INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH JURNAL

Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal

: Ke-7 : Ketujuh : 9 hingga 13 September 2013 : Pengulangan Sikap Negatif Murid

1. Masalah Terdapat segelintir murid yang seringkali mengulangi kesalahan dan kesilapan yang pernah ditegur. Pelbagai sebab dan punca masalah ini sering berlaku dan terus menjadi masalah di sekolah ini. Seringkali juga, guru berasa pening apabila murid yang sama seringkali ditegur dan didenda namun keesokan harinya atau hari-hari selepasnya murid tersebut tetap tidak berubah. Keadaan ini seumpama mematahkan semangat seorang guru dalam impiannya bagi membentuk murid yang cemerlang serta berkaliber. 2. Analisis Masalah Segelintir murid di kelas saya susah dan sukar untuk mendengar arahan. Walaupun telah berulangkali ditegur dan juga didenda namun masalah yang sama tetap berlaku. Saya perlu mengawasi dan sentiasa menegur segelintir murid-murid saya dalam kelas tersebut. Dengan kata yang mudah, murid-murid ini umpama mencurah air ke daun keladi atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tindakan ini juga mengganggu rakan lain yang ingin belajar semasa sesi pembelajaran. Hal ini kerana murid-murid ini akan mengganggu murid-murid lain untuk belajar. Secara tidak langsung, kelas akan menjadi bising dan huru-hara. Apabila ditanya tentang masalah yang dihadapi, mereka sebenarnya berasal dari keluarga yang huru hara iaitu ibu bapa selalu memarahi mereka, memukul, dan selalu mabuk apabila pulang ke rumah. Mereka juga sangat dahagakan kasih sayang dan dengan itu, mula membuat bising untuk mendapatkan perhatian dari guru. Murid-murid ini juga sering tidak membawa buku latihan atau buku tulis menjadikan sesi pembelajaran akan terganggu. Dalam hal yang sedemikian sebagai seorang guru tiada pilih kasih dalam memastikan murid-murid dapat menimba ilmu pengetahuan yang berguna dan mereka juga mempunyai hak untuk belajar sama dengan pelajar lain.

3. Cadangan Sistem kawalan sosial mengkehendakkan tentang ganjaran dan dendaan. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan mengenalpasti murid -murid yang sering tidak membuat latihan dan kerja rumah. Saya akan menyenaraikan nama murid yang bermasalah ini dengan bergerak ke setiap kumpulan untuk mengenalpasti nama mereka. Teguran dan amaran lisan akan dikenakan dahulu. Sekiranya murid-murid masih leka, saya akan

Murid-murid juga harus diberi kesedaran oleh guru tentang kelemahan diri mereka. pandai dan rajin apabila menyemak lembaran kerja mereka. 3. masalah ini bukanlah menjadi isu besar yang menjadi masalah utama saya untuk menjalankan sesi P&P saya. Tempoh Penyelesaian 9 September 2013 sehingga tamat praktikum di SK Tasek Dermawan 6. Tindakan Susulan 1. 5. tidak membuat bising dan membuat kerja yang diberikan oleh guru. Guru perlu sabar dan sanggup berusaha keras untuk mempertingkatkan prestasi murid melalui pantauan berterusan terhadap latihan dan kerja rumah murid. saya akan memberikan peneguhan positif yang baik seperti bagus. Teori Bandura menekankan bahawa motivasi akan mendorong penglibatan murid dengan lebih berkesan dalam sistem pembelajaran. Contoh ganjaran yang boleh diberikan adalah seperti alat tulis. masalah ini dapat diatasi dengan segera. Kata-kata perangsang sedemikian juga akan memberi motivasi kepada murid-murid untuk terus berusaha dengan lebih gigih untuk menyiapkan kerja mereka kerana mereka akan berasa kerja mereka dihargai dan disanjungi. Pertandingan pelajar contoh pada setiap selepas pengajaran perlu diadakan supaya mereka akan berusaha untuk menjadi pelajar yang dicontohi oleh murid dalam kelas mereka. terpulanglah kepada guru itu sendiri untuk mengatasinya. Manakala untuk menaikkan semangat belajar murid – murid. Ini membolehkan saya memerhatikan kerja mereka dan murid-murid itu akan membuat lembaran kerja supaya dapat balik ke tempat masing-masing. 7. Kesimpulan Secara kesimpulannya. . Tindakan Susulan Saya yakin sekiranya semua usaha-usaha yang dicadangkan di atas diaplikasi dan diambil perhatian oleh semua pihak. Ganjaran diberikan kepada pelajar contoh yang mendengar arahan. permainan bahasa dan lain-lain. Maka. Murid-murid adalah generasi yang bakal menaungi kesejahteraan bangsa dan negara pada masa akan datang. 4.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH menyuruh mereka datang ke hadapan saya dan membuat latihan tersebut di hadapan saya. Pertandingan berbentuk kuiz berkumpulan akan diberikan kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul akan diberi hadiah sebagai perangsang dan motivasi. 2. Ganjaran juga akan membuatkan mereka berusaha untuk belajar bagi mendapatkan ganjaran tersebut. setiap masalah yang berlaku ada penyelesaiannya.

............................ Tarikh :.. Nama :............................... Tandatangan :. .......................... Nama :.................................................................................................................................... Tarikh :........INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia Tandatangan :.................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful