You are on page 1of 1

KRITERIA PEMILIHAN BAHAN SUMBER BERDASARKAN TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL (PERMODELAN) ALBERT BANDURA

Penggunaan sumber P&P yang boleh digunakan ialah bahan bercetak di mana murid-murid sendiri yang menghasilkan bahan tersebut.

Menggunakan sumber P&P yang sesuai dengan tahap IQ murid-murid dan disertakan dengan pengelolaan oleh guru secara kreatif supaya murid-murid mempunyai motivasi sama ada melalui cara ekstrinsik mahupun instrinsik.

Contoh bahan bercetak yang boleh dihasilkan ialah buku panduan bertemakan Gaya Hidup Sihat.dapat mempengaruhi rakan-rakan mereka yang lain. Contohnya melalui tema terakhir dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan tahun 6 iaitu Sedia Hadapi Cabaran, guru boleh menaikkan motivasi melalui aktiviti Guru boleh menggunakan sumber P&P yang P&P dengan cara memberi kata-kata boleh meransang kelima-lima deria murid semangat kepada mereka. iaitu deria penglihatan , pendengaran, sentuhan, bauan dan rasa. Contohnya, berdasarkan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan tahun 4, tema Kenali Budaya Malaysia, guru boleh menunjukkan tayangan video tentang negeri-negeri di Malaysia untuk merangsang deria penglihatan dan pendengaran murid-murid.