P. 1
74152943-planif-10

74152943-planif-10

|Views: 4|Likes:
Published by ralthing2002

More info:

Published by: ralthing2002 on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

Unitatea de Învăţământ : Grupul Scolar Agricol Disciplina: Limba Engleză Clasa: a X-a (L1 – 2 ore/săptămână) Profil: Servicii/Tehnic Manual

: Inside Out Elementary Anul Şcolar: 2011-2012 Profesor: Goia Ioana Conf. OMECTS 3081/27.01.2010 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Clasa a X-a – filiera tehnologică Semestrul I – 15 săptămâni, 30 ore

Vizat Director Vizat Şef Catedră

1

NR . U.Î 1.

Conţinuturi: - tema - elemente de construcţia comunicării - funcţii comunicative ale limbii DOMENIUL PERSONAL UNITATEA: Relaţii interpersonale Funcţii comunicative ale limbii • a oferi si a solicita informaţii de ordin personal • a exprima puncte de vedere personale Elemente de construcţia comunicării - substantivul Recapitulare: possessive adjectives; to be; numbers, days, colours Unitatea 1: You

Competenţe specifice

Nr. ore

Săpt .

Observaţii

1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza titlului; 1.2. Identificarea sensului global al unui mesaj; 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale/scrise autentice 1.5 selectarea de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii unor sarcini structurate 2.3. Redactarea de paragrafe /texte pe o temă dată; Valori şi atitudini Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare; Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale

6

S1 S2 S3

1-2 ore recapitulare

2.

DOMENIUL PERSONAL UNITATEA: Viaţa personală( stil de viaţă, strategii de studiu, comportament social) Funcţii comunicative ale limbii * a oferi şi a solicita informaţii de ordin personal * a exprima si a solicita o opinie * a solicita/ oferi informatii despre diverse evenimente Elemente de construcţia comunicării - cazul genitiv Recuperare: Present Simplu (verbe auxiliare); Family, Jobs, Nationalities Unitatea 2: People

1.2. Identificarea sensului global al unui mesaj; 1.4. Identificarea de detalii din mesaje orale/scrise autentice; 1.5 selectarea de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii unor sarcini structurate 2.1. Descrierea (oral/în scris) a unor activităţi cotidiene, obiceiuri; 2.3 Redactarea de paragrafe/texte pe o tema de interes 3.1. Formularea de idei / păreri de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns; Valori şi atitudini Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare 1.4 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ a unei povestiri, pe 2 baza unui plan de idei dat 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în

6

S4 S5 S6

3.

DOMENIUL PERSONAL UNITATEA: Universul adolescenţei (cultură, sport) Funcţii comunicative ale limbii * a da si solicita informatii generale * a da si solicita informatii de ordin personal

6

S7 S8 S9

1 ora se aloca pentru recapitularea timpurilor verbale: Present

Semestrul al II-lea – 20 săptămâni, 40 ore *1 săptămână de practică

3

NR. Conţinuturi: - tema U.Î - elemente de construcţia comunicării - funcţii comunicative ale limbii 6. DOMENIUL PUBLIC UNITATEA: Mass-media Funcţii comunicative ale limbii *a raporta *a comenta păreri *a compara acţiunile prezente cu cele trecute * a-şi exprima acordul/dezacordul Elemente de construcţia comunicării

Competenţe specifice

Nr. ore 6

Săpt . S16 S17 S18

Observaţii

Unitatea 9 :Reality

1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza titlului / unui stimul vizual 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes 2.5 Redactarea de texte funcţionale simple 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns 4. 3 Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleză în limba română Valori şi atitudini Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale; 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale/scrise (autentice) 2.1 Descrierea (oral/ in scris) a unor activităţi cotidiene, obiceiuri 3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de interes in cadrul unei discuţii / in mesaje de răspuns 4.3 Sintetizarea sub forma de schema / notiţe a conţinutului unui text scris Valori şi atitudini Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale; Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare. 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice) 2.4 Completarea de formulare 2.5 Redactarea de texte funcţionale simple 4.1Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea 4 unor texte funcţionale scurte din limba engleza în limba română 4.2Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor 5

7.

DOMENIUL OCUPAŢIONAL UNITATEA: Activităţi din viaţa cotidiană Funcţii comunicative ale limbii * a exprima şi a solicita o opinie * a exprima surpriza, curiozitatea, teama, îndoială * a exprima satisfacţia/insatisfacţia fata de un punct de vedere * a încuraja, a avertiza pe cineva Elemente de construcţia comunicării - idiomuri corelate cu tema - verbe modale (prezent) Unitatea : Things, Energy

S19 S20 S21

8.

DOMENIUL OCUPAŢIONAL UNITATEA: Profesiuni. Aspecte teoretice ale specialităţii Funcţii comunicative ale limbii * a raporta * a folosi stilul formal / informal * a comenta păreri * a cere permisiunea de a întrerupe pe cineva

6

S21 S22 S23 S24

5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->