Trenčianske Teplice 29. 10.

2005

Komunikácia so starými ľuďmi
(Metóda validácie)
1

Metóda validácie

Naomi Feil  USA  35-ročná prax  vyrastala medzi starými ľuďmi  prvé publikácie 90-roky v USA
2

Zameranie validácie
 diagnostika rozvoj/spomalenie starých a dementných v rôznych štádiách

3

Ciele validácie
vrátenie pocitu vlastnej hodnoty redukcia stresu (potreby, zmysluplnosť) obrana života (neproduktívna skupina) riešiť konflikty z minulosti (v starobe dokážu) redukcia chemických a fyzických „donucovacích prostriedkov“ zlepšenie verbálnej a neverbálnej komunikácie návrat z vegetatívneho štádia zlepšenie pohybových schopností a telesného zdravia
4

Ciele mladého človeka

myslieť, produkovať, používať hlavu komunikovať jasne, používať konkrétne slová mať pod kontrolou čas, vyvarovať sa sneniu počas dňa mať pod kontrolou emócie prianie urobiť si pauzu pri káve správať sa podľa sociálnych konvencií - byť „niekým“, dosiahnuť úspech

5

Ciele starého človeka
dostať sa z bolestivej prítomnosti a nepotrebnosti zažívať opäť príjemné (z minulosti) pomocou vyvolávania zmyslových spomienok prekonávať nudu riešiť nezvládnuté konflikty pomocou vyjadrovania pocitov

6

Štyri štádiá dezorientácie
I. Nedostatok/nešťastná orientácia – čiastočne ešte orientovaný, ale nesprávne.
posun s vekom: F6.0: paranoidná, pocit, že ma niekto okráda (protéza), v strachu nosenie kľúča

II. Časová zmätenosť – strata kognitívnych schopností. III. Opakované pohyby – nahrádzanie reči. IV. Vegetovanie – (totálne) stiahnutie sa do seba.

7

Symboly I.
(Cestovné lístky do minulosti) ruka palec šatka tyč na vozíku otvorený priestor gombík mľaskavý zvuk dieťa - malé batoľa otec/mama, noha na chodenie, dieťa, ktoré je vedené dôležité papiere, cesto na pečenie, oblečenie ulica okolie z domova, nebo, nádej potrava, láska istota, pôžitok
8

Symboly II.
(Cestovné lístky do minulosti) kývavý, kolísavý pohyb tekutina mohutné kreslo, stolička držadlo hlboký hlas lyžica, ohnutý predmet ponožka, topánka matka, materstvo, istota, pôžitok mužská sila penis, chlap, manžel, sex penis mužská osoba žena, ženské pohlavie dieťa, obliekať dieťa, sexuálny orgán
9

Symboly III.
(Cestovné lístky do minulosti) oblečený kus odevu oddelenie chodba invalidný vozík pohlavný styk, sloboda, výzva susedia ulica, susedia auto, vozidlo

10

Príklad diagnostiky II. štádia
(neorientovanosť v čase)

často nad 70 alebo viac rokov pokročilý rozpad mozgu niektorí ťažko chodia, počujú alebo vidia nie sú v stave chápať plynutie času sťahujú sa čím ďalej, tým viac do seba:
aby prežili stav izolácie a opustenosti aby prekonali nudu aby opäť prežili pocit, že sú potrební aby sa mohli zaoberať minulosťou
11

Príklad diagnostiky II. štádia
(neorientovanosť v čase)

zrak často poškodený
používajú tú časť mozgu, v ktorej sú uložené spomienky na minulosť: zvuky, pachy z minulosti

počujú hlasy osôb, ktoré v minulosti poznali
spomienky, ktoré sú najstaršie, držia v pamäti najdlhšie - pamätajú si príhody z dávnej minulosti (poškodenie Alzeimerovou chorobou/ mozgovou príhodou)

obmedzené logické myslenie

12

Príklad diagnostiky II. štádia
(neorientovanosť v čase)

nerozlišujú medzi prítomnosťou a minulosťou nemajú pojem o plynutí času
strácajú pojem o pojmoch ako sú: minúta, hodina, deň, týždeň alebo mesiac namiesto uvedomovania si času si uvedomujú spomienky

Jedna 90-ročná pani zabudla, že práve jedla, ale spomenula si na to, že má ísť dať jesť svojim deťom.
13

Príklad diagnostiky II. štádia
(neorientovanosť v čase)

nevedia rozlišovať kategórie
stôl, stolička, písací stôl sú zahrnuté v kategórii "nábytok", jablko, pomaranč a hruška je jediná ovocná odroda

nerozlišujú medzi skutočnosťou a symbolmi
nežná ruka je pre ženu, ktorá by chcela byť matkou, rukou dieťaťa ošetrovateľka je pre muža, ktorému chýba zomrelá žena, manželkou
14

Príklad diagnostiky II. štádia
Telesné príznaky
uvoľnené svalstvo pohyby sú pomalé, ladné, často chodia bezcieľne oči sú jasné, ale nezamerané na niečo, zdajú sa akoby prázdne i keď reagujú, keď zbadajú opatrovateľa priamo pred sebou dýchajú pomaly rozprávajú pomaly – ich hlas je tichý používajú často ruky na vyjadrovanie pocitov ramená sú ohnuté dopredu, čo spôsobuje „šuchtavú chôdzu“ obyčajne inkontinentní
15

Príklad diagnostiky II. štádia
Psychické príznaky I.

 Vnímanie osôb
nepoznávajú osoby personálu a často ani príbuzných zabúdajú mená zamieňajú osoby v prítomnosti s osobami z minulosti osoby nahrádzajú vecami

16

Príklad diagnostiky II. štádia
Psychické príznaky II.

 Pamäť
majú veľmi zlú krátkodobú pamäť, ale celý život si pamätajú veci z veľmi dávnej minulosti (pr.: jedna pani v Altenheime vie už iba po česky, hoci žila v Rakúsku 50 rokov) pamätajú si známe pesničky, ale nedokážu správne spievať vracajú sa do minulosti, aby prekonali nudu a prítomnosť chudobnú na udalosti, prežívajú známe scény, ktoré sa snažia celou silou riešiť
17

Príklad diagnostiky II. štádia
Psychické príznaky III.

 Kognitívne schopnosti
nedokážu zoradiť veci do kategórii a triediť ich dokážu občas čítať, ale písať zabudnú pozornosť udržia veľmi krátko nedokážu hrať hry, ktoré majú pevné pravidlá stále majú akýsi určitý druh intuitívnej múdrosti
18

Príklad diagnostiky II. štádia
Psychické príznaky IV.

 Pocity
nedokážu kontrolovať pocity veľmi slobodne rozprávajú o potrebe lásky a iných pocitoch reagujú na očný kontakt, dotyk a blízkosť

19

Príklad diagnostiky II. štádia
Psychické príznaky V.

Vzťah k ošetrovateľom
nevidia dôvod plniť priania ošetrovateľov a nevážia si pravidlá rozlišujú serióznu starostlivosť nemajú žiadnu dôveru k opatrovateľom, ktorí sa s nimi hádajú a súhlasia s nimi iba navonok

20

Najčastejšie chyby v II. štádiu
nepýtať sa stále na vek nepýtať sa neustále, aký je práve deň
Zmätení ľudia nevedia, kde sú, a nepamätajú, koľko majú rokov. Človek im nepomôže – dokonca sa môže stať, že im človek poškodí – keď ich pozornosť stále upriamuje na ich nedostatok.

zmeny správania personálu zmeny terapie, ktoré majú za cieľ sebapochopenie alebo medikáciu
21

1. Centrovanie
(Validačná technika I., II., III., IV.)

Ľudia, ktorí sa neorientujú v čase, môžu byť napätí, zmätení alebo frustrovaní. Svojmu hnevu, smútku alebo sexuálnym pocitom nechávajú voľný priebeh. Opatrovateľ, ktorý robí validáciu, sa musí sám koncentrovať skôr, ako prijme pocity pacienta. Hlboké dýchanie pomáha opatrovateľovi zbaviť sa jeho vlastných negatívnych pocitov.
22

2. Hovoriť jednoducho, opakovať
(Validačná technika I., II.)

Používať jednoznačné, nekomplikované slová, ktorými sa buduje dôvera. Používať kto, čo, kde, kedy, ako, keď sa chceme dozvedieť konkrétnu vec. Vyvarovať sa otázke prečo? Potrebné opakovať, čo klient povedal. V opakovaní požívať kľúčové slová.
Nesprávne: Vidím, že tu máte na tanieri nedojedené jedlo z raňajok. Nejedli ste, nenakŕmil vás nikto? Správne: Máte hlad?

23

3. Extrémne situácie a pocity
(Validačná technika I., II.)

Pýtať sa na najpozitívnejšie a najnegatívnejšie situácie.
Vyjadrovanie pomocou slov je pre nich obtiažne. Pýtanie sa na extrémy udržuje pozornosť.
Príklad: Nepýtať sa na to, či bol večer pekný film, ale či mal v noci bolesti.

24

4. Držať očný kontakt
(Validačná technika II.)

Očný kontakt držať priamy a dlhý.
Hoci majú málo energie, dobre reagujú na očný kontakt. Je to pre nich signál, že sa o nich zaujímame a že ich opatrujeme. Niekedy po očnom kontakte hneď prehovoria.
Príklad: Keď sedí na vozíku, nakloníme sa .
Keď sme chorí, nám je to nepríjemné, lebo zapáchame od potu..., ale starým to nevadí.

25

5. Na nezmysel neurčitosťou
(Validačná technika II., III.)

Ak vymýšľajú vlastné slová alebo je vyslovené niečo nezmyselné, reagujeme neurčitosťou, napr. on, ona, ono, niekto.
Príklad: Keď vysloví: Tento špic nespieva. Odpoveď: Pokazil sa? alebo Nefunguje?

26

6. Hovoriť jasne, hlasno, vľúdne
(Validačná technika II.)

Hlas: jasný, láskavý, vľúdny.
V mikrofóne odfiltrovať výšky. V hlase hľadajú láskavého rodiča. Ak je v hlase láska a starostlivosť, klient otvára oči a začína komunikovať.
Príklad: Problém je, keď je potrebné kričať.
27

7. Všímať si pocity
(Validačná technika II.)

Všímať si: oči, spodné pery, dýchanie, ruky, nohy. Ak sa naladíme na pocity, cítime sa istejšie.
Príklad: Môže byť odpor proti pravidlám alebo napätie, ktoré sa vycítia.

28

8. Konať podľa jeho potrieb
(Validačná technika II., III.)

Vyjadrujú tri základné potreby:
 potreba byť milovaný  potreba byť potrebný  potreba vyjadrovať navonok pocity
Príklad: Jeden 90-ročný bývalý predajca si balil každý deň kufor. Správna otázka, ktorá sleduje jeho potrebu: Chcete opäť von, pán Novák? Čo predávate?

29

9. Uprednostňovaný zmysel
(Validačná technika I., II.)

Nájsť zmysel, ktorý je uprednostňovaný a potom sa na neho pri rozhovore sústrediť.
Príklad: Pacientky, ktorá sa stále sťažuje na jedlo, sa spýtame niečo, čo súvisí s chuťou: Ako vám chutí, pani Jana? Je to kyslé? Chutí vám vôbec? Chutili vám za mlada sladkosti? Často ste ich piekli?

30

10. Používať dotyk
(Validačná technika II., III., IV.)

 V určitom štádiu demencie nie je už žiaden strach z dotyku. Je strata pocitu dištancu. Reagujú len tam, kde je telesná blízkosť.  Ak sa klienta dotýkame tak, ako to bolo, keď bol dieťaťom, alebo ako milovaná osoba z minulosti, vybavia sa mu spomienky na šťastné časy.

31

11. Dotyk – hlas – očný kontakt
(Validačná technika II., III.)

Kombinácia: dotyk – hlas – očný kontakt
podnieti pokojný rozhovor.
Príklad: Jednej 86-ročnej sa dotkla opatrovateľka. Ona otvorila po niekoľkých mesiacoch oči a povedala: Milujem svoju matku. Je najkrajšou v celom meste.

32

12. Použitie hudby
(Validačná technika II.. III., IV.)

 Pesničky, ktoré sa ako deti učíme, sú stále uložené v pamäti.  Aj keď už je schopnosť rozprávať stratená, aj keď už nepoznáva iných ľudí, rozpamätáva sa na pesničky.

33

13. Pýtanie sa na opak
(Validačná technika I.)

Keď sa v prvom štádiu sťažujú, je potrebné pýtať sa na opak: Existuje čas, keď ten človek pod vašou posteľou nie je? Sú dni, keď vám susedka neukradne nič?
34

14. Zrkadlenie
(Validačná technika III.)

 Napodobňovať: pohyby tela, dýchanie, hýbanie rúk a nôh, výraz tváre.  Robiť zrkadlo.  Nechať sa akoby pri tanci viesť partnerom v pohyboch.

35

Ďakujem za pozornosť
petertavel@seznam.cz

www.ostium.sk
36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful