Piano
Bou de, - bou de, - neu se - en to ne, -
Groots Koor
ATKV-APPLOUS 2013: JUNIOR KORE


Pno.
Bou de, - bou de, - neu se - en to ne - is vir leeus veel lek ker - der - as brok ko - li - en bo ne. - brok ko - li - en bo ne. -
4
Pno.
As 'n leeu jou dalk be kyk - moet jy pre wel - Sa tan - wyk! An ders - los jy net 'n plas voor jy
Vers
8
¿
_
¿
_
¿
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, - -
3
PHILIP DE VOS
DIEREMANEWALES
ROZANNE BOTHA
1. Boude, Boude, Neuse en Tone
_
,
3 3 3
_
,
_
,

1. 2.
3
_
,
3
_
,

_
,
_
,
_
,
, , , ,
, , ,
,
,

,
,
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
¸
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
¸
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
, , ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
¸
¡
,
,
,
¡
,
,
,
¡
,
,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¡
,
, ¡
,
,
¡
,
,
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
¡
,
,
,
¡
,
,
,
¡
,
,
,
,
,
,
¡ ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
¡
,
, ¡
,
,
¡
,
,
¡
,
,
¡
,
,
,
,
,
,
¸
,
Pno.
he mel - toe ver kas. - Boem
rit.
boem - boem! - Bou
a tempo
de, - bou de, - neu se - en to ne, - Bou de, - bou de, - neu se - en to ne -
11
rit. a tempo


Pno.
is vir leeus veel lek ker - der - as brok ko - li - en bo ne. - brok ko - li - en bo ne. -
TUSSENSPEL: RAP LIED
Boude, boude, boude, boude, boude (p)
Neuse, neuse, neuse, neuse, neuse (mf)
Tone, tone, tone, tone, tone (f)
Boude, neuse en tone (ff)
14
_
_
¿
_
_
_
_
_
¿
_
_
_
_
_
¿
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
.
3 3
_
,
.
3 3
_
,

.
_
,
1. 2.
_
,
_
,
,
,
,
,
,
¸
,
¸
,
,
, , , ,
, , ,
,
,

,
,
, , , ,
, , ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
¸
,
,
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
¸
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
¸
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,

,
,

,
¡
,
,
,
¡
,
,
,
¡
,
,
, ¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¡
,
, ¡
,
,
¡
,
,
¡
,
,
,
,
,
,
2


Pno.
As
Praatstyl
'n hen 'n ei er - lê voel sy uit ge - put - en pê en
Hartseer
17


Pno.
na 'n gro te - dub
rit.
bel - door, - voel
a tempo
sy ui ters - wrag gies - goor. Kek
mf (p)
kel -
Sangerig
kek kel - kek kel -
Koor
22
rit.
a tempo
mf (p)


Pno.
nou weet jy, kek kel - kek kel - kek kel - hoe 'n hen ne - tjie - moet ly. hen ne - tjie - moet ly.
25
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, - -
PHILIP DE VOS
2. As 'n Hen 'n Eier Lê
ROZANNE BOTHA
_
,
Inleiding
¸_
,

-


_
,
. . .
_
,
,
_
,
_
,

1. 2.
¸
¸
_
,
¸
¸
_
,
¸
¸
. ¡
-
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
¸
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
¡
,
,
,
,
, ,
,
,
,
-
,
,
¡
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
¡
,
,
-
¡
,
,
,
,
,
, ¸
¸
,
,
,
,
,
,
,

,

,
-
,
,
,
, ,
, ,

,

¡
-
, , , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,

,
,
,
-
,
, ,
,
,
,

¸
,
,
,
,

¸
¡
,
,
,
-
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
¡
,
,
-
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
¡
, , , ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
¡
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
3


Pno.
Vrolik
TUSSENSPEL: RAP LIED
Boude, boude, boude, boude, boude (p)
Neuse, neuse, neuse, neuse, neuse (mf)
Tone, tone, tone, tone, tone (f)
Boude, neuse en tone (ff)
(HERHAAL)
29
Pno.
Twaalf sar dien - tjies - in 'n blik he mel - hou tog op met druk, dis
33
_
_
_
_
_
_
_
¸
¸
- - - -
PHILIP DE VOS
3. Twaalf Sardientjies in 'n Blik
ROZANNE BOTHA
_
¸
¸
¸

¸

_
¸
¸
.
_
¸
¸
¸
.

¸
.
,

,
¸
,
,

, ¸
¸
,

, ¸
¸
,

,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
¡
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
¡

,
¸
,
¡ 
, ¸
¸
,

, ¸
¸
,

,
¸
,
,,
, ¸
,
,
¡ 
, ¸
¸
,
¡

, ¸
¸
,

,
¸
, 
, ¸
¸
,
, ¸
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
4

Pno.
jy
(a tempo)
en ek en ek en sy, en jy en sy en ek en hy, en
37
(a tempo)


Pno.
hy en sy en jy en jy, die ker mis - bed's - te veel vir my, dis
rit.
41
rit.
Pno.
veel vir my. Hier gaan ek niks lang
rit.
er - bly, jou
a tempo
el m - boog - druk in my sy!
45
rit. a tempo
_
¸
¸
. .
_
¸
¸
. .

¸

. .
_
¸
¸
1.
.
_
¸
¸
¸
.

¸
.
_
¸
¸

2.
. .
3
_
¸
¸
.

¸
.
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
¡

, ¸
¸
, ¡

, ¸
¸
,
¡

, ¸
¸
, 
, ¸
¸
, ¸
¡ ¡

, ¸
¸
, ¡

, ¸
¸
,
¡

, ¸
¸
, 
, ¸
¸
, ¸
¡
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,

¸
,
, ,
,
,

,

,

,
,
, ¸
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

, ¸
,
, ,
,
,
,
,
-
, , , ,
,
,

¸
,

¸
,
,

¸
,
,

¡ .
,
,

,
,

,
,

,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
¡
,
,
,
,
,
,
,

¸
,
,
,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
¡
,
,
,
,
,
,
,

¸
,
,
,

¸
,
,
,
,

¸
, ,

,

,

¡
5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful