You are on page 1of 1

1.

Dizdar E, Rami D, Ovina A, orlija A;Motiv i motivacija u radu sa uenicima/pacijentima kole u bolnici; Unapreenje kvaliteta ivota djece i mladih Udruenje za podrku i kreativni razvoj djece i mladih: Edukacijsko-rahabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli; Tematski zbornik; Tuzla; 2013 Za vie informacija obratite se autorima. Hvala.