You are on page 1of 1

SPSK 02-01

SLIP GURU GANTI


Nama guru

:.......................

Masa ganti

Guru Diganti

:...........................................................

Tarikh

: ..

Mata Pelajaran

: ......

Tarikh:............

Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan


1 Mei 2012 Keluaran 01 | Pindaan

Kelas diganti:....................

..........................
(Tandatangan)