Програм рада стручног већа природних наука зa 2007/2008.

годину
Чланови стр.већа старијих разреда
Руководилац стручног већа

Август

Месец

Планирани садржај рада
Подела одељења и радних
задатака
Сређивање кабинета
Израда год. програма рада
Допуна кабинета наставним
средствима и избор тема за
самосталне радове
Утврђивање распореда
контр. вежби и писм. зад.
Тестирање ученика 5. раз.

Септембар

Ружица Павлићевић, Мирјана Стојановић, Александра Шијан, Милена Симић, Рожа Михајловић, Аница
Мрђеновић, Мојсе Јонел, Перса Рогач, Мирјана Петровић-Брашњевић, Татјана Туршијан, Марина Дрндарски
Перса Рогач
Раз Стручно
Организатор Такмичења
Реализатор
Тема
ред усавршавање
стр.усаврш.

сви чланови већа
природних наука

сви чланови већа
математике

Припреме за реализацију
тематских садржаја

Рожа Михајловић
Марина Дрндарски

Анализа теста ученика
петих разреда

Наст. матем.
учитељи, ППС

Отворен час

Мира Петровић

Отворен час

Ружица
Павлићевић

Отворен час

Александра Шијан

Отворен час

Ружица
Павлићевић

Отворен час

Татјана Туршијан

Отворен час

П. Рогач, М. Јонел,
Мирјана Петровић

5.
5-8.

Ортогонална пројекција
(обрада новог градива)
"Осн.рач.операције у скупу N
и N0 " (обнављање)
"Примена Питагорине
теореме"- вежба. (вежбе)
"Решавање линеарних
једначина"-веж. (активна нас.)
Ћелија - Основна јединица
грађе и функције (обрада)
Коришћење компјутера у
настави ТО (активна настава)

Архимедес. семинар
1. уторак у месецу

КМ
" Архимедес"

Архимедес. семинар
1. уторак у месецу

КМ
" Архимедес"

Прва среда у месецу

СБД

7.
5.
7.
8.
5.
5-8.

1

центар ПЕТНИЦА - 8. 7. Курс за настав. матем.) 7. Мира Стојановић Аница Мрђеновић Аница Мрђеновић Р. матем. ученици 3-8. Марина Дрндарски 7. Хемијског факултета Посета лагумима Ташмајдана Припреме за реализацију тематских садржаја Аница Мрђеновић Аница Мрђеновић Основни хемијски појмови . 6. Јонел. Мирјана Петровић Лист (активна настава) Питагорина теорема (систематизација) Основни хемијски појмови . Уједначавање критеријума за 1. Отворен час Отворен час Истраживачки рад Тематски садржај Посета Музеју минерала Посета Рударскогеолошком факултету Марина Дрндарски Александра Шијан. М. 8. 7. задатак сви наст. 7. пис. наставе сви наст. уторак у месецу КМ " Архимедес" Аница Мрђеновић Истраживач. по 1уч 3-8. М. Аница Мрђеновић П. Рожа Михајловић 5-8. и дод.Прављење смеша и њихово раздвајање (активна настава) Преглед метала Гљиве као индикатори загађења тешким металима Кретање – Родослов механике (систематизација) Хемијски факултет СХД Архимедес. матем. промена (активна нас.) Преглед метала. семинар 1. Организовање доп. ТО Народна тех.Отворен час Отворен час Октобар Посета хемијској лаборат. Михајловић. Татјана Туршијан. Између игре и хемије – прскалице(активна н. Стари град 2 . 5-8. Рогач. Квиз поводом Дана школе сви наст. 5-8. 7. Дрндарски. Аница Мрђеновић Укључивање талентованих ученика у "Архимедес школу" или " Интеграл" Отворен час Први уторак у месецу 5.Испитивање физичких и хемиј.

8.Периодни систем елемената Модели атома (активна наст. Михајловић. и рад на побољшању успеха одељ. Децембар Тематски садржај Други писмени задатак – . тромесеч.) 7. матем. Мојсе Јонел. Отворен час Александра Шијан Отворен час Рожа Михајловић Отворен час Марина Дрндарски Отворен час Татјана Туршијан Пригодно предавање о АIDS-у Истраживачки радови Татјана Туршијан (Црвени крст) Р.наст. уторак у месецу КМ " Архимедес" Сваки четвртак Исхрана из природе Сремуш 7. уторак у месецу Сарадња са Техничким факултет. Похвале и награде ученика за Дан школе сви чланови већа природних наука. ППС 5-8. семинар 1. Богдановић Р.матем. Михајловић. 5-8. Мирјана Петровић 5-8. Израда семинарских радова и њихова презентација Перса Рогач. графика. 4. 8. Марина Дрндарски Припреме за школско так. 4-8. Утицај магнетног поља на живи свет Структура супстанце . Графит. семинар 1. Марина Дрндарски Припрема пригодне изложбе поводом Дана школе сви чланови већа природних наука. наст. Архимедес. график Која је батерија најбоља.Новембар Посета Јесењем сајму цвећа Татјана Туршијан. 5-8. "Степен" –вежбање (активна настава) Електрицитет за почетнике (обрада новог градива) Кишне глисте и њихов значај за природу (обрада) Кичмена мождина (обрада) Архимедес.веће предм.уједначавање критеријума Отворен час Аница Мрђеновић 5. 6. наст. Л. 6-8. из Чачка КМ " Архимедес" 7 3 . Анализа успеха ученика на 1.

7. Отворен час Отворен час Отворен час Отворен час 5-8. Семинар удруж педагога техничке култ Никола Тесла Друштво матем. Мирјана Петровић Татјана Туршијан. Музеј Николе Тесле) Посета Етнографском музеју Фебруар Јануар Посета Међународном фестив. Марина Дрндарски сви чланови већа природних наука ППС Аница Мрђеновић (МУП) Рожа Михајловић. Изложба о раду у кабинету 5-8. сви чланови већа природних наука Пригодно предавање о пушењу Отворен час 7-8. наставници ТО Перса Рогач. . Татјана Туршијан. учитељи Припреме ученика за општинско такмичење сви наставници већа природних н. 7. музеј железнице. Ружица Павлићевић Мира Стојановић Милена Симић Марина Дрндарски Татјана Туршијан 5-8.. активност.) Пригодно предавање о синтетичким дрогама Оплемењивање простора испред кабинета Рожа Михајловић. 3-8. 5. 4 . наст. Јануарски дани просветних радника -3 дана семинара Архимедес. 7. Србије К"Архимедес" Школско такмичење 4-8. "Сабирање и одузимање рационалних бројева"-вежбање Множење полинома –вежбање Множење полинома –вежбање У царству гљива(обрада) Четинарске шуме (обрада) Архимедес. Марина Дрндарски Татјана Туршијан (Професор Боројевић) Организовање школског такмичења Анализа резултата школског такмичења сви наставници већа природних н.Тематске посете (Музеј технике.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта Часови додатне наставе се организују за све заинтересоване ученике – љубитеље природних наука 5-8. семинар 1. подводног филма Анализа постигнућа ученика у природним наукама Анализа постигнућа у природним наукама (семинари. матем. уторак у месецу КМ " Архимедес" Општинско такмичење из физике 6.. 5-8. Мојсе Јонел. 6-8. Аница Мрђеновић. семинар 7.

матем. Марина Дрндарски сви наст. веће предм. 5-8. Аница Мрђеновић Отворен час Квиз Никотин као отров 8. уторак у месецу 5-8.Отворен час Научна трибина Анализа резултата општинског такмичења 3.матем. наука Р.такм „Мислиша“ 7.. Растојање тачака у координатној равни (активна) Периодни систем елемената (активна настава) Култура становања (обрада) 7. 7.Дрндарски 7. Архимедес.03. тромесечју Припреме за градско такмичење Анализа резултата град. учитељи наст. 5 . Раствори у природи и хем.2220 година Семинар предвиђен за школски грант 7. Архимед.2008. ППС сви наставници већа природ. Рециклажа Перса Рогач Пригодно предавање о значају воде и њеној улози Анализа успеха на 3. 7-8.семинар 1. матем. задатакуједначавање захтевa Март Тематски садржај Посета Физичком факултету Посета Хемијском факултету Посета Палеонтолошком музеју Април Отворен час Мојсе Јонел Аница Мрђеновић (родитељ) наст. Целина и делови 5. лабораторији 7. семинар 1. 6. И. Градско такмичење 4-8. Р. пис. наст. М. Босанац Татјана Туршијан М. Михајловић. Рожа Михајловић Истраживачки радови Тематски садржај Елементи за пренос снаге и кретања (обрада) 6. 5-8. Брашњовић Аница Мрђеновић КМ " Архимедес" Архимедес. Татјана Туршијан. 5-8. Аница Мрђеновић Тематски садржај 7. Михајловић. такмичења Аница Мрђеновић (родитељ) одељ. уторак у месецу КМ " Архимедес" Општинско такмичење 14. наука сви наставници већа природ.

Семинар Минист. 8.Протеини и доказивање протеина (активна настава) 8. Пробни тест за квалификациони испит сви наст. наука Татјана Туршијан. Мрђеновић. М. . ветра.турнир 18.05. воде (обрада) 5. Михајловић. Марина Дрндарски Отворен час Перса Рогач Коришћење енергије Сунца. матем. Аница Мрђеновић Отворен час Марина Дрндарски Биодиверзитет – предуслов опстанка (обрада) 7. уторак у месецу КМ " Архимедес" Републички Ахимедесов матем. писм. 6 . Богдановић. Мојсе Посета градилишту Јонел. Сапуни 8. 6. семинар 1. -уједначавање критеријума сви наст. Татјана Туршијан Р. просвете Минист. А. скупштина Друштва физичара Отворен час Татјана Туршијан Водоземци (обрада) 6. Истраживач. центар ПЕТНИЦА 5-8. матем 8. 5. Светлост (Магија боја.Петровић Татјана Туршијан. просвете Пригодно предавање о дејству алкохола Дани Архимеда Посета галерији Природњачког музеја Посета Установи за незбринуту децу у Звечанској улици Аница Мрђеновић (родитељ) Веће прир. М.2008. Посета ботаничкој башти Марина Дрндарски Тематски садржај 5-8. 6-8. Бићанин Перса Рогач. једињ.Л. Дрндарски. М. Аница Мрђеновић СХД Отворен час Рожа Михајловић Мерење густине (обрада) 6. Год.обрада) 8.Мај Отворен час Аница Мрђеновић Биолошки важна органска једињења. Архимедес. Марина Дрндарски 4. 5-8. центар ПЕТНИЦА Истраживач. Отворен час Аница Мрђеновић Биолошки важна орган. зад.

Corel draw. обраде тематских садржаја Организовање припремне наставе за ученуке 8. Косановић.ППС Перса Рогач. 8. додатне и припремне наст. матем Рожа Михајловић 6.. Windows..редовне. допунске. грађа. Посета Врту добре наде Татјана Туршијан.у рад на сајту школе КМ " Архимедес" Напомена: Током године биће организ. Михајловић. Ј. Избор руководиоца стручног већа за 2008-2009. матем. Квалификациони испит Анализа квал. Посета Планетаријуму или Опсерваторији 5-8. С.. једнодн. Михајловић.јуни Архимедесов семинар 1. у разл. Р. М.Дрндарски 5-8.Петровић Анализа реализације плана и прог. П. ППС сви наст. матем сви наст.Анализа постигнућа ученика на такмичењима и евалуација мултидисципл. август . Часовник живог света одељ. изуми сви наст. светлост. Word.Рогач Р. акције ученика од 5-8 раз. М. уторак у месецу 6. Вилотић Обрада припрема за наставу у Word –у и PowerPoint. Татјана Туршијан. Мојсе Јонел. веће предм.раз. Републичка смотра Техничког стварал. Михајловић. наст. 8. Марина Дрндарски Огледи у природи 5-8.. директор предм. испита Јули Р. Учешће у еко-кампу Рожа Михајловић. Курс исхране из природе Татјана Туршијан Копаоник „777“ 5-8. вежбе (активна настава) 7-8. природне резервате Србије у сарадњи са ПСД „Копаоник“. Михајловић 7 . Камповање у природи Марина Дрндарски Екологија и здравље 5-8. (10 часова по одељењу) Тематски садржај Јуни Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта Отворен час Кретање. одсек за исхрану Сремуш и уређење школског дворишта. Р. наст. Марина Дрндарски 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful