TUGAS TANGGUNGJAWAB WARGANEGARA DALAM KERAJAAN DEMOKRASI

TUGAS WARGANEGARA
• Setiap warganegara mempunyai peranan dan
tanggungjawab terhadap negara.

• Warganegara yang baik ialah warganegara yang
menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran negara.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB WARGANEGARA
• • • • • •
Amalan berterima kasih Memberi pendapat melalui saluran yang betul.

Menjaga nama baik Negara
Melibatkan diri dalam rancangan kerajaan Mengundi

Menjaga keamanan

AMALAN BERTERIMA KASIH KEPADA NEGARA
• • • • • •
Melibatkan diri dalam rancangan kerajaan. Menghargai kemudahan yang disediakan.

Mengharumkan nama negara.
Menjaga kelestarian alam sekitar. Menyuarakan pendapat melalui saluran yang sah.

Mengekalkan perpaduan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful