You are on page 1of 44

T. C.

BABAKANLIK DYANET LER BAKANLII

ARAPA DL KURSU PROGRAMI


(TASLAK)

Ankara 2007

NDEKLER
1. GR 2. PROGRAMIN HAZIRLANMASINDA TEMEL ALINAN LKELER 3. PROGRAMIN YAPISI 4. PROGRAMINGENEL AMALARI 5. PROGRAMIN ALANLARI, DERS SMLER VE DNEMLER TABLOSU 6. DLBLGS ALANI DETAYLI PROGRAMI 6.1. Giri 6.2. Dilbilgisi Alan Dersleri ve Dnemleri 6.3. Dilbilgisi Alannn Genel Amalar 6.3.1. Sarf Dersinin Genel Amalar 6.3.2. Nahiv Dersinin Genel Amalar 6.4. Dilbilgisi Alannn retim Esaslar 6.5. Dilbilgisi Alan Derslerinin erikleri, Kaynaklar, leni Aklamalar ve Ders Saatleri 6.5.1. Sarf Bilgisi Dersi 6.5.2. Nahiv -I Dersi 6.5.3. Nahiv -II Dersi 7. OKUMA-ANLAMA ALANI DETAYLI PROGRAMI 7.1. Giri 7.2. Okuma Anlama Alan Dersleri ve Dnemleri 7.3. Okuma-Anlama Alannn Genel Amalar 7.3.1. Metin zmlemesi Dersinin Genel Amalar 7.3.2. Belagat Dersinin Genel Amalar 7.4. Okuma-Anlama Alannn retim Esaslar 7.4.1. Metin zmlemesi Dersinin retim Esaslar 7.4.2. Belagat Dersinin retim Esaslar 7.5. Okuma-Anlama Alan Derslerinin erikleri, Kaynaklar, leni Aklamalar ve Ders Saatleri 7.5.1. Metin zmlemesi-I Dersi 7.5.2. Metin zmlemesi II Dersi 7.5.3. Metin zmlemesi III Dersi 7.5.4. Belagat I Dersi 7.5.5. Belagat II Dersi 8. YAZMA ALANI DETAYLI PROGRAM 8.1. Giri 2

8.2. Yazma Alan Dersleri ve Dnemleri 8.3. Yazma Alannn Genel Amalar 8.4. YazmaAlannn retim Esaslar 8.5. Yazma Alan Derslerinin erikleri, Kaynaklar, leni Aklamalar ve Ders Saatleri 8.5.1. Yazl Anlatm-I Dersi 8.5.2. Yazl Anlatm-II Dersi 8.5.3. Yazl Anlatm-III Dersi 9. DNLEME-KONUMA ALANI DETAYLI PROGRAM 9.1. Giri 9.2. Dinleme-Konuma Alan Dersleri ve Dnemleri 9.3. Dinleme-Konuma Alannn Genel Amalar 9.4. Dinleme-Konuma Alannn retim Esaslar 9.5. Dinleme-Konuma Alan Derslerinin erikleri, Kaynaklar, leni Aklamalar ve Ders Saatleri 9.5.1. Szl Anlatm-I Dersi 9.5.2. Szl Anlatm-II Dersi 9.5.3. Szl Anlatm-III Dersi 10. EVR ALANI DETAYLI PROGRAM 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. Giri eviri Alan Dersleri ve Dnemleri eviri Alannn Genel Amalar eviri Alannn retim Esaslar eviri Alan Derslerinin erikleri, Kaynaklar, leni Aklamalar ve Ders Saatleri

10.5.1. Arapadan Trkeye eviri 10.5.2. Trkeden Arapaya eviri

T. C. BABAKANLIK DYANET LER BAKANLII

ARAPA DL KURSU PRORAMI


(TASLAK) 1. GR Gnmz dnyasnda ok dillilik zendirilmektedir. nk lkelerin, uluslar aras ilikilerini, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda daha ileri gtrmek iin yabanc dil bilen insanlara ihtiyac vardr. lkemizde dil retiminin amac, zaten ana dilleri ayn olan insanlarn kendi aralarnda iletiim kurmalarn salamak deil, vatandalarmzn dier lke vatandalar ile anlamalarn salamak iin dnyada en ok kullanlan dil veya dilleri reterek o dilin etkin kullanmna hizmet etmek ve bu sayede lkemizin politik, bilimsel, asker, ekonomik ve sosyal alanlarda hak ettii ileri dzeye kmasn kolaylatrmaktr. Ancak baz diller vardr ki o diller yukarda zikredilen sebeplerden dolay nemli olmalarnn yan sra inanlan dinin o dille gelmi olmasndan dolay ayr bir konuma sahiptirler. Dolaysyla Arapann bata lkemiz olmak zere Mslmanlar iin ayr bir nemi vardr. Arapa hem dnyada en ok konuulan dillerden biri olmas hem de lkemizde yaayan vatandalarmzn byk ksmnn inancn oluturan slam dininin vahyedildii dil olmas asndan eitim ve retimi yzyllardr yaplan bir dildir. Bata slam ilimleriyle uraan bilim adamlar Arapann slam ilimlerinin merkezinde yer alan dil olmas Arapa retimine lkemizde gemiten beri nem verilmitir. Bu balamda, zellikle Diyanet leri Bakanl, hem grev alanlarnn gerektirdii hizmeti gereince yapabilmeli iin slam dininin temel kaynaklarndan yararlanabilmesi hem de Hac ibadeti gibi bir organizasyonu gerekletiren kurum olmas nedeniyle personelinin Arapa retimine ayr bir nem vermitir. Bu nedenle, Bakanla bal bulunan htisas Merkezlerinde Arapa Hazrlk programlar balatmtr. Ancak Bakanlk, iin, yllardr Arapa srdrd retimini, Arapa Bakanlk retiminin baarsn grev

artrabilmek

personelinin

alanlarndaki sorumluluklarn salkl ve nitelikli olarak daha baarl bir biimde yerine getirebilmesi ve sadece htisas kurslarna hazrlk olmaktan

karp, tm personelinin istifade edebilecei Arapa Dil Merkezleri haline getirmeyi hedeflemitir. Dolaysyla, Bakanlk Arapa retiminde

hedefledii amalarna ulaabilmek iin, Arapa retimiyle ilgili yeni bir retim program gelitirmeye ynelmitir. Hazrlanan Arapa retim program, Arapa retimindeki tarihsel miras, retimde karlalan problemler ve bunlarn zmne ynelik yaplm bilimsel aratrmalar, alan uzmanlar, program gelitirme uzmanlar, ilgili ynetici ve uygulayaclar ile daha nceki kurslarda retim grm kursiyerlerin gr ve deerlendirmeleri alnarak ok katlm oklu sre uygulanarak gelitirilmi bir Arapa retim programdr. 2. PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA TEMEL ALINAN LKELER Program hazrlanrken; 1. retim program anlaynda karma yaklam anlay benimsenmitir. nk, ama, kursiyerin dili doru ve uygun kullanma yeteneini artrmak olduu iin, program gelitirme yaklamlarnn gl ynleri bir araya getirilerek izlence trlerinin hepsinden yararlanlabilir.

Bylelikle ortaya denmektedir. durumsal Bu

karlan program yaklamna karma yaklam retim programnda konu yapsal odakl, (dilbisi yaplar),

(iletiim

ortamlar),

kavramsal/ilevsel

(Dilbilgibi kurallar/Kavramlar+Yaplar ve Kullanm/Tutarl Sylemde levler), sre/grev odakl (kursiyerin gerek dnyadaki dil

problemleriyle ilgili grevler) ve beceri odakl (dilsel ve akademik beceriler) yaklamlarndan yararlanlmtr. Bu program yaklamnn seilmesinin nedenlerinden biri de, dil retiminde son yaklamlarda rnden srece bir kayma olmasdr. Son yllarda retmen merkezli yaklamlardan renci merkezli yaklamlara geildiini gz nne alarak, program tasarmlarnda sre odakl yaklamlarn

benimsenmesi gerektii sylenebilir. Sre odakl yaklamlardaki temel hipotez, her dil davrannn altnda, rencilerin syleneni anlamak veya retmek iin kullandklar belirli beceri ve stratejiler olduudur. renme ortam nemlidir nk; renciler renme ortamlarnda yeteneklerinin ve potansiyeyellerinin farkna varrlar. renmenin nasl meydana geldiini anlamak ta ok nmelidir nk; 5

bu, rencileri dil grevleri ile kendi balarna baa kmaya zendirir. Byle bir ey renciye ders almay rettii iin ders dnda da rencilerin iine yaramaya devam eder. Hazrlanan Arapa retim programnda benimsenen bu yaklam, hem bir dilin retiminde renene kazandrmas gereken becerilere ulalmasnda ve hem

renme-retme

srecinde

kullanlan

yntem

tekniklerin

kullanlmasnda hem de yaplan faaliyetlerin deerlendirilmesinde nemli bir anlay deiikliini beraberinde getirmektedir. Zaten Arapa retimine yaplan eletiriler, sadece metin okuma ve anlama becerisini kazandrd ancak konuma, konuulan anlama ve yazma becerilerini kazandramadna yneliktir. Bu tenkitler ise daha ok kazandrlmak istenen becerilerin tanmlanamamasndan ve uygun renme ortamlarnn ve deerlendirme Benimsenen srecinin retim

oluturulmamasndan

kaynaklanmaktadr.

program anlay yaplan dier dillerin retimindeki uygulamalardan anlald zere, byk lde bunlar gidermeye yneliktir. 2. Arapa retim program, okuma, dinleme/izleme, konuma, yazma temel dil becerileri ile dil bilgisi ve eviri bilgi ve becerisinden olumaktadr. Bu temel dil becerileri retim programnda bir btnlk ierisinde ele alnmtr. 3. retim program Arapay bir dilin gerektirdii btn beceri alanlar ile retmeyi hedflemenin yan sra, Bakanlk personelinin slam bilimleriyle ilgili Arapa klasik eserleri okuyup derelendirebilme yeteneklerini de gelitirebilmek zere yaplandrlmtr. 4. retim programndaki konularna ayrlan haftalk ders saatleri

belirlenirken, kursiyerlerin daha nceki eitim kademelerindeki bilisel renmeleri dikkate alnmtr. 5. Program kursiyerlere Arapayla ilgili bilgi ve becerileri kazandrmann yan sra, onlarn grev alanlarnda daha baarl hizmet verebilmeleri asnda yeni bilgi ve zmler retmeyi alkanlk haline getirmelerini de hedeflemektedir. Bu nedenle programda kursiyerlerin btn

retim etkinliklerine etkin olarak katlmalarn salayc aklamalarla desteklenmitir. 6

3. PROGRAMIN YAPISI Program hazrlanmas srasnda, Eitim merkezlerinden gelen grler, programn oluturulmas amacyla yaplan hazrlk toplantlarndaki

tartmalar ve Bakanln talebi dorultusunda uzmanlarca hazrlanan taslak programlar dikkate alnmtr. Arapa dil kursu program 11rer haftalk 3 dnemden olumaktadr. Dnemler haftada 30 saat olarak planlanm olup, toplam 990 saat ders n grlmtr. Program; 1-Dil Bilgisi, 2-Okuma-Anlama, 3-Yazma, 4-Dinleme-Konuma, 5-eviri Olmak zere toplam 5 temel alandan olumaktadr. Her alan farkl alt dallar(dersler) eklinde programa yerletirilmitir. Giri bilgilerinden sonra programn alanlarn ve dnemlere gre derslerin dalmn gsteren genel tablo verilmi ve ardndan her alann detayl program verilmitir. Detayl alan Programnda, o alandaki derslerin nemi ve programdaki yerini aklayan bir giri, o alann genel amalar ve o alanla ilgili uygulama esaslar verilmi, daha sonra alanda yer alan derslerin ierikleri, kaynaklar ve aklamalaryla birlikte sunulmutur. Detayl ders ierikleri amalara daha rahat ulalmas ve reticilere kolaylk olmas bakmndan aadaki tabloda yer alan unsurlar dorultusunda hazrlanmtr. Sre
Ders saati

KONULAR
lenecek konu balklar

KAYNAKLAR
Konularla ilgili mracaat kaynaklar

AIKLAMALAR
Konunun ileniinde dikkate alnacak noktalar

4. PROGAMIN GENEL AMALARI Arapa dil kursu programnn amac, kursiyerleri; 1. Duygu ve dncelerini Arapa szl ve yazl olarak etkili ve anlalr biimde ifede eden, 2. Dinledii, okuduu, izledii Arapay doru anlayan ve

deerlendiren, 3. Arapay konuma ve yazma kurallarna uygun olarak bilinli, doru ve zenli kullanan, 4. Bata Kuran- Kerim olmak zere slam bilimleriyle ilgili temel kaynaklar ve gncel almalar kullanabilme becerisine sahip, 5. Arap dilini kendi terimleri ve zgn yntemleri ile kavrayan,

bireyler haline getirmektir.

5.ARAPA DL KURSU PROGRAMI ALANLARI, DERSLER VE DNEMLER TABLOSU


Not: Toplam eitim 3 dnem 990 saat olarak planlanmtr.

ALANLAR Sarf 1. DLBLGS

1. DNEM 6x11= 66 Nahiv-I 8x11= 88 Metin zmlemesi-I Nahiv-II

2. DNEM

3. DNEM

8x11=88 Metin zmlemesi-II Metin zmlemesi-III 6x11=66 Belagat 2x11= 22 Belagat 6x11= 66 Yazl Anlatm-III 4x11=44 Szl Anlatm-II Szl Anlatm-III 4x11=44 Arapadan Trkeye eviri 6x11=66 5x11=55 Trkeden Arapaya eviri-II 8x11= 88 TOPLAM 30 saat 5x11= 55 6x11=66

2.

6x11=66 OKUMA-ANLAMA

3.

YAZMA DNLEME-KONUMA EVR

Yazl Anlatm-I 6x11= 66 Szl Anlatm-I 4x11= 44

Yazl Anlatm-II

4. 5.

TOPLAM 30 saat

TOPLAM 30 saat

6. DLBLGS ALANI DETAYLI PROGRAMI


6.1. GR Dil bilgisi bir dilin yaps, kurallar ve ileyii ile ilgilidir. Dolaysyla bir dilin retiminde dil bilgisi nemlidir. Arapa retim programnda dil bilgisi alan Sarf ve Nahiv Bilgisi olmak zere iki alt alandan (dersten) olumaktadr. Kursiyerlerin Arapa dil yetilerini gelitirmeye esas olmak zere, dilin temelini oluturan kelime bilgisinin, kelime yaps, trleri ve aralarndaki ilikinin, cmle yaplarnn sarf asndan zmlenmesinin ayrntlaryla renilmesi Sarf Bilgisini kazanmas ile mmkndr. Yine kursiyerlerin dilin temelini oluturan cmle bilgisinin, basitten karmaa doru cmle yaplar ve trlerinin ve nahiv asndan cmlelerin zmlenmesinin ayrntlaryla renilmesi Nahiv Bilgisi ile kazanlabilir. Bir dilin dilbilgisinin temelini kelime ve cmle bilgisinin oluturduu dnldnde Dil bilgisi renme alannn ne kadar nemli olduu anlalr. Arapa retim programnda dil bilgisi alan yaplandrlrken dier renme alanlaryla sarmal ilikilendirme yaplmaya allmtr. nk, kursiyerlere Arapaya ilikin kurallar aktarmann yan sra, dinleme, konuma, okuma, yazma becerilerini gelitirmelerine imkan salamak nemlidir. Bu nedenle, dil bilgisi kurallarnn yeri geldike dier alanlarla da ilikilendirilmesi yaplmtr. 6.2. DLBLGS ALANI DERSLER VE DNEMLER

ALANLAR Sarf Bilgisi DLBLGS

1. DNEM 6x11= 66 Nahiv-I 8x11= 88 Nahiv-II

2. DNEM

3. DNEM

8x11=88

6.3. DLBLGS ALANININ GENEL AMALARI: 6.3.1. Sarf Dersinin Genel Amalar: Bu dersi alan kursiyer; 1. Suls ve rub mucerred ile mezd ve mulhak fiillerin mz, muzri ve emir kiplerinin ekimleri, 2. Mastarlarn elde edilii, 3. Vasl ve kat hemzeleri, 4. sm-i fil ve ism-i meflun yapl, 5. Tekd nnunun fonksiyonu ve kullanl, 6. Fiillerin lzm ve muteadd olarak ayrm, 7. Fiillerin aksm- seba olarak taksmi, 8. Zamirlerin fiillere bitimesi, 9. ll ve ibdl kurallar, 10. lletli fiillerin ekimi, 11. Mublaa sgas, 12. Sfat- muebbehe, 13. sm-i zaman, ism-i mekn ve ism-i let, 14. Taaccub sgas,

10

15. sm-i tafdl, 16. simlerin sahh, maksr ve memdd olarak taksimi, 17. Cem-i teksr, 18. sm-i mensb, 19. Vakf, feth ve imle, 20. dm konularn kavrar. 6.3.2. Nahiv Dersinin Genel Amalar: Bu dersi alan kursiyer; 1. Kelimenin irb, irbn eitleri ve almetleri, 2. Mebn isimler (zamir, iret ismi, ism-i mevsl, isim fiiller, soru edatlar, art edatlar, mrekkep isimler), 3. Cmle (isim cmlesi ve ibh cmle); mubteda ve haber, 4. Kne ve benzerleri, 5. Leyseye benzeyen harfler, 6. Mukrabe, ur ve ruc fiilleri, 7. nne ve benzerleri, 8. Cinsini nefyeden l, 9. Fiil cmlesi ve trleri, nib-i fil, meflun bih, 10. Mefl mutlak, meflun li-eclih, mefl maah, 11. Hl ve eitleri, 12. Temyz ve saylarn temyzi, 13. Mund, 14. stise, 15. Nudbe, 16. Mustesn, 17. Taaccub, 18. Medih ve zem fiilleri, 19. rbda mahalli olan ve olmayan cmleler, 20. ibh cmle, 21. Nat (sfat) eitleri, 22. Tekd; 23. Bedel; 24. Atf- beyn ve atf- nesak 25. el-Memnu mines-sarf; 26. Kullu, badu, eyyu, ayru, kattu, ebeden, hasb, fehasb, fakat, hakkan, subhne, mza, eydan, imm, emm, kem konularn kavrar.

6.4. DLBLGS ALANININ RETM ESASLARI: 1. Sarf ve Nahiv bilgisi derslerinin retiminde olabildiince uygulama yaplmaldr. 2. Sarf dersinde kalplarn Nahiv de ise cmle kalplernn birbirleriyle karmamas iin mantkl ezberler yaptrlmaldr. 3. Kurallarn istisnalar varsa kurallarla birlikte rnek verilerek retilmelidir. 4. Kk snavlarda kursiyerlerin zayf olduklar ortak noktalar tespit edilerek, mmkn olduunca rencilerle birlikte bu hususlar deerlendirilmelidir.

11

5. Konular ilenirken ezberlemekten ziyade kavramay gerekletirmek iin gerekli yerlerde Trke kelime bilgisiyle karlatrmalar yaplmaldr. 6. Bu alanla ilgili olarak yaplacak kk snavlar, ara snav notunun yzde krkn (% 40) oluturur. Yaplacak ara snavlar da yzde altm (% 60) olarak deerlendirilir. Ara snav ortalamas, bu oranlar dikkate alnarak ortaya kar.

6.5. DLBLGS ALANI DERSLERNN ERKLER, KAYNAKLARI, LEN AIKLAMALARI VE DERS SAATLER 6.5.1. SARF (I. Dnem, 6x11=66) SAAT 1 SARF LMNE GR KONULAR KAYNAKLAR AIKLAMALAR Sarf ilmi ile ilgili genel bir bak kazandrlacaktr. Bu derste aadaki yardmc kaynaklardan da yararlanlabilir: 1. Mehmet Zihn, el-Muntehab, 2. Erkan Avar, Arap Gramerine Giri- 1 Sarf, Elif Yaynlar, stanbul 2004. 3. Hseyin Gnday; ener ahin, Arapa Dilbilgisi (Sarf Bilgisi), Alfa Yaynlar, stanbul 2001. Fiillerin, mz, muzri ve masdar kiplerinin kalplar retilecektir.

EMSLE- MUHTELFE VE MUTTARDE

Emsile

FLLER VE EKMLER 1. Suls mucerred fiiller ve ekimleri 2. Suls mezd fiiller ve ekimleri 3. Rub mucerred, mezd, mulhak fiiller ve ekimleri 4. Dier fiiller ve ekimleri MASDARIN KISIMLARI VE YAPILII VASL VE KAT HEMZELER MZ, MUZR VE EMR FLLER 1. Mz, Muzri ve Emir fiillerin ekimleri 2. Tekid Nnunun fiillere bitimesi MUTAKKT (SM- FL VE SM- MEFLN YAPILII) LZIM VE MUTEADD FLLER

Bin; Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 26-43.

1 1

Maksd;Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 66-74. Maksd Maksd; Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 58-65. Kk snav yaplacaktr. Fiilerin, mz, muzri ve emir fiillerin ekimleri ile tekid nnunun fiillere bitimesi btn ayrntlaryla retilecektir. Sulas Mucerred Fiillerden sm-i Fil ve sm-i Mefl yaplmas retilecektir. Geili ve geisiz kavramlar rneklerle retilecek

2 1

Maksd; Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 75-77/81-83. Maksd

12

2 3 1 3 4 3

FALELE, FALE, TEFLE, FTEALE, EFALE, STEFALE KALIPLARININ ANLAM ZELLKLER AKSM-I SEBA ARA SINAV ZAMRLERN FLLERE EKLENMES LL VE BDL KURALLARI MUTELL FLLERN EKMLERYLE LGL UYGULAMA MUTAKKT 1. Mublaa sgas 2. Sfat- muebbehe, 3. Zaman, mekn ve let isimleri TAACCUB SGALARI SM- TAFDL SAHH, MAKSR, MANKS VE MEMDD SMLER ARA SINAV CEM TEKSR ETLER

Maksd Maksd; Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 22-25. zellikle mutell fiilerin ekimleri zerinde durulaca

Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 44-57. Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 153-185. Konu rneklerle pekitirilecektir. Kk snav yaplacaktr.

Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 77-90.

2 2 3 1 3

Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 90-93. Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 94-98. Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 101-111.

Taaccub sgalar rneklerle anlatlacaktr.

Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 112-128.

Kllet ve kesret cemleri bal altnda btn kurals cemi kalplar retilecektir. Sulsi, rub ve hums isimlerin ism-i tasr kipleri zerinde ayr ayr durulacaktr. Kk snav yaplacaktr.

2 2 2

SM- TASR SM- MENSB VAKF

Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 129-138. Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 139-152. Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 197-202.

13

3 2

FETH VE MLE DM

Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 186-197. Abduh er-Rcih, et-Tatbku's-Sarf, s. 203-211. Vcib, ciz ve mumtenidm eitleri zerinde durulacaktr. Sarfn btn konularyla ilgili genel uygulama yaplacaktr.

2 2

SARF UYGULAMALARI DNEM SONU SINAVI

6.5.2. NAHV-I (I. Dnem, 8x11=88) SAAT 1 NAHV LMNE GR KONULAR KAYNAKLAR AIKLAMALAR Nahiv ilmi ile ilgili genel bir bak kazandrlacaktr. Bu derste aadaki yardmc kaynaklardan da yararlanlabilir: 1. bn Him, Katru'n Ned ve Bellu's-Sad. 2. bn Him, Kavidul-rb, 3. Al el-Crim Mustaf Emn, en-Nahvu'l-Vdih, 4. Muhammed Zerkn el-Ferrh, el-Vdih fi'lKavidi ve'l-rb 5. Ahmed Him, el-Kavidu'l-Essiyye, 6. Abbs Hasan, en-Nahvul-Vf. 7. Selami Bakrc; Kenan Demirayak, Arap Dili Grameri Tarihi, Erzurum 2004.

KELME VE KELME ETLER

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 11-13.

1 2 3 3

KELMEDE RB VE BN RB VE ALMETLER EL-RBU'Z-ZHR VE'L-RBU'L-MUKADDER BN

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 14-15. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 16-20. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 21-28. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 29-34.

Kk snav yaplacaktr.

14

3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 5 7 7 4 3 1

MEBN SMLER; ZAMRLER MEBN SMLER; ARET SMLER

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 35-46. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 47-50. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 51-55. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 56-58. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 59-65. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 66-70. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 70-72. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 73-74.

MEBN SMLER; SM- MEVSULLER MEBN SMLER; SM FLLER MEBN SMLER; SORU EDATLARI MEBN SMLER; ART EDATLARI MEBN SMLER; MREKKEP SMLER MEBN SMLER; ETL SMLER ARA SINAV CMLE VE BH CMLE; SM CMLES CMLE VE BH CMLE; MBTEDA CMLE VE BH CMLE; HABER VE ETLER KNE VE BENZERLER LEYSEYE BENZEYEN HARFLER MUKRABE, UR VE REC FLLER ARA SINAV

Kk snav yaplacaktr.

Kk snav yaplacaktr.

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 77-79. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 80-93. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 93-110. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 111-128. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 129-137. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 138-141.

Kk snav yaplacaktr.

15

6 3 4 4 8 3 2

NNE VE BENZERLER CNSN NEFYEDEN L FL CMLES NB- FL MEFLLER; MEFLUN BH MEFLLER; EL-MEFLU'L-MUTLAK DNEM SONU SINAVI

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 142-166. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 167-178. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 179-188. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 189-194. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 195-226.

Kk snav yaplacaktr.

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 227-235.

6.5.3. NAHV-II (II. Dnem, 8x11=88) SAAT 2 5 1 6 3 2 6 KONULAR MEFLLER; EL-MEFLU L-ECLH MEFLLER; EL-MEFLU FH MEFLLER; EL-MEFLU MAAH HL VE ETLER TEMYZ SAYILARIN TEMYZ MUND KAYNAKLAR Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 236-239. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 227-235. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 256-259. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 260-271. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 272-277. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 401-414. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 278-288. Kk snav yaplacaktr. AIKLAMALAR

16

3 1 3 3 2 3 11 6 1 7 3 3 2 2 2 3

STSE ARA SINAV NUDBE MUSTESN TAACCUB CMLELER MEDH VE ZEMM CMLELER RBDA MAHALL OLAN CMLELER RBDA MAHALL OLMAYAN CMLELER ARA SINAV BH CMLE NAT (SIFAT) VE ETLER TE'KD BEDEL VE ETLER ATFU'L-BEYN VE ATFU'N-NESAK EL-MEMN MNE'S-SARF KULLU, BADU, EYYU, AYRU, KATTU, EBEDEN, HASB, FEHASB, FAKAT HAKKAN, SUBHNE, MAZA, EYDAN, MM, EMM, KEM VB. ZEL KELMELER

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 289-293.

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 294-299. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 300-311. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 312-318. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 319-328. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 329-349. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 329-349. Kk snav yaplacaktr.

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 361-378. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 379-385. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 386-389. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 390-392. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 393-394. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 390-400. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 415-434. Kk snav yaplacaktr.

17

2 2 2 2

MRU'U'L-KAYS'IN MUALLAKASINDAN RB ALIMALARI NEHCU'L-BURDE'DEN RB ALIMALARI L MRN SURESNDEN RB ALIMALARI DNEM SONU SINAVI

Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 435-443. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 443-450. Abduh er-Rcih, et-Tatbku'n-Nahv, s. 450-456.

7. OKUMA-ANLAMA ALANI DETAYLI PROGRAMI


7.1. GR Bir dili bilmenin en nemli unsurlarndan biri de kiinin rendii dili okumas ve anlamasdr. Okuma, dil reniminde zihnin geliimine en byk katky salayan bir renme alandr. Okuma srecinde yazlar zihinsel kavramlara evrilmekte, anlamlandrlmakta ve beyninde yaplandrlmaktadr. Okuma, grme, alglama, seslendirme, anlama, beyninde yaplandrma gibi gz, ses ve beynin eitli fonksiyonlarndan oluan karmak bir sretir. Bu srece harfler, izgiler ve sembollerin alglanmasyla balanmaktadr. Alglama ileminin ardndan dikkat younlatrlarak, kelime ve cmleler anlalmakta ilgi duyulan ve gerekli grlen bilgiler seilmektedir. Seilen bilgiler, sralama, snflama, sorgulama, iliki kurma, eletirme, analiz-sentez yapma, problem zme ve deerlendirme gibi zihinsel ilemlerden geirilmektedir. lenen bilgiler n bilgilerle birletirilmekte ve yeniden anlamlandrlmaktadr. Anlamlandrmada kursiyerin ilgisi, motive edilmesi, okuma amac, dil bilgisi ve okuma deneyimleri de etkili olmaktadr. Okuma srecinde kursiyerin kelimeleri doru tanmas olduka nemlidir. Kelime tanma, kursiyerin zihinsel szln kullanarak kelimenin anlamn belirlemesi sonucu gereklemektedir. Kelimenin anlam belirlenirken n bilgiler kullanlmaktadr. Kelimelerin Arapada doru tannmamas, paragraflarn ve giderek btn metnin yanl anlalmasna neden olmaktadr. Bu nedenle, kelime almalarn gereken nem verilmeli ve kursiyerin kelime hazinesi/sz varl gelitirilmelidir. Kursiyerin okuma becerisinin geliimi hem klasik hem de modern Arapa metinlerin anlalmas ve zmlenmesi asndan nemlidir. Dolaysyla okuma-anlama renme alan, retim programnda kursiyerlerin sz konusu becerilerinin gelitirilmesinde nemlidir. Arapa retim programnda okuma-anlama renme alan Metin zmlemesi ve Belagat alt alanlarndan (dersler) olumaktadr. Metin zmlemesi dersinde kursiyerlerin klsik ve modern olmak zere zgn Arapa metinleri okuma-anlama becerilerinin gelitirilmesi; metinler balamnda szck, yap ve anlam ilikisini doru ve hzl biimde kurmalarnn salanmas ve yapsal ve kavramsal adan daha karmak ve deiik sluplarla yazlm ileri yapdaki metinleri okuma-anlama ve kelime haznesini zenginletirme stratejileri gelitirmeleri hedeflenmitir. Bilindii gibi belagat, szn, artlarn gerektirdii duruma uygun olarak sylenmesi ve yazlmas ilmidir. Bu derste ise, belagatn alt ilimleri olan Beynn hakkat, kinye, tebh, istire gibi bahisleriyle Bedi ve Mannin Kuran- Kerim, hadisler ve Arap iirinden rnekler verilerek btn ynleriyle retilmesi hedeflenmitir.

18

7.2. OKUMA-ANLAMA ALANI DERSLER VE DNEMLER

Metin zmlemesi-I 6x11=66 OKUMA-ANLAMA

Metin zmlemesi-II 6x11=66 Belagat 2x11= 22

Metin zmlemesi-III 6x11=66 Belagat 6x11= 66

7.3. OKUMA-ANLAMA ALANININ GENEL AMALARI: 7.3.1. Metin zmlemesi Dersinin Genel Amalar: Bu dersi alan kursiyer; 1. Gndelik hayat, 2. Eitim dnyas, 3. slm tarihi, 4. slm bykleri, 5. Uluslar aras kurulular, 6. Modern hayat, 7. Hayvanlar dnyas, 8. nsan davranlar gibi konular ile 9. Kelle ve Dimne, 10.Binbir Gece, 11. el-Kmil fit-Trh, a 12. Hiznetul-Edeb, 13. Mifthus-sede, 14. Mukaddime, 15. Vefeytul-Ayn, 16. nbhur-Ruvt ve Enbhun-Nuht, 17. el-Buhal adl eserlerden seilmi orta, orta-st ve ileri dzeydeki baz blmlerin zmlenmesi araclyla sarf-nahiv derslerinde renilen konularn uygulamalar yaplarak, kursiyer ileride karlaaca deiik konu ve seviyelerdeki metinleri okuyup, anlayp, deerlendirerek ona nfuz edebilme becerisini kazanr. 7.3.2. Belagat Dersinin Genel Amalar: Bu dersi alan kursiyer, 1. Feshat, belgat ve uslup kavramlar, 2. lm-i beyn (tebh, istire, mecz, kinye), 3. lm-i men (haber ve ina cmleleri) 4. Kasr, fasl ve vasl, cz, itnb, msvt), 5. lmul-bed (el-muhassentul-lafziyye ve el-muhassentul-maneviyye) konularn kavrar.

19

7.4. OKUMA-ANLAMA ALANININ RETM ESASLARI: 7.4.1. Metin zmlemesi Dersinin retim Esaslar: 1. Metin zmlemesi dersinin retiminde eitli alanlardan metinler zerinde olabildiince uygulama yaplmaldr. 2. Uygulama esnasnda kursiyerin ihtiya duyduu yerlerde dilbilgisi konularnda hatrlatc aklamalar yaplmaldr. 3. Uygulama esnasnda metinlerde geen kelimelerin e anlaml ve zt anlamllar ile tekil kelimelerin oullar, oul kelimelerin de tekilleri retilmelidir. 4. Uygulama esnasnda metinlerde geen kalp ifade ve deyimlerin aklamalar yaplmaldr. 5. Kursiyerlerin okuma becerilerini gelitirmek amacyla okuma kurallar zerinde durulmaldr. Bu erevede, okumaya hazrlk, okuma amacn belirleme, amaca uygun yntem seme, dikkatini younlatrma ile ilgili beceriler kazandrlmaldr. 6. Kursiyerlerin metin ii, metin d ve metinler aras anlam kurma, eitli tekniklerden yararlanarak sz varln gelitirme ile ilgili stratejiler uygulanmaldr. Bunlara ek olarak elendirici, sorgulayc, bilgilendirici, aktarc ve serbest okuma ile ilgili beceriler de kazandrlmaldr. 7. Bu dersle ilgili olarak yaplacak kk snavlar, ara snav notunun yzde krkn (% 40) oluturur. Yaplacak ara snavlar da yzde altm (% 60) olarak deerlendirilir. Ara snav ortalamas, bu oranlar dikkate alnarak ortaya kar. 7.4.2. Belagat Dersinin retim Esaslar: 1. Belagat dersinin retiminde metinler zerinde olabildiince uygulama yaplmaldr. zellikle Kurn- Kerim ve Hadis-i eriflerden rnekler seilmelidir. 2. Uygulama esnasnda kursiyerin ihtiya duyduu yerlerde dilbilgisi konularnda hatrlatc aklamalar yaplmaldr. 3. Bu dersle ilgili olarak yaplacak kk snavlar, ara snav notunun yzde krkn (% 40) oluturur. Yaplacak ara snavlar da yzde altm (% 60) olarak deerlendirilir. Ara snav ortalamas, bu oranlar dikkate alnarak ortaya kar. 7.5. OKUMA-ANLAMA ALANI DERSLERNN ERKLER, KAYNAKLARI, LEN AIKLAMALARI VE DERS SAATLER 7.5.1. METN ZMLEMES-I (I. Dnem, 6x11=66) SAAT 2 KONULAR KELMETU MUALLMN L TULLBH'L-CUDUD KAYNAKLAR Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 1-7. Bu derste aadaki yardmc kaynaklardan da yararlanlabilir: 1. Arapa Seme Metinler Kitab,DB htisas Eitim Merkezleri. 2. Emrullah ler; Musa Yldz, Arapa Modern Metinler ve zmlemesi, stanbul 2005. 3. smail Gler ve di., Arapa Modern Metin Okumalar, stanbul 2002. 4. Musa Yldz; Erkan Avar, Trke evirileriyle Arapa Seme Hikyeler I-V, stanbul 2007. 5. Musa Yldz; Hayrullah etinkaya, Trke evirileriyle Arapa Seme Fkralar, Ankara 2007. AIKLAMALAR

EN-NSK VE'-ECERA

Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 9-15.

20

6. Musa Yldz; Nurettin Ceviz, Arapa Okuma Becerisini Gelitirme Rehberi, stanbul 2007. 2 MN AKVL'R-RESL (S.A.V.) Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 1724.

ER-RFK B'L-HAYAVN

Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 2530. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 3137. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 3945. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 4753. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 5561. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 6369. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 7178.

UMER B. EL-HATTB

Kk snav yaplacaktr.

HEY'ETU'L-UMEM'L-MUTTEHDE

MUHERRBU'L-KAHVE

MN HDARAT'L-ARAB

MN HKYT CUH

3 1 2 2 2 2

KSSATU HUBBN F'S-SAHR' ARA SINAV CEVBU LMN EBTLUN VAKTE'-DDET ET-TLFZYN VE'S-SHHA TC MAHALL

Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 7985. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 8794. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 95101. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 103109. Kk snav yaplacaktr.

21

2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MN NEVDR'L-BUHAL' KUREVYETU'L-ERD ESADU ZEVCEYN EL-HATTU'L-ARAB ES-SEVBU'L-AHMAR YTUN MNE'L-KUR'N ARA SINAV ES-SNDBDU'L-BAHR HKEMUN VE EMSL HZ'U EB'L-KSM HEL TALEMU MN HUN VE HUNK-1 MN HUN VE HUNK-2 MLDU DEVLETN EL-MUKFE'E EMSU'LLAH TURKU ALE'L-ARB

Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 111117. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 119122. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 129135. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 137143. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 145152. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 153160.

Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 161168. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 169174. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 175181. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 183189. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 191199. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 201208. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 209216. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 217223. Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 225233.

22

2 2

MN EMSL'L-ARAB DNEM SONU SINAVI

Mahmd sml Sn ve di., el-Kir'etu'l-Muyessera, III, 235242.

7.5.2. METN ZMLEMES-II (II. Dnem, 6x11=66) SAAT 4 KONULAR EL-SLM VE'T-TERBYETU'L-Z'YYE KAYNAKLAR Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 1-16. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 17-32. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 33-48. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 49-63. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 65-79. Kk snav yaplacaktr. AIKLAMALAR

4 4 4 5 1 8 4 4 5 1

EL-ALLMETU'L-HAKM EL-LMU'L-SLMYYU VE CUZRU'T-TRHYYE EL-ARABU MUBDNE L MUKALLDN MR B. URAHBL E-AB ARA SINAV MN KTB KELLE VE DMNE (EL-ULCM'A KADAR) EL-ARABU VE'L-BAHR F'L-BEYT YETEKEVVENU'T-TFLU'L-KR' BLL B. RABH ARA SINAV

Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.22-39. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 81-96. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 97-112. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 113-128.

Kk snav yaplacaktr.

23

5 4 4 7 2

MN KTB ELF LEYLE VE LEYLE (549. GECEYE KADAR) UMER VE'D-DEVLETU'L-SLMYYE EL-MMU'L-BUHR MN KTB'L-KML F'T-TRH DNEM SONU SINAVI

Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.77-87 Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 129-144. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/1.Cz, 145-159. Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.93-105. Kk snav yaplacaktr.

7.5.3. METN ZMLEMES-III (III. Dnem, 6x11=66) SAAT 4 4 4 4 5 1 2 4 2 4 KONULAR VES'LU'L-LM VE MUSTAKBEL'T-TFLU'L-ARAB ESERU'R-RAHHLETU'L-MUSLMN SAD B. EB VAKKS HAVLE EMSL'-UB MNE'L-FAHR F'L-DB'S-SULTNYYE ARA SINAV MN HZNET'L-EDEB MEHD MN MESRAHYYET EHL'L-KEHF MN FEZLEKE YS EL-KD Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.118-121. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 75-94. Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.122-126. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 95-111. Kk snav yaplacaktr. KAYNAKLAR Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 3-19. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 21-39. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 41-56. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 57-73. Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.106-113. AIKLAMALAR

Kk snav yaplacaktr.

24

2 4 3 1 4 2 4 2 4 4 2

MN MFTH'S-SADE LK'UN MAA'R-RASL MN MUKADDMET BN HALDN ARA SINAV MZ TARFU AN'S-SA MN KTB VEFEYT'L-AYN EL-FER VE ESERUHU F'L-HAYT'L-CTMYYE MN KTB NBH'R-RUVT AL ENBH'N-NUHT EYNE BEYT MN KTB'L-BUHAL' DNEM SONU SINAVI

Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.127-131. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 113-130. Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.132-138.

Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 131-148. Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.139-142. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 149-166. Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.155-160. Mahmd sml Sn ve di., el-Arabiyyetu li'l-Hayt, IV/2.Cz, 167-185. Nihat M. etin, en-Nussu'l-Muhtra, s.243-253. Kk snav yaplacaktr.

7.5.4. BELAGAT-I (II. Dnem, 2x11=22) SAAT KONULAR KAYNAKLAR AIKLAMALAR Belagat ilmi ile ilgili genel bir bak kazandrlacaktr. Kk snav yaplacaktr. Bu derste aadaki yardmc kaynaklardan da yararlanlabilir: 1. Kazvn, Telhs, 2. Sekkk, Mifthu'l-Ulm,

GR (FESHAT, BELGAT, USLB)

Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s. 5-17.

LMU'L-BEYN:TEBHN RKNLER

Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.17-22.

25

3. Taftzn, Muhtasaru'l-Man, 4. Curcn, Esrru'l-Belga, 5. Hulusi Kl, "Belgat Maddesi", DA, V, 380386, 6. Nasrullah Hacmftolu, "Bed Maddesi", DA, V, 320-322, 7. Nasrullah Hacmftolu, "Beyn Maddesi", DA, VI, 22-23., 8. smail Durmu, "Men", DA, XXVIII, 204207. 1 5 3 1 3 1 ARA SINAV LMU'L-BEYN:TEBHN KISIMLARI LMU'L-BEYN:TEBHN AMALARI VE BELGAT ARA SINAV LMU'L-BEYN: LUGAV MECZ DNEM SONU SINAVI Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.69-74. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.23-52. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.53-68. Kk snav yaplacaktr.

7.5.5. BELAGAT-II (III. Dnem, 6x11=66) SAAT 3 4 4 2 KONULAR LMU'L-BEYN: TASRH STRE VE MEKN STRE LMU'L-BEYN: ASL STRE VE TEBE STRE LMU'L-BEYN: MURAAHA, MUCERREDE VE MUTLAKA STRE LMU'L-BEYN: TEMSL STRE KAYNAKLAR Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s. 75-81. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.82-88. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.89-96. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s. 97-104. Kk snav yaplacaktr. AIKLAMALAR

26

1 3 1 3 1 4 2 2 2 2 2 3 4 1 5 2 2

LMU'L-BEYN: STRENN BELGAT LMU'L-BEYN: MRSEL MECZ VE AKL MECZ LMU'L-BEYN: KNYE VE KISIMLARI; KNYENN BELGAT LMU'L-MAN: HABER VE N CMLELER ARA SINAV LMU'L-MAN: TALEB N VE GAYR TALEB N CMLELER LMU'L-MAN: TALEB NNIN EMR KP LMU'L-MAN: TALEB NNIN NEHY KP LMU'L-MAN: TALEB NNIN STFHM KP

Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s. 105-107. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s. 108-122. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s. 123-136. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s. 137-166.

Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.167-175. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.175-183. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.184-191. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.192-205. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.206-209. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.210-215. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.216-226. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.227-238. Kk snav yaplacaktr.

LMU'L-MAN: TALEB NNIN TEMENN KP LMU'L-MAN: TALEB NNIN ND KP LMU'L-MAN: KASR LMU'L-MAN: EL-FASL VE'L-VASL ARA SINAV LMU'L-MAN: CZ, ITNB, MUSVT MAN LMNN BELGATA ETKLER LMU'L-BED: EL-MUHASSENTU'L-LAFZYYE; CNS

Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.239-257. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.258-262. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.263-268.

27

2 1 2 2 2 3 1

LMU'L-BED: EL-MUHASSENTU'L-LAFZYYE; KTBS LMU'L-BED: EL-MUHASSENTU'L-LAFZYYE; SEC LMU'L-BED: EL-MUHASSENTU'L-MANEVYYE; TEVRYE LMU'L-BED: EL-MUHASSENTU'L-MANEVYYE; TBK LMU'L-BED: EL-MUHASSENTU'L-MANEVYYE; MUKBELE VE HUSN- TALL LMU'L-BED: TE'KDU'L-MEDH BM YUBHU'ZZEMM DNEM SONU SINAVI

Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.269-271.

Kk snav yaplacaktr.

Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.272-275. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.276-280. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.280-284. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.284-291. Al el-Crim, Mustaf Emn, el-Belgatu'l-Vdiha, s.291-298.

28

8. YAZMA ALANI DETAYLI PROGRAMI


8.1. GR Bir dili bilmenin en nemli unsurlarndan biri de kiinin ifade etmek istediklerini yazya dkmesidir. Yazma, beyinde yaplandrlm bilgilerin yazya dklmesi ilemidir. Bunun iin kursiyerlerin dinledikleriyle okuduklarn iyi anlamalar ve beyinde yaplandrmalar gerekmektedir. Yazma srecine beyinde yaplandrlm bilgilerin gzden geirilmesiyle balanmaktadr. Yaznn amac, yntemi, konusu ve snrlar belirlenerek yazlacak bilgiler seilmektedir. Seilen bilgiler eitli zihinsel ilemlerden geirilerek yazlmaktadr. Bilgilerin doru olarak yazlmas nemlidir. Dolaysyla yazma, duygularn, dncelerin, isteklerin, tasarlarn yazl olarak ifade edilmesidir. Arapa retiminin nemli bir alann oluturan yazma, bilginin yan sra beceriler gerektirmektedir. Bu beceriler ise uygulama ile kazanlabilir. Okuma gibi yazmann da insan yaamnda nemli bir yeri vardr. Duygu ve dncelerini ak ve anlalr olarak yazma eitli zehinsel becerileri gerektirir. Kursiyerler bu beceriler yoluyla dncelerini sralamay, snrlamay, dzenlemeyi, yaz amacn belirler ve kurallar uygulamay renirler. Yazma becerisi zellikle okuma becerisiyle dorudan ilikilidir. Kursiyerlerin yazma becerilerini gelitirmeleri srekli okumalarna ve yazmalarna, yazdklarn incelemelerine, tartmalarna ve beendikleri anlatmlar bularak kullanmalarna baldr. Dolaysyla retim programnda yazma renme alan kursiyerlerin sz konusu becerileri gelitirmeleri asndan nemlidir. Arapa retim programnda yazma alan Yazl Anlatm I-II-III alk alanlarndan (dersler) olumaktadr. Yazl anlatm derslerinde kursiyerlerin yukarda saylan becerilerinin yan sra etkili ve anlaml renmeyi salamak amacyla nceden belirlenmi ve zerinde okuma ve konumalarla allm konularda, onlarn Arapa cmle-paragraf-metin oluturma becerilerini kazanmalar hedeflenmitir. 8.2. YAZMA ALANI DERSLER VE DNEMLER 1. DNEM Yazl Anlatm-I 6x11=66 Yazl Anlatm-II 4x11=44 2. DNEM Yazl Anlatm-III 5x11=55 3. DNEM

8.3. YAZMA ALANININ GENEL AMALARI: Bu dersi alan kursiyer, 1. Yardmlama, 2. Ziyaret dab, 3. Bayramlama, 4. Komuluk ilikileri, 5. Ktphane, 6. Akrabalk ilikileri, 7. Beslenme, 8. Tatil ve toplumsal dzen, 9. Bo vakit, 10. zel yazmalar, 11. Resm yazmalar, 12. Hikye yazma, 13. z gemi yazma, 14. Diyanet leri Bakanln tantma, 15. Diyanet Eitim Merkezini tantma, 16. ehrimizi tantma, 17. lkemizi tantma,

29

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Kitap tantma, Bir konuda hutbe hazrlama, Terr problemi, Arkadalk ve paylama, lmin nemi, Bir yazarn ya da airi tantma, letiim aralar, Bir sre zeti, niversiteler, Gelecek korkusu, Para ve enflasyon, Duann gc, Hac ve Umre hizmetleri konularnda nceden yaplacak alma ve tartmalardan sonra, metin hazrlayarak bu konularda kendini yazl olarak ifade eder.

8.4. YAZMA ALANININ RETM ESASLARI: 1. Yazma alannn retiminde eitli konularda olabildiince uygulama yaplmaldr. 2. Uygulama esnasnda kursiyerin ihtiya duyduu yerlerde dilbilgisi konularnda hatrlatc aklamalar yaplmaldr. 3. Uygulama esnasnda kompozisyon metinlerinde geen kelimelerin e anlaml ve zt anlamllar ile tekil kelimelerin oullar, oul kelimelerin de tekilleri retilmelidir. 4. Uygulama esnasnda kompozisyon metinlerinde geen kalp ifade ve deyimlerin aklamalar yaplmaldr. 5. rencinin yazma becerisini gelitirmek iin ncelikle zihinsil hazrlk yaplmaldr. Bu erevede yazmaya hazrlk, yazma amacn belirleme, amaca uygun yntem seme, konuyu snrlandrma, dikkatini younlatrma ve kurallarna uygun yazma zerinde durulmaldr. 6. lenen her konunun bitiminde o konuyla ilgili kompozisyon devi verilmeli ve bu devler dersin retim eleman tarafndan dzeltilerek kursiyere iade edilmelidir. 7. Yazl anlatm dersi ilenirken; konuyla ilgili elde hazr metin var ise bu metin snfta okunur, gerekli aklamalar (3 ve 4. maddelere uygun bir ekilde) yaplarak altrmalar zlr. Konu btn kursiyerlerin katlmlaryla Arapa olarak tartlr. Bylece kursiyere dev olarak verilecek kompozisyon iin zihinsel bir hazrlk yaplm olur. Ertesi hafta kursiyer istenilen konudaki kompozisyon metnini hazrlar ve derse getirir. retim eleman bunlardan uygun grd bir kompozisyonu seerek kursiyerin verdii hliyle tahtaya yazdrr ya da fotokopisini ektirerek btn kursiyerlere datr. Bu metin zerinde gerekli dzeltmeler btn kursiyerlerin katlmyla yaplr. 8. Bu renme alannda haftalk olarak verilen kompozisyon devleri iin yaplacak deerlendirme, ara snav notunun yzde krkn (% 40) oluturur. Yaplacak ara snavlar da yzde altm (% 60) olarak deerlendirilir. Ara snav ortalamas, bu oranlar dikkate alnarak ortaya kar. Dolaysyla bu ders iin kk snav yapmaya gerek yoktur.

8.5. YAZMA ALANI DERSLERNN ERKLER, KAYNAKLARI, LEN AIKLAMALARI VE DERS SAATLER 8.5.1. Yazl Anlatm-I (I. Dnem, 6x11=66) SAAT 6 5 KONULAR ARAPA ML KURALLARI NANLI NSANIN ZELLKLER KAYNAKLAR A. Yaar Koak, Arapa ml Kaideleri ve Yaz aretleri, stanbul 1994. Ayhan Erdoan, Arapa ml Klavuzu, Konya 1996. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 1-9. AIKLAMALAR

Bu derste aadaki yardmc kaynaklardan da yararlanlabilir:

30

1. Cneyt Eren, Arapa Kompozisyon, Erzurum 2004. 2. Hall Hindv, Teysrul-n', Beyrut ts. 3. Al Rid, el-n'u's-Sehl, Beyrut ts. 5 ALLAHIN NMETLER Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 11-19. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 21-29.

5 1 6

SPOR ARA SINAV YARDIMLAMA

Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 31-38. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 39-45. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 47-55. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 57-63.

ZYARET DBI

BAVURUSU

5 1 5

BAYRAMLAMA ARA SINAV KOMULUK LKLER

Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 65-72. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 73-82. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 83-89. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 91-99.

KTPHANE

AKRABALIK LKLER

5 2

BESLENME DNEM SONU SINAVI

31

8.5.2. Yazl Anlatm-II (II. Dnem, 4x11=44) SAAT 4 TATL KONULAR KAYNAKLAR Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 101-107. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 109-117. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 119-126. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 127-137. AIKLAMALAR

TOPLUMSAL DZEN

BO VAKT

3 1 4

ZEL YAZIMALAR ARA SINAV RESM YAZIMALAR

Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 139-145. Th Muhammed Mahmd, et-Tabru'l-Muvecceh li'l-Mustev'lMutevessit, s. 147-153. Serbest Serbest

4 4 3 1 4 3 3

HKYE YAZMA ZGEM YAZMA DYANET LER BAKANLIININ TANITIMI ARA SINAV ETM MERKEZNN TANITIMI EHRMZN TANITIMI LKEMZN TANITIMI

Serbest Serbest Serbest

32

DNEM SONU SINAVI

8.5.3. Yazl Anlatm-III (III. Dnem, 5x11=55) SAAT 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 4 KTAP TANITIMI BR KONUDA HUTBE TERR PROBLEM ARKADALIK VE PAYLAMA ARA SINAV LMN NEM BR YAZAR VEYA ARN TANITIMI LETM ARALARI BR SURE ZET ARA SINAV NVERSTELER GELECEK KORKUSU PARA VE ENFLASYON Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest KONULAR Serbest Ahmed Zek Safvet, Cemheratu Hutabi'l-Arab Serbest Serbest KAYNAKLAR AIKLAMALAR

33

4 4 2

DUANIN GC HAC VE UMRE HZMETLER DNEM SONU SINAVI

Serbest Serbest

34

9. DNLEME-KONUMA ALANI DETAYLI PROGRAMI


9.1. GR Dili oluturan en nemli unsurlardan birisi de dinleme ve konumadr. Dinleme, seslerin ve konumalarn zihinde anlamlandrld karamam bir sretir. Bu sre, iitme, dikkat younlatrma ve anlamlandrma aamalarndan olumaktadr. itme, dinleme srecinin ilk aamasdr. Ancak dinleme, iitmeden farkl olarak dikkat younlatrma ve anlamlandrma gibi zihinsel ilemleri de gerektirir. Bu nedenle dinleme, amal bir zihinsel etkinliktir. Dinleme sreci ses ile szel uyarclarn iitilmesiyle balamaktadr. kinci aamada uyarclara dikkat younlatrlarak ilgi duyulan ve gerekli olanlar seilmektedir. Seilen bilgi ve dnceler anlama, sralama, snflama, iliki kurma, dzenleme ve deerlendirme gibi zihinsel ilemlerden geirilmektedir. Ardndan bunlan kiinin zihinsel yapsna gre anlamlandrlmaktadr. Dinleme srecinde dikkat younlatrma nemli bir aama olmakta ve btn sreci etkilemektedir. zellikle iitilenlerin seilmesi, ilenmesi ve anlamlandrlmasnda belirleyici olmaktadr. Dikkat younlatrma kursiyerin dinleme amacn, yntemini belirlemesi, dinleme srecini denetim altna almasn ve dikkatini younlatrmasn salamaktadr. Dinleme dil reniminde, konuma, okuma ve yazma gibi dier alanlara temel oluturur. Konuma ise dil araclyla gzlemleri, dnceleri, duygular ve bilgileri anlatma ilemidir. Konuma evde, sosyal ilikilerde vb. yerlerde kulanlan temel bir beceridir. Bu beceriyle duygu ve dnceler aktarlmakta, bilgi ve deneyimler paylalmaktadr. Konuma zihinde balayan ve dncelerin szle ifade edilmesiyle tamamlanan bir sretir. Bu srece zihinsel ilemlerle balanmakta ve ncelikle zihinde yaplandrlm bilgiler gzden geirilmektedir. Bu srada konumann amac, yntemi, konusu ve snrlar belirlenmektedir. Ardndan aktarlacak bilgiler seilmektedir. Seilen bilgiler eitli zihinsel ilemlerden geirilir. Bu ilemler sonucunda dzenlenen bilgiler cmlelere, kelimelere, hecelere ve seslere dklerek aktarlr. Aktarma ilemi beden dili ile desteklenir. Konuma dinle ile dorudar balantldr. Dolaysyla Arapa retim programnda sz konusu becerilerin gelitirilmesi asndan dinleme-konuma renme alan nemlidir. Arapa retim programnda dinleme-konuma renme alan Szl Anlatm I-II-III alt alanlarndan (dersler) olumaktadr. Bu derslerle yukarda sz edilen becerilerin kursiyerlere kazandrlmas hedeflenmitir. 9.2. DNLEME-KONUMA ALANI DERSLER VE DNEMLER 1. DNEM Szl Anlatm-I 4x11=44 Szl Anlatm-II 4x11=44 2. DNEM Szl Anlatm-III 5x11=55 3. DNEM

9.3. DNLEME-KONUMA ALANININ GENEL AMALARI: Bu dersi alan kursiyer, 1. Tanma ve selamlama eitleri, 2. Gnlk hayat, 3. Yeme-ime, 4. ar-pazar, 5. Hava durumu, 6. Seyahat, 7. Salk ve hastane 8. Evlilik (evlenme), 9. ehirde hayat, 10. lim dnyas, 11. Meslekler, 12. Teknoloji, 13. Temizlik, 14. Genlik,

35

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

slm dnyas, Gvenlik, evre kirlilii, Enerji, hayat, Beyin g, Eitlik, Hayvan sevgisi, Ataszleri, Aile problemleri, Kuak fark, Su dnyamz, Gnlk tutma konularnda kendini szl olarak ifade eder.

9.4. DNLEME-KONUMA ALANININ RETM ESASLARI: 1. Dinleme-konuma alannn retiminde eitli alanlardan metinler zerinde olabildiince uygulama yaplmaldr. 2. Uygulama esnasnda kursiyerin ihtiya duyduu yerlerde dilbilgisi konularnda hatrlatc aklamalar yaplmaldr. 3. Kursiyerlerin dinleme-konuma amacn belirlemesi, buna uygun yntem semesi ve dinleme-konumaya dikkatini younlatrmas nemli olduundan dolay buna ynelik almalar yaplmaldr. Bu almalar kursiyerin hem dinlediklerini anlamasn, yorumlamasn, zihinde yaplandrmasn hem de zihinsel becerilerini gelitirmesini kolaylatrmaktadr. 4. Kursiyerlerin dinleme ve konuma becerilerini gelitirmek amacyla nce dinleme-konuma kurallar zerinde durulmaldr. Bu erevede dinleme ve konumaya hazrlk, dinleme ve konuma amacn belirleme, amaca uygun yntem seme, dikkatini younlatrma ile ilgili beceriler kazandrlmaldr. Ardndan rencilerin dinlediklerini anlama ve anlamlandrma ile konuma becerilerine arlk verilmelidir. 5. Uygulama esnasnda metinlerde geen kelimelerin e anlaml ve zt anlamllar ile tekil kelimelerin oullar, oul kelimelerin de tekilleri retilmelidir. 6. Uygulama esnasnda metinlerde geen kalp ifade ve deyimlerin aklamalar yaplmaldr. 7. Bu alanla ilgili olarak yaplacak kk szl snavlar, ara snav notunun yzde krkn (% 40) oluturur. Yaplacak ara snavlar da yzde altm (% 60) olarak deerlendirilir. Ara snav ortalamas, bu oranlar dikkate alnarak ortaya kar.

9.5. DNLEME-KONUMA ALANI DERSLERNN ERKLER, KAYNAKLARI, LEN AIKLAMALARI VE DERS SAATLER 9.5.1. Szl Anlatm-I (I. Dnem, 4x11=44) SAAT KONULAR KAYNAKLAR AIKLAMALAR - Bu derste aadaki yardmc kaynaklardan da yararlanlabilir: 1. Cneyt Eren, Arapa Pratik Konuma, Erzurum 2003, 2. Tacettin Uzun ve di., Pratik Arapa, Konya 2007. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar

TANIMA

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 1-22.

36

takip edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

ALE

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 23-44. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 47-68. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 69-90.

KMET

3 1 4

GNLK HAYAT ARA SINAV YEME-ME

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 93-114. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 115-136. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 139-160. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 189-210.

NAMAZ

4 3

ETM

PAZAR ve ALIVER ARA SINAV HAVA DURUMU

el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

1 4

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 211-232. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 235-256. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 257-278.

BAZI MEKNLAR

HOBLER

el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

37

DNEM SONU SINAVI

9.5.2. Szl Anlatm-II (II. Dnem, 4x11=44) SAAT 4 YOLCULUK KONULAR KAYNAKLAR Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 281-302. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 303-324. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, I, 327-348. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 49-70. AIKLAMALAR el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

HAC VE UMRE

SALIK

3 1 4

EVLLK ARA SINAV EHRDE HAYAT

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 71-96. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 97-118. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 119-144. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 145-168.

LM ARATIRMALAR

MESLEKLER

3 1 4

ARAP DL ARA SINAV TEKNOLOJ VE KLEN DNYA

el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 197-219.

el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip

38

edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

TEMZLK

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 220-244. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 267-292.

3 2

GENLK DNEM SONU SINAVI

9.3. Szl Anlatm-III (III. Dnem, 5x11=55) SAAT 4 SLM DNYASI KONULAR KAYNAKLAR Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 293-314. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 315-340. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 341-362. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, II, 363-395. AIKLAMALAR el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

GVENLK

EVRE KRLL

4 1 4

ENERJ ARA SINAV GENCN HAYATINDAN BR GN

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 23-44. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 117-138.

BEYN G

el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr.

39

ETLK

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 191-212. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 213-234.

4 1 4

HAYVAN SEVGS ARA SINAV ATASZLER

el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 235-256. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 257-283. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 285-306. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 307-328. Abdurrahmn b. brhm el-Fevzn, el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke, III, 351-369.

ALE PROBLEMLER

KUAK FARKI

SU VE DNYAMIZ

3 2

GNLK DNEM SONU SINAVI

el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. - Kk szl snav yaplacaktr. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir. el-Arabiyyetu Beyne Yedeyke kitabnn bant veya cd'sinden dinleme ve konuma altrmalar takip edilecektir.

40

10. EVR ALANI DETAYLI PROGRAMI


10.1. GR Bilindii zere baka dillerden Trkeye Trkeden baka dillere yaplan evirilerin bilimsel ve dncel hayatmzda daima nemli bir yeri olmutur. Bu balamda Arapadan Trkeye Trkeden Arapaya yaplm ve yaplacak olan evirilerin dier dillere gre daha fazla nemi bulunmaktadr. nk, kltrel mirasmz iinde Arapa olarak yazlm binlerce cilt eser bulunmaktadr. Dier taraftan Trke olarak telif edilen eserlerin slam dnyasna kazandrlmas da nem arzetmektedir. Dolaysyla kursiyerlerde eviri becerisinin gelitirilmesi ve retim programnda eviri renme alann onlarn sz konusu becerileri elde edebilmesi asndan nemlidir. Arapa retim programnda eviri renme alan Arapadan Trkeye ve Trkeden Arapaya eviri alt alanlarndan (dersler) olumaktadr. Sz konusu derslerle kursiyerlerin gncel, akademik, meslek konularda zgn Arapa/Trke metinlerin evrilmesi; eviri yaparken yaplarn ve anlamlarn dier dilde nasl gsterildiinin kavranmas; evrilen cmle ve paragraflarn metin dzleminde gzden geirilmesi ve kursiyerlerin bir eviri slubu kazanabilmeleri hedeflenmitir. 10.2. EVR ALANI DERSLER VE DNEMLER 1. DNEM 2. DNEM Arapadan Trkeye eviri 6x11=66 3. DNEM Trkeden Arapaya eviri 8x11=88

10.3. EVR ALANININ GENEL AMALARI : Bu dersi alan kursiyer; 1. eviri ileminin mahiyeti ve niteliini, 2. Arapa zamanlarn cmle balamnda nemini, 3. Cmle kuruluunun tekniini, 4. Edatlarn ve balalarn kullanmn renerek; 5. Arapadan Trkeye nce cmle, sonra da metin eklinde yaplan eviri altrmalaryla Arapadan Trkeye etkin eviri yapma becerisini kazanr. 6. Arapa sarf ve nahiv derslerinde btn konular rendii kabul edilen kursiyer, bu derste, kolay, orta ve ileri dzeylerde seilmi eitli fkralar, deneme yazlarn, Trk Edebiyatndan seilmi ykleri, din ve sosyal ierikli metinleri Trkeden Arapaya evirme almalar yaparak belirtilen konulardaki metinleri Arapaya evirme becerisini kazanr. 10.4. EVR ALANININ RETM ESASLARI : 1. Dilbilgisi alannda temel becerileri kazand kabul edilen kursiyere bu derslerde Arapadan Trkeye ve Trkeden Arapaya olmak zere eitli seviyelerde eviriler yaptrlmaldr. 2. eviri ileminin nitelii gerei haftalk devler verilmelidir. 3. Kk snavlarda kursiyerlerin zayf olduklar ortak noktalar tespit edilerek, mmkn olduunca rencilerle birlikte bu hususlar deerlendirilmelidir. 4. Bu dersle ilgili olarak yaplacak kk snavlar, ara snav notunun yzde krkn (% 40) oluturur. Yaplacak ara snavlar da yzde altm (% 60) olarak deerlendirilir. Ara snav ortalamas, bu oranlar dikkate alnarak ortaya kar. 10.5. EVR ALANI DERSLERNN ERKLER, KAYNAKLARI, LEN AIKLAMALARI VE DERS SAATLER 10.5.1. ARAPADAN TRKEYE EVR (II. Dnem, 6x11=66) SAAT 4 KONULAR EVR LEMNE GR KAYNAKLAR Emrullah ler; Musa Yldz, Arapa eviri Klavuzu, Gndz Yaynlar, Ankara 2002, s.9-17. AIKLAMALAR eviri ile ilgili genel bir bak kazandrlacaktr. Bu derste aadaki yardmc kaynaklardan da

41

yararlanlabilir: 1. Cneyt Eren, Arapada Cmle Yaps ve eviri Teknikleri, zmir 2004, 2. Cihaner Akay, Arapada Yaygn Kelime ve Kalplar, Aktif Yaynevi, Ankara 2005, 3. Hseyin Yazc, rnekleriyle Arapada Balalar ve Yaplar, Daarck Yaynlar, stanbul 1998, 4. M. Meral rt, Arapada Cmle Kuruluu ve Tercme Teknikleri, Marmara lh. Vakf, stanbul 1999, 5. Serdar Mutal, Arapa-Trke Szlk, Daarck Yay., stanbul 1995, 6. lyas Karsl, Trke-Arapa Szlk, Marmara lh. Vakf, stanbul 2004. 6 12 1 10 10 1 20 2 ARAPA ZAMANLAR VE KULLANIMI ARAPA CMLE KURULUU ARA SINAV ARAPA EDATLAR VE KULLANIMI CMLE EVRLER Emrullah ler; Musa Yldz, Arapa eviri Klavuzu, s.161184. Emrullah ler; Musa Yldz, Arapa eviri Klavuzu, s.201216. Kk snav yaplacaktr. Emrullah ler; Musa Yldz, Arapa eviri Klavuzu, s.77-109. Emrullah ler; Musa Yldz, Arapa eviri Klavuzu, s.113148. Kk snav yaplacaktr. Arapa cmle kuruluu Trke cmle kuruluuyla karlatrmal olarak retilmelidir.

ARA SINAV METN EVRLER (METN 1-33) DNEM SONU SINAVI Emrullah ler; Musa Yldz, Arapa eviri Klavuzu, s.225289. Kk snav yaplacaktr (ilk on saatin sonunda).

10.5.2 TRKEDEN ARAPAYA EVR-I (III. Dnem, 8x11=88)

42

SAAT 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

KONULAR YALI KADIN LE MER

KAYNAKLAR Ermilerden Osman Efendi, Seme Din Hikayeler, Seda Yay. st. 2000, s.143-. Aristo, Poetika, ev. smail Tunal, stanbul 1993, s.11-13. Alpay Kabacal, Btn Ynleriyle Nasrettin Hoca, stanbul 2000, s.119Sadi, Bostan, s.151-. Seyfettin Yazc, Temel Din Bilgiler, s.33. Eyp Sanay, Gurbetinin El Kitab, Ankara 1984, s.225A. Himmet Berki; Osman Keskiolu, Hz. Muhammed ve Hayat, s.52-

AIKLAMALAR

POETKA BRNC BLM BU DA DNR PINAR BAINDA SUSUZLUKTAN LEN ADAM; FELEE SABIR ALLAH SEVGS PEYGAMBERN YARDIMSEVERL KABE'NN TAMR

Kk snav yaplacaktr.

ARA SINAV HZ. PEYGAMBERN HCRET CUMA GN VE CUMA NAMAZI EB HANFE'NN HAYATI PEYGAMBER KAVRAMI VE PEYGAMBERLERE MAN SVRSNEK LE ASLAN; KARGA LE TLK A. Himmet Berki; Osman Keskiolu, Hz. Muhammed ve Hayat, s.187H. Karaman, slamn Inda Gnn Meseleleri, s.15Ahmet zel, Hanef Fkh limleri, Ankara 1990, s.11-

Komisyon, lmihal, I, 106-107.


Jean de la Fontaine, La Fontaineden Masallar, stanbul 2005, s.26-27; 91-92. Mustafa Kemal Atatrk, Nutuk, stanbul 2005, s. 37-39. brahim Saram, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj, Ankara 2005, s.359-360.

Kk snav yaplacaktr.

NUTUKTAN LK K SAYFA ZRLLER

43

1 4 4 4 4 4 4 4 2

ARA SINAV YURT DIINDA MSLMANLAR TEFSR LM VE RETM TEMEL NEFES EKZERSZ SLAM ARATIRMA MERKEZ NCE KENDNZ ISLAH EDNZ HACI BAYRAM NFUSU CZDANI, PASAPORT, SRC BELGES, SALIK RAPORU, DPLOMA VB. BELGELERN ARAPAYA EVRS DNEM SONU SINAVI Hayreddin Karaman, slamn Inda Gnn Meseleleri, stanbul 1980, s.267-271. mer zylmaz, Osmanl Medreselerinin Eitim Programlar, Ankara 2002, s.176-179. Acar Balta-Zhal Balta, Stres ve Baa kma Yollar, stanbul 1987, s.165-167. Tayyar Altkula, Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, XXIII, 4446. Hseyin Atay, Kurna Gre slamn Temel Kurallar, stanbul 1994, s.67-68. Emine Insu, Hac Bayram, Ankara 2006, s.13-15. Bir Arap resm kurumuna sunulacak hle getirilmesi. Kk snav yaplacaktr.

44