Τροµβονε 2

Βρασιλ

1

>˙ .

4
4

? b
bb

œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. >œ Œ Ó
J

w

œ
>
f

7

6

? b œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.
bb

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.

11

? bb

b

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.

Œ

œ- n œ- b œf

1616

.- .
? b b Œ œ- Jœ œ Jœ œ. Œ Ó
b
F
22

? b
bb

- œ. œ- œ. œ.
œ
Œ
Œ Ó
J J

- œ. œ- œ. œ.
œ
Œ
Œ Ó
J J

24

2
ô

w

œ œ
Œ œ
F

˙
Ó

œ
‰œœœ œœ w
f
Σολι

29

œ
Œ œ œ w

? bb œ œ œ œ œ œ w
b

œ œ ˙
œ
Œ

˙

˙

œŒ

3636

? b b w>
b
42

? b >˙ .
bb

œœœœœœœ w

œœœœœœœ w

œœœœœœœ

45

œ-

>˙ .

œ-

œ^ œ n œ- b œ
f

- >œ . œ œ œœ
Œ
Œ Ó
F

- >œ . œ œ
œ
Œ

œ. œ.œ. bb Œ œ œ œ w 2 ô w ∑ 2 ô œ.. b f 72 ? b Œ ˙. .τροµβονε 2 2 Βρασιλ 48 . . ? b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ.œ. œ. œ. .œ. œ œ #œ nœ œ œ Œ œ 56 54 ? bb w b Σολι ˙ Ó ‰œœœ œ œœ w œ œœœ œœ w F f 63 61 ? b w bb œ œ œ Œ ∑ œ.Œ Ó b œ b˙ Œ œ.œ.>œ .œ. . œ ˙ . œ Œ Ó f . œ œ œŒ Ó Œ œ ? b b œ. œ. œ. . 66 . œ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful