You are on page 1of 7

EKONOMI MALAYSIA

IMBANGAN PEMBAYARAN (IP)

Pendahuluan
IP merupakan akaun yang mencatatkan urusniaga

ekonomi antarabangsa di antara sebuah negara dengan negara lain bagi satu jangkamasa biasanya setahun Ia memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. IP berada dalam keadaan lebihan jika penerimaan tukaran asing melebihi pembayaran tukaran asing. Jika sebaliknya, keteguhan matawang negara pada masa akan datang akan terjejas Kedudukan dalam IP adalah hasil gabungan urusniaga iaitu export dan import barangan, perkhidmatan , bayaran pindahan dua hala dan urusniaga modal

Komponen IP

Imbangan Dagangan:
Maklumat kedudukan import-eksport Perbezaan nilai emport-eksport yang dinilai pada

harga free on board

Imbangan Perkhidmatan:
Malaysia banyak mengimport perkhidmatan

Jenis perkhidmatan adalah insuran, perjalanan,

pendapatan pelaburan dan urusniaga kerajaan.

Sambungan

Imbangan Akaun Semasa


Akaun Dagangan Akaun Perkhidmatan

Akaun Pindahan (swasta/kerajaan) penerimaan

dan pemberian hadiah , biasiswa, dan ganti rugi kepada atau daripada warga asing Kesimpulan, Imb. Akaun Semasa adalah ukuran penting yang menunjukkan sama ada negara menerima sumber yang lebih daripada yang dibelanjakan

Sambungan
Imbangan Modal Jangka Panjang
Modal j/pjg rasmi dan pelaburan korporat Modal j/pjg rasmi adalah pinjaman yang diperoleh oleh kerajaandan sykt milik kerajaandari luar negeri serta bayaran balik atas pinjaman Pelaburan korporat adalah pelaburan asing dan pelaburan sykt Malaysia di luar negara

Sambungan
Imbangan Asas
Wujud hasil daripada campuran antara imbgn akaun

semasa dengan imbgn modal jangka panjang yang mencerminkan aliran sumber-sumber antara Malaysia dengan negara lain

Imbangan Keseluruhan
diperolehi dengan mencampurkan imbangan asas

dengan modal swasta bersih serta kesilapan dan ketinggalan

TAMAT