P. 1
Bazele Inovarii, Dr.ing. Dan C. Badea

Bazele Inovarii, Dr.ing. Dan C. Badea

4.0

|Views: 560|Likes:
Published by dancbadea
The book describes the basics of innovation and technology transfer.
The book describes the basics of innovation and technology transfer.

More info:

Published by: dancbadea on Jun 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Calificarea şi competen ele pot fi furnizate din resurse interne sau externe firmei.
Construirea resurselor interne, prin training şi prin angajarea de personal cu

experien ă, implică:
- încurajarea schemelor de training pentru noile firme, în perioada gesta iei sau a
start - up - ului;
- sprijinirea companiilor, bazate pe noile tehnologii, să angajeze personal de înaltă
calificare.

Utilizarea resurselor externe presupune accesul flexibil la competen e externe.

Acesta poate fi asigurat prin:
- dezvoltarea re elelor de exper i şi de servicii profesionale;
- promovarea parteneriatului public / privat;
- asigurarea accesului simultan la fonduri şi expertiză;
- dezvoltarea schemelor de sponsorizare;
- sprijinirea cercetătorilor din sectorul public şi a profesorilor pentru a activa în cadrul
firmelor.

3.3.2. Îmbunătă irea accesului la finan are.

Mecanismele, care pot fi stimulate pentru îmbunătă irea accesului la finan are,

sunt:
- finan area publică în timpul fazei de gesta ie, respectiv de la etapa ini ială a conceptului,
până la etapa demonstrării viabilită ii economice a proiectului;
- parteneriatul public / privat, care combină utilizarea fondurilor publice şi private. Acest
parteneriat poate include:
instrumente financiare specifice pentru protec ia drepturilor de proprietate intelectuală;
fonduri publice de expertiză;
fonduri legate de loca iile de cercetare;

23

fonduri mutuale destinate creării noilor firme pe principiul "new ventures";
mecanisme specifice de garan ii financiare sau patrimoniale;
- conexiunile dintre actorii implica i. Aceste conexiuni se pot dezvolta prin:
organizarea de re ele regionale sau locale de "investitori formali", cu scopul măririi
gradului de în elegere a conceptului de start - up al firmei, de către bănci şi fondurile de
capital - risc;
implementarea re elelor formate din antreprenori, cercetători şi finan işti;
proiectarea şi diseminarea metodologiilor de audit adaptate noilor firme;
dezvoltarea de pie e pan - regionale pentru firmele cu creştere rapidă, după modelul
celor existente în Europa (AIM, EASDAQ, Euro - NM), în scopul atingerii nivelului
necesar de lichiditate.
- legisla ia care reglementează protec ia micilor investitori şi utilizarea fondurilor de
pensii sau de asigurări. O legisla ie adecvată ar putea permite diversificarea investi iilor
financiare în domeniul firmelor necotate la bursă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->