You are on page 1of 21

EUSKARAZ BIZI

2005-06 ikasturteko plangintza


EUSKARAZ BIZI 2005-06 IKASTURTEKO
PLANGINTZA
IKASTOLAKO EUSKARAZ BIZI TALDE-ERAGILEAREN OSAKETA
ZUZENDARITZ IRAKASLE EREMU EZ- IKASLEAK GURASOAK
AKOAK TEKNIKARIAK KURRIKULARR
(HH-LH-DBH) EKO
TEKNIKARIA(
K)

Zuzendaria: Arduradun orokorra: Ohiana Petralanda DBH 2, 3 eta 4ko Zehaztu gabe
Mikel Azanza Miren Peña ikasleak
Ibai Erauzkin
Etapetako ordezkariak:
HH: Arantza
Kortabitarte
LH: Dolo Bereziartua
eta Arantza Espinosa
DBH: Itziar Aiarza eta
Izaskun Unzueta

EUSKARAZ BIZI TALDEAREN BALIABIDEAK


BILERA EGUTEGIA EGITEKOAK

Asteartetan hamabostero, 16:30etatik -Plangitza osatu eta aurrera eraman


17:30tara
EREMU EZBERDINAK

E R E M U P E D A G O G IK O A E R E M U IN S T IT U Z IO N A L A

K u r r ik u la r ra I k a s t o la k o a n t o la k e ta

E z - k u r r ik u la r r a H a rre m a n a k
EREMU PEDAGOGIKOA
KURRIKULARRA
 Ikasleen euskararen erabilera eta motibazioa.
 Euskal kurrikuluma.

EZ-KURRIKULARRA
 Jolasaldiak.
 Jantokia.
 Garraioa.
 Ikastoletatik burutzen diren irteerak.
 Jaiak eta ospakizunak.
 Klase ordutegitik kanpoko jarduerak.
EREMU INSTITUZIONALA
IKASTOLAKO ANTOLAKETA
 Diagnostikoa
 Euskaraz Bizi proiektua
 Inguruarekin harremanak
 Artezkaritza
 Normalkuntza
HARREMANAK
 Familia
 Gizartea
EREMU PEDAGOGIKOA

KURRIKULARRA

Ikasleen euskararen erabilera


eta motibazioa

Euskara baloratu eta


erabilera bultzatu

Argitxo, ipuina, Ikasgela euskararen


Herriko Ipuin Murgiltze
abestia, aldeko mezuekin JUUL kanpaina
Lehiaketan aurkeztu astea
hormirudiak,… apaindu (HH, LH)
(LH3, DBH 1,2) (DBH 1)
(HH, LH) (HH, LH, DBH)
EREMU PEDAGOGIKOA (Kurrikularra)
HH-LH-DBH
Euskara nagusia izateari eta jolasari lotzea beraiek protagonista eta erabile bihurtuz

Kidetzaren bidezko jolasen ikasketa


eta ipuin kontaketa

Irakasle guztiak euskara irakasle legez lan egitea ikasleen akatsak era onean zuzenduz.

Edozein ikasgaitan egindako lanetan euskararen


Egokitasunari/zuzentasunari garrantzia eman

Euskara bultzatzeko kanpainak antolatzea

Garai ezberdinetako ospakizunekin lotutako kanpainak egitea


(Euskararen eguna, Euskara eta Kirolaren astea, Ibilaldia, Inauteriak...)
EREMU PEDAGOGIKOA (Kurrikularra)
Euskararen kalitatea hobetzea

Esaera zaharrak, olerkiak,


Egitura okerrak zuzentzeko
abesti herrikoiak, … landu.
gelan hormirudiak jarri (LH)
(HH, LH, DBH)

Euskara Elkartea berantolatzea eta dinamizatzea

Euskara Elkartea sortu eta antolatutako


ekintzetan parte hartu (DBH)
EREMU PEDAGOGIKOA (Kurrikularra)

Euskal Kurrikuluma
Hizkuntza kulturaren adierazle
nagusia dela bereganatzea

Euskal idazleen liburuak


Euskal ohiturak: Olentzero,
irakurri/ Idazleak ikastetxeetan Bertsolaritza (LH 6, DBH 1)
Santa Ageda… (HH, LH, DBH)
programa (HH, LH, DBH)
EREMU PEDAGOGIKOA

EZ-KURRIKULARRA

Jolasaldiak

Jolasak erakutsi irakaslearen


Kidetza erabili, nagusiek txikien euskara
inplikazio zuzenaren bidez
Bulltzatzeko (HH, LH, DBH)
(HH, LH)
EREMU PEDAGOGIKOA (Ez-kurrikularra)

Jantokia
Euskal giroa mantentzeko langileek Jantokian dauden arauen hormirudiak
beti euskaraz egingo dute euskaraz eta era positiboan idatzirik
(HH, LH, DBH) egongo dira (HH, LH, DBH)

Garraioa

Euskal giroa lortu eta mantendu


musika eta bideoak euskaraz jarriz
(HH, LH, DBH)
EREMU PEDAGOGIKOA (Ez-kurrikularra)
Ikastolatik burutzen diren irteerak
Ohiko eta ez-ohiko irteeretan
euskararen erabilera bultzatu

HH LH DBH

- “Kontu kontari” libururtegira


-Gure auzoa -“Bizkaitik Bizkaira”
-Okindegira
-Lurraska -Museoak
- Sukarrieta
-Kurtso bukaerakoa -Mendira
-Aubixa
-… -… -…
EREMU PEDAGOGIKOA (Ez-kurrikularra)

Jaiak eta ospakizunak


Herriko ohiturak barneratzea
(HH, LH, DBH)

Txitxiburduntzi, Santa Ageda, Sto Tomas, Bizkargi…


EREMU PEDAGOGIKOA (Ez-kurrikularra)

Klase ordutegitik kanpoko jarduerak

Udako oporretan euskaraz


Gelatik kanpo euskaraz egitea
egiteko aukera eskeintzea

Kirolari edo beraien


Eskolaz kanpoko ekintzak Uztailean udalekuak
gustoko euskalduna den pertsonai
euskaraz izango dira euskaraz antolatu
edo talde bat ikastolara ekarri
(HH, LH, DBH) (HH, LH)
( DBH)
EREMU INSTITUZIONALA

IKASTOLAKO
ANTOLAKETA

Ikastolako egoeraren diagnostikoa burutu

Neur Kareletik (Ulibarri) azterketa Eremu pedagogikoan euskararen


tresna erabili erabilera neurtu era ezberdinetara
Ikastolako antolaketa

E.B. proiektuaren plangintza burutu


eta ikastolako estamentu guztiei ezagutarazi,
baita gestio plan eta estrategi planean txertatu

Klaustroan plangintzaren berri Ekintzak planifikatu eta Ikastolako estamentuen artean


eman eta konpromisoak jaso zikloka sekuentzializatu plangintza adostu eta bete
Ikastolako antolaketa

Ingurukoekin harremanak euskaraz izatea

Gaztelaniaz heltzen diren eskutitzak atzera bota eta euskaraz hel daitezen eskatu

Artezkaritzako bilera euskaraz izatea

Astero batzen den artezkaritza bileretan euskara erabiliko da


Ikastolako antolaketa

Euskararen normalkuntzan aurrerapausuak eman

Begiraleek Iraleko ikastaroetan Euskarari buruzko


Langile-irakasle
motibazio-inplikazioa irakasleriaren mezu positiboak
guztiek euskaraz
lantzeko saioak gehiengoak eta erakargarriak
egingo dute
egingo dituzte parte hartuko du Ikasleei eman
HARREMANAK (Familia)

Etxeko euskararen egoera ezagutu eta aurrera pausuak eman

Ikastolatik bidaltzen zaien informazioa zein hizkuntzatan nahi duten galdetu


eta aukeratutako hizkuntzan bidali euskara zuzenean

Euskal kulturaren inguruan antolatutako ekintzetan parte hartzea (gurasoak)

Kultur arloko jarduerak antolatu (Olentzero, Sto Tomas, …)


HARREMANAK (Gizartea)

Ikasleek asteburuetan ere euskal giroan mantentzea

Herriko asisialdi elkarteak euskaraz antolatutako ekintzetan


parte hartzera bultzatu
AMAIERA