You are on page 1of 3

LTH m bo mn Sinh hc Thy Nguyn Quang Anh

Cc bng chng tin ho

CC BNG CHNG TIN HO


(BI TP T LUYN)

Gio vin: NGUYN QUANG ANH

Cu 1. C quan tng ng l nhng c quan A. c ngun gc khc nhau nhng m nhim nhng chc phn ging nhau, c hnh thi tng t. B. cng ngun gc, nm nhng v tr tng ng trn c th, c th thc hin cc chc nng khc nhau. C. cng ngun gc, m nhim nhng chc phn ging nhau. D. c ngun gc khc nhau, nm nhng v tr tng ng trn c th, c kiu cu to ging nhau. Cu 2. C quan tng t l nhng c quan A. c ngun gc khc nhau nhng m nhim nhng chc phn ging nhau, c hnh thi tng t. B. cng ngun gc, nm nhng v tr tng ng trn c th, c kiu cu to ging nhau. C. cng ngun gc, m nhim nhng chc phn ging nhau. D. c ngun gc khc nhau, nm nhng v tr tng ng trn c th, c kiu cu to ging nhau. Cu 3. Trong tin ho cc c quan tng ng c ngha phn nh A. s tin ho phn li. C. s tin ho song hnh. B. s tin ho ng quy. D. phn nh ngun gc chung.

Cu 4.Trong tin ho cc c quan tng t c ngha phn nh A. s tin ho phn li. C. s tin ho song hnh. B. s tin ho ng quy. D. ngun gc chung.

Cu 5. c im no trong qu trnh pht trin phi chng t cc lai sng trn cn hin nay u c chung ngun gc t cc lai sng mi trng nc? A. Tim c 2 ngn sau pht trin thnh 4 ngn. B. Phi u tri qua giai an c khe mang. C. B no thnh 5 phn nh no c. D. Phi u tri qua giai an c dy sng. Cu 6. C quan thai ha l c quan A. pht trin khng y c th trng thnh. B. bin mt han ton. C. thay i cu to ph hp chc nng. D. thay i cu to. Cu 7. Bng chng phi sinh hc so snh da vo cc im ging nhau v khc nhau gia cc lai v A. cu to trong ca cc ni quan. B. cc giai an pht trin phi thai.
Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr Vit Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -

LTH m bo mn Sinh hc Thy Nguyn Quang Anh

Cc bng chng tin ho

C. cu to plipeptit hoc plinucltit. D. sinh hc v bin c a cht. Cu 8. Bng chng sinh hc phn t l da vo cc im ging nhau v khc nhau gia cc lai v A. cu to trong ca cc ni quan. B. cc giai an pht trin phi thai. C. cu to plipeptit hoc plinucltit. D. c im sinh hc v bin c a cht. Cu 9. Ngi v tinh tinh khc nhau, nhng thnh phn axit amin chui Hb nh nhau chng t cng ngun gc th gi l A. bng chng gii phu so snh. C. bng chng a l sinh hc. B. bng chng phi sinh hc. D. bng chng sinh hc phn t.

Cu 10. C v g khc hn nhau, nhng c nhng giai an phi thai tng t nhau, chng t chng cng t tin xa th gi l A. Bng chng gii phu so snh. C. bng chng a l - sinh hc. B. bng chng phi sinh hc. D. bng chng sinh hc phn t.

Cu 11. Mi sinh vt c m di truyn v thnh phn prtin ging nhau l chng minh ngun gc chung ca sinh gii thuc A. bng chng gii phu so snh. C.bng chng a l sinh hc. B. bng chng phi sinh hc. D. bng chng sinh hc phn t.

Cu 12. Bng chng a l sinh vt hc v tin ha dn n kt lun quan trng nht l A.sinh vt ging nhau do khu vc a l nh nhau. B. sinh vt chung ngun gc, phn ha do cch li a l. C. trc y, cc lc a l mt khi lin nhau. D. sinh vt khc nhau do sng khu a l khc nhau. Cu 13. Cu to khc nhau v chi tit ca cc c quan tng ng l do A. s tin ha trong qu trnh pht trin chung ca loi. B. chn lc t nhin din ra theo cc hng khc nhau. C. chng c ngun gc khc nhau nhng pht trin trong nhng iu kin ging nhau. D. thc hin cc chc phn ging nhau. Cu 14. Bng chng quan trng nht th hin ngun gc chung ca sinh gii l A. bng chng a l sinh vt hc. C. bng chng gii phu hc so snh. B. bng chng phi sinh hc. D. bng chng t bo hc v sinh hc phn t.

Cu 15. C quan thoi ha cng l c quan tng ng v A. chng bt ngun t mt c quan mt loi t tin nhng nay khng cn chc nng hoc chc nng b tiu gim . B. chng u c hnh dng ging nhau gia cc loi
Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr Vit Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -

LTH m bo mn Sinh hc Thy Nguyn Quang Anh

Cc bng chng tin ho

C. chng u c kch thc nh nhau gia cc loi D. chng bt ngun t mt c quan mt loi t tin v nay vn cn thc hin chc nng . Cu 16 . Hai c quan tng ng l A. gai ca cy xng rng v tua cun cy u H Lan B. mang ca loi c v mang ca cc loi tm. C. chn ca loi chut chi v chn ca loi d nhi. D. gai ca cy hoa hng v gai ca cy xng rng. Cu 17. S ging nhau trong pht trin phi ca cc loi thuc nhng nhm phn loi khc nhau phn nh A. ngun gc chung ca sinh gii B. s tin ha phn li C. nh hng ca mi trng D. mc quan h ngun gc gia cc nhm loi Cu 18. Bng chng tin ho khng chng minh cc sinh vt c ngun gc chung l A. c quan thoi ho C. c quan tng ng Cu 19. Pht biu no sau y l ng? A. Cnh ca b cu v cnh ca chu chu l c quan tng ng do c chc nng ging nhau l gip c th bay. B. Cc c quan tng ng c th c hnh thi, cu to khng ging nhau do chng thc hin chc nng khc nhau. C. Tuyn tit nc c ca rn v tuyn tit nc c ca b cp va c xem l c quan tng ng, va c xem l c quan tng t. D. Gai ca cy hoa hng l bin dng ca l, cn gai ca cy xng rng l bin dng ca thn, v do c ngun gc khc nhau nn khng c xem l c quan tng ng. Cu 20. 1.Qun o Galapagot trong 48 loi thn mm c 41 loi a phng. 2. Th c ti Oxtraylia. 3. Qun o Galapagot c iu kin sinh thi ph hp, nhng khng c loi lng c no. 4. H ng vt o i dng ngho hn o lc a. 5. Chut ti, sc ti Oxtraylia c hnh dng ging vi chut, sc nhau thai Chu Hin tng no th hin tin ha hi t ( ng qui ) A. 1. B. 2, 3. C. 4, 5. D. 5. B. s pht trin phi ging nhau D. C quan tng t

Gio vin : NGUYN QUANG ANH Ngun : Hocmai.vn

Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr Vit

Tng i t vn: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -