http://i-learn.uitm.edu.

my/v2/wp-content/uploads/2013/02/Perkembangan-Cabaran-dan-AplikasiTeknologi-Maklumat-dalam-Pengajaran-dan-Pembelajaran-di-Malaysia.pdf Pemprosesan Perkataan - perisian komputer yang membolehkan pengguna menulis, memadam, menyelit, menukar dan mengedit ayat. Dapatan oleh Weiss (2003) dalam kajiannya yang membandingkan dua kumpulan pelajar dalam subjek penulisan perniagaan yang salah satu kumpulan pelajar didedahkan dengan perisian pemprosesan perkataan. Weiss (2003) membuat empat kesimpulan berdasarkan kajian beliau 1) Kumpulan yang menggunakan komputer menulis lebih banyak berbanding kumpulan yang tidak menggunakan komputer; 2) Kumpulan yang menggunakan komputer dapat mempelajari kemahiran pemprosesan perkataan dengan cepat yang menggambarkan bahawa mereka selesa dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan untuk menulis tugasan; 3) Jadual kerja mingguan menunjukkan bahawa kumpulan yang menggunakan komputer memperuntukkan lebih banyak masa untuk menulis tugasan; 4) Lapan puluh sembilan peratus pelajar dalam kumpulan yang menggunakan komputer menjadi penulis yang baik. Hamparan Elektronik - alatan yang biasanya digunakan oleh guru untuk mengutip, menganalisis data dan dalam pengurusan markah pelajar - aktiviti seperti mengukur dan merekodkan isi padu air yang disimpan dalam botol yang berlainan dan pada ketinggian yang berbeza (Niess, 1994). Data yang diperoleh akan diterjemahkan dalam bentuk graf menggunakan hamparan elektronik dan pelajar akan membandingkan garis lengkung pada graf yang berbeza untuk botol yang berlainan. Penggunaan hamparan elektronik bukan sahaja banyak diaplikasikan dalam kurikulum sains dan matematik tetapi boleh juga digunakan untuk subjek lain (Weiss, 2003). Malahan hamparan elektronik juga banyak digunakan dalam bidang pengajian lain seperti astronomi, kaji cuaca dan sebagainya. - aplikasi hamparan elektronik boleh digunakan oleh guru dan pelajar untuk merekodkan, menyusun dan menganalisis. Selain itu, aplikasi ini juga boleh digunakan untuk menjalankan fungsi pengiraan matematik, menyusun data dan menghasilkan carta dan graf visual yang diwakili oleh maklumat. Pangkalan Data - digunakan apabila maklumat dalam bentuk teks adalah lebih penting berbanding angka atau digit - sebagai medium untuk mengurus dan menyampaikan maklumat untuk dianalisis - membolehkan guru-guru untuk menyimpan dan mengurus maklumat - a seperti jadual, borang, laporan yang membolehkan guruguru dan pelajar mengutip data, menyusun data dan melaporkan maklumat tersebut - , aplikasi ini tidak dikuasai oleh sebahagian besar golongan guru disebabkan fungsinya yang dianggap tidak relevan dalam pengajaran dan pembelajaran malah sesetengah guru menganggap aplikasi ini tidak perlu dikuasai (Jewitt, 2006). - Dragan (2003) dengan kenyataan oleh Jeyagobi dan Subramaniam (2007: 45) yang menyatakan bahawa guru seharusnya menguasai aplikasi ini kerana ia dapat membantu guru-guru khususnya daripada aspek pengurusan pelajar dan bukan terhad kepada guruguru tertentu sahaja Persembahan Elektronik - membina dan menyampaikan persembahan slaid untuk isi pengajaran, peta, projek, carta, nota kelas, kuiz, peperiksaan dan sebagainya - g boleh diintegrasikan dengan media lain seperti audio dan video amat membantu dalam penyampaian maklumat - penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint memudahkan mereka mengikuti perkembangan pengajaran dan memahami maklumat yang ingin disampaikan - boleh menaip dan mempersembahkan nota kepada pelajar serta boleh mencetaknya sebagai edaran kepada pelajar sebagai bahan ulang kaji pelajar Internet- platform untuk komunikasi elektronik di antara pelajar, guru-guru, pihak pentadbir, penyelidik, institusi dan juga dengan komuniti (Jewitt, 2006; Rozinah Jamaludin,

fotografi digital etc.mempelbagaikan teknik pengajaran dengan mengintegrasikan sumber maklumat dan pembelajaran koperatif (berkumpulan) http://www. pembelajaran vs pengajaran – pelajar boleh mendapatkan info sendiri instead of cikgu yg memberikan.mathopenref. 6.com/local/x1303523268/Increased-use-of-technology-in-the-classroomaccelerates-learning teknologi merevolusikan sistem pendidikan . 4. pelajar2 menulis dalam buku nota dan hanya dapat dilihat oleh cikgu – sekarang mereka boleh membuat persembahan PowerPoint. pengembangan masa & tempat – bahan dalam talian sentiasa ada berbanding cikgu yg ada masa yg terhad kepada seseorg pelajar – laptop membolehkn pelajar mengakses bahan pelajaran cikgutersebut & menjadi sumber informasi yg lebih besar berbanding dgn kertas ddlm beg..pelajar hanya memuat turun video ke ipad yg dibahagikan kepada mereka – mengembangkan bilik kelas – membolehkan pelajar melihat gambarajah sistem badan dalam bentuk 3D. ? <--wtf 2..ipad menggantikan buku teks yg berat – ipad mudah alih & mempunyai sambungan tanpa wayar – memudahkan pencarian info dalam talian dgn cepat dan efficient berbanding buku teks http://www.membantu guru-guru untuk mendapatkan bahan bantu belajar sama ada berbentuk teks.com/site/techreasons.html 1. which a text book cant do.web dalam aplikasi Internet memperkembangkan pemikiran pelajar secara kritikal.stwnewspress. projektor lebih bagus sebab nya kacak n cekgu tek pat demo terus dgn animasi2 yg ada 3. audio atau visual memandangkan bahan-bahan ini boleh diperoleh daripada Internet. . 5. Berat – tiga igek buku teks. kedalaman pemahaman – simulasi interaktif & illustrasi memberikan pemahaman yg lebih mendalam bbanding dgn papanhitam & kapur. . media baru utk self expression – pada zaman dinasor. dimana2 & bila2 sahaja tanpa kehadiran cegu.mewujudkan komuniti elektronik dan menggalakkan komunikasi merentas budaya dalam kalangan pelajar daripada pelosok dunia .2007). lower cost - . pelajar sekarang boleh membuat kerja kursus n assignment bersama2 melalui skype ym email kedak apa yg kita polah nektoktek tanpa melakukannya seorang diri (dgn gangguan anak buah & adik yg annoying).. 2002: 89) .menyediakan sumber maklumat tanpa batasan (Mackey. kamus dewan bahasa hampir seberat 3kg manakala sebiji laptop hanya separuh berat tersebut – menyimpan infiniti informasi – mengurangkan keperluan terhadap kertas yg dibuat drpd pokok – dan berwarna warni 7. kolaborasi – dgn adanya teknologi. merekod/menyunting percakapan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.