You are on page 1of 8

Bahagian :A

( 10 markah )
( Masa yang dicadangkan : 15 minit )

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong -royong di sekolah.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut.

Lihat sebelah
SULIT

10
SULIT

012
Bahagian B
(30 markah )
(Masa dicadangkan: 40 minit )

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 80 patah perkataan.
1.

Semua orang mempunyai cita-cita.


Tulis sebuah karangan bertajuk Cita-cita saya selengkapnya.
ATAU

2.

Sekolah kamu telah mengadakan Minggu Bahasa Kebangsaa di sekolah. Pelbagai aktiviti
dijalankan sepanjang minggu tersebut. .
Tuliskan sebuah laporan tentang minggu tersebut..
ATAU

3.

Malam itu, aku mengulang kaji pelajaran di dalam bilikku. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi
benda jatuh di rumah jiranku. Pada ketika itu, jiranku tidak ada di rumah kerana pergi
bercuti. Aku pun segera..
Mulakan cerita kamu dengan;
Aku pun segera...

Lihat sebelah
SULIT

SULIT

Bahagian B

30
(Lihat Sebelah
SULIT
SULIT

012
Bahagian C
( 20 markah )
( Masa yang dicadangkan : 20 minit )

Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
Kumar belajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Katumba. Dia merupakan murid
contoh di sekolahnya. Kumar sentiasa berusaha dengan bersungguh-sumgguh sehingga
cemerlang dalam bidang pelajaran dan kokurikulum. Dia dilantik sebagai pengawas kerana sifat
kepimpinan yang baik serta sentiasa mematuhi peraturan.
Kumar amat disayangi oleh guru-gurunya kerana sifatnya yang bersopan santun dan
menghormati guru. Setiap kali Kumar berjumpa atau berselisih dengan gurunya, dia akan
mengucapkan salam terlebih dahulu.
Semasa minggu kokurikulum diadakan, Kumar menyertai pertandingan bercerita. Berkat
usahanya yang bersungguh-sungguh, dia menjadi johan dalam pertandingan tersebut. Dia juga
aktif dalam bidang sukan. Oleh sebab itu, dia telah dianugerahi gelaran Olahragawan Sekolah
dalam temasya sukan tahunan di sekolahnya.
Kumar juga tidak suka membuang masa. Dia sering mengisi masa lapanganya dengan
melakukan aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku atau mengulang kaji pelajarannya.

(Lihat sebelah
SULIT
SULIT

012
Bahagian C.

...........................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................

20
SOALAN TAMAT