RUJUKAN & BIBLIOGRAFI BUKU

Ainon

Mohd, 2003. Kamus Pepatah Publications & Distribution Sdn. Bhd

Bidalan

&

Perumpaan.

Selangor:PTS

Haji Amir Hamzah Shamsudin, 1995. Cerita Peribahasa (PEPATAH). Kuala Penerbitan Kintan Sdn. Bhd

Lumpur:

Hashim Musa, 1997. Epigrafi Melayu. Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah karim,1988.Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajaran. Petaling Jaya : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

INTERNET
Admin (23 Ogos 2011) Jenis Kamus. Diakses pada 18 Ogos 2013 di laman web http://rujuknota.blogspot.com/2011/08/jenis-jenis-kamus.html Dewan Bahasa & Pustaka (20 Mei 2008). Simpulan bahasa .Diakses pada 20 Ogos 2013 di laman web http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=simpulan+bahasa H Siron (5 Mei 2010), Penggunaan Multimedia Dalam Perkamusan di Sekolah. Diakses pada 20 Ogos 2013 di laman web http://psasir.upm.edu.my/5877/

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful