You are on page 1of 3

RUSKA AZBUKA

ruska slova latinska slova ruski primjeri transkripcija prijevod bagrem,bijela akacija , A, a akcija

, ,

B, b V, v

bann vlenki

banana izme od valjane vune

, , E,

G, g D, d Je, je na poetku rijei, te nakon vokala, und , e nakon konsonanta Jo, jo ,

gor dom jed sdes

gora, brdo kua jelo ovdje, tu

, ,

jlka uk

boini, novogodinji bor

kukac , , , Z, z I, i J, j na poetku zavd igr jod tvornica igra, igranje jod

rijeu, ne izgovara se potpuno nakon i , , , K, k L, l M, m

vyski jrny kkla lrika mikrb

visok crn lutka lirika

mikrob , , N, n O, o nalg ogurc porez

krastavac , , , P, p R, r S, s ispred vokala, z ispred konsonanata T, t U, u pgreb rek sad zvist trub tka podrum rijeka vrt zvidanje, pisak cijev

, ,

patka , , , , F, f H, h C, c , futbl hleb citta isl nogomet kruh citat broj

, ,

, ', '

kla 'i

kola i, juha od kupusa

, , , Y, y mekano nakon konsonanta (), izmeu vokala j

otjzd pyl est vjga

odlazak praina ast meava, vijavica

, , ,

E, e Ju, ju Ja, ja

ho jug jbloko

eho, odjek, jeka jug jabuka