You are on page 1of 2

TEKA SILANG KATA 1 2 5 8

14

11

10

13

12

Melintang 1.Telaga 3.Digunakan oleh pahlawan zaman dahulu 4.Kata Nafi 6.Duri 7.Menguji kekuatan 10.Buku Catatan ketika di Pusat Sumber 12.Majlis yang diadakan untuk bayi . 14.Satu

Ke bawah: 1.Digunakan untuk menyisir rambut. 2. Pengguna tetap Pusat Sumber 5. Tidak boleh digunakan lagi. 8.Digunakan untuk mencari makna perkataan. 9. Utama 10.Hendak 11.Ubah 13.Singkatan Sistem Penerbangan Malaysia.