You are on page 1of 2

Jadual 7: Perbandingan Sesi Temubual Sebelum dan Selepas Kajian

SEBELUM ITEM BIL Minat mata pelajaran Matematik Minat tajuk Pendaraban Nombor Bulat Hingga 100 000 (Tidak berupaya mendarab) Mudah lupa teknik mendarab Bosan melaksanakan teknik mendarab Seronok belajar sambil bermain 10 100 0 0 10 2 20 8 80 0 5 50 5 50 3 6 60 4 40 2 10 100 0 0 10 YA % TIDAK BIL % BIL YA

SELEPAS TIDAK % 100 BIL 0 % 0

20

80

30

70

10

100

100

Jadual 7 menunjukkan lapan orang (80%) murid berupaya mendarab nombor tiga digit dengan nombor dua digit dengan mengumpul semula. Mereka (100%) tidak berasa bosan dengan teknik pengajaran saya berbanding sebelum kajian dijalankan. Keadaan ini menunjukkan Kaedah Silang Bilang dapat merangsang minat murid terhadap mata pelajaran Matematik dan tajuk Pendaraban Nombor Bulat Hingga 1000 000.

5.0 JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN

BIL

AKTIVITI Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan Ujian Pra Melaksanakan tindakan Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan Ujian Pos Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian

JANGKA MASA PELAKSANAAN 1 minggu 2 minggu 1 minggu 1 hari 5 hari 1 minggu 1 hari 1 minggu 2 minggu 1 minggu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10