You are on page 1of 10

Disediakan oleh Pn.

Noor`Ain bte Ahmad Guru Bimbingan Sepenuh Masa


SK Selancar 2, 26700 Muadzam Shah, Pahang

UBK SKSD 2009

PROGRAM

STRATEGI PELAKSANAAN

OBJEKTIF

SASARAN

JANGKA MASA

SUMBER TENAGA KOS BAHAN

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN

Pengurusan Bilik B & K

1. 2.

3. 4. 5.

Menyusun dan 1.memperlihatkan mengemaskini pengurusan bilik B & bilik B & K. K yang kemas dan Menyediakan teratur. borang-borang 2.Menjadikan bilik B & khas K bilik bermaklumat perkhidmatan. kepada Penerangan pelanggannya. perkhidmatan B & K. Sudut kerjaya. Buletin Kaunseling

Ahli-ahli Kelab 3K dan PRS

Sepanjan g tahun

Kaunselor Pelajar PRS

RM 30

Fail Brosur Buletin

Lihat Pelan Tindakan

1 Aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. 2. Bilik B & K sentiasa ceria.

Orentasi Transisi Thn 1 Orientasi peperiksaan Thn ,4,5,6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kajian 1.Semua murid dapat keperluan mengetahui tentang Rekod dan peraturan dan Inventori disiplin sekolah. Pelajar Penerangan 2.Murid sedar Displin. kepentingan disiplin Pelan sekolah dan kesan baik / Program buruk Orentasi Tahun 1 3.Membentuk Program Kumpulan Belajar Orientasi mata pelajaran Tahap 2

Semua murid

Januari hingga April

Kaunselor Pelajar AJK UBK Guru-Guru berkaitan

RM 300

Borang Kajian Keperluan

Lihat Pelan Tindakan

Borang profil murid

1. Program dilaksanakan dengan jayanya. 2. Dokumentasi program.

UBK SKSD 2009

PROGRAM

STRATEGI PELAKSANAAN

OBJEKTIF

SASARAN

JANGKA MASA

SUMBER TENAGA KOS BAHAN

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN

Kursus kemahiran PRS

1. Memilih dan 1.Ahli-ahli PRS melatih ahli PRS. memperolehi 2. Memilih JK kemahiran Perancangan membimbing rakan aktiviti. sebaya. 3. Aktiviti PRS 2.PRS dapat 4. Minggu PRS membentuk 5. Penilaian kumpulan pembimbing dan contoh pelajar yang baik.

AJK 3K Ahli-ahli PRS

Mac hingga Oktober

AJK 3K Ahli ahli PRS Kaunselor Pelajar

RM 50

Buku aktiviti PRS

Lihat Pelan Tindakan

1. PRS / ajk 3k memperolehi kemahiran asas. 2. PRS / ajk menggerakkan aktivitinya.

Kursus Kepemimpinan

1. Kursus 1.Semua pengawas di Kepemimpinan beri pendedahan Pengawas tentang tugas dan 2. Kepemimpinan tanggungjawabnya Pengerusi sebagai pelaksana Kelab/Persatuan/ peraturan di Unit sekolah. Beruniform 2.Dapat /Ketua Kelas menggerakkan pemimpin kelas/persatuan agar dapat menggerakkan institusi masingmasing.

Pengawas PSS Ketua & Penolong Kelas Tahun 1-6 Murid berjawatan

Feb/ Mac / April

Kaunselor Pelajar Guru Penyelaras

RM 800

Kertas Kerja Buku Program Bahan ceramah/ bengkel

Lihat Pelan Tindakan

1. Program dapat dijalankan mengikut perancangan. 2. Kursus mencapai objektif ke arah perubahan pelajar.

UBK SKSD 2009

PROGRAM 5 Program Kecemerlangan Pelajar

STRATEGI PELAKSANAAN

OBJEKTIF

SASARAN Murid Tahun 6

JANGKA MASA Jun hingga Ogos

SUMBER TENAGA Kaunselor Pelajar Guru Mata Pelajaran Guru Cemerlang PIBG KOS RM 900 BAHAN Borang Analisis Kertas Kerja Bahan ceramah/ bengkel Surat Jemputan Ibu bapa

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN 1. Semua program yang dirancangkan dapat meningkatkan keputusan secara keseluruhan. 2. Dokumentasi program dapat dihasilkan.

1. Mesyuarat JK 1.Semua pelajar Program memperolehi 2. Membuat SWOT kemahiran analisis. menjawab soalan 3. Sehari bersama 2.Pelajar-pelajar dapat kaunselor. meningkatkan 4. Ceramah/ keputusan bengkel peperiksaan mereka kecemerlangan dengan lebih baik. UPSR 3.Pelajar-pelajar dapat 5. Kursus Motivasi. berkongsi masalah 6. Sehari bersama dengan ibu bapa GC masing-masing. 7. Gugah ibubapa

Lihat Pelan Tindakan

Projek Kerjaya

1. Pameran kerjaya 1.Semua murid Tahun 2. Ceramah 6 mengetahui Kerjaya. peluang-peluang 3. Ujian sekolah berasrama Psikologi/SES 2.Pelajar-pelajar akan 4. Ceramah lebih berusaha untuk peluang ke berjaya dalam Sekolah pelajaran. Berasrama 5. Sehari bersama professional

Murid Tahun 6

April hingga Mei

GPK Kaunselor Pelajar

RM 300

Kertas Kerja Bahan pameran


Penceramah

Lihat Pelan Tindakan

1. Pelajar-pelajar mempunyai kesungguhan untuk belajar. 2. Dokumentasi program dihasilkan.

Bahan ceramah

UBK SKSD 2009

PROGRAM

STRATEGI PELAKSANAAN 1.

OBJEKTIF

SASARAN

JANGKA MASA

SUMBER TENAGA KOS BAHAN

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN

Parenting/ PIBG

Mesyuarat JK Program

Menjalinkan kerjasama dua hala dalam usaha Membincangkan membentuk pengisian program. kecemerlangan 1. Ceramah pelajar. keibubapaan. 2.Meningkatkan 2. Motivasi pemahaman ibu Keluarga bapa tentang tugas dan tanggungjawab membina kecemerlangan anak mereka. 1. Mesyuarat JK UBK 2. Membincang lawatan. 3. Membuat kertas kerja. 4. Mendapatkan persetujuan JPNJ. 5. Melaksanakan lawatan. 6. Membuat penilaian 1.Memberi pendedahkan kepada pelajar tempat baru untuk peningkatan pengetahuan. 2.Membentuk semangat kerjasama dalam lawatan sambil belajar.

Semua Ibu bapa dan anak yang bersekolah

Februari

Kaunselor PIBG

RM 300

Kertas Kerja Bahan ceramah Borang penilaian

Lihat Pelan Tindakan

1. Ibu bapa ramai yang hadir. 2. Program dapat respon positif ibu bapa. 3. Dokumentasi program dihasilkan.

Lawatan sambil Belajar

AJK 3K Ahli PRS Kaunselor Guru

Mei

Kaunselor Pelajar

RM 2,800

Kertas Kerja Suratsurat Bas

Lihat Pelan Tindakan

1. Proses kerja dibuat dan diikuti. 2. Lawatan dapat dilaksanakan. 3. Dokumentasi dihasilkan.

UBK SKSD 2009

PROGRAM

STRATEGI PELAKSANAAN

OBJEKTIF

SASARAN

JANGKA MASA

SUMBER TENAGA KOS BAHAN

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN 1. Semua program dapat dijalankan mengikut perancangan. 2. Penglibatan semua guru dalam program tersebut.

Program Selepas UPSR

Mesyuarat JK Program 2. Membincang senarai aktiviti. 3. Membentuk JK Pengelola 3.melaksanakan aktiviti. 4.Membuat penilaian.

1.Menyediakan program-program yang sesuai untuk pelajar-pelajar selepas UPSR 2. Memberi input tambahan tentang Pendidikan selepas UPSR

Pelajar Tahun 4,5,6

Oktober

Kaunselor pelajar Guru terpilih

RM 200

Kertas Kerja JK pengelola Buku Program

Lihat Pelan Tindakan

10

Program PINTAS

1. Penubuhan JK Bertindak. 2. Penerangan program kepada pelajar 3. Perjumpaan khusus dengan pelajar bermasalah ponteng. 4. Perjumpaan ibu bapa. 5. Ceramah dan lawatan 6. Talian Motivasi 7. Tindakan disiplin. 8. Kawalselia

1.Dapat menerapkan para pelajar dengan budaya suka hadir ke sekolah. 2.mengambil tindakan sewajarnya kepada pelajar yang tidak berubah. 3.Sekolah dan ibu bapa saling bekerjasama membendung masalah ponteng sekolah.

Semua pelajar yang sudah di beri amaran ke dua.

Sepanjang tahun

GPK HEM Kaunselor Guru Disiplin PIBG

RM 300

Kertas Kerja
Buku Kedatangan

Lihat Pelan Tindakan

Buku Disiplin Kad Disiplin Pelajar Buku Program

1. Program dapat dijalakan . 2. Peratus kehadiran pelajar meningkat. 3. Surat amaran berkurangan.

UBK SKSD 2009

PROGRAM

STRATEGI PELAKSANAAN

OBJEKTIF

SASARAN Pelajar di markah 2039 untuk subjek teras

JANGKA MASA Selepas P3

SUMBER TENAGA Kaunselor pelajar


S/U peperiksaan

KOS RM 500

BAHAN Senarai nama pelajar Jadual waktu


Buku Kehadiran

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN 1. Program dapat dijalankan mengikut perancangan. 2. Pelajar beuabah tingkah laku posi

11

Program Kaunseling Berfokus

1.Mesyuarat JK 1. Dapat Program mengasingkan 2. Membincangkan pelajar mengikut Strategi bidang tertentu. pelaksanaan. 2. Akademik, Disiplin , 3. Merancang dan PPDa program ikut keperluan 6.melaksanakan program. 7.Pemantauan program.

Lihat Pelan Tindakan

Guru Mata pelajaran

Bahan P&P

PROGRAM Pengurusan Bilik B&K

TARIKH Sepanjang tahun 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

STRATEGI PELAKSANAAN Menyusun dan mengemaskini bilik B & K. Menyediakan borang-borang khas perkhidmatan. Penerangan perkhidmatan B & K. Sudut kerjaya / Papan UBK Buletin Kaunseling Kajian keperluan Borang Inventori Pelajar Penerangan Displin. Pelan sekolah Program Orentasi

SUMBER TENAGA Kaunselor Pelajar J/K 3K PRS

Orentasi Transisi Tahun 1 Tahun 4,5,6

Jan hingga Mac

Kaunselor Pelajar Guru-Guru JK Orientasi Pelajar

UBK SKSD 2009

PROGRAM Kursus Kemahiran PRS

TARIKH Feb hingga Sept

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Memilih dan melatih ahli PRS dan J/K 3K 2. Memilih JK Perancangan aktiviti. 3. Aktiviti PRS 4. Minggu PRS 5. Penilaian 1. 2. Kursus Kepemimpinan Pengawas / PSS Kepemimpinan Pengerusi Kelab/Persatuan/Unit Beruniform /Ketua Kelas J/K 3K

SUMBER TENAGA

Ahli ahli PRS Kaunselor Pelajar

Kursus Kepemimpinan Program Kecemerlangan Pelajar

Mac

Kaunselor Pelajar Guru Penasihat Kaunselor Pelajar Guru Mata Pelajaran Guru Cemerlang PIBG

April hingga September

1. Mesyuarat JK Program 2. Membuat SWOT analisis. 3. Sehari bersama kaunselor. 4. Ceramah/bengkel kecemerlangan UPSR 5. Kursus Motivasi. 6. Sehari bersama GC / alumni 7. Gugah ibu bapa. 1. Pameran kerjaya 2. Ceramah Kerjaya. 3. Ujian Psikologi/SES/ujian inat / kad hobi 4. Ceramah peluang ke sekolah berasrama 5. Sehari bersama professional / alumni

Projek Kerjaya

Mei - Jun

GPK Kaunselor Pelajar

Parenting/PIBG

September

1. Mesyuarat JK Program 2. Membincangkan pengisian program. 3. Ceramah keibubapaan / tayanan slide 4. Motivasi Keluarga 1. Mesyuarat JK Kaunselor. 2. Membincang lawatan. 3. Membuat kertas kerja. 4. Mendapatkan persetujuan JPNP 5. Melaksanakan lawatan. 6. Membuat penilaian

Kaunselor Pelajar PIBG

Lawatan sambil Belajar

Mei

Kaunselor Pelajar

UBK SKSD 2009

PROGRAM Program Selepas UPSR

TARIKH Oktober 1. 2. 3. 3. 4.

STRATEGI PELAKSANAAN Mesyuarat JK Program Membincangkan senarai aktiviti. Membentuk JK Pengelola Melaksanakan aktiviti. Membuat penilaian.

SUMBER TENAGA

Kaunselor pelajar Guru-Guru Tahun6

Program PINTAS

Sepanjang tahun

1. Penubuhan JK Bertindak. 2. Penerangan program kepada pelajar 3. Perjumpaan khusus dengan pelajar bermasalah ponteng. 4. Perjumpaan ibu bapa. 5. Ceramah dan lawatan motivasi. 6. Talian Motivasi 7. Tindakan disiplin. 8. Kawalselia

GPK HEM Kaunselor Pelajar Guru Disiplin PIBG

Program Kaunseling Berfokus

Jun hingga Ogos 1.Mesyuarat JK Program 2. Membincangkan Strategi pelaksanaan. 3. Merancang program ikut keperluan 6.melaksanakan program. 7.Pemantauan program..

Kaunselor pelajar
S/U Peperiksaan

Guru Mata pelajaran

UBK SKSD 2009

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strategi Pelaksanaan

JAN 2 3

FEB 2 3

MAC 2 3

APR 2 3

MEI 2 3

JUN 2 3

JUL 2 3

OGOS 2 3

SEP 2 3

OKT 2 3

Pengurusan Bilik B&K a. Orentasi UBK b. Transisi Tahun 1 Kursus Kemahiran PRS Kursus Kepemimpinan Program Kecemerlangan Pelajar Projek Kerjaya Parenting / PIBG Lawatan sambil Belajar Program Selepas UPSR Program PINTAS Program Kaunseling Berfokus

11

UBK SKSD 2009

10