You are on page 1of 38

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

KONFLIK MORAL DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL Disediakan oleh: Mohamed Damiat bin Abdul Kadir 209132 Salehfii bin Ramly 209138
Disediakan untuk Tn.Hj. Abdul Malik bin Saleh
1

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI


1. KONFLIK MORAL
Pertembungan diantara dua nilai yang bertentangan dalam satu keadaan. Satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Perlu pemikiran yang mendalam dan terperinci dalam usaha untuk menyelesaikan. Boleh menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan.

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

1.1 JENIS-JENIS KONFLIK MORAL


Konflik diskriminasi ras Konflik diskriminasi usia Dilema sosial Konflik diskriminasi sosio ekonomi Konflik antara kumpulan
3

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

1.2 KONFLIK DISKRIMINASI RAS


Orang yang mempertahankan penaklukan ras mendakwa bahawa ketinggian atau kerendahan mutu sesuatu ras ialah semula jadi. Contohnya, pengabdian orang Negro

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

1.3 KONFLIK DISKRIMINASI USIA


Wujud apabila seseorang pekerja dinafikan hak dan peluang bekerja apabila umur mereka meningkat ke tahap yang tinggi. Contoh, golongan yang telah lama bekerja dipindahkan kebahagian yang kurang penting bertujuan memberi peluang kepada golongan muda. Golongan muda dipercayai mempunyai ilmu pengetahuan yang baru. 5

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI


1.5 DILEMA SOSIAL

Berlaku dalam sesuatu situasi.


Contohnya, dilema timbul apabila dua orang didapati bersalah dan disoal secara berasingan oleh pendakwaraya. Pendakwaraya menawarkan insentif kepada mereka untuk mengaku kesalahan secara berasingan. Jika salah seorang mengakui kesalahan, pendakwa akan membebaskannya serta menggunakan pengakuan ini sebagai bukti untuk mendakwa banduan seorang lagi untuk kesalahan yang sangat besar.
6

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

1.6 KONFLIK DISKRIMINASI SOSIO EKONOMI

Berlaku apabila orang yang mempunyai ekonomi yang berbeza dilayan dengan cara yang berbeza. Contohnya, di Malaysia, kumpulan pelajar daripada keluarga miskin tidak dapat tawaran kursus di universiti awam tempatan, tidak mampu melanjutkan pelajaran ke universiti swasta kerana tidak mampu membayar yuran pengajian.
7

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

1.7 KONFLIK ANTARA KUMPULAN

Berlaku di semua peringkat dan organisasi. Berlaku akibat daripada persaingan, perselisihan faham sehingga mencetus pergaduhan, rusuhan, salahfaham kaum dan konflik. Contoh, persaingan mendapat kenaikan pangkat mencetuskan perselisihan faham jika kedua-dua individu itu bersaing secara tidak sihat.
8

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

2. KOLONIALISME DAN MATERIALISME


2.1 KOLONIALISME
Bermaksud satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah atau tanah jajahan yang baik melalui paksaan. Kolonialisme bermula ketika Vasco da Ganna dari Portugis belayar ke India pada tahun 1498 yang bertujuan mendapat sumber ekonomi dan tanah jajahan.
9

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

2.1 KOLONIALISME

Penguasaan wilayah yang awalnya bertujuan ekonomi dan akhirnya beralih menjadi penguasaan politik.

10

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

2.2 MATERIALISME
Aliran yang memandang bahawa segala sesuatu adalah realistik, seluruhnya adalah material belaka. Menganggap bahawa dunia ini tidak ada selain material

Mendapat tentangan yang hebat dari kaum agama di mana-mana kerana bahawa materialisme tidak mengakui kewujudan Tuhan.
11

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI


2.3 PENGARUH KOLONIALISME DAN MATERIALISME DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL Kehilangan kuasa raja. Membawa budaya yang bertentangan dengan masyarakat tradisional tempatan. Kebendaan dianggap sebagai pengganti keperluan beragama. Perkembangan ekonomi. Kemunculan bandar baru. Perkembangan pendidikan dalam masyarakat.
12

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

3. PERKEMBANGAN SOSIAL PENGHIJARAHAN ASING


Sebuah negara membangun yang paling berjaya dalam pembangunan sosio-ekonomi. Sektor-sektor perindustrian, pembinaan dan perladangan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Banyak pekerja yang diperlukan sehingga timbulnya masalah kekurangan tenaga buruh. Sejak tahun 1980-an, kebanjiran migran buruh asing ke Malaysia terutama dari Indonesia telah berlaku dan jumlahnya terus meningkat dengan ketara pada tahun 1990-an ( McCall 1991, Hugo 1993). 13

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

3.1 MASALAH SOSIAL


Disebabkan tingkah laku, nilai, norma, budaya dan sikap mereka yang bertentangan dengan tingkah laku nilai, norma dan budaya tuan rumah.

Pengambilan pekerja asing dari Bangladesh pernah dibekukan pada 6 Februari 2002 kerana masalah moral.
14

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

3.2 KESELAMATAN SOSIAL Berkemungkinan melakukan jenayah di negara ini.


Kes-kes rompakan, pembunuhan dan rogol mungkin sering berlaku. Hal ini akan menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam ketakutan.
15

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

3.3 PENYAKIT
Kesihatan bagi pendatang tanpa izin kurang terjamin. Menghidapi AIDS, tibi, penyakit kelamin, malaria dan sebagainya. Statistik menunjukkan bilangan rakyat yang menghadapi penyakit tibi meningkat semula. Banyak pendatang asing tanpa izin juga disahkan sebagai pembawa positif kuman HIV dan Hepatitis B
16

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

MASALAH PERUMAHAN
1. Mendiri kawasan perumahan secara haram, sesetengah kumpulan pendatang asing pula membuka kawasan hutan sebagai kawasan perumahan mereka. 2. Kawasan setingggan ini tidak teratur dan kekurangan kemudahan asas. 3. Pencemaran alam sekitar akan berlaku. 4. Kelemahan pentadbiran kerajaan serta pengagihan ekonomi turut menjejaskan imej negara kita.
17

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

3.4 HAK RAKYAT


Lebih suka mengupah pendatang asing tanpa izin dalam sektor perladangan, pembinaan dan pembantu rumah kerana gaji mereka lebih murah.

Ada antara mereka melibatkan diri dalam perniagaan.


Menjejaskan peluang pekerjaan rakyat kita.
18

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

3.5 KESULITAN
Kedutaan asing enggan mengeluarkan dokumen perjalanan sementara kepada rakyatnya supaya mereka dapat dihantar pulang. Kedutaan asing juga enggan membiayai kos penghantaran pulang.

19

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

4. KONFLIK NILAI MASYARAKAT MALAYSIA


4.1 TEORI KONFLIK
Tiga andaian penting mengenai teori konflik iaitu konsep dialektif, determinisme dan aktivisme sosial.
Teori konflik ini terbahagi kepada dua iaitu aliran Marx dan aliran Weber.
20

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

4.1.1 TEORI KONFLIK ALIRAN MARX


Teori bukan semata-mata sebagai salah satucara menganalisis struktur masyarakat tetapi lebih kepada cara bagaimana sesuatu reformasi sosial berlaku dalam masyarakat. Teori ini beranggapan bahawa asas kepada pembentukan masyarakat adalah disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti tanah, modal, industri dan perdagangan
21

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

4.1.2 TEORI KONFLIK ALIRAN WEBER


Weber menyatakan bahawa perubahan sosial bukanlah hanya disebabkan oleh faktor konflik kelas sosial yang berpunca daripada faktor ekonomi tetapi turut berpunca daripada pelbagai faktor. Turut memperjuangkan hak masing-masing supaya dipandang tinggi oleh masyarakat.
22

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Masyarakat tidak akan berada dalam keadaaan keteraturan buat selamanya.

23

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

4.3 KONFLIK NILAI MASYARAKAT MALAYSIA


Etnik merujuk kepada kumpulan manusia yang berkongsi sejarah, bahasa, agama, kepercayaan, adat resam, dan nilai-nilai kehidupan. Dilema etnik merupakan satu fenomena yang berbahaya.
24

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

4.3 KONFLIK NILAI MASYARAKAT MALAYSIA


Fenomena ini juga berpotensi untuk menjejaskan ketahanan nasional, perpaduan rakyat, mencetuskan keganasan, menggugat ketenteraman awam serta mengharu-birukan keselamatan negara. Pribumi Malaysia kini dibelenggu dilema sosial dan ekonomi yang cukup ketara.
25

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI


4.3.1 PERBEZAAN SOSIAL DAN KEPERCAYAAN. Nilai masyarakat Malaysia berbeza dengan masyarakat di barat dan mungkin agak berlainan dengan nilai masyarakat timur yang lain. Terdapat pelbagai jenis nilai dan norma disebabkan masyarakat Malaysia adalah gabungan berbagai etnik dan kaum. Kesemua kaum di Malaysia menilai keluarga sebagai asas bagi komuniti sambil menekankan nilai menghormati ibu bapa dan orang tua. 26

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI


4.3.1 PERBEZAAN SOSIAL DAN KEPERCAYAAN. Namun terdapat juga perbezaan dari segi sosial antara kaum di Malaysia. Begitu juga dengan kepercayaan antara kaum. Fenonema ini banyak menjejaskan persamaan kefahaman antara kaum dan seterusnya mengakibatkan konflik nilai di antara kaum dimasyarakat Malaysia.
27

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

4.3.2 PERBEZAAN TAHAP PENCAPAIAN EKONOMI

Permusuhan antara kaum bertambah parah jika pekerja yang miskin sebahagian besarnya terdiri daripada satu kaum di dalam sebuah negara berbilang kaum manakala yang menjadi majikan yang kaya pula adalah daripada kaum yang lain. Memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bertujuan menghapuskan identiti kaum dengan fungsi ekonomi.
28

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

4.3.3 PERBEZAAN DARI ASPEK PENDIDIKAN

Penglibatan imigran cina dan india dalam ekonomi kapitalisme British di negeri-negeri selat menyebabkan mereka terdedah dengan banyak pembangunan fizikal dan pemikiran. British menyedari bahawa memberi pendidikan pada pribumi melayu akan hanya membangkitkan semangat kebangsaan dalam jiwa orang melayu maka mereka hanya menyediakan kemahirankemahiran tertentu iaitu menjadikan anak orang melayu pandai sedikit daripada kedua-dua ibu bapa. Fenonema ini mungkin akan membangkit dilema etnik dan

wujudnya konflik nilai masyarakat.

29

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

5. PENCARIAN IDENTITI KEBANGSAAN


5.1 IDENTITI KEBANGSAAN

Definisi IDENTITI mengikut kamus dewan edisi keempat(2005), identiti adalah sifat-sifat (ciri-ciri dan sebagainya) yang terdapat pada seseorang atau sesuatu yang sebagai suatu keseluruhan memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain. Manakala definisi kebangsaan pula mengikut kamus dewan edisi keempat(2005) adalah bermaksud yang berkaitan dengan negara secara keseluruhan, nasional dan semangat. Kebangsaan juga bermaksud dipilih untuk melambangkan keperibadian sesebuah negara seperti bahasa, pakaian dan sebagainya.

30

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI 5.1 IDENTITI KEBANGSAAN
ldentiti sesebuah bangsa terhasil daripada gabungan konsep kendiri individu-individu yang menjadi ahli dalam sesebuah masyarakat. Bangsa yang mempunyai identiti serta jati diri yang kukuh dikatakan sukar menerima pengaruh luar.

Peranan penting dalam pembentukan identiti diri seseorang individu adalah dipengaruhi oleh ibubapa, ahli keluarga, guru, dan masyarakat.
31

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI 5.1 IDENTITI KEBANGSAAN
Pembentukan identiti dipengaruhi oleh bahasa. Pembentukan identiti bergantung kepada sosioekonomi. Ekonomi yang mantap dan stabil bagi sesebuah bangsa berupaya meningkatkan jati diri ahli masyarakatnya.

32

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI


5.2 CIRI-CIRI YANG MELAMBANGKAN IDENTITI KEBANGSAAN Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Pakaian kebangsaan, Baju Melayu bagi lelaki dan Baju Kurung bagi perempuan. Kad pengenalan, sebuah dokumen rasmi yang digunakan untuk mengenal pasti identiti warga negara Malaysia.
33

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI


.2 CIRI-CIRI YANG MELAMBANGKAN IDENTITI 5 KEBANGSAAN Bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang.

Lagu kebangsaan iaitu lagu Negaraku dijadikan lagu rasmi negara.


Bunga kebangsaan pula adalah Bunga Raya. Harimau menjadi lambang penting kepada negara Malaysia.
34

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

6. PENCARIAN IDENTITI DAN KEPERIBADIAN BANGSA


Pengekalan Identiti dalam Bangsa Malaysia-Seruan untuk membentuk rakyat Malaysia sebagai Satu Bangsa sentiasa lunak kedengaran. Dasar-dasar kearah bangsa Malaysia digariskan sepanjang pasca merdeka. Pada setiap era kepimpinan rakyat diraikan dengan slogan-slogan hingga yang terkini slogan SATU MALAYSIA.
35

..sambungan

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI


Keharmonian dan Etnisiti Masyarakat - Malaysia merupakan sebuah negara yang diduduki oleh masyarakat pelbagai etnik yang sentiasa berusaha mencapai keadaan aman dan harmoni. Selepas kemerdekaan, banyak harapan diberikan agar kemunduran etnik Melayu dapat diseimbangkan dengan etnik lain melalui pelbagai dasar yang dirancang.

36

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

PENUTUP Menjadi matlamat kebangsaan dasar-dasar yang dilaksanakan akan memadamkan atau setidak-tidaknya mengurangkan identiti etnik melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, politik, pendidikan dan sosial.
37

SGDV 2063 PERKEMBANGAN MORAL DARI ASPEK SOSIOLOGI

SEKIAN YANG BURUK DATANGNYA DARI KAMI YANG BAIK ITU DATANGNYA DARI ALLAH s.w.t TERIMA KASIH

38