You are on page 1of 1

BIBLIOGRAFI Mah Kok Heng, Yusri bin Hussain, Chinh Ing Hoo dan Nik ROzalind bt.

Nik Hassan. (2007). Strategies Used To Improve Student Teachers Musical Performance. Jurnal Akademik Institut Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur, Jil.xxiv, 99-111. Zaharah Binti Mohamad. (2007). Kajian Tentang Pengoperasian Pengurusan Bilik Seni Di Sekolah-Sekolah Menengah Hilir Perak. Jurnal Akademik Institut Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur, Jil.xxiv, 113-127. Boon Jong Fook. (2003). Muzik Tradisional Di Sekolah Antara Realiti Dan Impian. Jurnal Institut Perguruan Darul Aman, Bil 10, 29-36. Sharinah Md Sharif. (1998). Manfaat Penggunaan Drama Dalam Bilik Darjah. Jurnal Jabatan Bahasa Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, Jil.1. Mohamad Fhaizul B. Mohamad Bukhori. (2009). Satu Tinjauan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Yang Berkesan Dalam Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah. Jurnal Seminar Penyelidikan Seni Visual 2009, 15-20. Johar Bin Hj.Jonid. (2008). Peningkatan Ketrampilan Dalam Penciptaan Lagu Melayu Melalui Penggunaan Perisian Nota Muzik. Jurnal Pendidikan Penyelidikan Menjana Keilmuan, Bil 13, 20-26.