Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Roxana.gheorghe21@gmail.com romana 21/09/1977 feminin

Roxana GHEORGHE
Izvorul Rece nr. 5, Bucuresti Mobil: 0730072234

Locul de muncă vizat / Invatamant Domeniul ocupaţional Experienţa profesională
2007-2013 Funcţia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 2013-2012 Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale 2012-2009 Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale 2006-2009 Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale 2004-2006 2003-2004 Funcţia sau postul ocupat 1999-2003 Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Colaborator cu gradinitele „Raza de Soare”, „Casuta piticilor”, „Caprioara”, „Elena Farago”, „Narcisa” Profesor de limba engleza CRISMALIN INFOSERV educatie Profesor al scolilor cu clasele I-VIII nr. 119 si 308 Profesor suplinitor Responsabil in comisiile: Educatie rutiera, Educatie pentru sanatate, Coordonator programe Profesor la scolile cu clasele I –VIII nr. 308 si 165 Profesor suplinitor Responsabil al comisiei de educatie rutiera Profesor la scoala cu clasele I-VIII nr. 119 Profesor suplinitor Responsabil al comisiei de notare ritmica Concediu crestere si ingrijire copil Profesor al scolii cu clasele I-VIII nr. 102 Profesor suplinitor Profesor la scoala cu clasele I-VIII nr. 119 Profesor suplinitor Sef de catedra

Educaţie şi formare
2012 Cursuri de specializare: „Jocul in predarea limbilor straine” (Institutul francez); „Dezvoltarea competentelor personalului didactic si didactic auxiliar de conducere din sistemul de invatamant preuniversitar – COMPENDIU” (Casa Corpului Didactic, Brasov) „Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii – Modulul I: abilitare pe curriculum; Modulul II : dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor” Curs de perfectionare Limba engleza – „Teaching Young Learners” - British Council
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

2005
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Metodica predarii specialitatii I. Nota 10.cedefop.europa. Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei. nota 10. Facultatea de Limbi Straine – specializarea franceza – engleza Medie absolvire 9. Nota 9. Pedagogie. Universitatea Bucuresti Absolvent al Universitatii Spiru Haret Bucuresti.05 Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Ascultare Avansat Avansat romana Engleza si franceza Înţelegere Citire Avansat Avansat Participare la conversaţie Avansat Avansat Vorbire Discurs oral Avansat Avansat Scriere Exprimare scrisă avansat avansat Engleza Franceza (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Informaţii suplimentare Anexe Pagina / . Metodica predarii specialitatii II. 2002-2010 24082010 . nota 9.eu © Uniunea Europeană. nota 10.2002 2002 2001 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 2000 Calificarea / diploma obţinută Curs de perfectionare Casa Corpului Didactic ( limba engleza) Curs Mettext – British Council (perfectionare limba engleza) Modul Psiho-pedagocic organizat de Psihologia Educatiei.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. Practica pedagogica.