You are on page 1of 5

SEMINARIO DE E.F. A ACTIVIDADE FISICA COMO ESTILO DE VIDA.

No curso anterior aprendimos. 1. QU SADE? Definimos sade como un estado de benestar fsico psquico e social, e non soamente a ausencia de enfermidades. 2. BENEFICIOS DA ACTIVIDADE FSICA: Melloramos o noso estado fsico: - regulacin do peso corporal. - melloramos o funcionamento dos diferentes apartatos e sistemas do noso organismo, tendo especial incidencia no sistema inmunolxico, aparato locomotor ( articulacins, msculos..) , e sistema cardiovascular Melloramos o noso estado psquico. - atopmonos mellor con ns mesmos e polo tanto temos mis confianza e seguridade. - dismine o estrs e a tensin psquica. Mellramos as nosas relacins sociais. - o deporte axdanos a relacionarnos con outras persoas, facer amigos... Por tanto podemos comprobar que a actividade fsica repercute positivamente nos tres compoentes da sade. Outros aspectos importantes que benefician a nosa sade, e que estn relacionados co estilo de vida do deportista, o da alimentacin.
ACTIVIDADE FSICA + BOA ALIMENTACIN = SADE DE FERRO. Algns consellos alimenticios que debes seguir son: Fai 5 comidas ao da, e o almorzo FUNDAMENTAL. Na merenda da ma e da tarde toma froita ou bocadillo. En vez de refrescos e bollera , moita AUGA e FROITA. Come de todo pero non abuses de nada.

AS CAPACIDADES FSICAS BSICAS:


1 FORZA: a capacidade fsica bsica que nos permite facer movementos superando o noso peso ou outro a maiores.

2 RESISTENCIA: a capacidade fsica bsica que nos permite manter un esforzo o maior tempo posible. Canto mis suave sexa o esforzo, mis tempo aguantaremos.

3 VELOCIDADE: a capacidade fsica bsica que nos permite recorrer unha distancia no menor tempo posible.

4 FLEXIBILIDADE: a capacidade fsica bsica que nos permite facer movementos o mis amplos posibles sobre unha ou varias articulacins.

APARATO LOCOMOTOR: SISTEMA MUSCULAR

GLUTEOS ISQUITOTIBIAIS

APARATO LOCOMOTOR: ESQUELETO.

O QUECEMENTO. No curso pasado xa explicamos a importancia de facer un bo quecemento antes dunha actividade deportiva: - evita lesins (sobre todo de carcter muscular). - prepara ao organismo, fsica e psquicamente, para facer un esforzo. Neste curso centrarmonos nas partes que debes facer no quencemento: 1. PARTE XERAL: sempre hai que empezar por esta parte. A parte xeral caracterzase porque os exercicios que se fan son moi semellantes en tdolos deportes, decir , que o futbolista, baloncestista, atleta, etc.. van a facer exercicios similares: movilidade articular, desplazamentos, coordinacin, estiramentos... 2. PARTE ESPECFICA: vai inmediatamente despois da xeral. Nesta parte , os exercicios son propios e caractersticos da actividade que imos a facer: o futbolista fai pases , o baloncestista bota o baln , fai entradas, o xogador de voleibol da toques....

A duracin do quencemento depende de varios factores: - a actividade deportiva a realizar. - condicins ambientais: temperatura, humidade. En calquer caso, a duracin estar entre 15- 30 , debendo deixar entre 5 -10 de recuperacin entre a finalizacin do mesmo e o comenzo da actividade. EXEMPLO DE QUECEMENTO DUN XOGADOR DE BALONCESTO.

- movilidade articular - desplazamentos variados. PARTE XERAL - exercicios de coordinacin - exercicios de forza - estiramentos.

- bote de baln e pases. PARTE ESPECFICA - entradas a canasta. - tiros a canasta.