You are on page 1of 1

MENADERSKO RAUNOVODSTVO Nastavnik : Prof. dr Rifet ogi, e-mail: rifet.djogic@unvi.edu.ba Asistent : Semina kandro; e-mail: semina.skando@unvi.edu.

ba Pregled rokova za predmet->

Prof. dr. VinkoBelak. Menadersko raunovodstvo, RRif, 1995