You are on page 1of 1

xi

CONTOH HALAMAN MEMULAKAN BAB DAN ISI TEKS

50 mm BAB I 2 langkau PENDAHULUAN 2 langkau 38 mm
langkau ke-2

1.5 langkau x 2 langkau ke-3 1.5 langkau x 2 25 mm

1.1 PENGENALAN
1.5 langkau x 1

langkau ke-3

Globalisasi tanpa sempadan memberikan kesan kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Ianya merupakan .....................
1.5 langkau x 1

1.5
x1

langkau ke-2

1.1.1

Globalisasi dan Pengurusan Organisasi

1.5 langkau x 1
langkau ke-2

Globaslisasi juga memberi kesan kepada pengurusan sesebuah organisasi khasnya .....
1.5 langkau x 1

langkau ke-2

1.2

PERMASALAHAN KAJIAN ekonomi dan persaingan antara

1.5 langkau x 1
langkau ke-2

Perkembangan

negara maju telah menyebabkan …………………