You are on page 1of 3

Bahagian A 1. Antara berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

Objek Buku Belon Beg tangan Kertas Bahan Kayu Kaca Tanah Getah

A. B. C. D.

2. Antara berikut, objek yang manakah merupakan penebat?

1. D 2. D

Bahagian B 1. Berikut menunjukkan pelbagai jenis objek.

(a) Lengkapkan jadual di bawah dengan mengelaskan objek-objek di atas berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat objek tersebut. Bahan X Pemadam Guli (b) Apakah bahan X dan bahan Y? i. Bahan X : ________________________________________________ Bahan Y : ________________________________________________ Bahan Y

ii.

(c) Antara objek berikut, yang manakah boleh dikelaskan di bawah kumpulan bahan X? Bulatkan jawapan yang betul. Barang kemas Tayar

Jug

Jawapan : (a) Bahan X Belon Pemadam Sarung tangan Bahan Y Botol Cermin Guli

(b) i. Getah ii. Kaca (c) Tayar