ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008
18:00 – 20:30
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης
(2ης Μαΐου 8, 3ος Όροφος)
Διοργάνωση

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

με την υποστήριξη
Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης, διοργανώνει ημερίδα με
θέμα «Εξοικονόμηση και Βιώσιμη Διαχείριση Νερού» την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα
18:00 – 20:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης (2ης Μαΐου 8, 3ος
Όροφος).
Στόχος της ημερίδας είναι τόσο να συζητηθούν όσο και να προωθηθούν οι πρακτικές
εξοικονόμησης και βιώσιμης διαχείρισης νερού καθώς τα «πράσινα» επαγγέλματα που
δημιουργούνται λόγω της ανάγκης για προστασία των υδάτινων πόρων.
Οι ομιλητές θα είναι:
• Κουτελάκης Γεώργιος, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης : Χαιρετισμός

Κορδέλλα Σταυρούλα, Εκπρόσωπος Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: «Εξοικονόμηση νερού
και πράσινη απασχόληση»

Αθανασίου Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης : «Ο ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην προώθηση των καλών πρακτικών εξοικονόμησης νερού – Οι
ενέργειες του Δήμου Νέας Σμύρνης».

Χρυσόγελος Νίκος, Πρόεδρος Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS : «Διαχείριση Υδατικών Πόρων –
Καλές πρακτικές εξοικονόμησης και βιώσιμης διαχείρισης νερού την εποχή της
κλιματικής αλλαγής»

Πισσίας Βαγγέλης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Τομέας Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων : «Πόλη Πολίτες - Νερό»

Κανελλοπούλου Σοφία, Προϊσταμένη Συντονισμού, Σχεδιασμού και Λειτουργίας Δικτύου
Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ : «Σύγχρονες Μέθοδοι Ελέγχου Διαρροών»

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Εξοικονόμηση Νερού στο Δήμο Ν. Σμύρνης».
Το Σχέδιο Δράσης εντάσσεται στο Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση».
Οι Ενέργειες συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συμβολή της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών
από το Ε.Κ.Τ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful