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft VNG tegen hen het tegenovergestelde verklaard. We hebben juridisch correct gehandeld, aldus de woordvoerder.

22 mei 2013 , pag. 2

Verbazing over uitspraak Van Zuilen
Oud-burgemeester Rijpstra van Tynaarlo: Van Zuilen beweert nogal wat 3 ’Geen angstcultuur toen ik burgemeester was’
3

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Vries Oud-burgemeester Jan Rijpstra van Tynaarlo ontkent dat er in zijn tijd een angstcultuur was op het gemeentehuis. Rijpstra reageert met verbazing op de opmerking van zijn opvolger, de huidige burgemeester Frank van Zuilen. Die ontkende zaterdag in Dagblad van het Noorden dat er momenteel een angstcultuur is op het gemeentehuis, maar dat die er wel was toen hij aantrad. "Absoluut niet. Op geen enkele wijze", zegt Rijpstra. "Het bevreemdt mij. Ik heb altijd uitstekend contact gehad met raad, college en ambtelijk apparaat." De vorige burgemeester van Tynaarlo hoopt dat de raad vragen stelt over de uitspraken van Van Zuilen in deze krant, die voor publicatie geaccordeerd (ter controle op feitelijke onjuistheden) zijn door de gemeente Tynaarlo. "Ik vind dat de burgemeester dit concreet moet maken. Hij beweert nogal wat. Bovendien

¬ Jan Rijpstra

heeft hij nooit contact met mij opgenomen over dit onderwerp. Van, hoe was dat in jouw tijd?" Frank van Zuilen stuurde gisteren, naar aanleiding van artikelen in deze krant en een uitzending van RTV Drenthe, een open brief. Hij schrijft daarin afstand te nemen van wat is geschreven. "Ik vind het een onterechte aanval op ons personeel en de organisatie." In de media-uitingen wordt gerept over een cultuur van intimidatie en angst op het gemeentehuis. De VVD-burgemeester vindt de berichtgeving van de afgelopen maanden sowieso ’zeer eenzijdig’. Topambtenaar Henk Heijerman werd op 8 oktober geschorst door Tynaarlo wegens ’ernstig plichtverzuim’. Vorige week werd bekend dat Heijerman en de gemeente een overeenkomst hebben gesloten. De 57-jarige Heijerman krijgt eervol ontslag en wordt tot zijn 63ste doorbetaald. Hij krijgt 100.000 euro ontslagvergoeding (op voorwaarde dat Heijerman zijn mond houdt over de overeenkomst) en een deel van de levensloopregeling uitgekeerd. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad over de affaire-Heijerman, wederom achter gesloten deuren. Dit was voor de laatste keer, want de raad is er klaar mee. De raad haalde met overgrote meerderheid de geheimhouding van het dossier-Heijerman. Iets waar Van Zuilen altijd op tegen was. Maar hij gaat akkoord met de wens van de raad. Al moeten B en W nog wel even uitzoeken wat de juridische consequenties van het opheffen van de geheimhouding zijn. Voor raadslid René Kraaijenbrink van Leefbaar Tynaarlo is daarmee de kou nog niet uit de lucht. "Er heeft iemand enorm geblunderd. Dit kost de gemeente een half miljoen euro. Dit moet gevolgen hebben voor degene die een te grote broek heeft aangetrokken."

Tynaarlo wil af van geheimhouding
Raadsfractie eisen openheid van zaken in rel rond topambtenaar 3 ’Iedereen heeft recht op antwoorden, ook de inwoners van Tynaarlo’
3

Door Annique Oosting Vries Weg met de geheimhouding. Daar zijn bijna alle raadsfracties in Tynaarlo het over eens na een weekend waarin de gemeente volop onderwerp van gesprek was. Dat alles na een publicatie over de geschorste financieel ambtenaar Henk Heijerman vanwege vermeend plichtsverzuim. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat dit niet hard gemaakt kon worden door de gemeente. Heijerman krijgt een ton mee en wordt tot zijn 63ste doorbetaald. Op alle informatie (inclusief twee onderzoeken naar de aantijgingen) prijkte tot nu het stempel geheimhouding. Daar komt vandaag verandering in. De raad besluit vanavond tijdens een besloten vergadering met overgrote meerderheid voor het opheffen van de geheimhouding. "De zaak moet volledig in de openbaarheid, voor zover dat na dit weekend niet al het geval is", vindt

Jaap Hoogenboom (ChristenUnie). De affaire heeft invloed op het beeld dat mensen van de gemeente Ty¬ Hoogennaarlo hebben, boom aldus Peter van Es (Gemeentebelangen). "Ik word gebeld door burgers. Wat is dat voor zootje bij jullie?" Het CDA was voor geheimhouding, maar is van mening veranderd. "Door alle aandacht voor de zaak is het een politieke kwestie geworden. Iedereen heeft recht op antwoorden, ook de inwoners van Tynaarlo", vertelt Hanneke Wiersema-Jager (CDA). De PvdA liet vorige week al weten voor openbaarheid te kiezen. Jannes Talens: "Dit is zo’n gevoelig onderwerp geworden. Als we het nu niet goed afhandelen, blijft het ons de komende jaren achtervolgen." Leefbaar Tynaarlo gaat nog een stapje verder: de vergadering vanavond moet al openbaar. "Het moet afgelopen zijn met de geheimhouding", zegt Casper Kloos. Gezinus Pieters (VVD): "Als er fouten gemaakt zijn, dan wordt het tijd daar conclusies aan te verbinden."

18 mei 2013 , pag. 10
Concernmanagers Edwin Melinga, Mirjam Schipper, Dennis Volmer en de ingehuurde personeelsmanager Jirtsin Beenhakker maken samen met gemeentesecretaris Van Muijen de dienst uit. Dat doen ze met ijzeren hand. "Wie het niet eens is met de leiding wordt op het matje geroepen", vertellen ambtenaren. De vier managers worden ’een kliek’ genoemd. Regenten. Klapvee voor Van Muijen. "Ze lachen al voordat Van Muijen de clou van een grap heeft verklapt", zeggen ambtenaren. Zeker zes kritische ambtenaren werden het gemeentehuis uitgewerkt of op lagere posities neergezet. Het zou Tynaarlo tonnen kosten. Tynaarlo peilt graag de tevredenheid van zijn werknemers. Die onderzoeken heten anoniem te zijn, maar dat is een wassen neus, weten ambtenaren. Ze krijgen een e-mail op naam waarin anonimiteit wordt verzekerd. "Hoezo anoniem? Ik werd na afloop van een onderzoek aangesproken door mijn leidinggevende op de kritiek die ik had geuit in zo’n onderzoek. Dan ben je de volgende keer wel voorzichtiger", zegt een van hen later. Van Muijen voert zijn ’zeepkistsessies’ in. ’Tynaarlo draait door’ noemt de ambtelijke top het, verwijzend naar De Wereld Draait Door. "Van Muijen gaat op een verhoging staan en vertelt over de visie van de gemeente. We mogen dan vragen stellen, maar dat doet niemand." De ambtenaren zijn bang. "Een collega die een kritische opmerking maakte, werd compleet te kakken gezet. Daarna stelde niemand nog lastige vragen." Met zijn vier getrouwen accepteert Van Muijen geen kritiek. Wie toch zijn mond opendoet, wordt ontboden op het kantoortje van de gemeentesecretaris, op de tweede verdieping. Daar krijgen ze de wind van voren. Een deur verderop laat burgemeester Van Zuilen, onzichtbaar als immer, het allemaal gebeuren. Het gevolg, vertellen ambtenaren later aan Dagblad van het Noorden: een angstcultuur. Het is een ochtend in september 2012 als Henk Heijerman, de financiële man van Tynaarlo, vertrouwelijke informatie krijgt voor in de begroting van 2013. Voor je houden, drukt de ingehuurde leidinggevende Beenhakker Heijerman op het hart. "Dat kan toch niet", sputtert de ambtenaar. Hij moet de informatie wel delen met twee directe collega’s. "Zij moeten het ook weten", vindt Heijerman. En hij weet echt wel wat hij doet. Een jaar eerder mocht hij nota bene, als cadeautje voor het goede begrotingswerk, met die twee collega’s nog naar een interland van het Nederlands Elftal. Schipper had nog op taart getrakteerd. Het opstellen van het gemeentelijk huishoudboekje is sowieso een lastige klus. Bijna onmogelijk zelfs, door steeds nieuwe bezuinigingen. Wethouder Hans de Graaf – zelf accountant en financieel onderlegd – spart regelmatig met Heijerman over de begroting. Mirjam Schipper en haar rechterhand Annemieke Kukupessy, die formeel de leidinggevenden zijn van Heijerman en bij zulk overleg moeten ’aanzitten’, kunnen de gesprekken niet bijbenen. Ook na een spoedcursus hebben ze geen benul van financiën. Dat De Graaf en Heijerman geregeld één op één zaken doen, is hen een doorn in het oog. De irritaties lopen op. Heijerman ziet Kukupessy als een onnodige schakel. Als Kukupessy hem die septembermaand vraagt of hij "even dat verslagje van het portefeuilleoverleg" wil maken, reageert hij onderkoeld. Heijerman trekt zijn eigen plan. Heeft geen tijd voor ’futiliteiten’. "Ik kijk er vanmiddag wel eventjes naar", antwoordt hij. De begroting moet eerst af. Als die klus goeddeels geklaard is, en Heijerman – zeggen bronnen later – gemist kan worden, dient Kukupessy een klacht tegen hem in. Samen met twee financiële medewerkers, Meike Jonker en Jantje Drewel, met wie Heijerman de laatste tijd gek

¬ Gemeentesecretaris Jan van Muijen (rechts) in gesprek met concernmanager Dennis Volmer. Foto: Marcel J. de Jong

Angst in Tynaarlo
¬ Heijerman (links) en Van Zuilen.

¬ De raadsvergadering in het gemeentehuis in Vries.

’I

k heb het gevoel dat er iets speelt", zegt Henk Heijerman zachtjes. De boomlange ambtenaar zit op 8 oktober 2012 in de sobere werkkamer van Hans de Graaf, wethouder Financiën van Tynaarlo. De twee mannen nemen die maandagochtend de begroting van de gemeente voor 2013 nog even kort door. Ze vertrouwen elkaar. De wethouder leunt enorm op Heijerman, door wiens vingers elke euro gaat die de gemeente uitgeeft. Heijerman ’zit op de portemonnee’. Als het over geld gaat, stelt hij de lastige vragen. De wethouder knikt. Hij heeft precies hetzelfde onbestemde gevoel. "Maar ik heb geen flauw idee wat er aan de hand is, Henk." Een uur later schuiven Heijerman en De Graaf aan bij een overleg in de bestuurskamer van B en W. Met twee andere ambtenaren en nog een wethouder bespreken ze het hoofdpijndossier van de gemeentelijke grondexploitatie. Dan wordt er op de deur geklopt. Het is Mirjam Schipper, de baas

ACHTERGROND GEMEENTEHUIS Topambtenaar Henk Heijerman dacht dat hem niets kon gebeuren. De nieuwe, kille wind op het gemeentehuis van Tynaarlo ging langs hem heen. Totdat hij werd geschorst wegens plichtsverzuim. Een rel die Drenthe al acht maanden bezig houdt.
Door Annique Oosting en Bas van Sluis

van Heijerman. Ze blijft in de deuropening staan. "Henk", zegt ze koeltjes, "kom je even met mij mee." Henk Heijerman is niet de enige met een probleem. Sinds het aantreden van VVD-

burgemeester Frank van Zuilen in 2009 en – een paar maanden later – gemeentesecretaris Jan van Muijen is er veel veranderd op het gemeentehuis. De 59-jarige Van Zuilen is het gezicht van Tynaarlo, maar in het gemeentehuis zien ambtenaren hem amper. De VVD’er staat bekend als een starre man.

Elke ochtend arriveert Van Zuilen – rood, rond brilletje, priemende ogen – voor achten op het gemeentehuis, stapt in de lift en glipt zijn werkkamer in. Van Muijen is zijn tegenpool. Een Bourgondiër met een olijk gezicht en een snor, die zorgeloos door het leven lijkt te stappen. Maar de gemeentesecretaris heeft ook een andere kant. In de wandelgangen wordt hij niet voor niets ’de kleine Stalin’ en ’Napoleon’ genoemd. Van Muijen – die postzegels en speelkaarten verzamelt – wil achter de schermen blijven. Dan voelt hij zich op zijn gemak. In die ’anonimiteit’ trekt hij aan de touwtjes. Van Muijen moet in Tynaarlo ’de organisatie doorontwikkelen’. Plat gezegd: snijden. Vanaf zijn aanstelling is hij in wezen bezig met een reorganisatie die zo niet mag heten; dan heeft, vermoeden ambtenaren, de Ondernemingsraad er niets over te zeggen. Om zijn doel te bereiken verzamelt Van Muijen gelijkgestemden om zich heen. Binnen een paar jaar heeft het gemeentehuis een nieuwe top.

genoeg nauwelijks contact had. Jonker was het afgelopen half jaar zelfs met zwangerschapsverlof. Wat de klachten zijn? Ondermijning van de leiding en het delen van vertrouwelijke informatie. Heijerman deelde die informatie inderdaad, net als een jaar eerder, toen hij er nog gebak voor kreeg. Waarom Jonker en Drewel klagen, blijft een raadsel. Kort daarop belt gemeentesecretaris Van Muijen met burgemeester Van Zuilen, die op dat moment – donderdagavond 4 oktober – naar Westerbork rijdt, voor de algemene ledenvergadering van de Drentse VVD in hotel-restaurant Meursinge. "Er speelt iets", zegt Van Muijen. "Het gaat over Henk Heijerman. Er is over hem geklaagd." Nu de burgemeester op de hoogte is, kan Van Muijen verder. Achter de schermen bereidt hij de schorsing van Heijerman voor. De ambtenaar zelf voelt dat er iets speelt, maar weet van niets. Niemand roept hem bij zich. Van Muijen niet. Schipper niet. Van Zuilen niet. Van Muijen zal Heijerman niet zelf schorsen. Ook de burgemeester, met personeelszaken in zijn portefeuille, houdt zich afzijdig. "Henk, kom je even met mij mee", zegt Mirjam Schipper die maandag van 8 oktober, staand in de deuropening, Zonder iets te zeggen loopt Heijerman achter zijn baas aan. Een verdieping lager, op Schippers kantoor, zit Edwin Melinga, de manager die gemeentesecretaris Van Muijen – een week weg voor een congres in Phoenix (Verenigde Staten) – deze week vervangt. "We gaan je schorsen", zegt Melinga afgemeten. Heijerman schrikt, maar zegt niets. Ik?

Geschorst? Wat gebeurt hier in godsnaam? "Je hebt vertrouwelijke informatie gedeeld en ik hoor allerlei geluiden in de organisatie over jou die mij niet bevallen. Je kunt gaan", vertelt Melinga, die hem begeleidt naar Heijerman’s werkkamer. Daar mag Heijerman zijn computer afsluiten, en wat spulletjes pakken. "Het is wel genoeg geweest", zegt Melinga bits. "Je moet weg. Nu." ’Ik lijk wel een crimineel’, schiet hem door het hoofd als Heijerman door de gang van het gemeentehuis loopt, Melinga een halve meter achter hem. ’Wat heb ik gedaan?’ Verbouwereerd zit Heijerman in zijn auto, geparkeerd in de kelder onder het gemeentehuis in Vries. Langzaam rijdt hij naar de uitgang. Vlak voordat hij de helling naar rechts indraait, ziet hij Melinga nog in de achteruitkijkspiegel van zijn auto. De concernmanager houdt Heijermans pasje in zijn hand, alsof hij zeker wil weten – denkt Heijerman – dat dat ’kritische probleemgeval’ nu echt verdwijnt. Diezelfde middag krijgen alle ambtenaren op het gemeentehuis een korte instructie. Het is niet toegestaan contact op te nemen met hun geschorste collega. "Je kreeg het gevoel dat je zo maar de volgende kunt zijn", zal een ambtenaar later zeggen. Acht maanden later. Nog steeds weet Heijerman niet wat hem overkomen is. Alleen via de pers krijgt hij mee wat er gebeurt in de maanden na zijn schorsing. Zo is Heijerman er niet bij als burgemeester Van Zuilen woest met zijn vlakke hand op zijn tafel slaat als De Vriezer Post voor hem ligt. In die krant rept raadslid Casper Kloos

voor het eerst onverbloemd van een angstcultuur op het gemeentehuis. Kloos: "Ik krijg tips van ambtenaren dat er ratten op de afdeling lopen die dingen doorsluizen naar Van Muijen." "En nu is het verdomme afgelopen!" schreeuwt Van Zuilen uit. In al zijn woede belegt Van Zuilen een persconferentie. In de raadszaal benadrukken de burgemeester en gemeentesecretaris Van Muijen dat tegen de geschorste Henk Heijerman "emotionele klachten" zijn ingediend. "Van medewerksters", vult Van Muijen aan. Er valt een stilte. "Verder zeggen we er niks over." De suggestie is gewekt dat Heijerman – die zich wel aan de overeen gekomen radiostilte houdt – zich aan een collega heeft vergrepen. Ten onrechte, blijkt op dinsdag 13 mei. Heijerman krijgt eervol ontslag. De klachten tegen hem bleken, ook na onderzoek van het bureau voor integriteit BING, te licht – of volstrekt ongegrond. Net als andere ambtenaren die moesten opstappen, krijgt hij geld mee. Hij wordt tot zijn 63ste doorbetaald, krijgt 100.000 euro ’zwijggeld’, en zijn levensloopregeling wordt uitgekeerd. Samen: ruim een half miljoen.
Verantwoording Voor dit verhaal is de afgelopen maanden gesproken met tientallen mensen. Ook ambtenaren die werken of hebben gewerkt bij de gemeente Tynaarlo. Omdat sommige mensen bang zijn hun baan te verliezen door uit de school te klappen, worden ze niet genoemd. Ook is voor dit verhaal gebruik gemaakt van brieven, documenten en informatie uit het kort geding tussen ambtenaar Heijerman en de gemeente Tynaarlo over zijn schorsing.

18 mei 2013 , pag. 2

Lozen kritische ambtenaren kost Tynaarlo tonnen
Meerdere ambtenaren Tynaarlo er uitgewerkt 3 Topambtenaar Heijerman kost gemeente ruim half miljoen euro
3

Door Annique Oosting en Bas van Sluis << 1 Het ontslag van financieel topambtenaar Henk Heijerman van de gemeente Tynaarlo staat niet op zichzelf. Zeker zes andere ambtenaren, die te boek stonden als kritisch, zijn op straat gezet of hebben een lagere positie gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Dit is gebeurd nadat burgemeester Frank van Zuilen en zijn gemeentesecretaris Jan van Muijen aantraden in Tynaarlo. Meerdere ambtenaren – die vrezen voor hun baan en dus anoniem willen blijven – spreken van een ’regelrechte

¬ Frank van Zuilen (rechts) en Henk Heijerman. angstcultuur op het gemeentehuis’. Gerept wordt over machtsmisbruik en intimidatie door de ambtelijke top. Van Zuilen en Van Muijen herkennen zich daar niet in. "Wij krijgen die signalen niet, dus kunnen we er ook niet op reageren." De twee zeggen dat er juist een angstcultuur heerste toen ze in Tynaarlo kwamen werken. "Wij proberen dat te veranderen", zegt burgemeester Van Zuilen. Tynaarlo is honderdduizenden

euro’s kwijt aan ambtenaren die worden doorbetaald of een afkoopsom kregen. Ook zijn er zeker twee ambtenaren door Tynaarlo in de bakken bij BAN Personeelsdiensten in Assen gezet. Eén van hen kost Tynaarlo ongeveer 9000 euro per maand. Wat de andere kost is onbekend. In februari gaf Tynaarlo bijna 30.000 euro uit aan BAN, inclusief inhuur tijdelijk personeel. In de affaire-Heijerman heeft de gemeente Tynaarlo overigens ook ruim 100.00 euro aan onderzoeksen advocaatkosten gemaakt. Dinsdagavond overlegt de gemeenteraad, wederom achter gesloten deuren, over de kwestie. De rapporten en onderzoeken naar de schorsing zijn nog steeds geheim. Als dat aan de burgemeester ligt, blijft dat zo. Maar een ruime raadsmeerderheid zal nu eisen dat alles openbaar wordt. >> DVHNWEEKEND

18 mei 2013 , pag. 1

Ton zwijggeld voor topambtenaar
Eervol ontslagen ambtenaar Tynaarlo krijgt 100.000 euro zwijggeld 3 Affaire-Heijerman kost gemeente half miljoen aan gemeenschapsgeld
3

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Vries De eervol ontslagen financieel ambtenaar Henk Heijerman van de gemeente Tynaarlo krijgt 100.000 euro als onderdeel van een

ontslagvergoeding, omdat hij niet kan terugkeren naar de gemeente. Voorwaarde is dat Heijerman zijn mond houdt over de overeenkomst die hij met Tynaarlo sloot. Dat blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Er zijn meer ambtenaren van Tynaarlo die op een zijspoor zijn beland. Minstens een van hen zou ook zwijggeld hebben gekregen, een bedrag van 80.000 euro. Henk Heijerman werd 8 oktober vorig jaar geschorst vanwege ver-

meend plichtsverzuim. Deze week onthulde deze krant dat Tynaarlo en Heijerman een overeenkomst hadden gesloten. Hij wordt tot zijn 63ste doorbetaald en krijgt een deel van de levensloopregeling uitgekeerd, bovenop de ton ’zwijggeld’. Alles bij elkaar kost het arbeidsconflict Tynaarlo ruim vijf ton. Na zijn schorsing werden twee onderzoeken gedaan naar Heijerman. Burgemeester Frank van Zuilen (foto) weigert deze rapporten openbaar te maken. >> 2

15 mei 2013 , pag. 16

Tynaarlo moet fors betalen
3 Eervol ontslag en flinke zak geld voor topambtenaar Heijerman 3 Affaire schadelijk voor burgemeester Van Zuilen

Door Annique Oosting en Bas van Sluis Vries De geschorste financiële topambtenaar Henk Heijerman van de gemeente Tynaarlo is ten onrechte op straat gezet. Hij krijgt eervol ontslag en een uitkering die tot zijn pensioen wordt aangevuld door de gemeente tot ongeveer zijn huidige salaris. Ambtenaren met eervol ontslag krijgen in soortgelijke gevallen ook een extra vergoeding op basis van het aantal dienstjaren. De partijen zijn er gisteren uitgekomen, melden meerdere bronnen aan Dagblad van het Noorden. Het kan goed zijn dat deze kwestie consequenties heeft voor burgemeester Frank van Zuilen (portefeuille personeel) en zijn ambtelijke top. De VVD kondigde in januari al stappen aan tegen de burgemeester, mocht Heijerman een grote zak geld meekrijgen. Het simpele feit dat de ambtenaar eervol ontslag krijgt, betekent dat Tynaarlo te weinig heeft om hem zonder vergoeding te ontslaan. Deze afkoopsom zal een doorn in het oog zijn van coalitiepartij PvdA. Die stelde dat ze onder geen beding een gouden handdruk zou accepteren. Bureau voor Integriteit (BING) deed onderzoek naar de schorsing van Heijerman, die als de financiële topman van Tynaarlo werd beschouwd. Tynaarlo claimde dat hij zich schuldig had gemaakt aan ’niet integer handelen’ en ’plichtsver-

¬ Frank van Zuilen zuim’. In het rapport van BING blijft weinig over van die aantijgingen, blijkt uit onderzoek van deze krant. Tynaarlo betaalde voor het BING-onderzoek en aan advocaatkosten al ruim honderdduizend euro. Heijerman was gedurende het onderzoek geschorst en zat thuis, maar werd die maanden doorbetaald door de gemeente. Dat bedrag is nog niet inbegrepen bij die honderdduizend euro aan kosten. Het rapport van BING was in januari klaar. Sindsdien voerden het college en Heijerman gesprekken. De rapportage van BING is nog steeds geheim. De raad heeft de conclusies en aanbevelingen in mogen kijken, maar de gehele rapportage is vanwege vertrouwelijke gesprekken verboden terrein. Gisteravond werd de raad in beslotenheid bijgepraat. Bronnen melden dat burgemeester Frank van Zuilen het rapport geheim zou willen houden.

@ annique.oosting@dvhn.nl bas.van.sluis@dvhn.nl

27 maart 2013 , pag. 24

’Heijerman’ blijft nog geheim
Door Robbert Willemsen Vries De resultaten van het onderzoek naar de geschorste topambtenaar Henk Heijerman van de gemeente Tynaarlo blijven voorlopig geheim. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond achter gesloten deuren besloten. Ook werd niet bekend gemaakt hoe de stemverhouding lag binnen de raad. De geheimhouding werd daarmee bekrachtigd. Mogelijk wil het college van B en W eerst de onderhandelingen met Heijerman afhandelen eer er iets over het onderzoek naar buiten wordt gebracht. Die onderhandelingen lopen sinds januari. Casper Kloos, fractievoorzitter van leefbaar Tynaarlo, had gisteravond een motie achter de hand om in elk geval de conclusies van het onderzoek naar buiten te brengen. Kloos hield die motie nog even aan tot Tynaarlo definitief beslist of en wat er van het onderzoek openbaar wordt gemaakt. Henk Heijerman werd vorig jaar oktober geschorst wegens vermeend plichtsverzuim. Omdat de onderhandelingen met Tynaarlo al zo lang duren, kan dat erop duiden dat beide partijen er niet uitkomen. In dat geval treffen Heijerman en de gemeente elkaar voor de rechter.

23 maart 2013 , pag. 11

Affaire topambtenaar kost Tynaarlo al ton
Door Robbert Willemsen Vries De affaire rond de geschorste topambtenaar Henk Heijerman heeft de gemeente Tynaarlo al ruim 100.000 euro gekost. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Leefbaar Tynaarlo aan B en W. Heijerman is 8 oktober vorig jaar geschorst wegens vermeend plichtsverzuim en niet integer

handelen. Externe onderzoeksbureaus onderzoeken deze beschuldigingen. Uit de cijfers van B en W blijkt dat bureau Bing al ruim 62.000 euro declareerde. Fractieleider Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo, denkt dat de totale schade groter is. "De ambtelijke kosten zijn niet meegerekend. Ik denk dat het bedrag nog drastisch omhoog gaat."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful