You are on page 1of 21

B GIO DC & O TO TRNG I HC S PHM K THUT THNH PH H CH MINH

HNG DN TRNH BY CHUYN 1


Trang ba: xem ph lc 12 C s o to; Tn ti; Chuyn ngnh; M s chuyn ngnh; CHUYN 1 H & tn hc vin; Ging vin hng dn; PHN 1. Tng quan (5-10 trang) Tng quan chung v lnh vc nghin cu. Cc kt qu nghin cu trong v ngoi nc cng b. T phn tng quan, phn tch, nhn nh v xut hng nghin cu. Trnh by cc c s l thuyt chnh cn thit cho hng nghin cu.

PHN 2. Hng nghin cu (1-2 trang) PHN 3. C s l thuyt (5-10 trang) PHN 4. Ti liu tham kho

B GIO DC & O TO TRNG I HC S PHM K THUT THNH PH H CH MINH

HNG DN TRNH BY CHUYN 2


Trang ba: xem ph lc 12 C s o to; Tn ti; Chuyn ngnh; M s chuyn ngnh; CHUYN 2 H & tn hc vin; Ging vin hng dn; Chng 1. Tng quan (6-12 trang) 1.1 Tng quan chung v lnh vc nghin cu, cc kt qu nghin cu trong v ngoi nc cng b. 1.2 Mc ch ca ti. 1.3 Nhim v ca ti v gii hn ti. 1.4 Phng php nghin cu. Chng 2. C s l thuyt (5-10 trang) - Trnh by cc c s l thuyt chnh cn thit cho hng nghin cu. Chng 3 Tn d kin (2-3 trang) - Nu r cc vn cn gii quyt. - Phn tch v a ra cc phng php gii quyt. - Mt s vn gii quyt v kt qu t c. - Cc vn cn tip tc thc hin Chng 4 Tn d kin (2-3 trang) - Nu r cc vn cn gii quyt. - Phn tch v a ra cc phng php gii quyt. - Mt s vn gii quyt v kt qu t c. - Cc vn cn tip tc thc hin. Chng Kt lun D kin k hoch thc hin cc vn cn tn ti.

HNG DN TRNH BY LUN VN THC S


(p dng t nm 2009) PHN CUN LUN VN 1. Gii thiu: Lun vn Thc s l kt qu nghin cu, phn tch v c vit bi chnh tc gi. c bit phn kt qu nghin cu phi l sn phm lao ng khoa hc ca chnh tc gi, khng l kt qu nghin cu ca ngi khc v cha c ngi no cng b trong bt k cng trnh no khc. Nu kt qu nghin cu khoa hc hoc mt phn cng trnh khoa hc ca mt tp th m trong tc gi ng gp phn chnh th phi c cn c chng minh s ng ca cc thnh vin trong tp th cho php s dng. Lun vn phi tha mn yu cu ca mt lun vn khoa hc v cc yu cu qun l ca B Gio dc & o to v Phng o to Trng i hc S phm K thut Tp.HCM. Mc ch ca hng dn ny l gii thch v minh ha cc yu cu nu trn hc vin theo m hon thnh tt v Lun vn Thc s. 2. iu kin, thi gian bo v Lun vn Thc s v xt tt nghip: iu kin bo v lun vn thc s: - theo hc v thi t tt c cc mn hc ca chng trnh o to thc s; - Hon tt kinh ph hc tp; - Khng vi phm k lut hc tp v php lut Nh nc; - Cn thi gian hc tp theo qui nh; - c Cn b hng dn khoa hc v ngi phn bin ng cho php bo v lun vn; - Mt thng trc khi bo v lun vn, hc vin np chng ch ngoi ng (theo thng t s: 08/2009/TT-BGDT ngy 21/4/2009 ca B Gio dc & o to) cho VP SH (p dng t kha 2009). Thi gian bo v lun vn v xt tt nghip: - Bo v lun vn thc s c tin hnh hng nm 2 t: + Kha tuyn sinh thng 2: bo v t thng 3 v t thng 6; xt tt nghip thng 8 v pht bng thng 12. + Kha tuyn sinh thng 8: bo v t thng 9 v t thng 12; xt tt nghip thng 02 v pht bng thng 6. 3. Yu cu chung v lun vn thc s: Lun vn phi c trnh by mt cch r rng, mch lc, m bo tnh chnh xc v khng c ty xa, nhm gip ngi c c kin thc tng qut, vn hiu c ch trnh by, v bt c ai quan tm u c th lp li th nghim kim tra kt qu m tc gi cng b. Thut ng trong lun vn phi dng chnh xc v thng nht. Lun vn l

bo co v mt cng vic hon thnh nn s dng th qu kh Chng Ni dung v Phng php nghin cu (Th d: Th nghim c tin hnh t ti ). Lun vn Thc s dy khong 50 70 trang, khong 25.000 t, kh giy A4 (in mt mt) khng k hnh v, bng biu, th v ph lc. Ton b ni dung trong lun vn phi c trnh by ng theo qui nh: nh my bng kiu ch Times New Roman, kh ch 13, khong cch gia cc dng l 1,5, l tri 3,5 cm, l phi 2 cm, l trn 3 cm, l di 3,5 cm, nh s trang gia ca l di , tr trang ta. Bn photocopy khng c lch dng, khng cun giy. Ch dng mt kiu phng ch cho ton lun vn. Khng trang tr nhng hnh khng cn thit trong lun vn. Lun vn c ng ba cng mu xanh dng nc bin, kh 21 x 29,7 cm, ch nh. Ch nh gy bt u t l trn hng xung l di theo cu trc qui nh Ph lc 1. 4. nh dng ca cc phn trong lun vn: y l yu cu ti thiu, ngh hc vin nghin cu k trc khi vit v trnh by Lun vn. Hc vin c th tham vn thm t cn b ph trch SH. 4.1 Ta lun vn: Ta lun vn phi th hin c ni dung c th v c trng ca nghin cu, khng nn a ra mt ta qu chung chung; khng nn ty tin vit tt trong ta ca Lun vn. Ta v tn tc gi ch in, dn dng 1,5. Ta nn sp xp theo dng thp ngc, thng nm (cui trang ba v trang trong) l thi im bo v lun vn (ph lc 1 & ph lc 2). 4.2 Quyt nh giao ti: bng c mc ca Trng 4.3 Trang l lch c nhn: Tc gi Lun vn ghi tm tt: H & tn y , ngy thng nm sinh, ni sinh, a ch lin lc. Tm tt qu trnh hc tp t trung hc, i hc bao gm tn c s o to, huyn/tnh, thi gian v h o to. Tm tt qu trnh cng tc chuyn mn, k c chc v c phn cng. Tn c s o to sau i hc, ngnh hc v thi gian bt u o to. Cc cng trnh nghin cu khoa hc, bi bo (nu c) (xem ph lc 3). 4.4 Li cam oan (xem ph lc 4) 4.5 Cm t: Nn ngn gn, khng qu 1 trang. 4.6 Tm tt (gm bn ting Vit v bn ting Anh) Tm tt bao gm tn ti, thi gian v a im nghin cu, tm lc cch b tr th nghim/nghin cu/iu tra v trnh by kt qu ch yu t c. Tm tt khng qu 2 trang. Ni dung phi c vit nh th no c gi ch c phn ny vn hiu c ni dung chnh ca lun vn. Trong phn ny khng trnh by cc tho lun v ngh, khng cha cc bng s, biu v cc trch dn.
4

4.7 Mc lc Bao gm cc phn trong lun vn, k c cc phn trc chng 1 (ph lc 5). Mc lc c th gm bn cu tiu . t nht phi c 2 tiu con trong cng mt cp. Th d: Chng 3: TN CHNG 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2 3.2.1 Vy s th nht ch s chng, s th hai ch s mc, s th 3 ch s tiu mc. 4.8 Danh sch cc ch vit t/k hiu khoa hc, bng s, hnh v biu : Cn lit k cc k hiu v ch vit tt (nu c). Bng danh sch cc ch vit tt v k hiu khoa hc (trnh by k hiu khoa hc trc, sau n cc ch vit tt ) nn t sau trang Mc lc v phi c ch dn y ngay sau ch vit tt . V d: IRRI (International Rice Research Institute). Trang lit k DANH SCH CC BNG, DANH SCH CC HNH (k c Biu , th v Hnh chp) sau trang DANH SCH CH VIT TT/K HIU KHOA HC (Ph lc 6, ph lc 7). Cc trang trc Chng 1 phi c nh s La m kiu ch nh (i, ii, iii, iv, v, ). Cc trang ca phn chnh gm c ti liu tham kho v ph lc phi c nh s lin tc bng s rp (1, 2, 3,) gia ca l trang in. 4.9 Cc phn chnh ca Lun vn Ch Chng (dng 1), ch in m, c ch 16. Ta ca chng (dng 2), in m, kiu ch in, c ch 18 (xem ph lc 8). Mi tiu mc t nht mt on vn. Nu on vn hai trang th phi c t nht hai dng mi trang, ngha l hai dng cui trang ny l hai dng u trang kia. Nu tiu mc cui trang cng tun theo qui lut ny, ngha l tiu mc v hai dng cui trang ny v hai dng u trang kia. Trong bi vit khng t m, in nghing cc on vn hoc cc mnh c chnh (cu ch), ch c Mc v Tiu mc c t m m thi. Chng 1: TNG QUAN + Tng quan v hng nghin cu: tm tt cc kt qu nghin cu ngoi nc v c bit l ti Vit Nam, v cc vn khoa hc cn tn ti cn nghin cu gii quyt hin nay. + T phn tng quan, tc gi phi nu ln c tnh cp thit ca ti, ngha khoa hc v thc tin ca ti.
5

+ Xc nh mc ch nghin cu, khch th v i tng nghin cu. + Xc nh nhim v nghin cu v gii hn ca ti. + Phng php nghin cu. + K hoch thc hin. Chng 2: C S L THUYT Phi tng hp mt cch c ng cc l thuyt cn thit phc v cho nghin cu. Chng 3: Chng 4: T chng 3, Tc gi trnh by cc phn lin quan n ni dung ca lun vn: bao gm cc cng vic lin quan n kho st, thit k, tnh ton, phn tch, thng k, so snh kt qu, nh gi kt qu, .(nn phn cc ni dung vo tng chng cho ph hp). Chng: KT LUN Chng kt lun phi nu c nhng kt qu t c ca lun vn, nhng ng gp mang tnh ci tin, tnh mi. Kt lun cn ngn gn, xc tch, trnh dng di. Phn khuyn ngh lin quan n lun vn: cn nu c th, r rng, nhng tn ti ca ti v nu ra cc hng pht trin tip theo ca ti. TI LIU THAM KHO (xem ph lc 9) PH LC (Cc s liu thng k, cc chng trnh phn mm, nn trong ph lc) 5. Kiu nh s ca hnh, bng: Bng s s c trnh by: bng v s th t (in m), ri n tn gi ca bng t pha trn thn bng (Th d: Bng 4.1: Tiu ch v cc ch s nh gi ca doanh nghip v cc iu kin m bo cht lng trng ngh). Tng t, s th t v tn gi ca Hnh v Biu t pha bn di. S ca hnh, bng v phng trnh phi phn nh c s chng. Th d: Hnh 3.4 c ngha l hnh th 4 trong chng 3. Tt c cc hnh, bng trch t cc ngun khc phi c ghi ch r rng, chng hn: (Ngun: Theo Nguyn Vn A, 1979; Edward, 1964). Trch dn phi c lit k y v chnh xc nh trong Ti liu tham kho. Cc bng ln c th dng c ch ti thiu 10. Nu cc bng qu ngn (ch c mt dng s) nn a vo trong bi vit theo st ngay sau on vn m n c cp. Nhng bng di nn t cc trang ring ngay sau khi cp. Cc bng, biu trnh by theo chiu ngang kh giy th u bng biu l l tri ca trang in (ngha l phn ch c c t tri sang phi), vic nh s trang phi thng nht trong lun vn. Nn tn dng kh nng ca cc loi my photocopy gim kch c ca cc bng rng hay th cho ph hp vi kh trang A4. Nu s dng my tnh son tho lun vn, nn lp nhng tp tin ring cho tng phn bi vit v phn bng biu linh ng sp xp theo cc yu cu.

Khi cp n bng v hnh trong bi vit phi ch c th s ca chng nh c trnh by Bng 4.1 hay (xem Hnh 3.1). Khng c s dng cc dng nh c cho thy bng di y, hay trong th ta X, Y theo sau. 6. n v o lng v ch vit tt H thng n v quc t (SI) c dng trong ton bi vit. Cc k hiu khc do tc gi t ra khng c trng lp vi cc k hiu ca n v SI (m, km, kg, kPa, kN, ). Vit hoa cc n v l tn ring (kg = kilogam, nhng K = Kelvin). Cc n v thuc h thng o lng Anh c th c trnh by nhng phi km theo chuyn i ra n v SI tng ng trong ngoc theo sau. Khng s dng cc n v o lng dn gian, khng th nh lng so snh c (nh mt nhm, bng ngn chn ci,). Trnh by gi tr (s o, m, ) v n v tnh ng theo t vng ting Vit . Th d: 15,8 cm (khng c trnh by 15.8 cm hoc 15.8cm . Ngha l gia gi tr v n v tnh c mt k t trng, gia hng n v v hng thp phn ngn cch bi du phy). Khong bin ng ca hai gi tr phi cch nhau mi bn bng mt k t trng gia k hiu -, th d: 18 25 km (khng c trnh by 18-25 km hoc 18-25km). 7. Cc chng trnh my tnh Tt c cc chng trnh my tnh (nh chng trnh phn tch thng k, m phng, ) c dng trong nghin cu nn c cp r trong Phn Ni dung v Phng php nghin cu, chng hn s liu c x l thng k bng phn mm MSTATC 1.2 (1991), cc hnh c v bng phn mm HAVARD GRAPHICS 3.0 (1992). Nu ci bin trn cc phn mm c sn, hay s dng mt phn mm mi c pht trin trong nghin cu th iu ny nn c din t bng lu (flowchart) trong lun vn hay phn Ph lc v chng minh cn thn bng ti liu. 8. Cch dn chng ti liu v tc gi trong bi vit: Tt c ti liu c dn chng trong lun vn u phi c lit k trong phn Ti liu tham kho v ngc li. Trong bi vit, bt c dn chng no cng phi km tn tc gi v thi im cng b (xut bn). Nu tc gi ngi nc ngoi ch cn lit k H. Nu ti liu chuyn ng sang ting Vit, cch dn chng nh trn. Nu tc gi l ngi Vit v ti liu ting Vit hoc ting nc ngoi th lit k y nh chnh tc gi vit. 9. Ti liu tham kho v sch trch dn: Ti liu tham kho phi bao gm tt c cc tc gi vi cng trnh c lin quan c trch dn trong lun vn. Cc chi tit phi c ghi y , r rng v chnh xc c gi quan tm c th tm c ti liu . Hin nay c nhiu h thng qui nh khc nhau, di y l cch vit thng nht trong lun vn thc s cc ngnh c o to ti trng i hc S phm K thut Tp.HCM - Sp xp ti liu tham kho ting Vit ring, ting nc ngoi ring; khi ting Vit sp xp trc. Nu ti liu ca tc gi ngi nc ngoi c chuyn ng sang ting Vit th sp vo khi ti liu ting Vit. Tc gi l ngi Vit nhng ti liu bng ting nc ngoi th lit k ti liu trong khi ting nc ngoi.
7

- S th t c ghi lin tc gia cc ti liu ting Vit v ting nc ngoi. - Tc gi ngi Vit v ti liu ting Vit: ghi y H, H m v tn v th t theo tn. Ti liu ting nc ngoi ghi y H (khng c du phy theo sau), tip theo ghi ch vit tt ca h m (c du chm) v tn (du chm v du phy lin sau ). Ti liu ting nc ngoi c chuyn ng sang ting Vit th a vo khi ting Vit, th t tc gi theo H ca tc gi nc ngoi. Ngc li, tc gi ngi Vit m ti liu vit bng ting nc ngoi th th t ca tc gi chnh l H, v ghi tc gi y nh cch vit ca tc gi. - Tn tc gi, tn ti liu (ch nghing), nh xut bn, nm xut bn, trang. 10. Ph lc Mc ch ca ph lc l tr thng tin v lit k nhng bng s liu lin quan ngi c quan tm c th kim tra v tra cu. C th ph lc cha cc s tnh ton thng k (ch yu l cc bng ANOVA, tng quan) hoc m t cc phng php phn tch, phng php thc hin cn tng i mi m ngi c cha hon ton quen thuc. Nu tc gi lun vn thc hin phiu iu tra (questionarie), bng iu tra phi c trnh by trong ph lc theo ng hnh thc c s dng, khng nn kt cu hay hiu nh li. Cc tnh ton t mu iu tra c trnh by tm tt trong cc bng biu ca bi vit v c th trnh by trong phn Ph lc.

HNG DN TRNH BY CUN TM TT LUN VN (A5)


Trang ba: xem ph lc 10, 11 PHN M U: cn nu r cc ni dung sau 1. L do chn ti 2. Mc ch, khch th v i tng nghin cu 3. Gi thuyt nghin cu 4. Nhim v nghin cu v phm vi nghin cu 5. Phng php nghin cu 6. Tm tt cc tnh ton, thit k, kho st, thng k, phn tch, so snh v a ra kt qu nghin cu, ngha khoa hc v gi tr thc tin ca ti. KT LUN V KHUYN NGH: Kt lun phi nu c nhng kt qu t c ca lun vn, nhng ng gp mang tnh ci tin, tnh mi. Kt lun cn ngn gn, xc tch, trnh dng di. Phn khuyn ngh lin quan n lun vn: cn nu c th, r rng, nhng tn ti ca ti v nu ra cc hng pht trin tip theo ca ti.

PH LC 1: (Mu ba lun vn c in ch nh)


(dng 1) (dng 2) (dng 3) B GIO DC V O TO (ch in, c 13) TRNG I HC S PHM K THUT (ch in, t m, c 13) THNH PH H CH MINH

(dng 6) (dng 7)

LUN VN THC S H V TN HC VIN

(ch in, t m, c 13) (ch in, t m, c 13)

(dng 10)

TN TI LUN VN THC S (ch in, t m, c 16)

(dng 18-20)

NGNH: GIO DC HC - 601401

(ch in, t m, c 13)

(dng 25)

Tp. H Ch Minh, thng / (ch thng, c 13; ghi thng nm bo v)

10

PH LC 2: (trang ta trong ca lun vn)


(dng 1) (dng 2) (dng 3) B GIO DC V O TO (ch in, c 13) TRNG I HC S PHM K THUT (ch in, t m, c 13) THNH PH H CH MINH

(dng 6) (dng 7)

LUN VN THC S H V TN HC VIN

(ch in, t m, c 13) (ch in, t m, c 13)

(dng 10)

TN TI LUN VN THC S (ch in, t m, c 16)

(dng 18-20)

NGNH: GIO DC HC - 601401 Hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN VN A

(ch in, t m, c 13)

(ch thng, c 13) (ch in, c 12)

(dng 25)

Tp. H Ch Minh, thng / (ch thng, c 13; ghi thng nm bo v)

11

PH LC 3: (Mu l lch c nhn)

L LCH KHOA HC (c ch 18)


(1 dng trng) I. L LCH S LC: H & tn: Ngy, thng, nm sinh: Qu qun: Ch ring hoc a ch lin lc: in thoi c quan: Fax: II. QU TRNH O TO: 1. Trung hc chuyn nghip: H o to: Ni hc (trng, thnh ph): Ngnh hc: Gii tnh: Ni sinh: Dn tc: in thoi nh ring: E-mail:

Thi gian o to t / n /

2. i hc: H o to: Thi gian o to t / n / Ni hc (trng, thnh ph): Ngnh hc: Tn n, lun n hoc mn thi tt nghip: Ngy & ni bo v n, lun n hoc thi tt nghip: Ngi hng dn: III. QU TRNH CNG TC CHUYN MN K T KHI TT NGHIP I HC: Thi gian Ni cng tc Cng vic m nhim

12

PH LC 4: (Mu cam oan)

LI CAM OAN (ch in, c 18)


( 1 dng trng) Ti cam oan y l cng trnh nghin cu ca ti. Cc s liu, kt qu nu trong lun vn l trung thc v cha tng c ai cng b trong bt k cng trnh no khc Tp. H Ch Minh, ngy thng nm 201 (K tn v ghi r h tn)

13

PH LC 5: (Mu mc lc)

MC LC (ch in, c 18, t m)


Trang ta Quyt nh giao ti L lch c nhn Li cam oan Cm t Tm tt Mc lc Danh sch cc ch vit tt Danh sch cc hnh Danh sch cc bng Chng 1. TNG QUAN Chng 2. C S L THUYT Chng 3. Chng 4.. ... Chng . KT LUN TI LIU THAM KHO PH LC TRANG i ii iii iv v vi vii viii 5 21 37 57 60 62 66

14

PH LC 6: (Mu Danh sch cc bng)

DANH SCH CC BNG


(1 dng trng) BNG Bng 2.1: (tn bng) Bng 3.1

(ch in, c 18, t m) TRANG 8 24

15

PH LC 7: (Mu Danh sch cc hnh)

DANH SCH CC HNH (ch in, c 18, t m)


(1 dng trng) HNH Hnh 2.1: (tn hnh) Hnh 2.2 Hnh 4.1 TRANG 10 18 28

16

PH LC 8: (trnh by trang vit)

Chng 1
(1 dng trng) 1.1 1.1.1 1.1.2

(c ch 16) (c ch 18)

TNG QUAN

17

PH LC 9: (Mu Ti liu tham kho)

TI LIU THAM KHO (c ch 18)


(1 dng trng) TING VIT 1. Nguyn Vn Nh, Gio trnh in t cng sut 1, Nh xut bn HQG, 2002, 289 trang. 2. PGS.TS Bi Minh Tr, Xc sut thng k v Qui hoch thc nghim, Nh xut bn khoa hc
v k thut, H Ni 2005, 254 trang. 3. Nguyn Hoi Sn, L Thanh Phong, Mai c i, Phng Php Phn T Hu Hn Trong Tnh Tan Kt Cu, NXB i hc Quc gia Tp. HCM, 2008 TING NC NGOI 4. BinWu, High Power Converter and AC Drives, IEEE Press 2006, 332 trang. 5. Kiencke U., Nielsen L. Automotive Control Systems for Engine, Driveline and Vehicle. Springer, Berlin 2000.

18

PH LC 10: (Ba tm tt lun vn)


B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM K THUT THNH PH H CH MINH

H V TN HC VIN

TN TI LUN VN THC S

NGNH: GIO DC HC M S: 601401

TM TT LUN VN THC S GIO DC HC

Tp. H Ch Minh, thng / (ghi thng nm bo v)

19

PH LC 11: (Trang trong tm tt lun vn) CNG TRNH C HON THNH TI TRNG I HC S PHM K THUT THNH PH H CH MINH Cn b hng dn khoa hc : ................................................................. (Ghi r h, tn, chc danh khoa hc, hc v v ch k) Cn b chm nhn xt 1: ........................................................................ (Ghi r h, tn,, chc danh khoa hc, hc v v ch k) Cn b chm nhn xt 2:......................................................................... (Ghi r h, tn, chc danh khoa hc, hc v v ch k) Lun vn thc s c bo v trc HI NG CHM BO V LUN VN THC S TRNG I HC S PHM K THUT, Ngy .... thng .... nm .....

20

PH LC 12: (Ba chuyn 1 v 2)


B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM K THUT THNH PH H CH MINH

TN HNG NGHIN CU D KIN

NGNH: TN NGNH M S: 601401

CHUYN 1 (hoc 2)

H V TN HC VIN H V TN GING VIN HNG DN

Tp. H Ch Minh, thng nm.

21