Aplicaµii Analiz  Matematic  ³i Teoria Probabilit µilor

1
1.

Serii numerice
Stabiliµi natura urm toarelor serii:
n ∞ n=1

Exerciµiul 1.1.

n 2+

2

1 n

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

∞ n=1 ∞

3n − 1 3n + 1

n2

an ,a>0 n n=1 n an ,a>0 α n=1 n
∞ ∞ n=1

√ 3

n3 + n2 + 1 −

√ 3

n3 − n2 + 1

n

np , p∈R n n n=1 (−3) + 4

an , a>0 n=1 n!

(n!) (2 n)! n=1 n! n n n=1 an n! ,a>0 n n=1 n
∞ ∞

2

2

Serii de puteri
1 xn 2 n −1 n=1

Exerciµiul 2.1. S  se determine raza de convergenµ  ³i mulµimea de convergenµ  pentru urm toarele serii de puteri sau serii reductibile la serii de puteri:

1.

1

1. f (x) = 8. f (x) = 7.2. 2n + 3n n x n n=1 ∞ ln n n x n=1 n ∞ ∞ (−1)n−1 n x n=1 n − ln n √ ∞ n + 1 x2 − 2 10. 1. f (x) = 5. 3 1 − 2 x2 n=1 n + 1 n 3 Dezvolt ri în serie Taylor 1 3 + 2 x2 x 2. 4. f (x) = 4. 3. ∞ n=1 ∞ 2n − 1 3n + 1 √ n xn 1 (x − 3)n n=1 n 2n + 1 ∞ n 1 x−2 n x+2 n=1 n7 √ ∞ 3n − 1 n 5. (−1) n+1 2x + 3 n=0 n 7. f (x) = 1 + x − 2 x2 8 − 2x x2 − 8x + 15 2 − x − x2 (1 − x) (1 − x2 ) 3x x2 + 5 x + 6 x2 5x − 1 −x−2 S  se dezvolte în serii de puteri urm toarele funcµii. f (x) = x+7 2 + x − x2 2 − x − x2 (1 − x)2 (1 + x) 2 . (x + 3) n (2 n + 1) n=1 √ 3 n + 2 3x − 1 n 6. f (x) = 6. f (x) = 3. 9. 8. specicând mulµimea pe care are loc aceast  dezvoltare: Exerciµiul 3.

y ) = −2x2 + 2xy − 5y 2 + 6x + 6y 2. 8). h) ³i studiaµi punctele de extrem: 10. 2)(h. 0) x2 + y 2 Exerciµiul 4. y ) = (x + 1)(y + 1)(x + y ) 3. y ) = x3 y 2 (6 − x − y ). 2. y ) = x4 + y 4 − 2x2 − 2y 2 + 4xy 7. S  se determine p ³i funcµia de repartiµie. x. P (1. y ) = xye7x−2y 9. y ) = (0. f (x) = 10. f (x. y > 0 2 x y x+y−1 . 2). y > 0 8. Exerciµiul 5. y ) = 5 Variabile aleatoare Exerciµiul 5. P (X < 3). 2 puncte pentru faµa 5. S  se determine funcµia de repartiµie a variabilei aleatoare având ca valori suma (produsul) punctelor obµinute. 2). f (x) = x2 + x − 2 (x − 1)2 (x − 2) x2 + x + 1 (1 − x)2 (x − 2) 4 Extreme pentru funcµii de mai multe variabile Pentru ecare din funcµiile de mai jos s  se scrie df (1. f (x.1.2. y ) = xy 2 1 + + − 7. f (x.3. f (x. 3 puncte pentru faµa 6 ³i 0 puncte pentru feµele 1 sau 2. 1 < X |X > 2. (x.9. P (X ≥ 2. f (x. f (x. y ) = x3 + 8xy 2 − 5x + 8y 4. S  se calculeze: P (X < 1). f (x. P (1. 1). Calculaµi media ³i dispersia.1. f (x. 5 < X < 3. 1. x. Se arunc  un zar ³i se primesc 1 puct dac  apare una din feµele 3 sau 4. S  se determine num rul mediu de puncte obµinete la o aruncare. Se consider  variabila aleatoare X având distribuµia: X: 1 p 2 p2 3 p 4 p2 5 p2 1. y ) = x4 + y 4 − x2 − y 2 6. f (x. 5 < X ≤ 3|2 < X < 4) 3 . Se arunc  dou  zaruri. P (3. Exerciµiul 5. P (X > 4). y ) = x4 + y 4 − 4xy 5. d2 f (1. f (x.

3). Y = 2) = λ. 2). 3) Presupunem c  P (X = 1. 1 1 comune ³i marginale sunt date în urm torul tabel | X |Y | | | −1 1 qj | | | | −1 1 12 1 24 1 8 | | | | 0 1 8 1 4 3 8 | | | | 1 1 6 1 3 1 2 1 1 . plan: Exerciµiul 5. abaterile p tratice medii. dispersiile. B (1. D(1. 2). Calculaµi raportul de corelaµie. −1). C (2. Calculaµi mediile. | | | | −1 λ | | | 0 | | | 1 1 3 1 2 −1 1 qj 1 6 | 1 3 | | pi 3 | 8 5 | 8 | 1 | | | | Consider m variabilele aleatoare −1 1 2 0 3 10 1 1 5 X: ³i Y : 4 −2 1 7 1 2 7 3 1 7 5 2 7 8 1 7 . Y ). covarianµa ³i raportul de corelaµie pentru cele dou  variabile aleatoare Acela³i enunµ pentru | X |Y | | | Exerciµiul 5. S  3 2 se calculeze repartiµia comun  ³i repartiµiile marginale ale celor dou  variabile aleatoare. Determinaµi repartiµiile variabilelor aleatoare X ³i Y 2.4. P (X = 1) = . 2). C (1. Vericaµi dac  X ³i Y sunt variabile aleatoare independente 3. −1). Acela³i enunµ pentru X suma ³i Y produsul. P (X = −1. 2).6.7. P (Y = 2) = 2 3 Fie X ³i Y dou  variabile aleatoare discrete ale c ror repartiµii | pi 3 | 8 5 | 8 | 1 | | | | 1. ecare dintre ele având imprimat num rul 1 pe o faµ  ³i num rul 2 pe cealalt  faµ . Exerciµiul 5. Calculaµi raportul de corelaµie. Se consider  variabila aleatoare X ce are ca valori suma numerelor ³i variabila aleatoare Y ce are ca valori maximul numerelor. P (Y = 2) = .8. D(2.Exerciµiul 5. Se arunc  dou  (trei) monede. R(X. P (X = −1) = Exerciµiul 5. Y = −1) = λ. Acela³i enunµ pentru A(−1. X suma ³i Y minimul Se arunc  dou  zaruri. Se consider  variabila aleatoare X ce are ca valori suma numerelor ³i variabila aleatoare Y ce are ca valori maximul numerelor. Determinaµi X + Y ³i X · Y 4. B (−1. Fie X ³i Y dou  variabile aleatoare reprezentând punctele din A(1.5. D2 (X ± Y ) ³i s  se determine λ astfel încât X ³i Y s  e variabile aleatoare independente.

f (x) = 1 + x2 . M (X ). x ∈ [0. f (x) = 4. Y ). altfel  √ k . x ∈ [−1. 1 1 1 2 .P 0 .10. f (x) = kx + 1 . x ∈ −1. f (x) = 2. P (0 ≤ X < 1) 0 . altfel 1 ≤X<1 2 1 1 ≤X< 4 2 kx(1 − x) . Consider m variabilele aleatoare independente a 1 3 1 p 2 q X: ³i Y : a+1 1 3 4 9 1 2 −q 3 2 p S  se determine a astfel încât D2 (X − Y ) = Exerciµiul 5. altfel 5 . D2 (X ) ³i probabilitatea indicat  în ecare caz: 1. x ∈ [0.9. f (x) =  3 3 0 . f (x) = 3. Exerciµiul 5. 1] . Y = −1) = λ. 1] 7.P . 1] 6. S  se determine repartiµia vectorului aleator Z = (X.11. 2] . x ∈ [−1. altfel   k . x ∈ [0. coecientul de corelaµie dintre X ³i Y ³i valoarea parametrului λ pentru care variabilele aleatoare sunt independente.cu P (X = −1.P − ≤X< 5. f (x) = . altfel k (x + 1) 0 . Consider m variabilele aleatoare X: −1 1 2 1 1 2 ³i Y : −1 2 3 2 1 3 cu P (X = −1. P (1 ≤ X < 2) 0 . x ∈ [0. 2] . S  se determine repartiµia vectorului aleator Z = (X. P (0 ≤ X < 1) 1 − x2  0 . altfel k x2 + 2 x 0 . altfel  k (x + 1)(1 − 2x) . Calculaµi funcµia de repartiµie corespunz toare. P (1 ≤ X < 2) . Exerciµiul 5. Determinaµi parametrul real k astfel încât f s  e densitatea de repartiµie a unei variabile aleatoare X . Y ). 1] . Y = −1) = λ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful