You are on page 1of 1

KOHORT 1 SEMESTER 6 (SEM 1 SESI 2013/2014) - SEKOLAH MENENGAH PUSAT PENGAJIAN : UPSI BIDANG : SEJARAH (AT32) NAMA KUMPULAN

: SEJARAH 1 BILIK KULIAH : B08-0-BK12 PERJUMPAAN PERTAMA (28/9/2013-29/9/2013) KEDUA (19/10/2013-20/10/2013) KETIGA (16/11/2013-17/11/2013) SABTU 8.00 a.m-1.00 p.m HSA 3043 DR. AHMAD ZAINUDIN BIN HUSIN HSA 3043 DR. AHMAD ZAINUDIN BIN HUSIN 2.00 p.m-7.00 p.m HSI 3023 DR. HARYATI BINTI HASAN HSI 3023 DR. HARYATI BINTI HASAN AHAD 8.00 a.m-1.00 p.m HSS 3013 PN. FAIRISA BINTI OTHMAN HSS 3013 PN. FAIRISA BINTI OTHMAN