You are on page 1of 5

CC LOI VN N KHC 1. Vn n rt gn ( short B/L): l vn n ch c 1 mt, khng c mt sau.

Loi vn n ny thng c s dng khi thu tu chuyn v ngoi vn n cn c hp ng thu tu. 2. Vn n hi quan: khi hng cha bc thng ln tu m phi nhp kho hi quan trc th ch hng c cp vn n hi quan. Vn n ny ch s dng khi lm th tc hi quan. 3. Vn n ca ngi giao nhn: khi hng khng c giao thng ln tu m giao cho ngi giao nhn chun b bc ln tu. Khi nhn c hng, ngi giao nhn s cp cho ch hng vn n. 4. Vn n xp hng ln boong ( eck B/L): l vn n c cp trong trng hp hng c xp ln bng chuyn ch. 5. Vn n in t: l mt thng ip in t, c ni dung v cu trc thng nht, c chuyn t ni ny n ni khc bi cc phng tin in t (khng c s tham gia ca cc phng tin truyn d liu c hc). Loi vn n ny c to ra thay th vn n truyn thng c in trn giy. Phn loi: 1. SEADOCS- Seaborne trade Documentation System- Systme documentaire du commerce maritime. 2. Vn n theo quy tc CMI (Comit MaritimeInternational, y ban hng hi quc t) 3. Vn n BOLERO u im: Tit kim thi gian : Phng thc lu chuyn vn n truyn thng thng ko di nhiu ngy thm ch l nhiu tun, tu thuc vo khong cch a l gia

cc bn v tc kim tra chng t ca cc ngn hng. Trong nhiu trng hp khi qung ng chuyn ch hng ho khng di cng thm vic tc chuyn ch ngy cng nhanh chng, hng ho n cng trc khi vn n c chuyn cho ngi nhn hng, do ngi nhn hng khng c vn n nhn hng t ngi chuyn ch. Vi vn n ng bin in t, vic lu chuyn ch mt vi gi, do vy, ngi nhn hng lun c m bo vn n n trc hng ho. Trong thi i ngy nay, vic tit kim thi gian l v cng quan trng, nht l i vi cc mt hng mang tnh ma v nn vic s dng vn n ng bin in t c ngha rt quan trng. Tit kim chi ph: Vn n ng bin in t l cc bn ghi in t do , vic to lp, s dng, lu chuyn hay xut trnh u c tin hnh thng qua h thng in t vin thng. iu ny gip ngi s dng vn n cng nh nhng ngi lin quan khc tit kim c chi ph in n, pht hnh v lu tr vn n. Bo mt: Khi to lp vn n ng bin in t, ngi lp s c cp m kho kp m ch c ngi ch s hu vn n, ngi chuyn ch v cc c quan trung gian trong vic lu chuyn vn n ng bin in t l nm c m kho cng nh ni dung ca vn n, do vy m bo c tnh bo mt ca vn n. Trong khi , nhng thng tin ca vn n truyn thng d b l hn na khi b tht lc, iu ny khng bao gi c th xy ra i vi vn n ng bin in t. Ph hp vi xu th pht trin ca khoa hc k thut: Cuc cch mng khoa hc cng ngh ang bng n trn khp th gii c bit l cuc cch mng v cng ngh thng tin vi cc phng tin in t nh Internet, Fax, trao i d liu in t EDI. v ang tc ng v lm thay i cuc sng ca con ngi theo hng ngy cng nng cao iu kin sng v sinh hot. Trong khi nu s dng vn n truyn thng s khng ng dng c nhng thnh tu ca cng ngh tin hc. Do

vy, vn n ng bin in t ra i p ng c yu cu ca thc tin v ph hp vi xu th pht trin khch quan ca thi i . 6. Seaway bill giy gi hng ng bin hoc bin lai nhn hng khng c gi tr lu thng Nguyn nhn ra i: Vn n ng bin v ang xut hin nhng hn ch gy tr ngi cho hot ng lun chuyn hng ha. Chi ph pht hnh v lu thng vn n ln. Vic chuyn vn n t ngi bn ti ngi mua cn mang nng tnh th cng Ni dung: Mt trc ca seaway bill bao gm cc iu khon ch yu nh tn hng, cng xp, cng d, ngi chuyn ch, ngi nhn hng,. Mt sau trng hoc ghi ngn gn p dng: Khi thi gian hnh trnh hng ha trn bin ngn hn thi gian gi B/L t cng xp n cng d. Thng dng trong trng hp cng ty m v cng ty con, hoc nhn c tin hng hoc lm rt thn tn,tin cy trong lm n. Ph bin cho n v giao nhn forwaders, n v gom hng -consolidator. Seaway bill ch p dng c vi bill ch danh. Cn Bill gc c th l bill ch danh hoc bill to order. S khc bit gia B/L v seaway bill: Seaway bill ch c 2 chc nng trong khi B/L c 3 chc nng. Seaway bill khng c chc nng lu thng nh B/L.

Trn B/L c in y cc iu kin chuyn ch cn mt sau ca Seaway bill trng hoc in nhng lu khi s dng. Seaway bill c gi km theo tu cn B/L c th c hoc khng u im: Th nht, khi s dng seaway bill ngi nhn hng c th nhn c hng ho ngy khi tu n cng d hng ho m khng nht thit phi xut trnh vn n ng bin gc v seaway bill khng phi l chng t s hu hng ho. Hng ho s c ngi chuyn ch giao cho ngi nhn hng trn c s nhng iu kin ca ngi chuyn ch hoc mt t chc qun l hng ho ti cng n. Th hai, seaway bill khng phi l chng t s hu hng ho, do ngi ta khng nht thit phi gi ngay bn gc cho ngi nhn hng cng n m c th gi bn sao qua h thng truyn s liu t ng. Nh vy ng thi vi vic xp hng ln tu, ngi xut khu c th gi ngy lp tc seaway bill cho ngi nhn hng trong vng vi pht. Ngi nhn hng cng nh ngi chuyn ch khng phi lo lng khi giao nhn m khng c chng t. Th ba, khi s dng seaway bill, vic in cc iu khon bng ch rt nh mt sau c thay th bng vic dn chiu n cc iu kin, quy nh lin quan n vn chuyn mt trc bng mt iu khon ngn gn. Mt khc ngi chuyn ch ch cn pht hnh 1 bn gc seaway bill trong khi phi pht hnh ti thiu 1 b 3 bn gc nu s dng B/L. Th t, seaway bill cho php giao hng cho mt ngi duy nht khi h chng minh h l ngi nhn hng hp php. iu ny gip cho cc bn hu quan hn ch c rt nhiu ri ro trong vic giao nhn hng, khng nhng th, v seaway bill khng phi l chng t s hu hng ho nn khi b mt hay tht lc th cng khng ra hu qu nghim trng no. Hn ch:

Tuy nhin, seaway bill khng phi l khng c nhng hn ch nh seaway bill cn tr mua bn quc t (v seaway bill l rt phc tp v kh khn khi ngi chuyn ch v ngi nhn hng l nhng ngi xa l, mang quc tch khc nhau; lut quc gia ca mt s nc v cng c quc t cha tha nhn seaway bill nh mt chng t giao nhn hng.... Vit nam, vic p dng seaway bill vn cn rt mi m, mc d c c s php l p dng seaway bill. Mc C - iu 80 B lut Hng hi Vit nam quy nh. Ngi vn chuyn v ngi giao nhn hng c th tho thun vic thay th B/L bng giy gi hng hoc chng t vn chuyn hng ho tng ng v tho thun v ni dng, gi tr ca cc chng t ny theo tp qun Hng hi quc t.