ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Ασφαλτόδροµος Χωµατόδροµος

Συνεχής αστική οικοδόµηση Διακεκοµµένη αστική οικοδόµηση Βιοµηχανικές & Εµπορικές Ζώνες Ζώνες Λιµένων ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη Μόνιµα αρδευόµενη γη Αµπελώνες Οπωροφόρα δένδρα & Φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς Ελαιώνες Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις δασικής βλάστησης

ΔΑΣΗ Δάσος πλατύφυλλων Δάσος κωνοφόρων Μικτό δάσος ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ Φυσικοί βοσκότοποι Σκληροφυλλική βλάστηση Μεταβατικές δασώδειςθαµνώδεις εκτάσεις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ‘Η ΚΑΘΟΛΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗ Παραλίες, αµµόλοφοι, αµµουδιές Απογυµνωµένοι βράχοι Εκτάσεις µε αραιή βλάστηση Αποτεφρωµένες εκτάσεις ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Βάλτοι στην ενδοχώρα Παραθαλάσσιοι βάλτοι Αλυκές Ροές υδάτων Παράκτιες Λιµνοθάλασσες

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful