RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Tahap Tahun Bilangan Murid Tarikh Hari Masa Objektif

: Pendidikan Kesihatan : Kesihatan Diri dan Keluarga : Kepentingan hubungan kekeluargaan : kepentingan hubungna kekeluargaan : Satu : Tiga : 30 orang : 24-06-2008 : Selasa : 7.45 hingga 8.15 : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat -: 1. munujukkan contoh cara yang baik dalam hubungan kekeluargaan 2. mengenal pasti cara mewujudkan hubungan baik dalam keluarga. 3. menunjukkan minat dan bersemangat sepanjang pengajaran dan pembelajaran.

Penyebatian KBKK Penerapan nilai Sumber P&P Penggabungjalinan

: Menghuungkait, mengelas, menjanakan idea : Minat, perihatin, kerjasama : Buku rukjukan, buku teks : Agama Islam

Bahagian Aktiviti 1 Permulaan (5 minit)

Aktiviti Soal jawab bersama murid

Fokus pembelajaran guru bertanyakan khabar kepada murid guru bersoal jawab berpandukan soalan-: adakah kamu sayang kepada ibu bapa kamu bagaimana menunjukkan sayang kepada ibu bapa kamu perbincangan berdasarkan soalan yang diberi oleh guru -: -apakah peranan seorang anak yang baik - bagaimana untuk menjadi anak yang baik - peranan anak kepada ibu bapa murid diminta memberikan contohcontoh bagaimana untuk menjadi anak yang baik

Organisasi Keseluruhan kelas

Catatan Verbal linguistic Interpersonal Intrapersonal

Aktiviti 2 Perkembangan (5minit)

Perbincangan antara guru dan murid Perbincangan murid dengan murid

-

Perbincangan guru denga murid

Verbal linguistic Interpersonal Intrapersonal

Aktiviti 3 Perkembangan (5minit) Aktiviti 4 Kemuncak (10minit)

Membuat latihan

-

individu

Lakonan

- murid diminta untuk melakonkan watak seorang anak yang baik kepada keluarga contohnya kepada ibu bapa

Berkumpulan

Kinetic Interpersonal Intra personal

Aktiviti 5 Penutup (5minit)

Refleksi keseluruhan

-

guru merumus tajuk pelajaran perbincangan dengan murid dengan guru bag masalah yang dihadapi dalam pelajaran yang diajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful