Antara kekeliruan yang biasa atau lebih tepat lagi, salah faham mengenai amalan agama Kristian adalah

persoalan sama ada penganut agama Kristian boleh makan babi.

Dalam Perjanjian Lama, Imamat 11 menyatakan senarai makanan yang tidak boleh dimakan dan secara spesifik menyatakan bahawa babi tidak boleh dimakan(ayat 7). Dalam Perjanjian Lama, makan babi dianggap sebagai suatu ingkaran kepada firman Tuhan(Yesaya 66:17).

Jadi, adakah salah makan babi bagi kita sekarang? Jawapan pendek: Tidak.

Kenapa? Hal ini kerana firman Tuhan yang telah dinyatakan tadi ialah Undang-undang Moses untuk orang Yahudi. Mereka dilarang makan haiwan yang "kotor" ketika itu untuk melindungi mereka daripada jangkitan penyakit yang merebak melalui haiwan yang makan sisa-sisa dan bahan-bahan kotor seperti babi.

Apabila Yesus meninggal, Perjanjian Lama juga menjadi tidak relevan lagi kepada Kristian di bawah Perjanjian Baru.(Kolose 2:14) Perjanjian Lama diganti dengan Perjanjian Baru.(Galatia 4:21-31). Maka, peraturan mengenai pemakanan babi juga dibuang!

Sebagai tambahan, terdapat juga peristiwa dalam Perjanjian Baru yang mengukuhkan bahawa babi boleh dimakan iaitu Petrus melihat sekumpulan haiwan yang "kotor" diturunkan dari Syurga. Suara dari Syurga menyatakan "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah!"(Kisah Para Rasul 10:13). Petrus menolak pada mulanya tetapi suara tersebut membalas, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Maka, kejadian tersebut merupakan wahyu dari Tuhan bahawa terdapat perubahan dalam peraturan pemakanan haiwan yang dulu dianggap tidak halal.

Selain itu, jika anda masih tidak yakin, saya kongsikan kepada anda firman berikut dari 1 Timotius 4:1-5

4:1 Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan 4:2 oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka.

(Yohanes 12:48) Sekian terima kasih. melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. kita harus melihat jika ia juga ada dalam Perjanjian Baru. 4:5 sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Di bawah Perjanjian Baru. maka. Perjanjian Baru menjadi amalan baru Kristian. 4:4 Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatupun tidak ada yang haram. Orang Kristian yang hidup selepas kematian Yesus sehingga kedatangan semula Yesus kali kedua adalah tertakluk kepada Perjanjian Baru sahaja. Apabila Yesus meninggal.4:3 Mereka itu melarang orang kawin. orang Kristian yang mahu diterima oleh Tuhan tidak perlu lagi melakukan pengorbanan fizikal memandangkan Yesus Kristus telah mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa semua manusia. nikmatilah babi anda tetapi dengan doa dulu sebelum makan. Ada amalan di Perjanjian Lama yang masih dipakai dalam Perjanjian Baru seperti pembunuhan dan penipuan tetapi untuk memastikan mana satu undang-undang Perjanjian Lama yang masih dipakai. jika diterima dengan ucapan syukur. . Sebagai pengorbanan yang terhebat.