ANĐELA SLOBODINA

UDŽBENIK NUMEROLOGIJE

UVOD

Karma
Reč karma je izvedenica od reči, odnosno slova “kr“, čije poreklo treba tražiti u drevnom jeziku Sanskrit. Karma doslovno znači čin. Predstavlja zbir svih dela ( misaonih, verbalnih, fizičkih, emotivnih ) na bilo kom planu u bilo kom vremenskom periodu, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Oblik karme, njen intenzitet i kvalitet ( dobra ili loša ), uslovljeni su zakonom uzroka i posledica, premda karma kao fenomen podleže zakonima naduzroka. Temelji se na Božjim zakonima po kojima je uređena i sama Tvorevina, čiji je čovek sastavni deo. Drugim rečima, kakva će karma pratiti pojedinca u njegovoj sadašnjoj ili budućoj inkarnaciji, zavisi isključivo od njegovih dela. Karma, sama po sebi, nije ni pozitivna ni negativna, niti je usmerena na konstruktivnost i destruktivnost. Dobra karma nije uslovno nagrada ili kazna za dobra ili loša dela, već, naprosto, dobru karmu proizvode dobra dela i obrnuto. Karmički zakoni deluju po složenom obrascu. U ovoj knjizi se susrećemo sa pojmovima kao što su karmičke lekcije, koje moramo savladati u ovoj inkarnaciji kako bi napredovali u sledećoj. Karmičke dugove valja otplatiti u ovom životu kako bi se rasteretili duga i preobrazili u uzvišenije biće. Naš odnos prema ljubavi, porodici, precima i potomcima, određuje naša karma. Osim što u velikoj meri određuje tok života u skladu sa zakonom uzroka i posledica, ona je preduslov za ponovnu inkarnaciju. Nadasve, karma je preduslov za duhovnu evoluciju ljudskog bića. Ona posredno i neposredno utiče na nastanak života. Oblikuje mentalni sklop pojedinca, njegovu telesnu konstituciju, pol i karakter. Religije različito tumače pojavu karme. Ali, sve na ovaj ili onaj način, karmu inkorporišu u svoju dogmu. Politeističke i Monoteističke vere, svaka saobrazno svojoj dogmi, pridaju posebnu pažnju postojanju karme. Istočnjačke vere je posmatraju kao centralnu tačku svoje religije. Poznavanje karme omogućava spoznaju skrivene prirode čoveka. Može dati odgovor na mnogobrojna pitanja u vezi životnog toka pojedinca, pa i grupe naroda. Numerologija pridaje veliku pažnju karmi. U prvoj knjizi ”Udžbenik Numerologije”, autorka Anđela Slobodina nas uvodi u opšte poznavanje brojeva. Njihovu magijsku moć, trajnu vrednost, ali najpre, mogućnost preciznog predviđanja i tumačenja. Otkrili smo umeće profilisanja naših talenata, sposobnosti, zdravstvenih aspekata, emotivnog, intelektualnog i intuitivnog potencijala koji nosimo, a kojeg često nismo ni sami svesni. U ovoj, drugoj knjizi, koja nosi ime ”Karmička Numerologija”, Anđela podiže

Numerologiju na jedan viši nivo i uvodi nas u razumevanje karme i svih njenih aspekata, kao i način delovanja. Što je još interesantnije, omogućuje nam da bacimo osvrt na naš prošli život, proniknemo u tajne sadašnjeg i bacimo pogled na život koji tek sleduje. Drevna nauka Numerologija, vekovima čuvana tajna dostupna samo odabranima, danas je dostupna i vama, dragi čitaoci. Kada razumete snagu Numerologije, dobićete u Vašim rukama moćnog saveznika i vernog prijatelja. Kada se budete našli pred teškim izazovima i iskušenjima, shvatićete da se rešenje nalazi u Vama. Neka Vam ova knjiga bude vodič kroz lavirinte života.

KARMIČKA NUMEROLOGIJA LEKCIJA 1 Karmička numerologija govori o našim prošlim životima, ne samo iz tri broja datuma rođenja, već i iz našeg ličnog imena i prezimena. Oba načina govore nam šta smo bili u jednom od prošlih života koji je važan za sadašnji

život. Videćete da vam se razlikuje prošli život kada ga radite genetički, iz imena i prezimena od tumačenja, iz datuma rođenja, to jest, iz tri broja. Oba su bila naši životi i oba su važna za sadašnji život. Nosimo sećanja iz mnogih prethodnih života, ali oni nisu važni za ovaj danas. Dajem vam izračunato u oba slučaja, rađeno na dva načina. Uvek je opominjući ovaj drugi način izračunavanja. Prvo ćemo raditi prvi način, genetiku imena i prezimena. Uzimamo ime i prezime dobijeno na rođenju, upisano u prvu krštenicu. Sve sledeće promene ne računamo. Neki ljudi tokom života menjaju ime ili prezime, ili oba zajedno. Žene najčešće udajom menjaju prezime, uzimajući prezime muža. U mnogim zemljama je to pravilo, a u ostalim je mogućnost izbora. Uzećemo primer osobe koja se zove Marta Klaus. Zamenićemo sva slova brojevima. Da bismo to uradili moramo da imamo azbuku sa numeričkom vrednošću. Daću vam azbuku koja se koristi u Evropi i na govornim područjima engleskog, francuskog, italijanskog i španskog jezika. Za rusko, arapsko i grčko područje koristi se druga azbuka. Prilažem vam upotrebnu azbuku. 1 A F N V 2 B G NJ Z 3 C H O Ž 4 Č I P 5 Ć J R W 6 D K S X 7 DŽ L Š Y 8 Đ LJ T Q 9 E M U

Na primeru Marte Klaus to izgleda ovako: M A R T A 9 1 5 8 1 K L A U S 6 7 1 9 6

Sada ćemo na osnovu brojeva koje smo dobili sastaviti tablicu zbrajanja prošlih života. 1 3 2 3 4 5 1 6 2 7 1 8 1 9 2

Da bismo proverili da li smo dobro preneli sve brojeve, sabraćemo broj slova Marte Klaus i brojeva na tablici zbrajanja prošlih života. Moraćemo da

a takođe i za brojeve koji nedostaju. Vi ste zaista tvrdoglavi i veoma dobro razmislite o svemu što radite. Sledeći život pogledajte u lekciji broj dva. Savetujem vam da uvek imate nekog ortaka koji će biti tu kada vam je najteže. Najviše dvojki U prošlom životu bili ste žena ili muškarac lepog lica. već da se sami izborite sa problemima. Najviše jedinica Najviše jedinica na tablici zbrajanja prošlih života. Vidimo da smo tačno odradili. Previše se oslanjate na porodicu i prijatelje. pevač ili neka vrsta zabavljača. Sada imate posebnu gracioznost i neki skriveni talenat za umetnost. Sada verovatno imate strpljenja i prosto vapite za udruživanjem. živeli ste po sopstvenim pravilima. Nažalost. Najviše trojki U jednom od prošlih života koji vam je itekako važan za sadašnji. Plašili ste se. . a da joj nedostaju dvojke. zazirali od svake osobe i bežali od svakog udruživanja. Niste umeli da sebi osmislite život i verovatno ste bili dosta nesrećni. samo taj jedan život vam je važan za sadašnji. Daćemo vam tumačenja za svaki broj koga ima najviše. jer ste skloni cepidlačenju. Na ovoj tablici vidimo da Marta Klaus ima najviše jedinica. Sledeći život pročitajte u lekciji broj dva. Marta Klaus ima 10 slova. Iz prošlog života vam je ostala bujna mašta. 3 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 = 10. čekajući da život prođe svojim tokom.dobijemo isti broj. Mnogi vam zavide jer ste rođeni za ljubav. Pravite mnoge planove koji se ostvaruju retko ili nikada. U ovom životu ste osoba sa puno snage i verovatno ste pionir u onome što radite. trojke i četvorke. govori da ste u jednom od prošlih života koji su važni za ovaj život. bili ste glumac. Upravo u ovom životu vam je dato suprotno. kako bi ishod za vas bio pozitivan. a na tablici zbrajanja prošlih života. Ako sada u vašim brojevima imate lični broj jedinicu. bili vladar ili neko ko je bio na visokom položaju. Bili ste veoma hrabri i neustrašivi predvodnik svog vremena. Probajte da ne tražite pomoć od drugih.

Naučite da prvo pomognete sebi da biste mogli da pomognete i drugima. Sledeći život pogledajte u lekciji dva. Ukoliko niste krenuli ovim putem. Dosta ste sigurni u sebe. Ti apetiti su sada izuzetno pozitivni. jer ste bili graditelj velelepnih crkava. Sada idete uvek težim putem. Postavili ste temelje današnjoj kulturi i društvu. Živeli ste mnogo prošlih života i sve ste proveli u veri i izolaciji. putem vere i Gospoda. Ako je nekome iz vaše blizine krenulo nešto loše vi sebe smatrate odgovornim za to. U svakom od tih života tražili ste veru. ali niste je potpuno spoznali. U ovom životu ste posvećeni svemu što radite i u čemu učestvujete. jer vas kvadrat četvorke zatvara. morali ste da probate svakog muškarca koji vam se dopao. Najviše šestica Ne samo vaš prošli život. Težili ste ka usavršavanju vođenja ljubavi. I u ovom životu brinete za druge. U ovom životu. Niste bili nimfomanka. već ste bili radoznali. čak se odati alkoholu ili drogi. Vaša vera u Boga je neverovatno izražena. već i vaši prošli životi su protekli služeći drugima. možete biti depresivni. ali nažalost. Sledeći život pogledajte u lekciji dva. U tim životima bili ste dobar sveštenik. ćelije sećanja su prenele te velike čulne apetite. Za vas se i u ovom životu zna. uvek neko ko je pomagao i služio dobrobiti čovečanstva. bili ste žena lakog morala. Potrudite se da naučite meditaciju. Volite promene. ali to krijete. Sledeći život pogledajte u lekciji dva. koja je menjala partnere češće od garderobe. Najviše četvorki U prošlom životu ste bili veoma cenjeni. bez obzira kom polu pripadate. Niste mogli da se zadržite na jednom objektu interesovanja. ne znate da ste to bili vi.Sledeći život pogledajte u lekciji broj dva. časna sestra. U ovom životu osećate veliku želju za samoćom. jer će vam ona pomoći da se setite šta je bio vaš . Često se to završava vašim maštanjima. upravo da bi to doveli do savršenstva. Najviše petica Vi ste u prošlom životu bili osoba kojoj je mnogo značila fizička ljubav. Najviše sedmica Vi ste čudo. Nažalost.

a i da sami doprinesete što više ljubavi na planeti. Zato vam je u ovom životu dato da ispravite greške prošlih života. Niste uvek bili čednog življenja. Vi se verovatno već nalazite u sredini ove karmičke lekcije i budite sigurni da ste na pravom putu. Često je to vodilo u crnilo duše. Najviše osmica Vaši prošli životi su bili vezani za proučavanje života. Sledeći život pročitajte u lekciji broj dva. Trebalo vam je puno vremena da odradite i najmanji životni zadatak. kao i život po sopstvenim ubeđenjima. Sledeći život pročitajte u lekciji broj dva. ali vam to nikako nije polazilo za rukom. Najviše devetki Vi ste jedna stara duša. Trudili ste se da shvatite suštinu ljubavi. U ovom životu data vam je spoznaja svojih mogućnosti. Jedan od tri karmička zadatka koje morate da spoznate danas su vera u Boga i veća posvećenost veri i Božjim zakonima. Zato ste danas dobili razumevanje zakona karme i tajne kosmosa. moći uma i strategije. mogli biste da budete i veliki kockar života. te su postojali momenti kada ste jedva izvlačili živu glavu. Dato vam je da prihvatite svačiju ljubav. koja je prošla mnoge inkarnacije na planeti. Negativna strana vam je nestalnost koja izvire iz vaše osećajne prirode. brinući za druge kroz spoznaju lepote života. tražeći svima greške. Sve što ste radili niste uspevali da privedete kraju. Takođe. živeli ste život „malog čoveka“. Sledeći život pogledajte u lekciji broj 2. Znali ste u svojim proučavanjima da idete do alhemijskih saznanja. U jednom od prošlih života ubili ste svoje tek rođeno dete. koji je i danas isti. kao i Božanske svetlosti. zbog koje doživljavate krajnje promene raspoloženja i u životu vidite samo melodramu. Ako niste zaboravili crnilo duše i sada možete da cepidlačite.zadatak u prošlim životima. jer bi pad bio bolan. U jednom od prošlih života. Brojevi koji nedostaju u tablici zbrajanja Nedostatak jedinica Veoma je mali broj ljudi koji u svom imenu i prezimenu nema jedinicu. Budući život pročitajte u lekciji dva. Čuvajte se da se gledajući sa visine ne sapletete o kamenčić. .

bavili ste se nekim nedozvoljenim poslovima vezanim za okultno. Živeli ste u izolaciji i posao vam je bio jedino za šta ste znali. Nedostatak petica U prošlom životu bili ste veliki naučnik. Nedostatak četvorke Nažalost. Danas ne umete da isplanirate valjano i do kraja. Probajte da živite oslobođeni iracionalnih strahova i blokada. Nedostatak trojke U jednom od prošlih života ste previše uživali u ljubavnim čarima. U prošlom životu živeli ste kao kir-janja. Prošli život ste završili sami i napušteni od svih. Sledeći život pogledajte u lekciji broj 2. Niste bili posebno uspešni. važnom za ovaj život. U ovom životu vam je data karmička lekcija razbijanja svih blokada koje vaše ćelije sećanja nose. jer će vam ono pomoći da osetite radost i ispoljite to u svemu što radite. Karmička lekcija u ovom životu vam je da naučite da budete vedri i da uživate u životu. kao i da se naučite strpljenju. Danas imate strahove od svih vrsta promena. Niste imali porodicu. a niste davali nikome. niti nekoga koga ste voleli i ko je vas voleo. Sledeći život pročitajte u lekciji broj 2. U ovom životu naučite da slušate i živite po svojim osećanjima. Ovo je karmička lekcija koju morate da prođete.Nedostatak dvojke U prošlom životu. jer vam je nedostajala vera i strpljenje. Naučite da budete u skladu sa drugim ljudima. nosite više karmičkih lekcija iz prošlih života. Karmička lekcija vam je da činite sve ono što je protivno vašoj prirodi. Bili ste neko ko je slomio mnoga srca i razočarao svoje prijatelje i rođake. Sledeći život pogledajte u lekciji broj 2. Bili ste osobenjak i zato vam je sada dato da budete u kvadratu čiji je simbol četvorka. Probajte da dete u sebi zadržite što duže. zgrćući bogatstvo. Sledeći život pročitajte u lekciji broj 2. Nedostatak šestica . nemate takta i strpljenja. jer ste to i zaslužili. plus karmu svojih predaka.

stvarali ste sebi mnogo neprijatelja. Ako ste dete razvedenih roditelja ili živite u braku bez venčanja. Karmička lekcija je da naučite da se osamostalite i da sebe postavite kao autoritet. stekli ste strah od vere. Sledeći život pročitajte u lekciji broj 2. jer je karma iz prošlih života natovarila na vaša pleća osam karmičkih lekcija koje ćete vremenom morati da savladate. morate da prevaziđete. Kada ste odrasli. kaluđer ili sveštenik. da biste mogli da pomognete drugima. Taj strah od autoriteta koji imate. Vršeći pokoru. nedostajala vam je toplina braka i porodice. Nedostatak devetki Prošli život vam je doneo mnogo više nesreće nego sreće i niste znali za praštanje. U ovom životu treba da naučite karmičku lekciju kako da zavolite sebe i da vodite računa o sebi. Karmička lekcija će vas naučiti da verujete prvenstveno sebi. Bili ste siroče koje je odraslo u jednom od manastira tog vremena. te znajte šta vam valja činiti. . vaše ćelije sećanja i danas nose strah. Sledeći život pročitajte u lekciji broj 2. Karmička lekcija je da naučite šta je milost i da steknete razumevanje za radost i bol života zajedno. Nažalost. a nikada je niste našli. što morate hitno da ispravite. nedostatak sedmice govori da ste u jednom od prošlih života bili iskušenik. Sledeći život pročitajte u lekciji broj 2. Trudili ste se da sve što uradite bude u vašu korist. pa ni sami sebi. Ne znajući šta je milost. čije karmičke lekcije plaćate. kao i u moć ljubavi. neuspevajući da se realizujete i na jednom segmentu života. nenaviknuti na zajedništvo. shvatite da je to još jedna od karmičkih lekcija koje morate da naučite.U jednom od prošlih života koji je važan za ovaj današnji. To ćete učiniti samo velikom samoinicijativom. Nedostatak vere koji sada imate morate prevazići. Izgubili ste sve što ste imali. Nedostatak sedmice Kao što sam i u Udžbeniku numerologije napisala. Stanite iza svojih stavova i čvrsto ih se držite. ne spoznajući nju samu. Nedostatak osmice U jednom od prošlih života bili ste poslovan čovek koji nije umeo da gazduje svojom imovinom. ne mareći mnogo za druge. Devetka je najhumaniji broj. I danas vi najmanje imate milosti prema sebi. samo ste priželjkivali topli dom i porodicu. te ne verujete nikome.

u izboru lekcija . Generacijski broj je 7. Uvešćemo pojam malefičnih brojeva. 14. tokom života neminovno se stvaraju životne situacije i okolnosti. Odnose se i na nešto što smo imali u prethodnom životu i to sopstvenom krivicom izgubili. Hteli mi ili ne. koje nas navode da naučimo lekcije iz prošlih života. u broju srca i broju ličnosti. 7. Svako od nas sam bira koje karmičke lekcije želi da dovrši u ovom životu. 1 + 0 = 1. Imaju najjače dejstvo kada se nađu u ličnom broju. 1978. To je prvi broj koji tumačimo. Najmanji uticaj imaju kada se nađu u broju datuma rođenja. 1 + 2 = 3. a najmanje jednu. Lični broj je 1. Prvo sabiramo dan rođenja.Šta ste bili u sledećem životu pročitajte u lekciji broj 2. 1978. Sada sabiramo godinu rođenja 1978. što je dalje 2 + 3 = 5 + 7 = 12. Ukoliko želite da naučite kako se ovo izračunava. koji sabrani daju bioritmički broj. Svaka osoba u ovom životu sa novim rađanjem može da uzme na sebe najviše osam karmičkih lekcija. Karma i karmičke lekcije se ne odnose uvek samo na dug iz prethodnog života. 1 5 7 7 3 Brojevi Marte Klaus su 371. Što napisano izgleda ovako: 23. LEKCIJA 2 U Lekciji 2 prvo ćemo naučiti kako da izračunamo tri broja iz kojih vršimo analizu. Malefični brojevi ukazuju na loša dela počinjena u prošlom životu. 7. 2 + 5 = 7. 3 + 7 = 10. Mnogi numerolozi misle da je primer toga veliki Nikola Tesla. Zatim saberemo godinu rođenja i svedemo na jednocifreni broj. Postoje jako stare duše koje su svojim većim brojem inkarnacija uzele na sebe zadatak da se „iniciraju“ na neka viša znanja. To je drugi broj za tumačenje. Uglavnom rešavamo i otplaćujemo jednu do tri karmičke lekcije. Za takve osobe mislimo da su došle sa nekih viših nivoa da pomognu planeti Zemlji. Saberite sad ta dva broja i dobićete lični broj. to ukazuje na veoma tešku i opterećujuću karmu. nabavite knjigu Udžbenik numerologije istog autora. Ako imamo više od tri lekcije. Dakle. To su brojevi 13. Tako izračunajte za vas ili za osobu koja vas interesuje. Na primeru to izgleda ovako: Marta Klaus je rođena 23. zatim mesec rođenja. već i na nedovršene lekcije i iskustva. 16 i 19. 1 + 9 + 7 + 8 = 25. Bioritmički broj je 3.

Bili ste član visokog plemstva. Tada će vam biti dato da se potpuno očistite i da skinete celokupnu karmu sa svoje duše. Zato toliko i razmišljate pre nego što donesete konačnu odluku. JEDINICE Sve jedinice u ovom životu nesvesno uzimaju energiju. U sledećem životu bićete neka vrsta poreznika. Zato dobro proučite prvi. . Umrli ste u vrlo teškim i bolnim mukama. vaši najbliži saradnici su vas otrovali. U ovom životu imate strah od nepoznatog i koliko god da se trudite. ali. te sada imate problem sa egom. imamo slobodu izbora pre nego što se ponovo rodimo. drugi i treći način određivanja i tumačenja vaših prošlih života. znaju i da daju. Sve to rade potpuno podsvesno. 191 Kod vas je važan prošli život. životne situacije se dešavaju sudbinski. već skup svih lekcija objedinjenih u nauku koja se zove numerologija. Ako ste prošli prethodnu knjigu Udžbenik numerologije biće vam jasno o čemu se u ovoj lekciji govori. već nosimo i genetiku svojih predaka. Sve jedinice su bile vladari ili na nekim važnim državnim funkcijama u jednom od života koji je važan za sadašnji život. šta bi bilo kad bi bilo. Vaše ćelije sećanja na neki način pamte to vreme. ali nakon rođenja vreme i mesto otplate karmičkog duga nisu deo našeg izbora. Bili ste vodeći kardinal. Uvek dugo razmišljate praveći planove. upravo zbog karme iz prošlih života. On ima najviše uticaja u vašem sadašnjem životu. Lekcije koje učimo nisu uvek karmički date. 281 Jedan od prošlih. mnogi od njih bi samo davali energiju.koje želimo da naučimo u ovom životu. a važnih života odigrao se u Francuskoj. Ubijeni ste na giljotini u Buržoaskoj revoluciji. Numerologija ne može da se posmatra kao jedna lekcija. Nemate mnogo poverenja i zato ste se učaurili ne dozvoljavajući nikome da prodre u vaše misli i tajne. sve do cepidlačenja. vrlo blizak dvoru. Da bi vam stali na put. Duhovno ste vrlo prljavo živeli. Živeli ste u Francuskoj. Kada bi bili svesni da to mogu da urade. Bavili ste se spletkarenjem u sopstvenu korist i za uvećanje svog materijalnog dobra.

naređuje da vas mučki ubiju dok ste bili u molitvi. trudeći se da i malom. Posle dugog tamnovanja. Zli knez. Upravo zbog takvih ubeđenja vi ste ubijeni od strane vladarske dinastije tog doba. Bili ste vladar jedne pokrajine. 371 Od mnogih prošlih života. Jednog momenta. o zakonu setve i žetve. važan život za vaš sadašnji. a manje u materijalnom svetu. jer ste svog zamenika obučili svemu što znate. Vaše sećanje koga niste svesni daje vam dobrotu i želju da svima pomognete. Bili ste slobodnih verskih ubeđenja. Napravili ste grešku.Sledeći život biće život iskupljenja. Savet numerologa vam je da ovaj život provedete više u duhovnom. U ovom životu dato vam je da naučite da birate prijatelje i saradnike. bio je u Rusiji. U sledećem životu ćete biti nagrađeni za sve pretrpljeno i bićete vlasnik velike korporacije. Posledica koju ste dobili u ovom životu je da razmišljajući teže donosite odluke. U sledećem životu bićete misionar. Biće vam dato da poučeni prošlim životima zaista napravite potpuno iskupljenje duše. da biste mogli da odete na bolje i više nivoe postojanja. Kroz ovaj život i sledeći vam je dat kao iskupljenje za sve što ste nekada loše činili. važan život koji ste živeli u Kini. što vam je upravo dato ne kao lepota. Niste mogli mirno sve to da posmatrate i koristili ste svaku priliku da savetujete brata da bude drugačiji. Govorili ste mu o duhovnosti. Takođe. nosite tešku porodičnu karmu da biste se što pre očistili. Vi ste sada veoma šarmantna osoba. Bili ste veliki general. siromašnom čoveku približite veru do njegove moći saznanja. 551 Vama je za ovaj život. ali i nečovečnosti. Upozoravali ste ga na mogućnost da to sve može jednom da mu se vrati u mnogo gorem obliku. Kao nagradu dobili ste da budete guverner nekog kantona. ubio vas je zbog vlasti. kada je dovoljno ojačao. vaš brat vas baca u tamnicu. . već kao iskušenje. Mnogo ste okrvavili ruke uništavajući nevine. Bili ste brat velikog kneza koji je tlačio i iscrpljivao svoje podanike. Dobili ste dar velike intuicije. Ponovo ćete biti sveštenik u katoličkoj veri. 461 Za ovaj život važan je vaš poslednji život koji ste proživeli u Americi.

tako i prema potčinjenima. proveli ste živeći u Italiji. već ste mnoge slali daleko od vas.U ovom životu. U ovom životu. U ovom životu ne bi trebalo da živite u mestu svog rođenja. Imali ste mnogo ljubavnika. Kada vas više nisu interesovali. Mnogi se nisu vratili. da bi se domogao vašeg čina. koji je morao svaku lepu devicu da uzme prvi. Trudili ste se da budete pravedni kako prema porodici. Narod vas je voleo. Sada takođe težite ka promenama i putovanjima. Tadašnja vaša plava krv prelepe princeze nije mogla da vam da smirenje uz jednog muškarca. Ne moram da napomenem da ste bili muškarac. . pored intuicije koju imate. Živećete ponovo u Srbiji. U sledećem životu bićete političar. Bili ste vladar – vojskovođa. Ubila vas je upravo jedna od devica koja je radije htela smrt nego da izneveri budućeg supružnika. propovedajući veru na mnogim mestima gde je teško doći običnim prevoznim sredstvima. a pitanje je koliko ćete vi biti u stanju da to odradite. 641 Važan prošli život za vas je bio u Italiji. 731 Jedan od prošlih života koji vam je vrlo važan u ovom životu. Ubijeni ste u zaveri koju je organizovao vaš rođeni brat. jer su usput ginuli. takođe vam je data moć pisanja i komunikacije koju bi trebalo da iskoristite za dobrobit čovečanstva. Ponovo ćete biti predsednik države. Probajte da je iskoristite na najbolji mogući način. Takođe ste bili jedan od najvećih zavodnika svog vremena. Vaš sledeći život biće takođe u Rusiji. Sledeći život vam donosi zanimanje novinara – istraživača. poučeni ovim životom. ne samo što ste ih odbacivali. Shvativši da ga čeka ista sudbina kao i druge. ubio vas je tako što vas je udavio sopstvenim rukama. 821 Jedan od prošlih važnih života živeli ste u Rusiji. takođe ćete biti ubijeni u atentatu. jer vam u tome pomaže moć vašeg šestog čula. Ukoliko ne promenite svoje nazore. život vam nimalo neće biti lak. Jedan od njih vas je mnogo voleo. a ako se ipak odlučite na to. Sledeći život vam je namenio veliko iskupljenje time što ćete biti sveštenik. U ovom životu dobili ste slobodnu volju da birate životnu stazu. Bili ste nadobudni plemić koji je nemilosrdno ubijao svoje podanike. dato vam je da pomažete drugima. Bili ste izuzetno lepa žena.

DVOJKE Sve dvojke u prošlom životu bile su istraživači ili su se bavile nekom vrstom magije. Jednim delom svoga bića nosite sećanja na te živote. Ostaćete slavni i mnogo vekova posle smrti. da često idete do cepidlačenja. U sledećem životu živećete u velikoj evropskoj zemlji i bićete veliki reformator. Bili ste žena koja je bila izuzetno lepa. Nažalost. Sada nemate visoku temperaturu i organizam se ne brani od bolesti. U sledećem životu bićete poznati pisac fantastike. Zaista ste bili zla veštica i uništavali ste stoku seljacima. To je bilo vreme Kosovskog boja. Zbog toga ste u ovom životu nepoverljivi i zatvoreni prema vašoj okolini. Vi naprosto i sada imate deo moći koju ste imali u tom važnom prošlom životu. To se ispostavilo kao velika istina i vi ste se vrlo brzo obogatili. Bili ste jedan od knezova koji je bio vrlo ratoboran i voleo svoju zemlju iznad svega. Zatvorenost za druge ljude vam je data kao odbrana od loših događanja. jer vam nije bila uzvraćena ljubav lepog seoskog momka. a još manje da shvatite. Imaćete problem sa srcem i leđima. U sadašnjem životu previše analizirate po sistemu šta bi bilo kad bi bilo. Znamo da samo životinje imaju šesto čulo. spalili su vas na lomači zbog veštičarenja. Imaćete plodan život i bićete veoma popularni. živeli ste u Americi. kao i moć predosećaja. Iako ste bili istraživač. jer ćelije sećanja nose to breme. 112 Jedan od vaših važnih života. Sve ste žrtvovali da bi Srbija bila slobodna. da su ga ljudi odavno izgubili. 292 Poslednji vaš važan život proživeli ste u Italiji. U ovom životu ostala im je moć šestog čula. nažalost život ste završili kao kockar na ivici bede. Izdajom jataka ubijeni ste u poznatoj Seči kneževa. U ovom životu ste dobili duplu moć šestog čula. Bili ste jedan od graditelja prve železnice kroz Ameriku. . Krenuli ste da kopate zlato znajući da ćete imati uspeha.911 Za vas važan život koji ste živeli bio je u Srbiji. Vi ste jedan od retkih srećnika ili srećnica kojima je ova moć darovana. iako to ne umete da objasnite. Bili ste pionir u istraživanju zlatne rude. To ste sve radili.

Koristite tu moć šestog čula i trudite se da u ovom životu pružite mnogo ljubavi. 472 Važan život koji je bitan za ovaj koji sada živite desio se na tlu današnje države Peru. kao i poriv za putovanjima. pali ste u reku i udavili se. Upravo ćete iskoristiti sva znanja iz prošlih života. 562 Svoj najvažniji prošli život proživeli ste u Indiji. već i na mnogo većoj teritoriji. . 382 Za vaš sadašnji život najvažniji je vaš prošli život. Iako ste zgrtali bogatstvo. Kada ste bili najmoćniji i na vrhuncu slave. jer vam je bilo važnije da vladate svojim plemenom. Bili ste vidoviti i imali ste određeni zadatak za to doba u kome ste živeli. Ostali su vaši zapisi i vaša istraživanja koja se i danas čuvaju negde u Indiji. U ovom životu dobili ste intuiciju i moć šestog čula. Pokušavali ste da alhemiju dovedete do prepoznatljivosti. Stradali ste posle obilnih kiša.Sledeći život bićete ponovo žena i bićete poznati lekar za dušu. Bili ste najbogatija osoba ne samo u plemenu. Ubio vas je njen muž. Ponovo će vam se dati šansa da raspolažete vašim nekadašnjim moćima. U međuvremenu. Bavili ste se istraživanjem okultnih nauka. Zato u ovom životu morate da obratite pažnju na bes koji se povremeno javlja. I sada vi naprosto predosećate stvari ne znajući na koji način se to dešava. koja je bila po znanju jača od vas. Bili ste jedan od najvećih magova i čarobnjaka. do ovog života niste živeli. Naučite da je ovaj život plaćanje karme. umrli ste u dubokoj starosti. Do ispunjenja zadatka nije došlo. Bićete poznati i priznati astrolog. Stalno ste se trudili da je svojim pakostima uništite. Život vam je bio vrlo plodonosan. U ovom životu ste dobili izuzetan šarm i posebnu lepotu. Vaša okolina vas se veoma plašila. I sami ste shvatili šta ćete istraživati. jer ste u nekom drugom obliku plaćali svoju karmu. U sledećem životu bićete naučnik – istraživač. Po merilima tog doba bili ste veoma lep muškarac. Živeli ste u Srednjem veku na tlu današnje Afrike. Vaš sledeći život živećete u Rusiji. ali nije bila slavna. sami i bolesni. Bili ste istraživač paranormalnog. da ne biste zaradili novu karmu. postali ste zli zbog žene.

Bili ste zvezdočitač. Budući da je to bilo novo za vas i da se prvi put dešavalo od vremena postojanja vaše duše. Jedina moguća pravda za vas je bilo vraćanje na Zemlju. 742 Vaš poslednji život bio je na planeti Sirijus. Ako ste sada rođeni u znaku Ovna. Sada vam je dat dar da možete da učite sve ono što drugima nije ni lako. U sledećem životu bićete profesor koji će svojim naučnim metodama postaviti novi način učenja. Na Sirijusu ste duhovno prljavo živeli. jer je ovo vaš poslednji život. U sledećem životu ćete biti žena koja će ostati sama. godine života. mnoge su vas žene volele. ali niste stigli da ih dovršite. 832 Za ovaj život. U životnoj dobi posle 58. 922 . bitan je za vas. U ovom životu dobili ste dar intuicije i šestog čula. Tada ste patentirali nešto novo. Sve to radite sa velikom snagom koja je često pomešana sa agresivnošću. prorekli ste smrt njenog muža. u 33. Umrli ste mladi. Pre toga ste već otplatili sve svoje karmičke dugove i bili ste na višem nivou svesti. Ako ste rođeni u nekom drugom znaku. dobijate dar otvaranja „trećeg oka“. vaš prošli važan život.U sledećem životu bićete lekar – plastičar. vaše zanimanje će biti kuvarica. to jest astrolog na dvoru. ni dostupno. Imali ste još mnogo zamisli i ideja. vi plaćate i debelu karmu svojih predaka. 652 Vaš poslednji život koji ste živeli u Rusiji. godini života. vratićete se ponovo na planetu Sirijus. Nažalost. Ostavili ste pisane dokumente. niste se najbolje snašli. Kada god ste birali partnera to je bila greška. Bili ste naučnik – istraživač. Budući da ste bili popularni. To se i dogodilo. Pored svoje lične karme. što je bilo vezano za vodu. živeli ste negde na Mediteranu. u sledećem životu bićete istraživač paranormalnih nauka. Takođe vam je dato da mnoge stvari predosetite što vam daje dvojka u ličnom broju. Iz ljubomore prema jednoj dvorskoj dami. Ona vam je postala kasnije žena. Zato ste u ovom životu srećni samo ako budete odabrani.

Ljubav vam nije bila uzvraćena. ili ezoteriju. Žao mi je ako vas razočaram. nasedate na provokacije nedobronamernih ljudi oko vas. Jedini izlaz videli ste u samoubistvu. Služili ste na dvoru. sudije. u jednom od prošlih života bile su ljubavnici. U sledećem životu bićete farmaceut. kao jedna od najpoverljivijih sluškinja glavnoj dvorskoj dami. 123 Vaš važan prošli život bio je vezan za Francusku. U ovom životu nosite karmu spoznaje. kao i moć šestog čula. U narednom poglavlju dajem vam ne samo šta ste bili u prošlom životu. što ste i uradili. a onda vas je udavio na spavanju čovek koji je zauzeo vaše mesto. Uzalud je što imate moć predosećaja. U sledećem životu bićete poznati i cenjeni neuropsihijatar. numerologiju. Dali ste tadašnjem svetu mnogo dobrih dela i mnoge ste spasili kada im je pomoć bila najpotrebnija. U ovom životu čine mnogo usluga drugima i često bivaju povređene zbog neuzvraćenog prijateljstva i svojih davanja. Verovatno imate dosta neprijatelja.Jedan od vaših prošlih života živeli ste u Engleskoj. prijateljstvo. jer je u to vreme bilo sramota da se neko venča sa osobom kakva ste vi bili. Uvek dobro razmislite pre nego što bilo šta uradite. 213 . Doživeli ste starost srednjih godina. a vi se ne trudite da od njih stvarate prijatelje. Tek u 30. a često i materijalne stvari. Naučite da sada razmislite pre nego što bezrezervno poklanjate svoje srce. na neki način zaverenici i političari. koje znače ljubav. na njenu zapovest učinili ste uslugu i otrovali ste joj ljubavnika. Upornost i zatvorenost vas ne spašavaju od loših uticaja. TROJKE Trojke. Ponovo vas interesuje. a možda se i bavite naukom vezanom za astrologiju. Zato vam je i dato da činite usluge. Toj prelepoj dvorskoj dami. koji će lečiti više alternativom nego hemijom. bili ste žena. već i kako se to odigravalo. Bili ste žena i bili ste dobra bela veštica. U sadašnjem životu data vam je moć šestog čula. Vaš poslednji život koji direktno utiče na sadašnji život ste živeli takođe u Francuskoj i bili lični vidovnjak kralja. „Nagradila“ vas je time što je naredila da vas ubiju. godini života ste se prvi put zaljubili.

Bili ste muškarac. U sledećem životu ćete ponovo biti sudija i delićete pravdu. Sada vam je data dodatna intuicija i štiti vas od mnogih neprijatnosti. proživeli ste u staroj Engleskoj. 663 . jer će vam oni pomoći da mnoge životne situacije shvatite i razrešite. ali i dozu agresivnosti. jer vam ona može osmisliti bolji život. Gradeći političku karijeru potpuno ste zapostavili porodicu. U ovom životu posle dužeg razmišljanja dajete bez nadoknade. Naučili ste lekciju i sada ste oprezni i dosta zatvoreni. Posekli su vas Turci kada su saznali za vaše aktivnosti. Sada. U to vreme niste zaboravili svoje srpsko poreklo i tajno ste radili protiv Turaka. Naučite da tumačite snove. sudija Inkvizicije. jer nije htela da vam bude ljubavnica. Koristite svoju moć predosećaja. ali i pravednosti. U sledećem životu bićete žena i vrlo slavna književnica. u ovom životu imate puno ljubavi za vaše prijatelje i rodbinu. Bili ste jedan od zaverenika koji je bio Janjičar. 573 Kod vas je važan život bio u Americi. Posle beskrajnog mučenja.Vaš važan život za sadašnjost. Bez obzira kako odradite zasluženo iz prošlih života. U ovom životu takođe imate talenta za pisanu i izgovorenu reč. Bavićete se sportom i bićete vrhunski sportista tog vremena. Sada plaćate tu karmu. Bili ste poznati političar. U jednoj takvoj akciji bili ste uhvaćeni. 483 Važan je vaš poslednji život koji ste živeli u Nemačkoj. ohol i gord. bili ste ubijeni. sa zadatkom špijunaže. u sledećem životu bićete stočar. Zanimanje novinara davalo vam je mogućnost da dođete u bliske kontakte sa Vijetnamcima. Bili ste lepa novinarka koja je bila poslata u Vijetnam. To je bila opomena ostalima. 393 Najvažniji prošli život koji se reflektuje na današnji proživeli ste u Srbiji za vreme Turaka. ali ste još uvek zadržali hrabrost. iako ste dobili izuzetnog Anđela čuvara. čuven po grubosti. Budući da nećete moći. a ni znati da otplatite karmu u ovom životu. u sledećem životu bićete ponovo žena. Mnoge ste nevine osudili. Ubio vas je brat jedne od žena koju ste nepravedno osudili.

to neverstvo može da bude samo u vašem srcu. Lutate svojom emotivnošću i možete da budete neveran partner. Sve ste držali u strogoj. a ne po pravdi. 933 Vi ste stara duša koja je svoj važan život živela u starom Egiptu. 753 U Japanu ste živeli jedan od vaših života koji je važan za današnji. a mnogi od vas nemaju svoju porodicu i porod. jedna od najpoznatijih gejši. Doživeli ste duboku starost. Sudili ste kako vam je govoreno. U sledećem životu bićete farmer. U ovom životu ste impulsivni i pošteni. Svi su vas voleli. Dozvolili ste sebi da za novac budete špijun protiv svog muža. ali pravednoj vladavini. Vaše srce je ostajalo prazno. Doživeli ste duboku starost i umrli prirodnom smrću. Zapostavili ste i svoju porodicu koja je vremenom živela na ivici bede. U ovom životu vi ste veoma senzibilni i osećajni. mogli ste mnogima da pomognete. Dobili ste jaku intuiciju. Bili ste muškarac i poglavica plemena. Bili ste veoma obrazovani sa poznavanjem mnogih veština. . jer ste bili žena naprednijih ideja nego druge. Umrli ste prirodnom smrću. Bili ste glavni sudija tog vremena. U sledećem životu bićete neka vrsta veroučitelja. ožaljeni od celog plemena. Voleli su vas mnogi muškarci tog vremena. Vi ste imali puno novca i veliko bogatstvo.Vi ste stara duša koja nije imala mnogo života. U ovom životu dobili ste karmu da budete žrtva porodice. jer ste vi voleli samo jednu osobu koja nažalost nije mogla da bude sa vama. a da nikada to telesno ne uradite. Do kraja života ste se kajali za učinjeno i to vam je bila najveća kazna. U sledećem životu bićete ponovo žena i bićete poznata manekenka. Bili ste lepa i nežna žena. Karma koju nosite je karma vaših predaka koju niste vi zaslužili ni u jednom od prošlih života. Bili ste vrlo specifični. Ako ste žena. Dopustili ste da vam ubiju muža i ostali ste sami sa troje dece. dobijajući mogućnost da ispravite greške iz prošlog života. Važan prošli život za današnji vezan je za stari Rim. 843 U Africi ste proživeli život koji je važan za sve što vam se danas događa. Budući da ste bili na visokom položaju i imali puno novca. ali to niste činili. Uz sve to išle su lepe i mlade ljubavnice. U ljubavi ste bili nezamenjivi.

Upravo ovaj život vam je i dat da se naučite svemu što ste u prošlim životima propustili. Pokrali su vas i ubili vaši naslednici. bez obzira na bogatstvo koje ste stekli. Probajte da izađete iz svoje čaure i da svoje emocije podelite sa nekim pravim prijateljem. Sada. 224 Indija je zemlja u kojoj ste proživeli važan život koji utiče na sadašnje vreme. 134 Za ovaj život važan je vaš poslednji život koji ste proživeli u Australiji. Završavali ste sve poslove koje vam je gazda davao. Bili ste veliki bogataš.U ovom životu deo karme je da vam je nesrećan emotivni život. Vaš posao biće čuvar u zatvoru. Kako ste već imali iskustva sa nepoštenim životom u novoj domovini. Vaše buduće zanimanje biće upravnik sirotišta. 314 Vama se vaš prošli važan život veoma odražava na sadašnji. živele duhovno prljavo. Nisu imale mnogo sluha za emocije i poštenje. Niste pravili drugima probleme ako za to niste bili plaćeni. Možete da imate problema sa cirkulacijom. U sledećem životu bićete ponovo muškarac i biće vam dato da naučite šta je prava samilost. bili ste mafijaški potrčko. Umrli ste od teške bolesti u najboljim godinama. ni za svoje najbliže. ali ne koči napredovanje njihove karijere u ovom životu. Uvek su bile najvažnije same sebi. Nažalost. U sledećem životu bićete muškarac. Živeli ste na Korzici. Bili ste farmer. jer težite savršenstvu. sticali ste na nepošten način. vrlo brzo ste se obogatili. U ovom životu im je dato da pored svoje karme plate i karmički dug svih svojih predaka. koji nisu mogli da izdrže vašu torturu nad njima. ne mareći za okolinu. Mnogi su dobili dar saosećanja i mudrosti. u ovom životu razmišljate i pravite planove pre donošenja važnih odluka. Sav novac i svo blago. Bili ste važni sami sebi. . Nisu vas voleli ljudi oko vas. kao i imanje. koji je po kazni prognan iz svoje zemlje. Nije vam bila važna vaša familija u staroj domovini i nikada im niste pomagali. ne možete ništa da planirate i sve se dešava sudbinski. U sledećem životu daće vam se mogućnost da ispravite taj život u Indiji i bićete bankar. Nažalost. ČETVORKE Sve četvorke su u nekom od prošlih života koji je vrlo važan za ovaj život. To nažalost nije nimalo lako. Živeli ste skupljajući novac i uvećavajući svoje bogatstvo. U ovom životu ste dobili jaku moć šestog čula i niste potpuno srećni. jer se neka sećanja iz ranijih života provlače i u ovom.

Vi ćete to učiniti već u ovom životu. zarađujete hleb. . Bili ste žena i život ste proveli u haremu. Da ste mogli i da se moglo. zatvoreni ste i teško vam je prići. Sazidali ste najlepše zgrade u Kini. Kako biste postigli da budete glavna ljubavnica svom gospodaru. Doživeli ste duboku starost i umrli prirodnom smrću. U sledećem životu bićete advokat. Iznad svega ste voleli nakit i zlato. 494 Jedan od prošlih života koji je važan za ovaj život događao se u Kini. 584 Svoj poslednji život pre ovoga živeli ste u Južnoj Americi. tako da ćete u sledećem biti nagrađeni i bićete jedan od konstruktora na važnim mašinama. Proživeli ste ga na tlu današnjeg Kuvajta. Neke od njih i danas postoje. To je karma koju morate da iživite. U ovom životu vi ste se uvukli u svoju ljušturu. Upravo vam karma i jeste da služeći se svojom glavom. Zbog teškog života i mukotrpnog rada u vama se javio bes i vi ste postali lopov. Budući život će vas naučiti koliko je lepše živeti na strani zakona. bili ste duhovno prljavi. Bili ste muškarac. Žao mi je što ništa spektakularno niste bili u prošlom životu. Teško ste zarađivali svoj hleb. U sadašnjem životu imaćete problema sa leđima. bavili ste se raznim intrigama. Krali ste samo da biste preživeli. Iako ste bili veoma inteligentni. jer ste obrađivali zemlju – bili ste zemljoradnik.Bili ste čovek bez srca i bez svog identiteta. Dobili ste dozu samilosti i ovo je pravi put za otplaćivanje karme. Potcenjivali ste sve one koji su bili ispod vas. U sledećem životu bićete arhitekta koji će ponovo graditi i biti jedan od inovatora svog vremena. Imali ste sreće da se za dlaku izvučete i da nikada ne odete u zatvor. U ovom životu vam je još dato da nemate visoku temperaturu i da nikada ne znate kada ste stvarno bolesni. Otkrivali ste skrivene mane svojih suparnica i to koristili protiv njih. U ovom životu ste dobili Anđela čuvara i nadareni ste za pisanu i izgovorenu reč. graditelj. 674 Vaš prošli život je bio vrlo interesantan. vaša odeća bi cela bila od zlata.

854 U prethodnom životu ste živeli u Irskoj. Bili ste poznati pisac. Špijunirali ste za druge protiv diktature u svojoj zemlji. Bili ste vođa pobunjenika protiv svih koji su ugnjetavali vaš narod. Doživeli ste veliku slavu još za vreme života. Karmu prošlih života kao i karmički dug svih svojih predaka. U sadašnjem životu ostao vam je taj dar za pisanje. Svoj posao ste radili vrhunski. To je bio jedan od važnih života koji utiče na vašu sadašnjost. Imate dobru intuiciju i neka vam ona bude vodič za sve vaše odluke. Naučite da koristite svoju moć predosećaja. U sledećem životu bićete dobar i pošten političar. u ovom životu dobili želju za promenama. U sledećem životu ćete se baviti zanimanjem vezanim za statične mašine. U sledećem životu bićete neka vrsta zabavljača naroda. Bili ste špijun. a ne morate da imate problem sa nervnim sistemom. Doživeli ste duboku starost i posle smrti bili ste slavni. Bili ste uhvaćeni i ubijeni na svoj 40. Šta god da ste radili. na vama je kako ćete taj šarm iskoristiti. 954 Život pre ovoga proživeli ste u Kaliforniji. 764 Postojbina vašeg prošlog života bila je Španija. nikada doslovno kako su bile upućene.U ovom životu ste izuzetno šarmantni. rođendan. Jedino u kasnijim godinama bi trebalo da kontrolišete šećer u krvi. ali ga vi nećete iskoristiti. potrošili ste na svoja lična uživanja i putovanja. plaćate upravo u ovom životu. Prenosili ste poruke usmeno i onako kako vam je odgovaralo. Sav novac koji ste zaradili prodajom knjiga. Niste ostavili potomstvo. U sledećem životu bićete ponovo umetnik – poznati slikar. PETICE Svi vi koji se nalazite u ličnom broju pet. Svi . tako da vas nikada nisu otkrili. Svi ste pored ostalih osobina. Uvek je neko drugi stradao umesto vas. bili ste neka vrsta inovatora. U ovom životu možete. uvek ste na kraju postali lutalice i tako završavali svoj život. U sadašnjem životu imate posebnu lepotu i vrlo izraženu intuiciju.

a bio je u Americi. Nemojte brinuti. Za vašu utehu. Bili ste muškarac. 325 Nimalo vam nije bio lep jedan od važnih života koji je vezan za sadašnji život. Toliko ste bili dobri. pogotovo neobične zgrade. Neuobičajeno za to vreme. Umrli ste prirodnom smrću. Doživećete sva javna priznanja. Vremenom ste postali vrlo bogati. često ste bili šibani i mučeni . jer ste bili neka vrsta tajne dvora. U sledećem životu bićete takođe naučnik i bavićete se konstruisanjem letilica. Zato ste u ovom životu previše emotivni i ne zaboravljate da svima pomažete. pronašli ste novi sistem gradnje kuća. Bili ste žena na carskom dvoru. u ovom životu ne volite administraciju. Budući da ste bili inteligentniji. U sledećem životu živećete na moru i bićete vlasnik lanca restorana. Bili ste veliki naučnik. to je ta moć šestog čula koju posedujete. važan za današnji. otišli ste posredstvom jednog bogataša koga ste slučajno upoznali i koji vas je odveo u Ameriku. Umrli ste u nekoj zemlji potpuno zaboravljeni. ili novu poslasticu. proživeli ste u Americi. neke kuće iz tog perioda postoje i danas. ali to niste mogli da iskoristite. 235 Jedan od prošlih života koji je važan za ovaj. 145 Prošli život. Svoje kulinarske sposobnosti ste dovodili do perfekcije. da su vaša tadašnja jela danas neka od nacionalnih jela Rusije. Vaše ćelije sećanja nosiće taj dar koji ste već jednom imali. gde vam je pruženo dovoljno materijalnih sredstava za rad. jer ste voleli svoj posao. Baš zato što ste bili inovatori. a ne znate odakle vam to. Kako se vaš rad nije cenio i vrednovao u vašoj zemlji. Sve ste to nadoknadili putujući po svetu. već i veliko duhovno bogatstvo. ali i manje poslušni od ostalih.volite da putujete i da uvek na novi način osmislite život. Kao naučnik. U ovom životu vam je ostao taj poriv za putovanjem i promenama. crnac i rob. Rođeni ste na tlu Balkana. Nije vam to padalo teško. živeli ste u Rusiji. vi ste jedne noći tajno nestali i od tada vam se gubi svaki trag. Steći ćete ne samo materijalno. putujući i istražujući druge kulture. vaš posao je bio careva lična kuvarica. Svake nedelje ste smislili neko novo jelo. Kada ste ostarili i kada je vaš pomoćnik postao carev kuvar. Ponekad se i sami čudite kako nešto znate.

Naredio je da vas ubiju. U sledećem životu bićete poznati novinar koji će izveštavati iz mnogih zemalja sveta. Bićete lekar i za telo i za dušu. Ludovale su za vama i plemkinje i seljanke. Svuda gde ste gostovali. Takođe ste zatvoreni i teško vam je prići i zadobiti vaše potpuno poverenje. Umrli ste u dubokoj starosti. To se nije dopalo jednom od vladajućih ljudi tog vremena. lutajući svetom. jer su vam ćelije sećanja prenele mučenje iz tog prošlog života. koji je bio vrlo interesantan. 595 Za vas je važan prošli život koji ste živeli u Nemačkoj. Kada vam je dete umrlo. Nikada se nije saznalo ko je to učinio. Postala je glumica u vašoj trupi. Bili ste jedan od najslavnijih lekara toga doba. Bili ste putujući glumac – lutalica. Smučili ste se gazdi i on vas je prodao. ali vi više nikada niste bili sa njom. Lutali ste po raznim mestima lečeći ljude najsiromašnijeg sloja. Ne brinite. Vaš novi gazda vas je ukrcao na brod ka novom odredištu. jer ste postavili pogrešnu dijagnozu. jer ste posedovali veliku harizmu. Od tuge ste se propili i umrli zaboravljeni od svih. zaveli bi neku lepu ženu. Jedna od njih je napustila svoje ognjište i krenula za vama. Bili ste propovednik koji je krstario zemljom učeći ljude veri i poštenju. Voleli ste daske koje život znače i voleli ste putovanja. dobićete nagradu prethodnih mučenja i bićete čuveni lekar. 415 U prošlom životu. Jedne noći ste sa broda skočili u more. što vi niste dijagnostikovali. koga ste s pravom napadali. Dve žene su se i ubile kada ste ih napustili. U sledećem životu bićete ponovo lekar i biće vam dato da ispravite grešku iz prošlog života. . Putovali ste mnogo. Zato vam je u ovom životu dato da i sami obolite od srca. Nikada se niste ženili. Dete je bilo bolesno od srca. koristeći svoje znanje magije. od srca se oboljeva obično u starijim godinama. Nažalost. Sreća vas je pratila i pokupio vas je brod iz zemlje gde nije bilo ropstva. koje ste naučili od svojih sunarodnika. vi to niste mogli da podnesete. svom detetu uradili ste loš tretman lečenja. 685 Sada vam je važan vaš prošli život koji ste proživeli u Grčkoj. Ljudi su vas slepo slušali. U sledećem životu. Vaša ljubav je trajala koliko i vaš boravak u tom mestu. U ovom životu ostao vam je dar za izgovorenu i pisanu reč.metodama tog vremena. U sadašnjem životu imate problem sa stomakom. živeli ste u Francuskoj.

Vi ste u prošlom životu ostavili pečat sa svojim pronalascima. 775 Jedan od prošlih života. Znali ste da ste napravili velike stvari i niste mogli da podnesete što vas ne razumeju. a živeli ste ih puno. Niste odmah bili shvaćeni i priznati. dobili ste poriv ka istraživačkom radu. Bili ste ratnik. Takođe i posedujete moć izgovorene reči. 865 Vaš prošli život pre ovog. I danas bi želeli da vas svi slušaju. jer vas je ona u prošlom životu upropastila. U sledećem životu bićete ponovo umetnik. U sledećem životu. Ne volite administraciju. neka se čuvaju laskanja i promene partnera. U sledećem životu bićete inovator i konstruktor vojne industrije. Ako vas ponekad boli gornji deo čela. kako neprijatelji. Odali ste se alkoholu i umrli u najvećoj bedi. tako i vaši vojnici. bićete publicista i puno ćete putovati.Sada. jer ćete biti poznati parapsiholozi. plemeniti ste. Pomagali ste drugima. Zapitajte se koja osećanja u vama izaziva ova zemlja. Bili ste misionar. U ovom životu. Svi koji nosite ovu kombinaciju brojeva sada. Ne slušate savete i volite promene. Lutali ste po raznim bojnim poljima. Žene sa ovom kombinacijom brojeva. živeli ste zajedno u jednom za vas važnom životu. ali i snagu koja je često pomešana sa agresivnošću. U ovom životu ste dobili šarm koji pleni. . vodeći računa o porodici i žrtvujući se za nju. živeli ste u Nemačkoj. 955 Probajte da zamislite svoj prošli život koji ste proveli u Italiji. Ako ste muškarac u ovom životu. Daće vam se šansa da ispravite karmu prošlog života. u ovom životu plaćate tu karmu. Postavili ste novi stil pisanja u tom vremenu. Sada ste naučili lekciju i dosta ste zatvoreni. ali se čuvajte da se ne utopite previše u sopstvenu mrežu iluzija koju vam daju sedmice. Ubili su vas na tlu današnje Srbije. Sledeći život doneće vam neslućene mogućnosti da ujedinite psihu i telo. propovednik vere i neka vrsta iscelitelja. znajte da vas muče sećanja kojih niste svesni. Svi su vas se plašili. bio je u Indiji. Izvojevali ste mnoge pobede. ali ste sami u duši bili nezadovoljni. Bili ste inovator pisane reči.

Oterali su vas iz čerge. čedomorki i dželata. Mnogi od vas imaju zadatak da rađaju više dece bez obzira kom polu pripadali. Iako ste čuvali tajnu svog posla. proživeli ste u Rumuniji. 156 Za vas je u ovom životu važan prošli život koji ste proživeli u Francuskoj. u ovom životu imate problema sa respiratornim sistemom. Među vama bilo je kurtizana. otkrio vas je otac pogubljenog plemića. posle mnogo biranja iznenada ste se zaljubili u lokalnog veleposednika. Niste bili svesni da ljudski sud i ljudsko pravo nije i Božja volja. Uvek ste imali kapuljaču preko glave. a koji direktno utiče na sadašnji. ali vi plaćate najjaču ličnu karmu koju ste zaslužili u nekom od prošlih života. Bilo čime da ste se bavili. Sledeći život će vam biti izuzetno interesantan. Taj lični karmički dug platićete samo rađanjem novih života.ŠESTICE Najinteresantniji prošli važan život imale su sadašnje šestice u ličnom broju. Njemu je bio kapric da ima najlepšu ciganku koju su svi želeli. najlepša u okolini. Nalazili ste posebno zadovoljstvo u obavljanju tog posla. Sada ste osoba koja puno razmišlja pre nego što donese odluku. Nažalost. onih koji su držali javne kuće. Posle dvadeset godina ubio vas je na vrlo zastrašujući način. mnogi su zbog vas u raznim tučama izgubili život. Svi muškarci su ludeli za vama i želeli da vas imaju pored sebe. kazna vas je stigla još u tom životu i do kraja niste imali dece. Veleposednik vas je izgustirao i ostavio. Vaša duša nije zaboravila na opreznost. a mnogima nije dato da zasnuju bračnu zajednicu. Nekima je od vas uskraćeno da ikada imate decu. Bićete sudija. Sami ste bili ubeđeni da radite izuzetno častan posao. bili ste dželat za vreme Buržoaske revolucije. . 246 Jedan od važnih života koji ste proživeli. vaši vas više nisu hteli. bili ste ubice. Ostajali ste trudni i tri ste deteta ugušili odmah nakon rođenja. A onda. jer ste prekršili njihove običaje. Nije vas to nimalo uzbuđivalo. Niko od vaših rođaka i prijatelja nije znao čime se bavite. Nažalost. Izazvali ste i nekoliko namernih pobačaja. Bili ste žena – ciganka. Žao mi je. oholo ste i s prezirom gledali na njih kao na budale. daće vam ponovo sličnu sudbinu i način da ispravite ovaj prošli negativni život. Bez obzira kom polu pripadate. Naravno. Svi ste u ovom životu izuzetno šarmantni i zračite. Lutali ste dugo i na kraju se udali za daleko starijeg čoveka od sebe koji je bio udovac.

a i da sami nudite pomoć kada je nekome potrebna. U ovom životu. U tim poslednjim momentima svog života. Vredni ste i odgovorni i naravno. stavivši mu otrov u piće. Pored svog zanata kojim ste se javno bavili u slavu Rajha. naprosto znate da nešto znate. Ovaj prošli život važi za osobe rođene posle 1946. U ovom životu takođe obratite pažnju na arterijsku cirkulaciju i postoji mogućnost da imate problema sa kukovima i stopalima. sem šarma i lepote koje ste poneli iz prošlog života. bili ste špijunka koju su plaćali za tajne koje je izvlačila od svojih klijenata. kao i problem sa organima za reprodukciju. 426 Kada budete pročitali šta ste bili u vašem prošlom životu. jer sve ono što nam ne odgovara. gorko ste se kajali. Bavićete se glumom i ponovo ćete biti žena. te nasledili i svu njegovu imovinu. U prošlom životu živeli ste u Nemačkoj i bili ste žena. takođe ste živeli u Srbiji. U sledećem životu bićete neka vrsta lekara za dušu. Moralnost vam je na visokom nivou. Vremenom ste oženili udovicu čoveka koga ste ubili. no učinjeno niste mogli da povratite. Zato vam je u ovom životu dato da činite svima koji zatraže uslugu od vas. Čulna uživanja koja su vam bitna.I sada u ovom životu imate dar šestog čula. Jednog dana ste dobili zadatak da ubijete visokog oficira. skloni smo da proglasimo netačnim. Otkrili su vas na samom kraju rata i ubili. već nešto između medicine i alternative. godine. Takođe posedujete moć šestog čula. Vi ste to učinili. što ste vi i uradili. Kreativni ste i posedujete umetnički talenat. nećete verovati. Dat vam je jedan vid višeg uma i ljubav prema životinjama. vi ste izuzetno vredna i radna osoba. jer ste se polakomili na zlato koje su vam Turci dali. Neće to biti u klasičnom smislu psiholog ili neuropsihijatar. U sledećem životu bićete umetnik na daskama koje život znače. Turci su vam debelo platili da ubijete Srbina koji im je u to vreme smetao. iako to ne umete da objasnite. sin ubijenog je doznao za vaše zlodelo i pred celim feudom nabio vas je na kolac. . Bili ste neka vrsta spone između Srba i Turaka. Mnoge tajne koje ste vi saznavali iz krevetske radionice poslužile su za mnoga pisana dela i romane. 336 Svoj prošli važan život. Posle mnogo godina. jer ćelije sećanja nose to poslednje pokajanje. nose sećanja na prošli život. šarmantni. Iz tog života ostao vam je problem sa cirkulacijom. Vaša lepota tog vremena vam je omogućila da budete najomiljenija noćna dama u najelitnijoj javnoj kući.

Rešili ste se nerođenog deteta i samim tim navukli neoprostivi greh. te pravite kombinacije šta bi bilo kad bi bilo. Njena velika ljubav je dostigla tačku kada to niste mogli da podnesete. nije mogla više da podnese taj dvostruki život i počela je da vam prigovara.5. Na neki način ste žrtva svoje porodice. vi inače nemate temperaturu i ona iznosi od 37. Živeli ste u Holandiji. Išli ste da izveštavate sa ratišta i bili jedna od najboljih novinarki toga doba. vozač neke vrste automobila.2 do 37. kao i racio i intuiciju. Posle par meseci. Iako ste bili sa njom. a iste za ostale. 516 Vaš prošli život vezan je za dve zemlje. U sledećem životu bićete sportista. a tiče se vašeg zdravstvenog stanja. Veoma ste zatvoreni. iako o svima želite sve da saznate. a drugi deo života ste živeli u Vijetnamu. U ovom životu se trudite da duh i materiju. Vremenom. a bila muškarac. Kao da vas i sada ne drži mesto. 696 Vi ste jedna od retkih osoba koja je imala javnu kuću u prošlom životu. ubili ste je tako što ste je ugušili. uvek dobro razmislite. vijetnamski vojnici su vas zarobili i ubili. Takođe vas drže sećanja na prošli život. Javna kuća koju ste držali imala je mnogo lepih devojaka i žena. Dobili ste dar za umetnost i pisanje. Tada ste se zarekli da više nikada nećete „petljati“ sa devojkama koje rade za vas. Zahvaljujući karmi koju nosite. jer je to nešto što bi moglo da bude aspektovano. 786 . sem kad imate neki virus ili težu upalu. Ovo važi za osobe rođene posle 1975. kao i govorničku veštinu.U sledećem životu bićete umetnik koji će graditi i za to doba zgrade koje će biti više budućnost nego sadašnjost. Obratite pažnju na srce i vaša leđa. Jednog momenta kada ste hteli da što ekskluzivnije izvestite svoje čitaoce. shvatili ste da ste iz te situacije ostali trudni. Jednog momenta su vas uhvatili vijetnamski vojnici. silovali i pretukli. Jedne noći. niste na to upozoreni. temperatura vas opominje na bolest. volite promene i putovanja. Upravo. kada je bilo nevreme. Bili ste svesni toga i prestali ste da budete oprezni u vašim izviđanjima. Imali ste posebne cene za device. Jedna od tih devojaka zaljubila se u vas. U ovom životu vi imate beskrajno šarma. devojka čiji ste vi bili izabranik. a vi plaćajući karmu. Rođeni ste i odrasli u Americi. vi ste je maksimalno iskorišćavali da opslužuje i sve klijente kojih je bilo u zavidnom broju. godine. dovedete do savršenstva i kreativnosti. Bili ste žena i novinar.

niti ste se kajali. Vodite računa o vašim zglobovima. U sledećem životu bićete neka vrsta vojnog lica. jer negde u sećanjima nosite grižu savesti prošlih života. U sledećem životu bićete žena i bićete monahinja.Jedan od važnih života za ovaj današnji. vaša ljubav je bila jača. a bolest uzela maha. shvatili ste da to ne možete da izdržite. Iako ste bili bogati. prelepa plemkinja. Kada su bolovi postali neizdrživi. To vaša sujeta nije mogla da podnese i kada je došao u posetu vašem mužu. ali vi njega niste voleli. a niste našli ljubav. Sada ste dobili izuzetnu moć intuicije i težite uvek ka ličnoj slobodi. ta snaga zna da bude pomešana sa agresivnošću. 966 Svoj prošli važan život proživeli ste u Rusiji. U ovom životu imate problem sa organima za reprodukciju. Daće vam se da tek tada shvatite šta ste to uradili za vreme vašeg prošlog života u Španiji. Devojka je već imala momka koga je ludo volela i nije prihvatala vaše ponude. Budući da niste voleli muža. Bili ste žena. Razboleli ste se u tridesetpetoj godini života. . dolazila kod vas po savet. Da biste joj se osvetili. To je podsvesno i imate osećaj da se tako štitite od bolesti. U vreme najžešće Inkvizicije vi ste bili biskup. Mogli biste da imate problema sa glavom. Niste osetili grižu savesti. kada vam nešto ne ide od ruke. i to ste uradili tako što ste se obesili. I sada. Mnogo godina kasnije. kao i sa venskom cirkulacijom. šteta nije mogla da se ispravi. lek niste pronašli. 876 Za vas je u ovom životu važan upravo vaš prošli život koji ste proživeli u Egiptu. Rešili ste da se ubijete. Inkvizicija je osudila na smrt na lomači. vi ste mu u njegovo piće sipali otrov i tako ga lišili života. Bili ste pametna i učena žena. Imali ste divnog muža koji vas je obožavao. U ovom životu do uspeha idete kroz veliku borbu i hrabrost. proživeli ste u Španiji i bili ste muškarac. Imali ste svoju porodicu koja vas je volela i koju ste vi mnogo voleli. niste želeli da rađate decu. Krijući od svog muža. a uložite mnogo truda. proglasili ste je vešticom. Zaljubili ste se u muževljevog rođaka koji vas nije hteo. Takođe ste dosta zatvoreni i ni sa kim ne delite svoje „tajne“. Imali ste nesreću da se zaljubite u lepu i mladu devojku koja je kao svaka dobra vernica. Iako je po kanonima vaše vere bilo zabranjeno opštenje sa ženama. Vaš telesni elektricitet je izražen. Često dozvoljavate sebi da pobedi animalna priroda. Bolovali ste od neizlečive bolesti. vi ste se pokajali za učinjeno. U jednoj od tih „intervencija“ dobili ste sepsu i umrli. išli ste kod žene koja vam je ubijala začeti plod. U sledećem životu bićete naučnik – istraživač.

Bili ste žena i vaša lepota nije išla u korak sa veštičarenjem kojim ste se bavili. Vaša karma je da kroz duhovnost pomažete drugima. 167 Jedan od vaših važnih prošlih života za sadašnjost. a i iz lične osvete napravili ste mnogim ljudima pomor stoke. napravili ste da u bolesti. Nemojte puno da razmišljate „šta bi bilo kad bi bilo“. ne smete dozvoliti da vam to drugi rade u smislu gatanja.SEDMICE Ljudi koji imaju u ličnom broju sedmicu. Neki od vas su bili duhovnici raznih vera. tako da bi svoja zanimanja trebali da prilagodite u tom pravcu. vi ste napravili mnoga nedela. a pogotovo lepe žene i devojke. Svi su vas se plašili. Namenjeno vam je služenje veri u manastiru. Sledeći život doneće vam potpuno iskupljenje karme i bićete vrlo predani veri. koji nije odgovorio na vašu strast. Neke sedmice su bile veštice ili ako su živeli u muškom rodu. možete imati problema sa bubrezima. bacate karte ili bilo šta slično. ali i moć da upravljate otkrićima. neoženjen proživi život. jer čestice sećanja ne mogu i ne žele da zaborave „moći“ koje su nekada imale. U ovom životu vaš problem je venska cirkulacija i vremenom. koje je inače bilo mračno. ali prošlost niste mogli da vratite. tražeći veru koju nisu spoznali. Pokajali ste se. Takođe. Za novac. a najveći broj su bili i isposnici. U ovom životu data vam je ta moć intuicije. Živeli ste jako dugo i pri kraju života ste spoznali svoja nedela. Neke sedmice su svoj duhovni prošli život proživele na Tibetu. naukom i svetlošću. 257 . sa godinama. Čuvajte se da slučajno u životu ne posegnete za magijom. pa ma kako ona naivna bila. Ne biste smeli ni šale radi da okrećete šolju. Za to vreme. razni vrači. Zato su u ovom životu dobile veliku moć intuicije. već svoj život usmerite ka svetlosti. Onome koga ste voleli sebičnom ljubavlju. proživeli ste na tlu današnje Italije. imali su više prošlih života vezanih za duhovnost.

a i način kako da priđu veri. Vaše „zanimanje“ bilo je bogotražitelj. . U sadašnjem životu ste dobili moć intuicije i dar šestog čula. Već kao dete su vas spremali za vrača. Bili ste muškarac i bili ste Indijanac. u kojoj ste rođeni. Nije vas interesovao materijalni momenat. ali ste hrabrili svoj narod da izdrži u miru i slozi. dobar ste radnik. Spoznaja veličine vere i Gospoda koji je uvek sa nama. Kada su vas belci oterali u rezervat. možete da imate manjih problema sa nervnim sistemom. Sledeći život vam je namenio da budete poznati inženjer građevine. Bili ste muškarac pravoslavne vere. kao i dobrog graditelja temelja. Na svojim putovanjima ste pokupili sve ono najbolje što je moglo da vam se pruži. Bićete inovator i pronaći ćete novi vid gradnje. vi ste bili jako tužni. U ovom životu ste dobili dar predosećaja i dobro srce.Za sadašnji život važan je vaš prošli život koji ste proživeli u Bugarskoj. traži promene i želju za putovanjima. za vas je bila azbuka. Tražeći veru koja vam je duboko bila u srcu. Igrom sudbine i sticajem čudnih okolnosti. Poznavali ste lekovitost biljaka i njihovu moć bolesti izlečenja. učili ste putujući od jednog do drugog manastira. Vodite računa u ovom životu o vašim kostima i kolenu. u strogom postu. U sledećem životu bićete visoki sveštenik i završićete nedovršeno. jedino glad za duhovnošću. došli ste u Srbiju iz Rusije. Vaše srce je bilo otvoreno za sva nova saznanja i nove molitve. niti ste držali u sebi tu ljubav koju ste imali za sve. tako da ste jedno vreme živeli i u Srbiji. Koristili ste drevne rituale i celo pleme vas je podržalo. živeći od onoga što su vam dobri ljudi davali. U ovom životu su vam ostale tri osobine iz tog vremena. Zbog celine informacija koje vaše ćelije sećanja nose. Upokojili ste se u Gospodu u 85. I sada je vaš duh nemiran. biti inovacija. koji će i za to vreme u kome budete živeli. i pomažete svima kojima je pomoć potrebna. Dobili ste moć intuicije. godini života. 347 Svoj prošli život. 437 U prošlom životu ste živeli u Srbiji. Niste od svoje sabraće krili svoja saznanja. Obratite pažnju na vašu arterijsku cirkulaciju i na stopala. Trudili ste se da im na najbolji mogući način prenesete molitve koje su bile u vašem srcu. Voleli ste ljude isto onoliko koliko ste voleli veru. Bili ste čuveni u svim plemenima po svojim moćima. Putovali ste po pravoslavnim zemljama. Bili ste jedan od retkih ljudi koji je prenosio pravoslavnu veru. vaš život je bio vaša duhovnost i vaša glad. koji je važan za ovaj sadašnji. Živeli ste po svim pravoslavnim zakonima. proživeli ste u Americi.

U sledećem životu bićete iskusni pilot neke letilice. Vaše zanimanje bilo je višestruko. Izvodili ste rituale koji su bili zapanjujuće precizni. kao i rezultati koje ste vi želeli. pogotovo ako je neko od predaka već imao srčane probleme. a to je odraz vremena iz prošlih života. Sada veoma dobro razmislite pre nego što bilo šta uradite. Mnoge koji su zaljubljeni. ali jedini važan za sadašnji. 617 Neće vam se dopasti kada budete pročitali šta vam je bio jedan od važnih života za sadašnji. Niste naplaćivali svoje usluge. Tada će parapsihologija biti priznata nauka.Probajte da apsolutno ne konzumirate alkohol. Trudili ste se da očuvate samo ono što postoji. Taj život ste proživeli u Africi. proživeli ste na Korzici. Putovali ste kroz celu zemlju i pomogli svakome za koga ste smatrali da mu je pomoć potrebna. 527 Živeli ste mnogo života. ako vi niste želeli da nešto odradite. Nije mogla da dođe devojka i da vas zamoli da uradite nešto da bi pridobila momka i obrnuto. te velikim delom i u ovom životu otplaćujete karmu iz tog vremena. niste bili omiljeni među ljudima iz svoje okoline. U sledećem životu bićete poznati parapsiholog. stomaku i probavi. Bili ste žena krupnih svetlih očiju. Ljudi nisu mogli da vam plate ni sa čim. U sledećem životu će se završiti vaš karmički krug učenja. Ne možete da verujete. Bili ste nemilosrdni prema svojim neprijateljima i nažalost. Kao babica porađali ste sve žene. U ovom životu ste dobili moć intuicije. U ovom životu ste dobili moć intuicije i šestog čula. Nepravedno ste prijemčivi na negativnu energiju i u ovom životu ne umete da se branite od nje. Nikada niste pravili magiju protiv volje obe strane. zadovoljivši se onim što su vam davali. Povedite računa o svom srcu. naučili ste kako da očuvaju svoju ljubav. 797 . jer vam on može napraviti velike zdravstvene probleme. Vodite računa o grudima. Takođe bi mogla da vas bole leđa. i bili ste muškarac. U sledećem životu verovali ili ne. jer to je nešto što bi moglo da vas muči tokom života. bez obzira da li su bile plemkinje ili seljanke. ali bili ste vudu vrač. Bavili ste se belom magijom i pomogli uvek kada je vaša pomoć bila potrebna. bićete poznati policajac za suzbijanje kriminala. ali i veliku želju za putovanjima. Poznavali ste vudu magiju bolje nego iko u tom vremenu. Takođe ste umetnička duša.

probajte da kontrolišete. Radili ste mnogo. U sledećem životu ćete ponovo biti farmer i bićete veoma bogati. Bili ste stočar i sve što ste zaradili. naravno. U ovom životu ste dobili dar intuicije. sveštenik. Sve ste ih izlečili i mnogima ste produžili život za deceniju i više. Nervoza koja se povremeno javlja. U sledećem životu bićete lekar i zatvorićete krug karmičke otplate. Čuvajte se. Doveli ste nekoliko sveštenika iz drugih zemalja. Vaš problem sa zdravljem bi mogao da bude sa visokomoždanim funkcijama i zglobovima. stvorivši zavidno bogatstvo u kome niste uživali. Pod je bio od kamena gde se ponegde provlačila koja travčica. i ako naučite da ih tumačite. Prvu crkvu na tlu Australije. Tu ste polagali svoje bolesnike i izgladnjivanjem uz razne čajeve. sa osmehom na usnama. kao i moć predosećaja. jer ne zaboravite da ste nekada bili osoba vredna divljenja. Umrli ste tiho jedne noći. Bili ste. čajeve za izlečenje najtežih bolesti. Moć intuicije koju ste dobili. Poznavali ste sve tehnike i trave. jer ta snaga zna da bude pomešana sa agresivnošću. Imali ste prazne kelije.Vi kao i kombinacija brojeva 977 vaš važan prošli život. koristite da poboljšate svoj život. našli ste vremena i za humani rad. U ovom životu ste dobili dar intuicije i moć predosećaja. napravili ste upravo vi. jedan od vaših važnih prošlih života. kao što ste i živeli. Sami ste živeli skromnim i duhovno posvećenim životom. 887 Vaš prošli život vezan je za Australiju. U ovom životu dato vam je da kroz život do uspeha idete kroz veliku borbu i hrabrost. 977 Koliko god vam to zvučalo nemoguće. I dan – danas postoji jedna crkva koju ste vi sagradili i čiji ste ktitor bili čitavog vašeg tadašnjeg života. Vaši snovi su vrlo interesantni kada ih se sećate. . Vremenom ste naučili momka koji je došao u vaše redove. a nervozu koja se povremeno javlja. Služeći svojoj veri. jer ste osetili da vam život na Zemlji neće biti dug. Bili ste stručnjak za poznavanje bilja. U času tadašnje smrti ste bili svesni da ste živeli ispravno i da je vaš posao tek započet. ne treba da vas zabrinjava. koji su vršili bogosluženje. proživeli ste na Tibetu. proživeli ste na Tibetu. Vi koji ste lečili nekada. Kada vam se javi doza nervoze. Bili ste među prvim doseljenicima koji su kročili na tle ovog kontinenta. Od njega ste pravili čajeve za čije recepte ste samo vi znali. probajte da pozitivno mislite. uložili ste u gradnju više svetih mesta. mogli bi da budu vizije budućnosti. lečili. nasledili ste neke bolesti svojih predaka.

Bili ste feudalac. da se bavite oružjem i ratom. Mnogi od vas su u prošlom životu ostavili pečat i na današnji način ratovanja. Uvek ste bili na čelu svojih ljudi kada je trebalo braniti i odbraniti feud čiji ste vi vlasnik bili. verovali ili ne. upravo što u tom važnom prošlom životu niste imali vremena za ljubav. bio je bitan za vaš sadašnji život. Bilo gde da ste vodili bitke uvek ste pobeđivali. snagu. U sadašnjem životu dobili ste moć intuicije. koji se nije tako i ponašao. Seksualna energija vam je vrlo izražena. postoji mogućnost da dođete do visokog položaja. moć i konstruktivnost. osvajali. Ljubav prema osvajanju novih teritorija napravila je od vas izuzetnog vojskovođu. Sa manje ljudi pobeđivali ste neprijatelja koji je imao mnogo veću vojsku od vas. sa željom i seksualnom energijom. Uvek do uspeha idete kroz veliku borbu i hrabrost. Često se na tom putu kod vas javlja agresivnost. bili muškarac. Zato sada u ovom životu možete da imate problema sa glavom i motoričkim nervima. a time i otplatiti karmu u celini. Karma koju plaćate u ovom životu je upravo tadašnja vaša nemilosrdnost prema . Iz vas zrači neko posebno gospodstvo. Završićete ciklus u mirnodopskom vremenu. biće vaš povratak na Tibet i dovršićete i usavršiti znanje kada ste prošli put živeli na istom mestu. U sledećem životu ćete ponovo živeti u Turskoj i bićete neka vrsta reformatora. Posedujete posebnu harizmu. 178 Jedan od prošlih važnih života koji ste proživeli u Turskoj. Ratovali ste. bez obzira kom polu sada pripadate. Zaista ste bili dobar vojskovođa i dobar strateg. ubio vas je kada to niko nije video u četrdesetoj godini života. Sve to što je u vašim genima nije slučajno. Vama je izuzetno aspektovano da budete hirurg. Osmica vam uvek ukazuje na ambiciju. 268 Za vas je interesantan jedan od vaših prošlih života koji ste proživeli na tlu današnje Bosne.Sledeći život. pa bez obzira da li je to pozitivno ili negativno. OSMICE Svi vi koji u ličnom broju imate osmicu. Vaš potčinjeni. Sada posedujete sposobnost rukovođenja i imate veliki autoritet. Ponosni ste. jer ste u prošlom životu. posebnog ste držanja. aristokratskog držanja. ne mareći za žrtve i gubitke koje ste imali. Ovaj broj govori da ste jedan od važnih prošlih života proživeli kao vojskovođa. Bili ste bogati aristokrata. Imali ste osećaj za svakog vojnika posebno i znali ste koliko oni mogu. ali i veliku hrabrost i moć za konstruktivnost i takmičarski duh. ljubomoran na vaše uspehe.

opet vezano za odbranu. jer ste bili najsposobniji. Sada pokušavate da u ovom životu dođete do harmonije. za druge vidljivog razloga. Skloni ste da ponekada tugujete bez. neki su vas smatrali herojem i rodoljubom. Niste zaboravili to vreme u vašim genima.neposlušnima. Bili ste oholi. Sledeći život će biti i poslednji život karme. Želeli ste samo slobodu Srbiji. Vodite računa o vašim ligamentima. Bili ste plemenita roda i predvodili deo vojske protiv Turaka. a u sledećem na vama je da li ćete stvarati novu. jer vi upravo u ovom životu odrađujete i plaćate više karmi odjednom. Jasno vam je da ćete već u ovom životu otplatiti karmu svih prošlih. Povedite računa o vašem respiratornom sistemu. 358 Vaš prošli život bio je za vas i važan život. kao i izraženo refleksno delovanje. sreće. silni i neprikosnoveni. Kada je neprijatelj postao za vas prejak. ujedinili ste se sa nekoliko susednih feuda. Niste štedeli ni sebe ni svoje vojnike. materijalne i duhovne ekspanzije. Moram da napomenem da ste bili poznati vojskovođa. Mogli biste da imate problema sa venskom cirkulacijom i organima za reprodukciju. i o vašim hormonima. . U sledećem životu bićete umetnik koji će se baviti nekom vrstom slikarstva. Istakli ste se i nametnuli kao glavni vojskovođa. Vodili ste vojsku koja je bila pomešana od više naroda. a drugi izdajnikom. Takvo mišljenje o vama proisteklo je iz vašeg neuobičajenog ratovanja za to vreme. U sledećem životu bićete neka vrsta spasitelja. U to vreme. kao i o jednom od kolena. proživeli ste u Srbiji. Posedujete neku vrstu višeg uma. instinkt. 448 Važan prošli život koji je vezan za sadašnji život. Živeli ste na tlu današnje Mađarske u vreme velike Austro-ugarske države. Posedujete ljubav prema životinjama. U sledećem životu bićete neka vrsta inženjera za vojnu industriju. U ovom životu se trudite da uspostavite međusobno razumevanje i da dođete do materijalne i duhovne ekspanzije zajedno. Ulagali ste nadčovečanske napore da dođete do pobede. Trudićete se da kroz taj svoj rad dođete do opšteg mira. Posedujete moć šestog čula. jer ste danas odgovorni i veliki tradicionalista. Skloni ste da se prepustite uživanju. Bili ste poznati po poznavanju ratne strategije. Poginuli ste na bojnom polju u četrdesetpetoj godini života. a ako ste žena u ovom životu. Poginuli ste na tlu današnje granice između Srbije i Mađarske od ruke savezničkog vojnika koga ste posebno maltretirali i ponižavali. i kroz njih otplaćujete deo karme.

Mnogi su i pesme napisali o vama. stomak i probavu. ne po zasluzi i hrabrosti. živeli ste u Nemačkoj. jer vaše čestice gena nisu zaboravile hrabrost prošlih života. živeli ste u Srbiji. Vodili ste jednu topovsku bateriju. Pri povlačenju naše vojske. Mogu da vas bole leđa i da imate manjih problema sa cirkulacijom. Bili ste plemićkog porekla i dobili ste da vodite vojsku. razboleli ste se i umrli. Dugo su vas pamtili kao časnog čoveka. Časno ste poginuli od neprijatelja u borbi. . manje ili veće. Morate da povedete računa o glavi i motoričkim nervima. Tamo su vas i sahranili.538 Prošli život koji je važan za današnji. poznatom kao „Rat ruže“. Bili ste vojskovođa u ratu između Engleske i Francuske. lakše ste bili ranjeni i tu se završilo vaše vojevanje. Posedujete poseban šarm. Bili ste izuzetno hrabri i mnogo ste učinili za srpsku vojsku i za Srbiju. To je bilo vreme Prvog svetskog rata. U sadašnjem životu težite ka ličnoj slobodi. 628 Za sadašnji život. jer vam je to aspektovano karmom predaka. volite promene i putovanja i pokušavate da pomirite duh i materiju. Oba puta ste bili na čelu neke vojne jedinice. uvek ste mislili da se borite za sve te ideale. U sledećem životu radićete nešto vezano za sudstvo. Čuvajte se da ne obolite od srca. Kada ste ulazili sa vojskom u teške i neizvesne bitke. koje i danas negde postoje. kada ste prelazili Albaniju. Izuzetno ste bili hrabri i izdržljivi. Posedujete izuzetnu intuiciju i uvek naginjete ka svetlosti života. Nemojte da se brinete. Zdravstveno obratite pažnju na grudi. Vrlo ste kreativni. Proslavićete se kao veliki humanista i time otplatiti najveći deo karmičkog duga. 718 U dva svoja važna prošla života. Budući da ste bili veliki idealista. koji će uspeti da za zelenim stolom dostigne vrhunac koji niste mogli u vreme Prvog svetskog rata. vama je važan život koji ste proživeli u današnjoj Engleskoj. jer kroz poštenje vaš Anđeo čuvar bdi nad vama. Naklonjeni ste umetnosti i daru pisanja i govorništva. U sledećem životu ćete biti poznati političar. Poštovali su vas vaši sunarodnici. U sadašnjem životu dobili ste dar i umetnički talenat. izvlačili ste se sa mnogo neuverljivih izgovora. ali i neprijatelji. kao i racio i intuiciju. Glavni zapovednik vojske je kradom učio od vas. kao i čulnost i hedonizam. U jednoj od borbi. Sada nemate mira na jednom mestu. Vojska vas je volela. Prema zarobljenicima ste se odnosili prema svim pravilima čovečnosti. već što je u vašem telu tekla plava krv.

Narod vas je obožavao. Izdala vas je žena koju ste voleli. Verovali ili ne. ali niste bili on. ne obazirući se na nedela koja ste za sobom ostavljali. Bili ste neka vrsta „Robina Huda“. Čuvajte se opekotina i vatre. pokazujete agresivnost. Možete imati problema sa glavoboljama i bešikom. Bili ste Viking. jedino vam je bilo važno da što više brodova i usput naseljenih mesta opljačkate. Sada. I sada do uspeha idete kroz veliku borbu. Išli ste sve dalje i dalje. Odolevali ste poterama devet godina i bili pobednik. Kada vam nešto ne ide onako kako ste zamislili. a grofovi i vojvode mrzeli i plašili se za svoje živote. Na prevaru vas je dovela na mesto gde vam je bila postavljena zamka i mučki su vas ubili. U sledećem životu bićete čovek koji će proizvoditi hranu i sve to za mnogo ljudi. Probajte da naučite da tumačite svoje snove. kojima nećete dozvoliti da zaborave prošlost i da na greškama predaka stvaraju svoju budućnost. Izbor će biti samo vaš. Nećete se na tome obogatiti. prethodno vam uzevši ceo plen. Tu ćete dobiti slobodnu volju da završite sa karmom i odete na viši nivo. Ubili su vas i posadu. koji je bitan za vaše današnje življenje. U to vreme. Imali ste svoju malu vojsku i bukvalno ste otimali od bogataša. pobijete i spalite.U sledećem životu bićete poznati vaspitač mladih. glavom i reproduktivnim organima. U ovom životu ste vrlo zatvoreni i oprezni. Brod su vam potopili. jer vam oni daju vizije budućnosti. ili staroj dodate i novu karmu. Mogli biste da imate problema sa vašim mišićima. jer neka vrsta sećanja koju ne nosite svesno. neka vam uvek bude usmerena ka dobrom i vaš život će imati onaj smisao koji vam je karma namenila. Narod vas je dugo žalio. da biste davali sirotinji da preživi. 898 Život koji je bitan za ovaj današnji. DEVETKE . proživeli ste na tlu današnje Švedske. vaše zanimanje je bilo pirat – vojskovođa. Nažalost. ali ćete platiti karmički dug u celosti. u ovom životu i dalje posedujete veliku hrabrost. u sledećem životu bićete predsednik države. a vaša izdajica je ostala nekažnjena. Snaga koju imate. 988 Na tlu današnje Engleske proživeli ste vaš važan život. Saksonci koje ste pokušali da orobite. upravo vas drži opreznima.

u ovom životu vi ste oprezni i to je razlog što se nikada ne otvarate do kraja. Tada može da se raduje. ratnik. bez obzira kom polu pripadali. Bili ste muškarac. Vodili ste svoj narod putem časti i poštenja. Prema vama su se ponašali krajnje snishodljivo. a i problem sa motoričkim nervima. Moguće glavobolje. U ovom životu ste dobili posebnog Anđela zaštitinika. Sada. jer je završila posao i može da krene napred ka novim poslovima i novim iskustvima. misleći da imaju više prava od ženskog deteta tadašnjeg cara. Bili ste žena. Sada. princeze. grofovi. Vi sa ovim brojem zračite neuslovljenom ljubavlju i opraštanjem. ona bi to zaista i uradila. poglavica plemena. ostvarili ste vidljivo savršenstvo višeg reda. Brojem devet vlada planeta Neptun. ne misleći samo na svoje pleme. Vaš otac se nadao da vašom dobrom udajom obezbedi naslednika krune. 189 Vaš prošli važan život proživeli ste u Africi. jedina kći tadašnjeg cara. nasledio vas. misteriozne i skrivene zakone Neba i Zemlje. uvek ste bili izdati od neke osobe vama drage. Ponovo ćete živeti na tlu Afrike i donećete boljitak svom narodu. urotili su se sa nekolicinom neprijatelja krune i na prevaru odvukli su vas u šumu i ubili. najmanje ste mislili na sebe samog. u svom važnom životu za ovaj život. niti se otvarate do kraja. koja simbolizuje okultne. Vaš otac se od tuge razboleo i uskoro umro.Svi vi koji imate devetku u ličnom broju. Porodici ste obezbedili sve što im je potrebno. . vi dosta razmišljate i pravite planove pre nego što donesete odluku. neće se osećati tužno kad tome dođe kraj. Uz laskanje. Uvek je to lepota i ljubav u nekom uzvišenom obliku. nikada nikome ne otkrivate sve svoje tajne. princeza. stric i brat od strica želeli su tu istu krunu. kontese… Nažalost. Nažalost. Devetka u ličnom broju uvek simbolizuje dovršenje. 279 Svoj prošli važni život. Vi ste osoba koja je dosta zatvorena. prek čovek. Bile su plemići. Kada bi devetka mogla da reši sve probleme sveta. proživeli ste na tlu današnje Rusije. Na prvom mestu bila vam je sreća vašeg naroda. Sve devetke su u prošlom životu bile plemenitog roda. Kada devetka bude shvatila da je njen zadatak da završi nedovršene poslove. ali pravdoljubiv. Devetka uvek predstavlja zakon karme. U sledećem životu bićete neka vrsta misionara. Imate izuzetnu moć predosećaja. Izdao vas je sin da bi se dokopao vlasti i naravno. iako ste zadržali oprez.

Na jednom od mnogih putovanja. I sada ste dobri i želite svakome da pomognete. izdao vas je najbolji prijatelj. Podmuklo i tajno. . proživeli ste u Mađarskoj. Sve svoje emocije pretočićete u umetnost u sledećem životu. Nikada niste štedeli sebe. Imali ste brata i dve sestre. proživeli ste na tlu današnje Srbije. izuzev u vreme Dušana Silnog. Sada nosite tu tajanstvenost i nepristupačnost prema drugim ljudima. Veoma ste voleli da putujete i da upoznajete nove zemlje i nove ljude. Uvukli ste se u sopstvenu ljušturu i ne dozvoljavate nikome da prodre u vaše „tajne“. Ubijeni ste s leđa od ruke sluge „prijatelja“. koga su vam odabrali vaši roditelji. Povedite računa o organima za reprodukciju i cirkulaciji. jer ste ga smatrali nedostojnim sebe. Niste bili srećni. Tada ste shvatili kako je bilo teško odbijenom plemiću. U sledećem životu bavićete se nekom vrstom alternative. jer ste se u međuvremenu zaljubili. Udali ste se za sebi ravnog. Niste znali da „gajite guju u nedrima“. U sledećem životu bićete poznati umetnik. imate poseban šarm i dostojanstvo plemstva. U sadašnjem životu. Vaše ćelije sećanja nose uspomenu na to vreme. no sreću ćete ipak naći. u vas se zaljubio plemić iz Srbije. U ovom životu postoji mogućnost da ostanete bez bračnog druga. do današnjih dana. vi ste dobili moć intuicije i moć šestog čula. Lečićete fizičke i mentalne bolesti zajedno. a ne znate kako. Vi naprosto znate da nešto znate. Smatrali ste da su vas izdali. Ostao je vaš sin koji je nastavio vašim stopama. Bili ste prelepa princeza. vi ste morali da idete i u rat. Bili ste veliki srpski plemić. 369 Vaš važan život vezan za ovaj današnji. uvek braneći se od drugih i nikada nije bila osvajač. 459 Jedan od prošlih života koji je važan za ovaj sadašnji život. vodeći računa da niko od vaših vojnika ne gine uludo. bez obzira kom polu pripadate.Sada. Morali bi da povedete računa o visokomoždanim funkcijama i zglobovima. Vaše časno ime ostalo je u sećanjima i prenosilo se s kolena na koleno. Neko ko je u jednom od života bio dobar. pored opreznosti i zatvorenosti za druge. to ćelije sećanja prenose i u naredne živote. Vladali ste pravedno i srčano. Odbili ste ga. Pogrešili ste i to je najveća karma koju danas plaćate. Bili ste u prvim borbenim redovima. Kako je Srbija u svojoj istoriji mnogo ratovala.

Pored karme svojih prošlih života. Niko nije znao za vaša interesovanja. koja je bila priglupa. U sledećem životu bićete neka vrsta psihologa. Živeli ste pored velike vode. Vaši rođaci. Razočarali ste se i niste se ponovo ženili. u ovom životu. veliki knez. Nova kneginja je prihvatila vašu veru. a vas poslali u samostan. Bili ste svesni da kneginja nije umrla prirodnom smrću i da je tu neko drugi umešao prste. Vi mnoge stvari znate. ali se nije odrekla svoje. Rekla je to vašem ocu. Bili ste muškarac. izdali su vaše poverenje i tajno otrovali vašu ženu. kada je bilo nezamislivo da se plemkinja ne uda za plemića. Sada. Ubrzo su vas udali za plemića iz susedne zemlje. ne ostavivši naslednike. a još manje za proučavanje. Dobili ste moć predosećaja. Bavili ste se izučavanjem i proučavanjem astrologije. plemkinja iz čuvenog roda. Planirali ste da sa njim tajno pobegnete daleko i živite zajedno. Imali ste nesreću da se zaljubite u običnog čoveka. važan život proživeli ste u Rusiji. volite promene. a . da vas ne bi ismejavali. vi posedujete nezamisliv šarm i naravno. 639 Italija je zemlja u kojoj ste proživeli jedan od vaših važnih prošlih života. učaureni u svojoj kućici duše. Njega su ubili. jer već u ovom imate predispozicije ka tome. Obratite pažnju na svoj respiratorni sistem. Izdala vas je vaša sluškinja. Povedite računa da sa godinama ne dobijete povišen šećer u krvi. veoma ste zatvoreni za okolinu. 549 Za današnji život. Bili ste žena plemićkog roda. Čitav taj život ste proveli nesrećni i tajno proučavali mnoge nauke. vi nosite i karmu svojih predaka. Sada. Umrli ste bez poroda. To nisu mogli da podnesu vaši rođaci. U sadašnjem životu dobili ste najlepše darove koji se daju jednom čoveku. Slučajno vas je otkrila vaša sestra. U tom životu bili ste žena. koji nije bio plemić. upravo da bi vam opreznost sada pomogla. To je bilo čudno vreme. 729 Svoj važan prošli život proživeli ste u Francuskoj. koji vas je strogo kaznio i oduzeo vam sve knjige. u ovom životu. Bili ste oženjeni prelepom ženom druge vere. Bili ste jedna od retko učenih žena. velike intuicije i šestog čula. Imate moć predosećaja. U sledećem životu bavićete se nekom vrstom istraživačkog novinarstva. sem što ste zatvoreni za druge.U sledećem životu bićete čuveni parapsiholog. ali veoma zlobna. Učili ste kradom.

jedan od retkih plemića koji je bio i vojskovođa. U sledećem životu bićete čuveni lekar za alternativu. Sve možete da saslušate. ili neki parapsiholog. a pogotovo o bolestima koje su imali vaši preci. Kako dobri ljudi izazivaju zavist i ljubomoru onih loših. 819 Španija je bila zemlja gde ste proživeli svoj prošli život koji je važan za ovaj sadašnji. 999 I vi ste svoj prošli važan život proživeli u Francuskoj. Činili ste mu pre toga mnogo. naprosto ih znate. Ljudi su vas voleli i izuzetno poštovali. Nažalost. Vi biste zaista mogli da budete izuzetan numerolog na prvom mestu. Kao nagradu iz prošlog života sada ste dobili Anđela čuvara koji vas štiti u teškim situacijama. U sledećem životu bićete industrijalac. U sledećem životu bićete monah i time završiti krug karmičkih plaćanja. Vodite računa o vašoj kičmi i stopalima. Izgubili ste bitku i povukli se na svoje imanje. to se desilo i vama. ukoliko budete preživeli opšti masakr. Imali ste divnu porodicu koja vas je volela i tešila u teškim trenucima.ne znate kako ih znate. Pobegli ste sa svojom porodicom i skrivali se zajedno sa svojim slugom u koga ste imali previše poverenja. ali ćete uvek odlučiti i uraditi po svome. Sada imate poseban strah od otvaranja prema ljudima. zatim astrolog. Bili ste veoma specifični. . Bili ste izuzetno lep muškarac. izdao vas je upravo taj sluga i završili ste kao i svo plemstvo toga doba. Izdao vas je neprijatelju vaš rođak. hrabar i častan. Često ste žrtvovali sebe da biste pomagali drugima. U sadašnjem životu naučili ste lekciju i prvo dobro razmislite pre nego što nekome verujete ili se upustite u neki posao. čak ste mu obećali i novac i pravo bogatstvo. Imali ste nesreću da budete plemić za vreme Buržoaske revolucije.

Napisala je i udžbenik numerologije.numeroklub84.yu .com Knjige možete naručiti na telefon: 064 61 66 863. šta je bitno za sadašnji život i šta ćete biti u sledećem životu. tako i za napredne numerologe. Posetite i prvi profesionalni sajt o numerologiji na adresi: www. Saznaćete šta ste bili u prošlom životu. Pisana je razumljivo i za čitaoce koji se nikada nisu sreli sa numerologijom. Ovo je druga knjiga Andjela Slobodine.Ovo je knjiga o karmi. ili na adresu: numerolog@beotel. kako za početnike.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful