RUJUKAN

Azizi Yahaya, Intan Sapinas Bahuri. Pengajaran Koperatif. Jurnal Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Mok Soon Sang (1993). Pengajian Matematik untuk Kursus Perguruan. Kumpulan Budiman SDN BHD. Kuala Lumpur Muhammad Khairi (2008), Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran. Diakses pada 24 Julai 2013 melalui http://www.freewebs.com/ptk2/ptkkhusus2.htm Noraini Idris. (2001). PEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Kuala Lumpur. Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Noriati A.Rashid/Boon Pong Ying/ Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2012). Murid Dan Alam Belajar (edisi kemas kini). Selangor Darul Ehsan. Oxford Fajar SDN BHD Rizal Anshori, (2012), Teknik-Teknik Pembelajaran Koperatif. Diakses pada 24 Julai 2013 melalui http://anshoriyumii.blogspot.com/2013/02/teknik-teknik-

pembelajaran-kooperatif.html S.Supramani. (2006). Penyoalan guru : pemangkin pemikiran aras tinggi. Jurnal pendidikan 2006, Universti Malaya.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful