DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE PARTEA I 2. (3) Activitatile componente ale profesiei contabile.

Profesia contabila este o profesie cu o arie de activitate larga si diversa. Pentru a mentine o inalta calitate si diversitate a serviciilor profesionale oferite este esentiala asigurarea faptului ca firmele profesionale pot elabora cea mai larga gama de competente posibila si sunt capabile sa atraga si sa retina persoane capabile pentru a-si servi clientii. Aceasta este calea ideala, sin u protectionismul si mediul anticompetitive, pentru a permite sa fie servit atat interesul clientilor, cat si al publicului in general. Lista principalelor activitati / servicii care compun profesia contabila sunt: 1. Tinerea contabilitatii 2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare 3. Audit statutar 4. Alte lucrari de audit financiar – contabil 5. Management financiar – contabil 6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala) 7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor 8. Evaluari de intreprinderi si titluri 9. Alte servicii contabile si paracontabile Diversitatea profesiei este o realitate foarte importanta, chiar daca in anumite organizatii profesionale membrii se ocupa in fapt de una singura sau de foarte putine dintre aceste activitati. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita: - prin compartimente proprii; - prin externalizare. Dintre toate activitatile componente ale profesiei contabile, numai auditul statutar este in mod obligatoriu organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control. Alte servicii furnizate exclusive de profesionistii contabili sau partajate cu alte profesii sunt: - resurse umane si administrative: intocmirea statelor de plata, proceduri de control intern, relatii cu institutiile de securitate sociala, asistenta in litigiile legate de resursele umane, recrutare etc. - misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala; - servicii financiare: evaluarea afacerilor, verificarea financiara prealabila (investigare si analiza), analiza investitiilor, planificarea financiara, restructurarea datoriilor si recapitalizarea, gestionarea portofoliului, controlul administrative si financiar, brokerajul etc. - servicii juridice: intocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice, sprijin juridic si administrative pentru Adunarea generala, consiliere privind Legea companiilor etc. 1. Activitatile componente ale profesiei contabile. Profesia contabila cuprinde totalitatea activitatilor cu caracter economic care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii. Profesia contabila este un intreg format din mai multe activitati. Principalele activitati sunt: 1. Tinerea contabilitatii. 2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare.

1

3. Auditul statutar. 4. Alte tipuri de audit sau control intern. 5. Servicii fiscale:
 consilierea fiscala,  consultanta fiscala,  asistenta fiscala. 6. Servicii de management financiar contabil :  planificare contabila,  contabilitatea analitica,  contabilitatea de getiune, etc. 7. Activitati de evaluare ale intreprinderii. Alte servicii contabile si paracontabile. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere Liber profesionistul contabil nu trebuie sa execute in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere. In unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind: - sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale; - sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite; - sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective. Aria de aplicabilitate si calitatea reglementarii in profesia contabila. Reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: - cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; - cerintele referitoare la educatia continua; - monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; - standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; - sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organele de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practice. Pentru ca reglementarea sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate adecvata, ea insasi, reglementarea, trebuie sa fie de calitate pentru a raspunde interesului public, adica trebuie sa fie: - proportionala; - transparenta; - sa nu fie impotriva competitiei; - nediscriminatorie;

2

- precisa; - segmentata in functie de tinta sa; - implementata consecvent si just; - supusa unei examinari periodice. Efectul unei reglementari bine elaborate va consta in furnizarea asigurarii potrivit careia natura si calitatea serviciilor contabile raspund atat nevoilor beneficiarilor, cat si nevoilor economiei in general. Reglementarea este importanta, darn u este suficienta si nici nu poate fi pe deplin eficienta decat daca este insotita de un comportament etic al profesionistului contabil, care, in final, reprezinta garantia bunelor servicii si a calitatii acestora. Serviciile de inalta calitate oferite de profesie sunt in final o functie a standardelor profesionale, inclusive de etica, a competentelor si valorilor profesionale si a sistemelor de reglementare, toate trebuind sa fie consecvente sis a se sprijine reciproc. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru integritate, obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a clientilor, angajatorilor si publicului. Orice profesionist contabil care nu respecta standardele profesionale si cerintele legale face dificila pastrarea reputatiei acestei profesii. Rolul IFAC este de a oferi indrumari, de a incuraja progresul si de a promova convergenta spre standarde internationale. Astfel, IFAC considera ca organismele membre trebuie sa demonstreze ca se aplica programe adecvate pentru a oferi asigurarea rezonabila ca toti profesionistii contabili adera la cele mai inalte standarde. Reglementarea profesiei contabile se realizeaza prin diverse cai, cu jurisdictii diferite. Unele jurisdictii au mecanisme externe de reglementare si altele programe de asigurare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de supraveghere. Daca nu exista mecanisme externe de reglementare, asigurarea calitatii poate fi condusa cu costuri reduse si in mod eficient de catre acele personae dedicate din cadrul profesiei. Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine profesionistului contabil. Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este realizata la nivelul organizatiei pentru care contabilul profesionist isi desfasoara activitatea. In cazul contabililor profesionisti, in afaceri, implementarea regulamentului de asigurare a calitatii tine de organizatia (angajatorul) care angajeaza contabilul profesionist. In cazul contabililor profesionisti din practica publica, implementarea regulamentului intern de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. Incurajarea si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale reprezinta o responsabilitate cheie a organismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara. Organismele profesionale sunt responsabile de luarea masurilor adecvate pentru realizarea acestui obiectiv in mediul legal, social, de afaceri si de reglementare care prevaleaza in tarile respective. Controlul calitatii este abordat pe trei niveluri: nivelul de contract, nivelul firmei si nivelul organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe abordari, care includ: - resurse interne – folosirea de inspectori angajati de organismul profesional; - resurse externe

3

contractanti – folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala; sistem de control de catre terti – persoanele sau firmele care vor inspecta contracteaza alte persoane sau firme pentru realizarea controalelor;  contractarea lucrarilor in afara societatii – organismul profesional externalizeaza controalele unei terte parti (ex. o alta organizatie profesionala cu experienta necesara);  combinarea celor de mai sus – organismul profesional poate externalize controlul entitatilor inscrise si poate adopta o alta abordare externa sau interna pentru alte angajamente;  abordarea bilaterala sau regionala – una sau mai multe organizatii profesionale poate / pot dori sa combine resursele pentru realizarea controalelor. Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate. Acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control.   Bunurile sau serrviciile primite si independenta Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre profesionistii contabili, de catre sotiile lor sau de catre copiii aflati in intretinere. Calitatea lucrarilor si autocontrolul Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective. Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri privind: - calitatile personale (cabinet sau societate); - aptitudinile si competenta; - repartitia lucrarilor; - instructiunile si supervizarea. Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care isi desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala. 9. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR? Emblema este compusă dintr-o carte simbolizând însemnle profesiei, toiagul de crainic al zeului Hermes cu doi şerpi încolăciţi, ceea ce semnifică în Grecia antică diplomaţia; emblema Corpului simbolizează rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care îl are atunci când redă imaginea fidelă, corectă şi completă a patrimoniului contabilizat sau expertizat; precum şi deviza: ŞTIINŢĂ, INDEPENDENŢĂ, MORALITATE, atribute esenţiale ale acestei profesii.

4

Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania? Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului. Conferinta Nationala este constituita din : - membrii Consiliului Superior ; - membrii consiliilor filialelor Corpului ; - membrii comisiilor de disciplina ; - reprezentantii Ministerului Economiei şi Finantelor de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor ; - reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri înscrişi în Tabloul Corpului, în vigoare la 31 decembrie a anului expirat. Conferinţa Naţională este o ordinară şi o extraordinară Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului superior, care alege locul şi stabileşte data; convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia. Conferinţa naţională ordinară are atribuţiile prevăzute de art.31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată. Conform OG nr. 65/1994 Conferinta nationala are urmatoarele atributii: a). Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; b). Aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al profesionistilor contabili, care vor fi transmise de catre CECCAR spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; c). Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale CECCAR; d). Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CECCAR si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e). Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai comisiei de cenzori a acestuia; f). Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile filialelor CECCAR si dispune masurile necesare; g). Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor CECCAR in conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea Comisiei Superioare de Disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive; h). Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si Consiliilor filialelor CECCAR; i). Alege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei Superioare de Disciplina; j). Indeplineste orice alte atributii prevazute de Ordonanta 65/1994. Conform ROF În exercitarea atribuţiilor sale legale, Conferinţa naţională ia şi următoarele măsuri:

5

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat. aprobat de Conferinţa naţională precum şi execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei luând sau propunând măsurile corespunzătoare în sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei. i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului. conform hotărârii Consiliului superior. c) asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de ordin profesional. e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului. g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale. raportul cenzorilor sau auditorilor.a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale. j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative. h) stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de inscriere în evidenţele Corpului. precum şi a propriilor hotărâri. precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor. sistemul de salarizare pentru anul următor. e) sesizează Consiliul superior cu propuneri şi sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat. g) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intereselor profesiei. pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniţiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului. d) hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia. prezentate de Consiliul superior. alege şi revocă preşedintele şi doi membri ai Comisiei superioare de disciplină. f) sesizează comisia de disciplină a filialei. d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori. h) pronunţă radierea din Tabloul Corpului. în cazurile prevăzute de prezentul regulament. inclusiv revocarea celor aleşi. de către Consiliul Superior. constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor administrative şi/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat. j) urmăreşte realizarea programului de activitate al filialei. despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului. potrivit normelor emise de Consiliul superior. potrivit precizărilor Consiliului superior. i) analizează şi adoptă proiectul bugetului filialei. precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a personalului angajat al Corpului. Care sunt atributiile Consiliului filialei? Consiliul filialei are următoarele atribuţii: a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a filialei. la cererea celui interesat. Conferinţa Naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei. b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central şi teritorial. 6 . b) asigură apărarea intereselor filialei şi administrarea bunurilor acesteia. f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului. precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului. c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare.

are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene. k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului. dintre contabilii autorizaţi. iar unul. hotărârile sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul Corpului. la solicitarea acestora. şi 8 supleanţi. de prezentul regulament. poate fi convocat la cererea Biroului permanent. 7 . j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină. l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toţi membrii Corpului. Consiliul superior se convoacă cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele său şi ori de câte ori este necesar. experţi contabili. Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret. i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. organizatorice. Hotărârile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României. solicitând avizele Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Justiţiei. pentru preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină. m) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină. rezultatele analizei sunt prezentate Conferinţei naţionale care hotărăşte. a majorităţii membrilor Consiliului superior. b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului.k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. de hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Corpului. c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC. Partea I. 7. g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor. aprobă metodologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului. Consiliul superior are următoarele atribuţii: a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii contabili. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR? Consiliul Superior exercită drepturile Corpului aferente statutului său de persoană juridică de utilitate publică. h) aprobă statele de funcţii ale Corpului la nivel central şi teritorial. inclusiv de natură disciplinară. inclusiv preşedintele. şi ia măsuri administrative. precum şi la cererea Comisiei superioare de disciplină. în mod esenţial. de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. de asemenea. e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri. f) veghează ca reglementările privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict. n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. Reprezentarea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării. regulamentul de organizare şi funcţionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere. experţi contabili. d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului.

b) pregăteşte. elaborează proiectul de buget al Corpului. a situaţiilor financiare anuale. i) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţilor tuturor structurilor Corpului. la propunerea directorului general executiv. personalul de execuţie al Corpului şi îi stabileşte salariile . după însuşirea acestora de către Biroul permanent. m) participă. În subordinea directorului general executiv funcţionează compartimentele operative şi administrative care asigură funcţionarea curentă a Corpului. cu cel puţin o lună înainte de începerea exerciţiului financiar. prin preşedintele acestuia. analizează şi centralizează proiectele de buget ale filialelor. l) asigură publicarea hotărârilor şi deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementărilor şi normelor in vigoare. dintre care:  Presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta Nationala dintre membrii CECCAR  2 membri desemnati de Ministerul Economiei si Finantelor 8 . pentru funcţiile de conducere face propuneri Biroului permanent. potrivit legii. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. potrivit legii. în acest sens. c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. k) numeşte şi revocă. Constituire: . care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor. la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului superior. judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 1. după aprobarea lor de către Conferinţa naţională. g) organizează. Atribuţiile. f) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului. judecare si tragere la raspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. anual. structura de personal şi relaţiile dintre compartimente se stabilesc prin Regulamentul intern şi norme aprobate de Consiliul superior. competenţele. luând cunoştinţă de deciziile şi hotărârile adoptate.Care sunt atributiile directorului general executiv? Directorul general executiv are următoarele atribuţii: a) execută hotărârile şi deciziile privind activitatea compartimentelor executive. în interesul profesiei membrilor Corpului. e) organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale. asigură şi urmăreşte publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. cu respectarea statelor de funcţii aprobate de Consiliul superior. propune Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea reglementărilor privind publicitatea. h) asigură publicarea. fără drept de vot. prezentând informări periodice Biroului permanent. d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat. Comisia Superioara de Disciplina – pe langa Consiliul Superior al Corpului – este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului.7 membri titulari (dintre care un presedinte). le prezintă Consiliului superior pentru adoptare. o dată cu proiectul de buget. asigură şi răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii la nivel central şi teritorial. j) propune preşedintelui Biroului permanent. schema de funcţii şi de salarizare a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subordine.

care hotărăşte. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave. de gravitatea incalcarii si urmarile acestora. 65/1994. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. Comisia de Disciplina a filialei – vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi. după caz. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi. sancţiunile prevăzute în art. 9 . Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani.7 membri supleanti (in aceeasi structura ca membrii titulari) Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. 2. 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. publicându-le anual în revista Corpului. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. precum şi consiliile filialelor. în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate. republicată. pentru lucrările începute. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii. experţi contabili. chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recu noscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. Membrii supleanţi sunt desemnaţi în aceleaşi condiţii. odată cu titularii. precum si de persoana in cauza. . prevăzute de regulament. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare. cu domiciliul în raza teritorială a acesteia. Comisia de disciplină a filialei este formată din:  5 membri titulari (1 preşedinte şi 4 membri )  5 membri supleanţi aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. membri ai filialei. În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului.

Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore. a membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină ale filialelor sau profesioniştilor şi ai societăţilor străine care se adresează Comisiei superioare de disciplină. 10 . ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. c) prezintă anual Consiliului superior. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta. aprobat de Consiliul superior al Corpului şi publicat în Monitorul Oficial al României. de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor. pentru care plângerile se depun la Consiliul superior. ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. proiectul de buget pentru exerciţiul viitor. Aceasta înştiinţează preşedintele consiliului filialei. hotărârile organelor de conducere ale Corpului. precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România. alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie. membrilor consiliilor filialelor. Care sunt atribuţiile preşedintelui CECCAR? Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales pentru cel mult încă un mandat. constituie abatere disciplinară. preşedintelui comisiei de disciplină. Comisia de Disciplina a filialei instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite. Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului superior. 8. Procedura de judecată disciplinară Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societăţi recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. Preşedintele Consiliului superior are următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului superior şi ale Biroului permanent. Preşedintele Consiliului Superior asigură executarea hotărârilor Consiliului Superior şi a deciziilor Biroului permanent şi coordonează activitatea curentă a Corpului. prin care se încalcă dispoziţiile legii. Plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedintele Comisiei superioare de disciplină se depun la Consiliul superior care le analizează şi le prezintă Conferinţei naţionale. Partea I. indiferent de funcţia deţinută în structurile alese şi funcţionale. fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte. Pentru asigurarea continuităţii. Fapta săvârşită de un membru al Corpului. care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină. cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină. b) conduce şi coordonează dezbaterile sedintelor organelor de conducere. spre adoptare. care se depun la Comisia superioară de disciplină. de preşedinţii Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor.Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor.

Preşedintele Consiliului Superior poate să delege un membru al acestuia pentru o acţiune sau activitate determinată. d. Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. a terţilor sau organizaţiilor naţionale şi internaţionale.d) urmăreşte ca angajarea şi efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinţa naţională. Persoanele desemnate să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii: a. pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. b. in conditiile legii. Care sunt atributiile presedintelui de filiala? Preşedintele consiliului filialei este ales de adunarea generală. alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie. 10. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională. ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină. sesizeaza Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenta acestuia de catre consiliile filialelor. ori Ministerul Economiei si Finantelor poate exercita caile de atac. Pentru asigurarea continuităţii. are acces la lucrările consiliilor filialelor. pe care le considera nelegale. c. reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. participa la lucrarile adunarii generale. Care sunt atribuţiile reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe lîngă Consiliile filialelor? Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din Romania se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat. de Consiliul superior şi de Biroul permanent. secţiunilor şi departamentelor Corpului. sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului asupra hotararilor Consiliului filialei care contravin reglementarilor legale. e) prezintă situaţiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei naţionale. Pentru exercitarea acestor indatoriri si atributii. cu acordul Biroului permanent. de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv. f) reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice. ale consiliului filialei. 11 . fără drept de vot. acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor. în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei. fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte. sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale. apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi. In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective catre persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor. participând la dezbateri fără drept de vot. materialele supuse dezbaterii se transmit persoanelor desemnate cu cel putin 7 zile inainte. Preşedintele Consiliului superior are competenţa să reunească preşedinţii consiliilor filialelor sau reprezentanţii lor. dintre membrii filialei Corpului. Preşedintele Consiliului Superior. fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele.

Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile? Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt: .sa evite promovarea personala excesiva.1 la prezentul regulament. . potrivit prevederilor anexei nr. ostentativa a numelui contabilului profesionist independent. ca şi buna desfăşurare a activităţii membrilor filialei. pe stiinta in profesie. . g) arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora. . pe independenta. în cazul când aceştia din urmă acceptă acest arbitraj.sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a faptelor intr-un mod care sa nu fie fals.Preşedintele Biroului permanent al filialei asigură executarea hotărârilor Consiliului superior şi ale consiliului filialei. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata? Conditii cerute: . i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. c) reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale.sa evite repetarea frecventa. conform regulamentului. 12 .sa fie demna din punct de vedere profesional. cu deosebire cele care se refera la integritate si obiectivitate. . de hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului. obtinuta prin formare si invatamant. astfel incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor sis a pastreze increderea publicului in profesie. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.detinerea unei competente intelectuale specifice. având următoarele atribuţii principale: a) convoacă consiliul filialei şi conduce dezbaterile acestuia. pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul superior.respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul professional. de Regulament. Uneori. 1. b) reprezintă consiliul filialei pe lângă Consiliul superior şi pe lângă membrii Corpului. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila.recunoasterea unei datorii fata de public. e) asigură organizarea alegerilor. este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membrii lor. h) supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distincţii onorifice. sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii. Tinand seama de remarcile precedente. . pe competenta. d) asigură urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat. f) supune spre aprobare adunării generale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul expirat. 42. datoria membrilor privind profesiunea lor si publicul poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator. .sa fie de bun simt. potrivit prevederilor regulamentului.

proba orala). potrivit legii. j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. Stagiul se poate efectua in sistem colectiv sau pe langa un tutore de stagiu. In perioada de stagiu. organisme specializate.examen de acces la profesia de expert contabil. c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi. nu a suferit nici o condamnare care. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor. persoanele care au titlul de academician.susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (examen scris. cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ordonanţă (capacitate de exerciţiu deplină. . Care sunt. stagiarul este obligat sa efectueze minimum 200 de ore de pregatire pe semestru. precum si pregatirea deontologica si doctrina profesionala. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. 13 . c) nu a suferit nici o condamnare care. a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil. g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice.Calitatea de expert contabil se dobandeste pe baza de examene si stagii practice. ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil. f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate. precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. Programele de examen. urmărinduse armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. atributiile CECCAR? Conform OG nr. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplină. în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. . d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi. potrivit legislaţiei în vigoare. cu specialitatea finanţe sau contabilitate. La cerere. prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului. reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Economiei si Finantelor. efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate. e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii: a) organizează examenul de admitere. doctorii în economie şi doctorii docenţi. 65/1994. i) editează publicaţii de specialitate. profesorii şi conferenţiarii universitari. b) organizează evidenţa experţilor contabili. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. potrivit legislaţiei în vigoare. b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei Cercetării si Tineretului. Condiţiile pentru a deveni expert contabil: .efectuarea unui stagiu de 3 ani. la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină.

. republicată. impune mai multe imperative.credibilitatea – publicul are nevoie de informatii credibile.pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situaţiilor financiare. . factoring etc. tabloul de bord. 65/1994.analiza structurilor financiare.studii. . . fără a fi limitative. c) efectuarea de audit financiar-contabil.creşterea.organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului. CAR-uri şi diferite asociaţii. ca: . standardele de calitate. sunt: . individual sau prin societăţi comerciale de contabilitate. .6. republicată. planul de conturi adaptat unităţii.elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie. . 23.diagnostic financiar .. asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare.analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit.elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile.tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment. lucrările ce se pot executa. echilibrul şi riscurile financiare. angajatori si terti ca profesionisti in domeniu.acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii.. . contabilitatea de gestiune. fundaţii etc.sistem de credit-leasing. . . .ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune. inclusiv în cazul sistemelor informatice. control de gestiune şi control prin buget.elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse.increderea – utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordinate unui ansamblu de reguli de atica profesionala. rentabilitatea. ca: . .calitatea serviciilor – toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere. cum ar fi: . Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? Realizarea obiectivului profesiei contabile.asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii. . b) efectuarea de analize economico-financiare. de către experţii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii sunt: a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare.audit intern . . . Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati? În aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr.profesionalismul – profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti. care consta in satisfacerea exigentelor publicului. declaraţii şi operaţiuni fiscale lunare şi trimestriale (altele decât situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale).atribuţii de cenzor la asociaţii de proprietari/locatari. lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente şi asociaţii familiale etc. în baza şi cu respectarea normelor generale. 65/1994. lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de prestări de servicii. 14 . fără scop patrimonial Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili? În aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr.lucrări. . .

. . structuri.V. h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică. . e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege.studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal. i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale. cum ar fi: .alegerea soft-urilor necesare. d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare.asistenţă în probleme de T.mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor. partaje. . dizolvare şi lichidarea societăţilor comerciale. alegerea echipamentelor. precum şi reatragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale.analiza şi organizarea fluxului informaţional.asistenţă în aplicarea tarifului vamal. .expertize amiabile (la cerere).contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii. . . donaţii sau la cererea celor interesaţi. . ca: .formarea profesională continuă.activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice. conform prevederilor legale. 15 .fiscalitate imobiliară. . .participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale.organigrame. . . . . f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil.legături între servicii. k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale cum ar fi: . succesiuni. divizare. ca: . g) executarea de lucrări cu caracter fiscal. . . .efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune. . definiri de funcţii. ca: . . .consolidarea conturilor şi bilanţului. circulaţia documentelor şi informaţiilor.arbitraje în cauze civile.întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.A.vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale agenţilor economici.activităţi ale holdingurilor. pentru vânzări.studii de fezabilitate la înfinţarea îndreprinderilor. şi impozite.evaluări de bunuri şi active patrimoniale.expertize de gestiune. ca: .asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.evaluări de elemente intangibile.evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare.-audit statutar şi certificarea bilanţului contabil cu respectarea reglementărilor specifice.întocmirea de situaţii periodice. . j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment cum ar fi : .expertize contabil-judiciare.

reglementari de drept comercial . – care asigura alegeri obiective in mandatarea misiunilor. 35.l) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate. • Implicarea altui profesionist contabil pentru a realiza din nou o parte din misiune Masuri de protectie din partea clientului: .conditii la examenul de acces la profesie . • Consultarea unei terte persoane sau a altui profesionist contabil membru al Corpului. • Prezentarea naturii serviciilor prestate si a marimii onorariilor percepute catre organele tutelare ale clientului. 6621 precum şi altele stabilite de Biroul Permanent al Consiliului Superior. m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209.clientul a implementat proceduri interne – organizarea contabilitatii. • Comunicarea la timp a politicilor si procedurilor. de formare si experienta la intrarea in profesie . 7022. • Documentarea situatiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale si la adresa independentei. • Politici si proceduri pentru reglementarea si monitorizarea controlului calitatii misiunilor. 6619.efectuarea stagiului .sustinerea examenului de aptitudini • Dezvoltarea profesionala continua • Reglementari privind incompatibilitati si interdictii in exercitarea profesiei . 6420. 7320. auditul intern. care subliniaza importanta respectarii principiilor fundamentale si ca membrii echipei actioneaza in interesul public. .alegerea profesionistului contabil si atribuirea misiunii prin licitatie. .reglementari procedurale • Monitorizarea misiunilor (auditul de calitate) • Raportarea activitatii desfasurate Masuri de protectie in mediul de lucru • Pozitia de conducator al firmei. 6920. 16 . Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei? Masuri de protectie generate de exercitarea profesiei (prevazute prin reglementarile profesiei) • Cerinte educationale. sistemul informatic etc. 6831. 7490. si instruirea personalului si a partenerilor • Desemnarea unui membru cu experienta al conducerii drept responsabil pentru supravegherea functionarii adecvate a sistemului de control al calitatii. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial) ? Sediul central al Corpului este în Municipiul Bucureşti.reglementari profesionale . 8299.ratificarea sau aprobarea de catre persoane din afara clientului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii.

de Conferinţa naţională ordinară. prin vot deschis.Comisia de Apel 2. Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurată de către cenzori. Clasificarea filialelor Corpului în funcţie de volumul de activitate şi numărul de membri in 5 categorii (grade). dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior. Pentru îmbunătăţirea managementului la nivel central şi local s-au luat o serie de măsuri.filiale categoria II – 12 filiale .Comisia Centrală de Arbitraj . cum ar fi: a). Modul de organizare şi funcţionare precum şi atribuţiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior. în sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente. Organe de execuţie • Director general executiv 17 .000 membri • Categoria I – peste 600 membri • Categoria II – 301 – 600 membri • Categoria III – 101 – 300 membri • Categoria IV – pînă la 100 membri.CECCAR are 42 de filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în Municipiul Bucureşti. sectoare). La 31 decembrie 2004: . Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul Superior: . care sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani. Organe de decizie • Conferinţa Naţională • Consiliul Superior • Biroul Permanent • Preşedintele Corpului Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent. b).filiale categoria I – 10 filiale .Comisia Superioară de Disciplină .filiale categoria IV – 2 filiale Organizare la nivel central: 1. Modificarea organigramei Corpului. care să constituie baza determinării indicatorilor de alocare a resurselor în cadrul Corpului: • Categoria 0 – peste 3.filiale categoria 0 – 1 filială (Bucureşti) .filiale categoria III – 17 filiale . Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este astfel organizat încât să-şi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare. Consiliul superior şi Conferinţa naţională şi asigurarea legăturii între organele alese şi organele executive ale Corpului s-a înfiinţat „Secretariatul organelor de conducere ale Corpului”.

dintre care:  Presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta Nationala dintre membrii CECCAR  2 membri desemnati de Ministerul Economiei si Finantelor 18 . Constituire: . care sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani.• Departamente.Comisia de Disciplină .Comisia de Arbitraj .secţiunea contabili autorizaţi Organizare la nivel de filială 1. judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 1. judecare si tragere la raspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare.7 membri titulari (dintre care un presedinte). care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor.secţiunea experţi contabili .. direcţii. prin vot deschis. de Adunarea generala a filialei. sectoare. şi anume: .Comisia de Apel 2. Organe de execuţie • Directorul executiv al filialei • Sectoare Sector evidenţă Tablou Sector stagiu şi dezvoltare profesională continuă Sector etică şi control respectare norme Birou expertize contabile Birou administrativ Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. birouri Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale. Comisia Superioara de Disciplina – pe langa Consiliul Superior al Corpului – este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului. Organe de decizie • Adunarea Generală • Consiliul filialei • Biroul Permanent • Preşedintele filialei Verificarea gestiunii financiare a filialei este asigurată de către cenzori. Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul filialei: .

Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. precum si de persoana in cauza. membri ai filialei. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi. publicându-le anual în revista Corpului. care hotărăşte. în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. cu domiciliul în raza teritorială a acesteia. Comisia de Disciplina a filialei – vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate. pentru lucrările începute. de gravitatea incalcarii si urmarile acestora. . În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare. după caz. c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. republicată. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. experţi contabili.7 membri supleanti (in aceeasi structura ca membrii titulari) Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. Membrii supleanţi sunt desemnaţi în aceleaşi condiţii. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor. 2. Comisia de disciplină a filialei este formată din:  5 membri titulari (1 preşedinte şi 4 membri )  5 membri supleanţi aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recu noscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. odată cu titularii. sancţiunile prevăzute în art. precum şi consiliile filialelor. 65/1994. prevăzute de regulament. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. 19 . Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave. 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei.

preşedintelui comisiei de disciplină. d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. constituie abatere disciplinară. ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. prin care se încalcă dispoziţiile legii. de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor. Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore. de preşedinţii Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor. ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Comisia de Disciplina a filialei instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite.Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor. a membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină ale filialelor sau profesioniştilor şi ai societăţilor străine care se adresează Comisiei superioare de disciplină. membrilor consiliilor filialelor. Aceasta înştiinţează preşedintele consiliului filialei. care se depun la Comisia superioară de disciplină. pentru care plângerile se depun la Consiliul superior. indiferent de funcţia deţinută în structurile alese şi funcţionale. 34. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului? Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. Procedura de judecată disciplinară Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societăţi recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină. Plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedintele Comisiei superioare de disciplină se depun la Consiliul superior care le analizează şi le prezintă Conferinţei naţionale. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta. hotărârile organelor de conducere ale Corpului. Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului superior. c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei. aprobat de Consiliul superior al Corpului şi publicat în Monitorul Oficial al României. Fapta săvârşită de un membru al Corpului. e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină. Partea I. 20 . reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului.

l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. o atenţie deosebită se va acorda colaborării cu Camera Auditorilor Financiari pe baza propunerilor făcute de CECCAR în acordul de colaborare încheiat. va constitui una din priorităţile viitoare ale CECCAR. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. Atragerea tuturor profesioniştilor contabili din economie în sfera de preocupări ale CECCAR sub aspectul formării şi al deontologiei profesionale pe baza Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. pentru evitarea oricărei incompatibilităţi în exercitarea profesiei. după caz. de creştere a calităţii investigaţiilor şi de 21 . Care sunt principalele orientări strategice ale CECCAR pentru perioada 2005 – 2010? Organizarea profesiei. cât şi cele de decizie de la nivelul comisiilor. la filiala de care aparţine. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. în ceea ce priveşte structurile executive de la nivel central şi teritorial. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale. preocupările pe linia gestionării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului. indiferent de lucrările pe care aceştia le efectuează şi de organismul profesional care gestionează lucrarea. CECCAR va trebui să aibă în continuare iniţiativa în colaborare. CECCAR va acţiona. face necesară perfecţionarea. luând măsuri de îmbunătăţire a procedurilor de control al calităţii şi de monitorizare a activităţii membrilor. în continuare. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. pe baza directivelor şi normelor europene. Identificarea şi valorificarea tuturor posibilităţilor de colaborare cu celelalte organisme care au fost create în zona profesiei contabile. i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. în scopul asigurării unităţii de concepţie şi de metodă în profesia contabilă. a organizării interne a CECCAR.g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţii neconforme realităţii. numai aşa îşi va putea îndeplini calitatea de „persoană juridică de interes public” prevăzută prin legea de organizare şi funcţionare. h) fapta membrului Corpului de a nu depune. luând atitudine faţă de orice încercare de a restricţiona accesul experţilor contabili la activităţi şi lucrări prevăzute expres prin reglementările europene ca formând apanajul acestora. în termenele stabilite. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic. declaraţiile anuale. a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit. Fidel principiilor înscrise în statutele organismelor europene şi internaţionale din care face parte. 15. în continuare. secţiunilor şi departamentelor. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. CECCAR trebuie să se transforme treptat dintr-un organism închis (în serviciul exclusiv al membrilor). CECCAR trebuie să-şi intensifice. în continuare. într-un institut profesional în serviciul economiei. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională. inclusiv prin crearea unor forme asociative cu diferitele organisme înfiinţate în cadrul profesiei contabile. în înţelesul termenilor şi definiţiilor date de organismele Uniunii Europene în Cartea verde europeană. Exercitarea profesiei.

22 . cunoaşterea şi aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară şi a standardelor de audit. Activitatea internaţională. se vor lua măsuri de creştere a responsabilităţii şi responsabilizării membrilor faţă de public. în practică liberă sau ca angajaţi. construirea unor relaţii de parteneriat cu sectorul public şi în mod deosebit cu Parlamentul. a calităţii necorespunzătoare a unor reglementări din domeniul financiar-contabil. în relaţia entităţilor economice şi sociale ca furnizări de informaţii contabile cu utilizatorii acestora. elaborarea de norme profesionale şi ghiduri de aplicare. în continuare. Îndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este condiţionată de formare şi instruire – principalele căi pentru menţinerea competenţei membrilor CECCAR. Dezvoltarea serviciilor pentru membri trebuie să constituie. Acceptarea satisfacerii interesului public în condiţii de competenţă şi deplină responsabilitate este cea mai înaltă misiune pe care membrii CECCAR o au de îndeplinit în continuare. CECCAR va lua măsuri. Educaţie. poziţia sa de membru în organismele internaţionale şi să sprijine introducerea standardelor internaţionale de raportare financiară pentru sectoarele public şi privat. în continuare. toate acţiunile CECCAR trebuie să vizeze stabilirea unui rol clar şi a unui loc stabil al profesionistului contabil în mediul de afaceri. acest proces de menţinere a competenţei va trebui să fie în continuare perfecţionat şi modernizat pe baza Normei 38 a CECCAR.aplicare de sancţiuni. dar chiar periculoasă. sprijin pentru rezolvarea unor probleme financiare şi sociale ale acestora. pentru dezvoltarea unor cabinete profesionale naţionale puternice încurajând procesul de concentrare prin diverse forme. în relaţia contribuabil-fisc. o preocupare majoră pentru CECCAR: identificarea de noi servicii. Guvernul şi cu celelalte organisme guvernamentale. şi în perioadele viitoare. aportul la lucrările organismelor europene şi internaţionale din care face parte şi să-şi consolideze poziţia de lider în cadrul organismelor profesionale din Europa centrală şi de est. activitatea de lobby trebuie promovată în mod corespunzător. Una din preocupările fundamentale ale CECCAR o constituie şi în perioada viitoare. etc. CECCAR trebuie să se implice în sesizarea fenomenelor negative din economie. Un accent deosebit se va pune pe specializarea membrilor CECCAR pe categorii de servicii profesionale. formula „bun la toate” dovedindu-se nu numai ilizorie. Una din marile provocări ale CECCAR în ceea ce privbeşte instruirea şi formarea profesioniştilorcontabili o constituie . cu organismele administrative şi cu diferitele organisme şi structuri ale societăţii civile. În vederea satisfacerii interesului public. cât şi al întinderii. CECCAR va colabora. în interesul general al ţării. în consecinţă. în serviciul membrilor. În acelaşi timp. îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu membrii şi de participare a acestora la luarea deciziilor. CECCAR va trebui să găsească cele mai potrivite forme şi metode pentru atragerea tuturor membrilor CECCAR şi a tuturor contabililor din economie la acţiunile de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la respectarea deontologiei profesionale corespunzător activităţii profesionale pe care aceştia o realizează. Interesul public. luându-se totodată măsurile organizatorice necesare. CECCAR trebuie să valorifice. atât sub aspectul cuprinderii. în continuare. perfecţionarea în continuare a sistemului de asigurare a membrilor va contribui la creşterea autorităţii şi prestigiului membrilor CECCAR. în continuare. Parteneriatul sector public – sector privat. CECCAR va trebui să-şi sporească. Va trebui să sprijine tinerele organisme profesionale din ţările regiunii sud-est europene şi în mod deosebit profesia contabilă din Republica Moldova.

. b) taxa de inscriere in evidenta Corpului ( Tabloul Corpului ). Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? Sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor sunt: . (4) Categorii de profesionisti contabili. a rolului în activitatea unor organisme internaţionale la care CECCAR este membru fondator şi/sau membru în Consiliile de conducere ale acestora. Taxele de inscriere in evidenta si cotizatiile se stabilesc anual de Conferinta Nationala a CECCAR. d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii.avertisment scris . Sursele de finantare ale CECCAR: a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si.Obţinerea dreptului de a vota în organismul de specialitate al Uniunii Europene (FEE). 3. având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita: . respectiv. stabilite prin regulament.dependenti. îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale. e) donatii.interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat. în continuare. furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.mustrare .prin externalizare. sunt numai unele din obiectivele pe care CECCAR le va aborda în perioada următoare. cu statut de angajat.prin compartimente proprii.independenti sau liber profesionisti contabili. c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR? Corpul.suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an . consolidarea iniţiativei Sud-Est Europene pentru dezvoltarea contabilităţii (SEEPAD) – iniţiativă românească. creşterea. . Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in: . organizarea în ţara noastră a unor regiuni de lucru ale IFAC şi FEE şi depunerea unor candidaturi pentru obţinerea unor locuri în organele de conducere ale acestor organisme. acestia pot sa-si desfasoare activitatea: 23 . Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber profesionistilor contabili. de contabil autorizat. f) alte venituri din activitatea Corpului si a filialelor sale. 45.

• Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său şi persoanele care îi furnizează consultanţă sau asistenţă respectă principiul confidenţialităţii. să menţină confidenţialitatea în prezentarea de informaţii către un posibil client sau angajator. Folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terţe părţi. b). chiar şi într-un mediu social. Confidentialitatea cere profesionistului contabil sa nu divulge si nici sa nu foloseasca in interes personal informatiile pe care le obtine cu ocazia indeplinirii misiunilor sale profesionale. • Un profesionist contabil trebuie. de asemenea. Profesionistul contabil trebuie să fie conştient de posibilitatea unor scurgeri de informaţii. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului? Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil. c) Consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili. activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor. în special în situaţii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de Adunarea generală. • Un profesionist contabil trebuie să ia în considerare menţinerea confidenţialităţii în cadrul firmei sau al organizaţiei angajatoare. Categorii de profesionisti contabili. Principiul confidenţialităţii impune ca obligaţie profesioniştilor contabili de a se abţine de la: a). cu excepţia cazului în care au fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informaţie sau dacă există o obligaţie legală sau profesională de a face publice acele informaţii. • Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidenţialitatea. 2. O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea – in calitate cde angajati sau ca furnizori de servicii – in domeniul auditului intern si controlului intern.liberi profesionisti contabili (profesionisti contabili in practica libera) care isi desfasoara activitatea individual sau in forma asociativa. Coduri CAEN acceptate: vezi fisierul Tabel coduri CAEN 2010 Aceleaşi condiţii trebuie îndeplinite şi de către societăţile de contabilitate Confidentialitatea in profesia contabila..individual . Dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei sau organizaţiei angajatoare ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri. 24 . .in forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale. Profesionistii contabili in functie de criteriul dependentei sunt de 2 categorii: .angajati.

c. 1975). b. . Atunci cand profesionistul contabil a stabilit ca informatia confidentiala poate fi divulgata. trebuie sa se recurga la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie facuta. Competenţa profesională se obţine prin studiu – practică. • 25 . pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie (Dicţionarul Explicativ.daca sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si daca pot fi sustinute cu dovezi.daca interesele tuturor partilor. daca este disponibil. să acţioneze cu prudenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesioniale atunci când oferă servicii profesionale. „Să acţionezi fără să studiezi este fatal. • pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare. Situaţii in care profesioniştii contabili sunt sau pot fi obligaţi să divulge informaţii confidenţiale: a. Atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator. vor fi prejudiciate in cazul in care clientul sau angajatorul consimte ca profesionistul contabil sa divulge informatii. Serviciile profesionale competente necesită un raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de servicii. Editura Academiei. şi • pentru a respecta standardele tehnice şi cerinţele etice. Acest principiu presupune ca profesionistul contabil detine competentele necesare.Ce tip de comunicare este preconizata si cui i se adreseaza. Principiul competenţei profesionale şi al prudenţei impune următoarele obligaţii profesioniştilor contabili: a). şi • pentru a aduce la cunoştinţa autorităţilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii. specifice misiunii pe care o are de indeplinit. b). Atunci când există o obligaţie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege: • pentru a se conforma controlului calităţii unui corp membru sau al organismului profesional. Cand situatia implica fapte sau opinii nefondate. menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel încât clienţii sau angajatorii săi să fie siguri că primesc servicii profesionale competente. Competenta in profesia contabila. trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: . Competenţa unei persoane este capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru. • pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaţii din partea organizaţiei membre sau a unui organism normalizator. in masura in care acest lucru este posibil. si satisface concomitent cele doua cerinte ale conceptului: obtinerea competentei si mentinerea competentei.Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încheierea relaţiei dintre profesionistul contabil şi client sau angajator. Profesionistul contabil trebuie sa fie convins ca partile carora li se adreseaza comunicarea sunt destinatarii adecvati si ca au responsabilitatea sa reactioneze ca atare. inclusiv ale tertelor parti ale caror interese ar putea fi afectate. Atunci când divulgarea este autorizată prin lege: • pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare. . Să studiezi fără să actionezi este inutil” (Mary Beard).

un inalt standard de pregatire generala. urmata de una specifica. omisiune sau din lipsa de înţelegere a lor. comisiile de apel şi comisiile de disciplină. CECCAR elaborează prevederi normative adecvate cerinţelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili. atribuţiile acestora fiind stabilite prin hotărâri ale Consiliului Superior. . În cadrul CECCAR funcţionează Departamentul de etică. Dezvoltarea profesionala se realizeaza in baza Standardului profesional nr. in conformitate cu normele nationale si internationale. . are responsabilitatea de a promova norme de înaltă conduită profesională şi să se asigure că cerinţele etice sunt respectate. angajatori şi alţi utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente ale serviciilor pentru a evita înţelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afir marea unui fapt. iar nerespectarea lor va fi investigată. un profesionist contabil ar trebui să îi atenţioneze pe clienţi. Mentinerea cere: . audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante) .perioade de practica in domeniu. fără să fie nevoie de constrângeri sau sancţiuni.practica si experienta in subiecte profesionale semnificative. Dacă este cazul. Ce conţine Declaraţia Consilului Superior al Corpului privind punerea în aplicare şi însuşirea cerinţelor etice? CECCAR.adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale. Este în interesul profesiei şi al tuturor membrilor ca publicul larg să aibă 26 . 38 emis de CECCAR privind dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili.Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate: (a) obţinerea unui nivel de competenţă profesională. (b) menţinerea unui nivel de competenţă profesională. CECCAR asigură consultanţă şi îndrumări care să ajute la rezolvarea conflictelor de etică ale profesioniştilor contabili. Punerea în aplicare a cerinţlor etice va fi susţinută de introducerea unui program menit să asigure Corpul că membrii individuali cunosc toate cerinţele etice şi consecinţele nerespectării acestor cerinţe. Profesioniştii contabili vor respecta cerinţele etice care îi privesc.cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate. . pus in aplicare prin Programul national de dezvoltare profesională continuă a profesioniştilor contabili. Dezvoltarea profesională continuă elaborează şi menţine capacităţile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate competentă într-un mediu profesional. Dobandirea cere: . Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei care îşi desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiază de instruire şi supervizare adecvate. luându-se măşurile care se cuvin. în baza Declaraţiei privind obligaţiile referitoare la Codul etic pentru profesioniştii contabili (SMO 4 emisă de IFAC). 13. Pot exista însă şi cazuri în care astfel de cerinţe sunt ignorate în mod flagrant sau pe care aceşţia nu le respectă din eroare. Misiunea de a pregăti cerinţe etice detaliate aparţine Consiliului Superior al CECCAR.

Programul cadru conţine: 27 .G. acolo unde este cazul. Ce este Etica? • Noţiunea de ETICA.. în condiţiile creşterii responsabilităţilor profesionale şi a ridicării calităţii lucrărilor efectuate. • ETICA este o teorie raţională asupra binelui şi răului. 65/1994. modificată. Investigaţiile pot fi introduse şi din oficiu de către CECCAR sau de către o entitate administrativă. nr. în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi respectarea principiilor care stau la baza Standardului Internaţional de Educaţie nr. ca urmare a: -nerespectării normelor generale de bază şi specifice aplicabile tuturor misiunilor profesionişţilor contabili. din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi. Nerespectarea cerinţelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da naştere unor acţiuni disciplinare. Ce este CECCAR? Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă. având sediul în municipiul Bucuresti. Investigaţiile disciplinare vor începe. totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unui domeniu. de obicei. 25. potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române. este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială. Ţinînd seama de specificul pregătirii profesionale. o reflecţie “în amonte” asupra valorilor inteligent şi moral orânduite. angajatorilor şi altor deţinători de interese. CECCAR a elaborat Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă. prin garantarea respectării valorilor convenite ale secretului profesional. atitudine menită să faciliteze aplicarea valorilor prin existenţa unui Cod etic pentru aproape orice activitate.conduitei discreditabile sau dezonorante.încredere că nerespectarea cerinţelor etice ale profesiei va fi investigată şi. dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni. este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe. avînd drept obiectiv sprijinirea profesioniştilor contabili în dezvoltarea şi menţinerea competenţei profesionale. pentru a oferi servicii de înaltă calitate clienţilor. fără să fie făcută o plângere. • Se poate spune că etica stabileşte principii despre bine şi rău prin standarde de comportament. vor fi luate măşuri disciplinare. ca rezultat al unor plângeri. 28. Programul cadru are la bază standardele elaborate de Comitetul de educaţie al IFAC. • Noţiunea de etică. .nerespectării regulilor de etică. de obicei. Ce este si ce contine Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională continuă? Dezvoltarea profesională continuă constituie o necesitate obiectivă pentru toţi profesioniştii contabili – liber profesionişti sau angajaţi în economie. . 17. 7 emis de către IFAC. Măsurile disciplinare pot apărea. în condiţiile prevăzute de O. Profesioniştii contabili trebuie săfie pregătiţi să justifice orice abatere de la cerinţele etice. unei activităţi sau unei colectivităţi.

• Expertiză contabilă. Programul de pregătire iniţială Pregătirea profesională a stagiarilor (absolvenţilor examenului de acces la profesia contabilă) este parte componentă a PNDPC şi se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat. Durata de pregătire pentru cursurile obligatorii este de cel puţin 120 de ores au unităţi echivalente de dezvoltare profesională continuă (CDP) într-o perioadă de 3 ani. Dezvoltarea profesională continuă Programul – cadru este adresat tuturor membrilor CECCAR şi este deschis tuturor profesioniştilor contabili din economie. • Audit şi certificare. Pentru nivelele mediu şi avansat. • Managementul pieţelor de capital. • Fiscalitate. • Doctrină şi deontologie profesională. cum ar fi învăţământul la distanţă şi dezvoltarea individuală a membrilor pe baza unor materiale (suporturi de curs şi bibliografie) puse la dispoziţie de Corp. Programul naţional de formare profesională se completează cu acţiunile realizate cu asistenţă străină în baza acordurilor de cooperare dintre CECCAR şi organisme profesionale din alte ţări. A. B. aprobat prin hotarâre a Consiliului Superior. perfecţionarea şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniile (disciplinele) de mai sus. • Contabilitatea şi control de gestiune.dezvoltarea profesională continuă. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului naţional de dezvoltare profesională continuă se realizează la nivel central (naţional) pe centre universitare. din care minimum 20 de ore verificabile / an. • Drept – Legislaţie europeană. cu testarea asupra cunoştinţelor profesionale dobândite. zonale şi la nivel de filiale. adresată experţilor contabili şi contabililor autorizaţi profesionişti membri ai CECCAR şi tuturor profesioniştilor contabili din economie .pregătirea profesională iniţială pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie în curs de efectuare a stagiului. Pentru fiecare disciplină Programul naţional de dezvoltare profesională este structurat pe 3 nivele: bază. mediu şi avansat. • Contabilitatea financiară. Programul naţional se structurează pe un număr de 18 cursuri. Direcţia pentru dezvoltarea profesională continuă prezintă periodiv Consiliului Superior al Corpului propuneri pentru diversificarea metodelor de dezvoltare profesională continuă a membrilor. Programul este structurat pe 10 domenii (discipline) obligatorii ale activităţilor ce constituie preocupări ale profesioniştilor contabili şi anume: • Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. • Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor. 28 .

Cu capital autohton. în care se precizează tema. Preşedinţi de onoare B. membre ale Corpului: A. Secţiunea a şasea – contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în întreprinderi. companii sau cabinete. Cu capital străin sau mixt. educaţie şi cercetare şi instituţii centrale sau locale. 29 . Ce este si ce structura are Tabloul Corpului? Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili – membri CECCAR cu drept de exercitare a profesiei intr-un an si public. Evidenţa persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat inactive. Cu capital străin sau mixt. Absolvirea fiecărei teme se va face pe baza unui test de verificare a cunoştinţelor.În cadrul programului naţional de dezvoltare profesională continuă se recomandă acordarea unei atenţii deosebite tematicilor de cursuri pentru Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. Contabili autorizaţi de onoare. cuprinzând membrii Corpului. Tabloul Corpului este împărţit în opt secţiuni. şi anume: Secţiunea întâi – experţi contabili – liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate. instituţii bancare şi de asigurări. Secţiunea a treia – persoane fizice străine care au obţinut calitatea de membru al Corpului. pe întreaga perioadă de inactivitate. cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. Certificatele de absolvire a cursurilor de dezvoltare profesională vor sta la baza verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru acordarea vizei anuale necesare exercitării profesiei. Experţi contabili de onoare C. instituţii bancare şi de asigurări. durata şi forma de pregătire urmată. Cu capital autohton. precum şi pentru Doctrina şi deontologia profesională. educaţie şi cercetare şi instituţii centrale şi locale. se ţine în cadrul secţiunilor Experţi contabili şi Contabili autorizaţi. Structura pe secţiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior şi se publică anual în Monitorul Oficial al României. Secţiunea a şaptea – Contabili autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor comerciale de contabilitate. membre ale Corpului: A. Secţiunea a patra – experţi contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi. Secţiunea a doua – experţi contabili care au statut de angajaţi în întreprinderi. Secţiunea a opta – Titluri onorifice: A. Secţiunea a cincea – contabili autorizaţi liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate. B. Partea I. în urma căruia se vor acorda certificate de absolvire. B.

12. care contravin reglementărilor legale. Ce reprezintă Codul etic naţional al profesioniştilor contabili? Noţiunea de Etică. Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută prin lege. fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei şi Finanţelor poate exercita căile de atac. fără drept de vot. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate. b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor. fără drept de vot. b) şi c). potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române. o reflecţie “în amonte” asupra valorilor inteligent şi moral orânduite. c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale. la cererea acestora.14. Ce înţelegeţi prin Supravegherea Publică? Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat. materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu cel puţin 7 zile înainte. pe care le consideră nelegale. ale consiliului filialei. b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii: a) participă la lucrările adunării generale. ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină. În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra hotărârilor consiliului filialei. în condiţiile legii. totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare. Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr. toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor. Etica este o teorie raţională asupra binelui şi răului. precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior. reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. procedura prealabilă nu este obligatorie. în condiţiile legii. este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate ataca hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la instanţa de contencios administrativ. în termen de 7 zile de la adoptarea acestora. 30 . acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor. Biroul permanent şi Conferinţa naţională. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au următoarele îndatoriri: a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului superior. 554/2004. Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute de lege. precum şi. precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. cu modificările şi completările ulterioare.

a dezvoltat un limbaj care poate fi utilizat pentru a indica autoritatea şi aplicabilitatea în acea ţară. Profesioniştii contabili din întreaga lume acţionează în medii diferite. este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe. are responsabilitatea pregătirii unor cerinţe etice detaliate a introducerii şi îmbunătăţirea acestor cerinţe.A. conduita profesioniştilor contabili şi relaţiile profesionale cu ceilalţi trebuie caracterizate prin: integritate. Codul se bazează pe aceea că dacă nu se prevede în mod special altceva.A.F. promovarea profesionalismului şi a competenţei profesionale.F.C. Prin urmare I. Acest cod internaţional este menit a servi ca model pe care să se bazeze principiile etice din fiecare ţară. I.F. sectorul public. secret profesional. învăţământ). la Conferinţa Naţională a CECCAR a fost adoptat Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din Romania. crede că datorită diferenţelor de cultură lingvistice. prefaţă la cerinţele etice ale organizaţiei membre. Limbajul este conţinut în declaraţia de politică a consiliului I. comerţ.C.C.ştiinţă.C.A. Codul stabileşte standarde de conduită pentru contabili profesionişti şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de contabili profesionişti în vederea realizării obiectivelor comune.C.A. atitudine menită să faciliteze aplicarea valorilor prin existenţa unui Cod etic pentru aproape orice activitate.F.C. a considerat necesar să stabilească un cod internaţional al eticii pentru profesioniştii contabili. Pentru acele ţări care doresc să adopte codul etic al I. Noţiunea de etică. dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni. culturi şi reglementări diferite. competenţă şi conştiinţă.F.F. pentru profesioniştii contabili din fiecare ţară. încurajând continuitatea eforturilor şi promovând armonizarea. recunoscând responsabilităţile profesiunii contabile şi considerând că rolul său este de a oferi principiile călăuzitoare. Codul etic naţional din România stabileşte normele de conduită pentru profesionişti contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de aceştia în vederea realizări obiectivelor comune Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liberi profesionişti sau angajaţi.C.F. Potrivit acestui cod. crede că identitatea profesiunii contabile este caracterizată la nivel mondial de strădania ei de a realiza un număr de obiective comune şi respectarea anumitor principii fundamentale în acest scop. independenţă. obiectivitate.F. scopul de bază al codului trebuie însă respectat.C. scopul de bază al codului trebuie însă întotdeauna respectat. în legătură cu faptul că C.A. obiectivele şi principiile fundamentale sunt egale pentru toţi contabilii profesionişti indiferent dacă practică în domenii diferite ( industrie. cerinţa naţională trebuie să prevaleze.A. prin garantarea respectării valorilor convenite ale secretului profesional. care să constituie baza pe care să fie fundamentate cerinţele etice din fiecare ţară. De aceea I. Apărarea onoarei şi independenţei Corpului trebuie dovedită prin: .C. În ţara noastră la elaborarea codului etic naţional al profesioniştior contabili din România s-au avut în vedere recomandările I. În anul 1995.A. În cazul în care o prevedere naţională este în conflict cu o prevedere din codul etic al I.A.R.C.A. legislative şi sociale sarcina pregătirii unor cerinţe etice detaliate revine în principal organismelor membre din fiecare ţară care au responsabilitatea introducerii şi îmbunătăţirii acestor cerinţe.Se poate spune că etica stabileşte principii despre bine şi rău prin standarde de comportament.E. drept cod naţional. 31 . I.

Codul etic naţional (CEN) are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesioniştii contabili şi de a proteja împotriva implicării acestora în elemente negative. prin statutul său. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare în profesie. Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului.destinată tuturor profesioniştilor contabili angajaţi sau liberi profesionişti B) .moralitate. acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi. autocontrolul calităţii şi remunerarea serviciilor prestate sunt precizate în cadrul Codului de conduită etică şi profesională. aceasta presupune nesubordonarea vreunei autorităţi. pentru un management financiar efficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. punctualitatea în execuţie.destinată exclusiv celor angajaţi 5. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili. Profesionistii contabili au un rol important in societate.angajatorii . in slujba carora se afla. Ce se înţelege prin autonomia Corpului? Autonomia. Codul etic naţional are 3 părţi: A) . publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte. 27. Dimpotrivă.independenţă de spirit şi dezinteres material. Ce semnificatie are interesul general (interesul public) ? Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public.clientii .. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. prin delegaţia primită din partea autorităţii publice. în general.donatorii de fonduri .comunitatile financiare .Guvernul .orice alta persoana care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Prin organele alese. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public. Comportamentul cu clientela. Comunitatea. prin public intelegandu-se: . care are deplină libertate în acţiunile sale (Dex). probitate şi demnitate. calitatea lucrărilor.este situaţia celui care nu depinde de nimeni. . Corpul prin Regulamentul său.destinată exclusiv profesioniştilor contabili liber profesionişti C) . corpul este reprezentat în faţa autorităţii publice. nu este subordonat vreunui organism statal. 32 .investitorii .oamenii de afaceri .

bunul gust.R. Aceste elemente le are si C. 1998).precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate. .increderea . . constituita in conditiile legii. Ce se înţelege prin calitatea de persoana juridică a Corpului? Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si. are. in legatura cu persoana juridica. capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. Corpul colaborează cu organele de specialitate ale statului în elaborarea de norme legate de profesia contabilă. in raport cu alte institujii din Romania si din afara tarii. (cartea de curs nr. Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): . Corpul reprezinta profesia. Cine este contabilul autorizat? Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute: .cinstea . indeplineste sau are atributele unei persoane juridice.statatoare .Intocmeste b.. care sunt rezultatul activităţii Corpului.Organizeaza contabilitate proprie. specifice profesiei. .E.Relatiile cu bugetul directe.Are cont in banca.Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului. prin urmare. .C. . 20. . urmatoarele: "Persoana juridica e o colectivitate de oameni. Dupa Adrian Varlan. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila? Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. potrivit legii. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial". de asemeni. .patrimoniul propriu.informarea obiectiva a publicului . inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor.organizarea de sine . Editura Mirton. Timisoara. dar normele de lucru.c. in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc". 26.scopul determinat. la pagina 14.A. care capata anumite drepturi şi anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ".decenta . Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.v. intocmeste bilant propriu.C. 33 .. se arata.

Ghid de aplicare. evaluarea intreprinderilor. 23: Activitatea de cenzor in societatile comerciale 4. în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 18. 39: Misiunea de consultanta pentru crearea intreprinderilor. 38 care preia cerintele de educatie prevazute in Standardele Internationale de Educatie nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de expertii contabili. S-au elaborat standarde profesionale pentru fiecare dintre serviciile furnizate sau activitatile prestate de profesionistii contabili. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR. consultanta fiscala. si prin programele anuale si lunare de dezvoltare profesionala . Standardul profesional nr. Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale. auditul statutar. intocmirea si prezentarea situatiilor financiare 3. In Romania. Standardele profesionale emise de CECCAR sunt: 1. 65/1994 cu modificările şi completările ulterioare. organismul profesional colaboreaza cu mediul universitar pentru educatia in vederea obtinerii competentelor specifice calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit Standardelor Internationale de Educatie emise de IFAC. 22: Misiunea de examinare a contabilitatii. profesia contabila a depus si depune cele mai sustinute eforturi pentru introducerea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si a Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). Cine este expertul contabil? Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare. Norme profesionale. expertiza contabila etc. Standardul profesional nr. 7 si 8 emise de IFAC. 35: Expertizele contabile. 21: Misiunea de tinere a contabilitatii. Standardul profesional nr. 9. Ghid de aplicare. Standardul profesional nr. Acesta este pus in aplicare prin Programul national pentru dezvoltarea profesionala continua emis pentru o perioada de cate cinci ani. intocmirea si prezentarea situatiilor financiare 2. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. Standardul profesional nr. Pentru dezvoltarea profesionala continua a fost emis Standardul National de Educatie nr. Cine poate exercita profesia de expert contabil şi profesia de contabil autorizat? Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate. 34 . activitatea de cenzor. 7. In domeniul calitatii. 24: Misiunile de audit financiar si Cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil 5. Cartea expertului evaluator.19. inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare. examinarea si prezentarea situatiilor financiare. 37: Misiunea privind evaluarea intreprinderii De asemenea. Standardul profesional nr. infiintarea si reorganizarea intreprinderilor. Standardul profesional nr. elaborarea. cu respectarea principiului independenţei profesiei. normarea contabilitatii fiind un atribut al Guvernului. organismul profesiei contabile din Romania este printre primele organisme member IFAC care a extins Standardele Internationale de Calitate la toate serviciile contabile prestate de profesionistii contabili. 6. Standardul profesional nr. 8. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. care constituie criterii de apreciere a calitatii serviciilor furnizate sau activitatilor prestate: tinerea contabilitatii. auditul intern. şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea.

Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale. . activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili. dupa caz. administrativa. organismul profesiei contabile dispune de toate resursele necesare unui system efficient de investigare si de sanctiuni a cazurilor de nerespectare. 43.sa fie acceptat si recunoscut de catre membrii sai.sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica. la nivelul fiecarei firme.membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare. Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate. controlul calitatii). in Romania a fost adoptat Codul etic IFAC inca din anul 1995 drept Cod etic national al profesionistilor contabili (CENPC). pentru fiecare participant la misiune. un organism national al profesiei contabile trebuie: .raspunderea contraventionala sau administrativa .In domeniul eticii. Responsabilitatea profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati cuprinde: . Reglementarile cu privire la raspunderea disciplinara.raspunderea civila . . se aplica tuturor expertilor contabili si contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului.timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii.sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului.raspunderea penala. sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale Criterii de stabilire a onorariilor.competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat.membrii sai sa fie profesionisti contabili. . care a fost actualizat constant in functie de modificarile aduse Codului etic IFAC. Pentru urmarirea modului de respectare a standardelor profesionale si etice. fiecarui profesionist. la cel mai inalt nivel posibil. . civila si penala. profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele organismului profesional cu privire la calitate. Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii. Cand se propune un onorariu unui client. disciplina.raspunderea disciplinara . Criterii de recunoastere a unui organism profesional. Continutul responsabilitatii profesionale. Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare. . Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. .nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare. tinand seama de urmatoarele elemente: . practica profesionala. in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile. .sa fie un organism necomercial si neguvernamental. 35 . .gradul de responsabilitate al misiunii respective.

în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea. ori în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. la termen si in cuantumul prevazut. completat la toate rubricile.plata la buget. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. nr.G. Cum se obţine calitatea de contabil autorizat? Condiţiile pentru a deveni contabil autorizat: . . membre ale Corpului. potrivit legislatiei in vigoare. Lipsa vizei atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei. . . b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. . . 65/1994 actualizată. de exemplu. Legea nr. 36 . 8 din O. Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii: . Tabloul se publică anual în Monitorul Oficial al României.asigurarea pentru riscul profesional.dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare care. se inregistreaza distinct.achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp.depunerea raportului anual de activitate. 24. înscrise în tablou.persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionala. Perceperea sau plata de comisioane de catre un profesionist contabil la este strict interzisa. Modalităţi de exercitare a profesiei:  individual (activitate independentă conform Legii nr. inclusiv soţi-soţii ale administratorului. Cum se exercită profesia de expert contabil şi cea de contabil autorizat? Profesia de expert-contabil şi de contabil-autorizat se exercită de către persoanele care au dobândit legal această calitate. Atât experţii contabili cât şi contabilii autorizaţi nu pot efectua lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţii unde sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajaţii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă. 31/1990 privind societăţile comerciale actualizată). 571/2003 privind Codul fiscal. le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici. deplasari.examen de acces la profesia de expert contabil. actualizată)  în societăţi comerciale de expertiză contabilă sau de contabilitate (art.Cheltuielile si diversele rambursari. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat? Calitatea de expert contabil si cea de contabil autorizat se mentin prin inscrierea in Tabloul Corpului. 22. Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii. Exercitarea se realizează numai de către persoanele fizice sau juridice. a impozitelor cuvenite statului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. 30. la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. Anual se obtine viza de exercitare a profesiei. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplină. De asemenea.

c) nu a suferit nici o condamnare care. exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor. intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile. cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ordonanţă (capacitate de exerciţiu deplină. potrivit legislaţiei în vigoare.susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise şi orale) Proba scrisa consta in : a. studii de caz. La proba scrisă fiecare lucrare primeşte o notă de la 1 la 10. audit financiar si evaluarea intreprinderilor. • b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise şi orale) 21. Pentru promovarea probei scrise şi continuarea examenului cu proba orală este necesară obţinerea mediei de cel puţin 7. Cum se obţine calitatea de expert contabil? Condiţiile pentru a deveni expert contabil: . Proba orala consta in : a. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale La cerere. evaluarii intreprinderilor si auditului financiar b. b. la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. potrivit legislaţiei în vigoare. 37 . cate o intrebare din materie juridica si fiscala . Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: • a) are capacitate de exerciţiu deplină. . • c) nu a suferit nici o condamnare care. persoanele care au titlul de academician. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. profesorii şi conferenţiarii universitari. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregătire tehnică şi pregătire deontologică) . cate o intrebare din domeniile contabilitate. cu specialitatea finanţe sau contabilitate. . .examen de acces la profesia de expert contabil. doctorii în economie şi doctorii docenţi. organizarea si functionarea Corpului. nu a suferit nici o condamnare care. 3.efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregătire tehnică şi pregătire deontologică). monografiei contabile. potrivit legislaţiei în vigoare.

Un profesionist contabil in practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice afacere. Circumstanţele care afectează independenţa • Interes propriu. ocupatie sau activitate care ii afecteaza sau care i-ar putea afecta integritatea. • Se refuză acceptarea sau continuarea misiunii.pierderea clientului respectiv ar însemna intrarea în faliment a cabinetului. independenta relativa si independenta restrictiva. Regula de bază în cazul în care circumstanţele la adresa independenţei sunt semnificative înainte de acceptarea misiunii. • Favorizare. in functie de natura si conditiile specifice serviciului prestat. si care ca rezultat ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor profesionale. • Autoexaminare (autocontrol). • independenţa în aparenţă (comportamentală) sau independenţa de fapt presupune că o terţă persoană bine informată şi intenţionată nu găseşte nici un motiv de natură comportamentală. împrumutul nu generează o ameninţare la adresa independenţei.profesionistul contabil este intr-o asociaţie în participaţie cu clientul. obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei.Deţinerea de acţiuni într-o proporţie semnificativă la firma clientului. Interes propriu • Interes financiar în firma clientului sau deţinerea unui interes împreună cu un client . • Onorarii neprevăzute . • Împrumut către. dacă nu este posibil. acesta consideră că poate îndeplini o misiune în condiţii de integritate şi cu obiectivitatea necesară. care să o determine să pună la îndoială integritatea şi obiectivitatea profesionistului contabil. 38 .acceptarea pe parcursul executării lucrarilor a unor onorarii neprevăzute în contract. şi anume: • independenţa de spirit sau în gândire constituie independenţa de drept şi constă în acea stare a profesionistului contabil potrivit căreia. Independenţa presupune că profesia contabilă satisface concomitent cele două componente fundamentale ale conceptului de independenţă. sau de la un client. Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare: independenta absoluta.Primirea unui titlu de moştenire de părţi sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul în cauză. majoritatea circumstanţelor care afectează independenţa se datorează relaţiilor de afaceri şi financiare. Din practică.Independenţa = principiul fundamental şi condiţia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil şi de contabil autorizat . . • Dependenţă faţă de onorariile primite de la un client . • Întreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client . cu condiţia ca împrumutul să fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilalţi clienţi. în gândirea lui. Dacă clientul este o bancă.apare atunci cand un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client. Independenţa este o situaţie a unei persoane care judecă lucrurile şi acţionează neinfluenţat de alţii. • Interesul de a nu pierde un client . se procedează astfel: • Se întreprind diligenţele necesare pentru eliminarea acelor circumstanţe sau. cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a exercita influenţă directă asupra profesionistului contabil. rezultă că. • Familiaritate. • Intimidare. sau de la directorii sau angajaţii acestuia.

• Exercitarea unei presiuni în vederea reducerii volumului de muncă pretins aferent execuţiei unei misiuni şi respectiv a onorariilor. • Definiti conceptul de profesie contabila. un profesionist contabil independent ar trebui sa fie tot timpul atent la astfel de cazuri si amenintari. • Un membru al echipei de certificare care este. Familiaritate • Un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care ocupa functia de director sau functionar al clientului de certificare.masuri de protectie generate de profesie. • Un membru al echipei de certificare care ocupă sau a ocupat recent funcţia de director sau functionar al clientului de certificare. • Un fost partener al firmei ocupa functia de director sau functionar al clientului sau este angajat intr-o pozitie in care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare. Un profesionist contabil independent va observa ca situatiile specifice dau nastere unor amenintari specifice la conformitatea cu unul sau mai multe principii fundamentale. Astfel de amenintari specifice nu pot fi clasificate. Intimidare • Ameninţarea înlocuirii sau concedierii făcută de client. • Apărarerea uni client în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor cu terţii. • Asocierea de lunga durata a unui membru important al echipei de certificare cu clientul certificarii. sau a fost recent angajat al clientului de certificare intr-o pozitie in care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza. cu exceptia cazului in care valoarea acestora este nesemnificativa. • Un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care. • Pregătirea datelor originale utilizate pentru realizarea unor inregistrari care fac obiectul unei misiuni de certificare.Autoexaminare Descoperirea unei erori semnificative în cursul unei lucrări de reevaluare a muncii profesionistului contabil independent. este in pozitia de a exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare. • Ameninţarea cu litigiul. • Acceptarea unor cadouri sau ospitalitati din partea clientului. Masurile de protectie care ar putea elimina sau reduce amenintarile la un nivel acceptabil se impart in doua mari categorii: . Fie in relatii profesionale sau de afaceri. ca angajat al clientului. Favorizare • Promovarea acţiunilor într-o unitate cotată atunci când aceasta este un client de audit al situaţiilor financiare. 39 . legislatie sau reglementari.masuri de protectie in mediul de lucru. • Reportarea asupra operarii sistemelor financiare dupa ce tot acea persoana a fost implicata in elaborarea sau implementarea lor. . • Prestarea unor servicii pentru un client care afectează direct subiectul în cauză.

reprezentand peste 2. contabilitate publica.audit intern . fie prin externalizare la specialist ce functioneaza independent. care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118 state. in domeniile: educatie. etc.5 milioane de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert. Serviciile furnizate pe piata pot fi servicii furnizate exclusiv de profesionistii contabili: . IFAC este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si toate specializarile profesiei: contabilitate de afaceri. ingineri .audit statutar .Profesia contabilă este în mod curent definită ca totalitatea activităţilor (serviciilor) care presupun cunoştinţe în domeniul contabilităţii. IFAC este o organizatie semnificativa.serviciile fiscale si mai ales consultanta fiscala partajata cu avocatii sau servicii juridice partajate cu juristii si avocatii Despre IFAC. audit. sau servicii partajate cu alte profesiicuiii ar fi: . IFAC s-a infiintat in anul 1977.furnizarea unei directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.activitate de control intern . Activitatea urmarita in mod special este activitatea de audit statutar. specializat in furnizarea acestor servicii pe piata. In prezent. tehnologia infornatiei. calitatea serviciilor.sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe . ca raspuns la provocarile perioadei: . cu 63 de membri fondatori din 51 de tari. cu exceptia auditului statutar. audit. Activitatile care formeaza profesia contabila se pot organiza fie prin compartimente proprii ale intreprinderii. Profesionistul contabil care are acces la toate activitatile componente ale profesiei contabile potrivit practicilor europene îl constituie expertul contabil considerat a fi specialistul cu cea mai înaltă pregatire in domeniul sau de activitate in tara sa de origine. a specialiştilor care le efectuează (prestează). Misiunea IFAC: intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta calitate.Comitetul Basel privind Supravegherea Bancara . institutii publice etc. IFAC elaboreaza standardele. consultanta fiscala.Organizatia Internationala a Comisiilor Titlurilor de Valori .evaluarea activelor intreprinderii partajata cu juristi. auditorul statutar find considerat ultimul aparator in drumul informatiilor continute in situatiile financiare spre consumatorii finali. precum şi organismele lor profesionale. IFAC colaboreaza cu alte organizatii si normalizatori internationali precum: . 40 .Asociatia Internationala de Supraveghere a Sistemului de Asigurari .activitate de management financiar contabil. cu aplicabilitate la nivel global. educatie.contabilitate . etica.Forumul de Stabilitate Financiara .Banca Mondiala. insolvabilitate etc.

fie prin consens general ca fiind un organism national professional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie. Profesia contabila din Romania este reprezentata la IFAC prin CECCAR. bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat insoţit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei . c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate. f) propune. de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior. decenta si bun gust sunt cele care: . prin vot deschis. decenta si bun gust pentru o actiune de promovare. b) aprobă. . 41. h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. cinste.Pentru a deveni membru IFAC.sa aiba o structura operationala interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai. .creeaza sperante false. care este membru asociat din anul 2005. cum ar fi: . care este membru plin din anul 1996 si de CAFR. Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale. .sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile profesionale persoanelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa respecte criteriile statutului de membru. dintre membrii săi. . In cazul consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de catre comunitatea de afaceri. Adunarea generală aprobă lista experţilor individuali şi societăţilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor. incredere. induc in eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile 41 . g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei.sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC si a programelor. e) alege şi revocă preşedintele şi membrii consiliului filialei precum şi cenzorii. candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului superior. .sa fie solvabil financiar si operational. Intre situatiile care nu indeplinesc criteriile de obiectivitate. Enumerati situatii care nu raspund criteriilor de obiectivitate. dezbate şi aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consi liului filialei pentru perioada expirată. activitatilor si hotararilor luate de IASB.sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza membrii. d) alege şi revocă preşedintele şi patru membri ai comisiei de disciplină a filialei. 11. Enumeraţi 8 atribuţii ale Adunării generale ale filialei CECCAR. Adunarea generală are următoarele atribuţii: a) ia cunoştinţă. regulament.sa fie recunoscut fie printr-o lege. în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei.sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala. Un membru al Corpului nu poate participa decât la adunarea generală a filialei de care aparţine. incredere. . cinste. un organism profesional solicitant trebuie sa indeplineasca o serie de conditii.

atunci când aceste omisiuni induc în eroare. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. agentie de reglementare fac comparatie cu altii contin marturii sau aprobari scrise contin orice alte precizari care ar putea sa ii produca unei persoane rezonabile o neintelegere sau o deceptie pretind nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume domeniu al contabilitatii. cat si a tertilor. protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor.  omit sau ascund informaţii. . .calitatea si continutul raportului.- implica posibilitatea de a influenta orice instanta. Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele. Integritatea implică.  conţin declaraţii sau informaţii eronate. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat.constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate. comunicatele sau alte informaţii când apreciază că acestea:  conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare. . Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă prevederile mentionate dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerinţele de mai sus. Integritatea in profesia contabila. 42 . . . 29.abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig. inaltul nivel de performanta.selectarea lucrarilor pentru colaboratori. Principiul integrităţii impune ca obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a fi drepţi şi oneşti în relaţiile profesionale şi de afaceri si sa nu se asocieze la declaratii false care ar putea induce in eroare utilizatorii. tribunal. satisfacerea interesului general.programarea lucrarilor. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional. Calitatea lucrarilor presupune: . de asemenea. printr-o sanatoasa si libera concurenta. evidenţele.studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate. iar pentru membrii CECCAR.pastrarea secretului profesional. . Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist. tranzacţii corecte şi juste.

De asemenea. acesta executa toate lucrarile contabile. planificare. Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii: . rareori. Exista mai multe modalitati in care autoreglementarea si si reglementarea externa pot fi combinate in vederea unui amestec eficient de reglementare: . supravegherea este complementara reglementarii si o intareste. cum ar fi: 43 . Modalitati de implementare a reglementarii. sin u sa se concureze. economistul este specializat in multe domenii: turism. care reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglementarea externa. Ca si economistul salariat. un salariu. de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil. . In schimb. ne gasim in fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist.coreglementarea. Contabilul autorizat. in cazul unei intreprinderi. sansa de venit.o combinare in care organismul professional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii. marketing. de regula este specializat pe un sector al contabilitatii. Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare.autoreglementarea. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. este un profesionist independent. salarizare. specifica economiilor liberale: organismul professional este recunoscut de govern. raspund civil si penal fata de intreprindere. Expertul contabil. contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate. Prin urmare. . . De asemenea. a contului de profit si pierdere si a celorlalte componente ale situatiilor financiare.In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. economistul si contabilul salariati pierd cu greu postul in urma unor proceduri anevoioase. fie prin intermediul unei agentii independente. servicii. pentru alte aspecte. chiar daca sunt independenti. absolvent al specializarii financiar – contabile.autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta: in acest caz. fie prin intermediul unei agentii guvernamentale. independent fata de societatea comerciala. prin aceasta. careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare. management. economistul fiind subordonat unui sef ierarhic si executand atributiile specifice fisei postului sau.reglementarea externa: profesia este reglementata de govern. care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia. avand competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico – financiare si de contabilitate. financiar – contabil etc. Expertul contabil este un economist. ci un onorariu prevazut prin contractul incheiat cu referire la misiunea sa. putand fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. 65/1994. ei pot pierde intreprinderea de client si. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. El nu primeste. Contabilul salariat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile care ii revin din fisa individuala a postului. Combinarea intre autoreglementare si reglementarea externa folosita in anumite state depinde de o serie de factori. iar guvernul sau o agentie independenta. contabilul autorizat. ca si expertul contabil. pentru lucrarile executate.

orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere economica. guvernul interactioneaza explicit sau implicit cu organismul profesional. organismele profesionale trebuie sa joace un rol hotarator in reglementarea profesiei. dar si reputatia organismului profesional va reflecta calitatea serviciilor oferite de membrii sai. in toate cazurile organismele profesionale au responsabilitatea de a se asigura ca profesia serveste interesului public. 44 . chiar si in cazul reglementarii externe. guvernele trebuie: .natura si caracteristicile esecurilor pietei. . Atingerea acestor obiective presupune existenta unui dialog constant intre govern si organismele profesionale.sa se bazeze pe rezultate. respective calitatea generala si consecventa serviciilor contabile. guvernele trebuie sa se asigure ca reglementarea respective isi atinge obiectivul referitor la interesul public la cel mai scazut cost posibil. . . Oricare ar fi modul de implementare.ele au responsabilitatea de a comunica si de a lucra cu guvernele in interesul public. . lucru care va face ca profesia sa castige respectful comunitatilor si al organelor de reglementare din tara si la nivel global. Rezulta deci ca organismele profesionale si guvernele au interese si obiective commune: profesionistii contabili sa serveasca interesul public prin utilizarea de standarde de inalta calitate in serviciile prestate. Desi rolul organismelor profesionale in sistemul de reglementare a profesiei difera de la tara la tara. . in statele in tranzitie. in consecinta. organismele profesionale si guvernele cauta sa se asigure ca profesia contabila continua sa furnizeze servicii de inalta calitate si contribuie la cresterea si dezvoltarea economica globala. Organismele profesionale trebuie sa fie in dialog constant cu guvernele in vederea aflarii echilibrului intre autoreglementarea si supravegherea publica prin prisma cerintelor pietei serviciilor contabile.calea de dezvoltare a economiei. (5) Necesitatea reglementarii profesiei contabile.experienta istorica. Tendintele echilibrului intre autoreglementare si reglementarea externa difera de la tara la tara. . In statele cu organisme profesionale puternice de autoreglementare creste preocuparea pentru un rol sporit al reglementarii externe. 4. Abilitatea cea mai importanta a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul public.performanta de autoreglementare a organismului professional.ele pot urmari eficienta sistemului de reglementare. In practica. clientii lor.sa aiba abilitatea de a amenda legislatia si reglementarea atunci si acolo unde este nevoie. La randul lor. . au avut loc multe schimbari deoarece profesionistii contabili. . tendinta este de solidificare prealabila a organismelor profesionale si a rolului acestora de autoreglementare. . Pentru aceasta..ele sunt apropiate de pietele in care opereaza membrii lor si cunosc felul in care reglementarea poate afecta comportamentul.publicul are nevoie de servicii de calitate. ele fiind cel mai bine pozitionate pentru apararea interesului public: .sa inteleaga natura si caracteristicile problemelor pe care reglementarea cauta sa le resolve. Modul in care ar trebui reglementata profesia contabila a constituit in ultimii ani subiectul multor dezbateri si.sa beneficieze de un sistem de monitorizare a performantei organismului insarcinat cu reglementarea profesiei. .

. Astfel. tehnice. . Reglementarea poate fi un mijloc eficace de asigurare a calitatii si de abordare a unor aspecte aferente pietei serviciilor contabile. b). Reglementarea poate trata acest aspect dand o asigurare ca aceste beneficii si costuri pentru partile terte sunt luate in considerare pentru a determina ce serviciu trebuie produs si la ce standarde de calitate. conditiile de piata in care activeaza profesia.adoptarea de reguli etice.existenta unui dezechilibru in ceea ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile contabile si furnizorul acestor servicii care dispune de expertiza profesionala. Necesitatea şi natura reglementarii depend de urmatorii factori: 1. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de: a). de educație care sa fie îndeplinite de membrii acelei profesii. calitatea serviciilor furnizate de membrii sai. aptitudinile.etica: comportamentul deontologic al membrilor lor. cel putin datorita urmatoarelor doua cauze: . profesia insasi. O profesie. Reglementarea unei profesii este un raspuns précis la nevoia de standarde sigure. precum investitorii.in afara furnizorului si beneficiarului de servicii contabile exista si terte parti care pot cumula beneficii sau costuri semnificative de pe urma furnizarii de servicii contabile.In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesul public. Pentru a atinge aceste obiective. Capacitatea profesiei respective de a raspunde necesitatilor economice şi societatii. care sa fie indeplinite de membrii acelei profesii. 3. Conditiile de piata in care activeaza profesia. . Organismul professional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita membrilor sai pentru a se asigura ca responsabilitatea sa fata de interesul public este indeplinita. Existenta unui dezechilibru in ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile respective si furnizorul acestor servicii adica profesionistul contabil care detine experienta necesara pantru a fi stabilite relatiile intre cele doua domenii 45 .calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor. Reglementarea unei profesii este impusa de nevoia de standarde profesionale. . capacitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cererilor economiei si societatii. beneficiarul este incredintat ca primeste servicii de calitate. organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele trei comandamente fundamentale ale organismelor profesionale: . Necesitatea reglementarii profesiei contabile.nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile. etice.adoptarea de standarde profesionale. 4. organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt. . creditorii etc. chiar si atunci cand exista o reglementare externa semnificativa a profesiei din partea unei agentii guvernamentale. in general. Reglementarea poate trata acest dezechilibru prin oferirea certificarii beneficiarului ca furnizorul dispune de calificarile necesare si va respecta standardele profesionale adecvate in activitatea sa. atitudinea si etica celor implicate in aceasta profesie. membrilor lor.educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor. 2. ceea ce implica: . Reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata. inclusiv prin intermediul reglementarii. este definita si judecata prin cunostintele. c).

Organismele profesionale recomanda deseori membrilor sa include principiile esentiale ale codului in contractile cu clientii pentru ca acestia sa cunoasca comportamentele pe care le asteapta de la profesionistul contabil. precum spalare de bani. Profesia contabilă distingându-se de alte profesii prin asumarea unei responsabilităţi faţă de public. . etică şi calitate. respectiv modul în care se pot înfiinţa şi pot funcţiona organismele profesionale. un cod de etica trebuie sa include. .Să înţeleagă semnificaţia şi importanţa unor termeni-cheie pentru profesia contabilă dacă se doreşte a deveni o profesie de vârf în economia şi societatea românească: 46 . coruptie etc. Profesia contabila se distinge de alte profesiiprin asumarea unei responsabilitati fata de interesul public. organismul professional trebuie sa aiba capacitatea si resursele necesare pentru instituirea unui sistem de investigare si de sanctiuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor profesionale si etice.Să înţeleagă că munca lor şi profesia contabilă în ansamblu nu pot fi recunoscute şi apreciate decât dacă satisfac trei deziderate devenite comandamente fundamentale ale profesiei: educaţie. Conform directivelor europene privind serviciile. Prin urmare.Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile. care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor. impartialitatea si secretul profesional. fraude de tot felul.Să cunoască modul de organizare a profesiei contabile. .protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie.Să fie conştienţi de rolul pe care profesia contabilă îl are pentru dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale şi pentru apărarea interesului public. cât şi la nivel naţional. precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament profesional menite sa dea serviciilor respective autoritatea necesara sis a previna patrunderea catre consumatori (utilizatori) a unor informatii financiar – contabile care pot influenta negative deciziile acestora. . un loc important îl au cunoştinţele de natură doctrinară şi deontologică. Un cod de conduita este in general definit de profesionisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati. Ceea ce presupune ca aceştia: . cat si regulile referitoare la conditiile de exercitare a activitatilor profesionistilor ca reguli deontologice vizand sa garanteze in mod deosebit independenta.Să fie convinşi de rolul social pe care îl au atât la nivelul unei entităţi. finantari de terrorism. beneficiarii serviciilor furnizate de profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti. relatiile dintre profesionistii contabili si clientii sau angajatorii acestora. . atat modalitatile de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate. in functie de specificul fiecarei profesiuni. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol: . Necesitatea studierii aspectelor doctrinaire si de etica in profesia contabila. pentru aceasta. este firesc ca îndeplinirea acestei misiuni să fie asumată de profesioniştii contabili în cunoştinţă de cauză. profesionistii contabili din intreaga lume trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate in interes public si. Pentru aceasta. În cadrul standardelor internaţionale de educaţie pentru obţinerea şi menţinerea competenţelor profesioniştilor contabili.da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Stabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii acestora de catre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de baza ale organismului profesional.

Principiul obiectivitătii impune o obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a nu îşi compromite profesia din cauza unor erori. conflicte de interese sau din cauza influenţei nedorite a unor alte persoane. Aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii în care obiectivitatea îi este afectată. Un profesionist contabil trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor. Obiectivitatea in profesia contabila. este indicat sa se asocieze pentru a satisface mai bine interesul public. Profesionistii contabili. Relaţiile care aduc un plus de confuzii sau influenţează în mod negativ raţionamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. cel puţin. etica si controlul de calitate. Publicul trebuie protejat de eventuale intelegeri neconforme intre profesionistii contabili si entitatile beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia. 47 . o Necesitatea unor organisme profesionale puternice. cel putin din punctul de vedere al trei domenii. ca furnizori de servicii profesionale. Profesioniştii contabili sunt expuşi unor situaţii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. pot desfăşura fără restricţii auditul statutar al tuturor entităţilor care sunt supuse auditului. care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism professional: educatia. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public. Este imposibil ca toate aceste situaţii să fie definite şi descrise. unitatea membrilor organismului profesional şi unitatea tuturor profesioniştilor contabili indiferent de statut. Profesioniştii contabili îşi desfăşoară activitatea în multe domenii diferite şi trebuie să-şi demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite.Unitatea – unitatea profesiei contabile. şi o Unicitatea profesiei contabile Să fi absolvit într-un stat membru cel mai înalt nivel de pregătire şi experienţă cerut de activitatea de profesionist contabil în acea ţară şi care. Atat publicul. cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili. conflictelor de interese sau influenţelor nedorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri. organismul rezultat avand menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le efectueaza ca angajati sau in practica libera. şi datorită căruia. Indiferent de poziţie sau serviciul prestat. Aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri de etica si deontologie profesionala eficiente. profesioniştii contabili trebuie să protejeze integritatea serviciilor profesionale şi să menţină obiectivitatea în raţionamentul profesional. In selecţionarea situaţiilor şi practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerinţelor etice legate de obiectivitate trebuie acordată atenţia corespunzătoare următorilor factori: a. odată autorizaţi. întruneşte nivelul de calificare al Directivei a VIII-a. confuziilor.

caci independenta poate fi pusa in pericol.va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective. Trebuie evitate relaţiile care permit ca idei preconcepute.contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale IFAC. Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. . Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. sau de la un grup de care apartine acest client. Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respective in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitatea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective. organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca: . aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese. Organisme si grupari regionale profesionale. In stabilirea standardelor pentru identificarea relaţiilor care pot ori par să afecteze obiectivitatea profesionistului contabil trebuie să domine un caracter rezonabil. spectacole etc. Acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al profesiei contabile. cu situatia economica a fiecarei tari.constituie o regiune de tari definita corespunzator si care este in general reprezentativa pentru profesia contabila. IFAC este recunoscuta drept o organizatie mondiala a profesiei in general in ceea ce priveste stabilirea standardelor profesionale. Onorariile si independenta Cand onorariile primite de la un client. si se va asigura ca prin intermediul propriilor organisme membre sunt promovate in regiune reglementarile si standardele IFAC si IASC. onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. . reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu. Dimpotriva. c. e. . In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau de normele organismului. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect.nu este alcatuita deja dintr-un numar substantial de organisme membre din tari deja deservite de o organizatie regionala.are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile pe baza larga in regiunea respectiva. Profesioniştii contabili au obligaţia de a se asigura că personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile şi-a însuşit principiul obiectivitătii. .) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si daunatoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaza.b. 48 . d. părtinirea ori influenţele altora să încalce obiectivitatea. dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie. in anumite cazuri. Este practic imposibil să se definească şi să se descrie toate situaţiile în care ar exista aceste posibile presiuni. in fata organizatiilor internationale in care sunt importante din punct de vedere regional.

. Prezentaţi structura şi părţile componente ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.Federatia Expertilor Contabili Francofoni (FIDEF).. Pentru ca un organism professional dintr-o tara sa devina membru FEE este necesar: . Pentru a fi recunoscuta de IFAC gruparea regionala trebuie sa demonstreze ca: . Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni. Principalele organizatii si reglementari regionale care functioneaza in Europa sunt: . CECCAR este membru FEE din anul 1996.Parteneriatul Sud – Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii (SEEPAD). gruparea are potential sa indeplineasca eventual criteriile pentru recunoasterea oficiala de catre IFAC . Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liber-profesionişti sau ca angajaţi.Comitetul de Integrare Latina Europa – America (CILEA). care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. . . admise conform principiului de tara. Gruparile regionale recunoscute nu au dreptul de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC ca observatori. . scopul de baza al Codului. organizatia regionala si IFAC isi asuma anumite angajamente si responsabilitati reciproce. pentru un anumit scop. . cu exceptia unei decizii specifice emisa pentru a participa la o anumita intalnire. Cand dintr-o tara exista o a doua candidature pentru calitatea de membru este necesara consultarea membrului existent. . a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infracstructura si resursele organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC. şi anume: • Partea A – Aplicabilă tuturor profesioniştilor contabili.sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile. are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunoasteri. atat din punct de vedere financiar. 16. FEE are ca obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România stabileşte norme de conduita pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către profesioniştii contabili în vederea realizării obiectivelor comune.Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni (FCM). cat si tehnic.exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta (care poate fi cunoscuta ca organizatie regionala pentru propriile sale scopuri locale).sa provina dintr-o tara europeana. . 49 .sa fie recunoscut prin lege sau prin consens general. trebuie insa întotdeauna respectat. care gestioneaza profesia contabila la nivelul Uniunii Europene. .zona acoperita de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme contabile profesionale.gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC.sa nu fie organism guvernamental.este infiintata corespunzator.Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE) – este organizatia recunoscuta de IFAC. Ea cuprinde organisme profesionale. . In urma recunoasterii de catre IFAC. Codul Etic este structurat în 3 părţi. din toate cele 27 tari membre ale Uniunii Europene.

de asemenea. Profesioniştilor contabili li se cere să aplice acest cadru conceptual în identificarea ameninţărilor la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. structura si partile componente ale noului Cod etic national al profesionistilor contabili se prezintă astfel:: Anexa 1 . dacă aceste ameninţări sunt altfel decât în mod clar nesemnificative să aplice măsuri de protecţie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil astfel încât să nu fie compromisă conformitatea cu principiile fundamentale. Acceptarea si emiterea de oferte 50 . Abordarea cadrului conceptual Sectiunea 110 Integritate Sectiunea 120 Obiectivitate Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 Confidentialitatea Sectiunea 150 Comportamentul profesional PARTEA B . În detaliu.E.PROFESIONISTII CONTABILI INDEPENDENTI Sectiunea 200 Introducere Sectiunea 210 Acceptarea unui client Sectiunea 220 Conflicte de interese Sectiunea 230 Opinii suplimentare Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate Sectiunea 280 Obiectivitate Sectiunea 290 Independenta – misiuni de audit si certificare PARTEA C .Partea A stabileşte principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesioniştii contabili şi oferă un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Cadrul conceptual oferă îndrumări legate de principiile fundamentale de etică.C. oferă exemple de situaţii în care nu sunt disponibile măsuri de protecţie pentru a soluţiona ameninţările şi. în evaluarea importanţei lor şi.Declaratia Consiliului Superior al C.R. Ele oferă exemple de măsuri de protecţie care ar putea fi adecvate pentru a soluţiona ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale şi.C. în consecinţă.Introducere explicativa Anexa 2 . • Partea B – Aplicabilă profesioniştilor contabili independenţi • Partea C – Aplicabilă profesioniştilor contabili angajaţi.PROFESIONISTI CONTABILI ANGAJATI Sectiunea 300 Introducere Sectiunea 310 Conflicte potentiale Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza Sectiunea 340 Interese financiare Sectiunea 350 Stimulente .A. privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice PARTEA A .APLICAREA GENERALA A CODULUI Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale. activitatea sau relaţia care generează ameninţările trebuie evitată. Părţile B şi C ilustrează modul în care Cadrul conceptual trebuie aplicat în situaţii specifice.

.Competenta profesionala si prudenta Un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente.Comportamentul profesional Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor şi normelor relevante şi ar trebui să evite orice acţiune ce poate discredita această profesie. conflictelor de interese sau influenţelor nedorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri. Acest principiu impune ca obligatie profesionistului contabil sa se conformeze legilor si reglementarilor relevante si sa evite orice actiuni care ar prejudicia profesia. în cazul liber profesionitilor contabili. cu independenta.A.Integritatea Un profesionist contabil trebuie să fie drept şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri.Legislatia relevantă. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: .Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate . confuziilor. . Un profesionist contabil ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale. . Profesionalismul in profesia contabila.Obiectivitatea Un profesionist contabil trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor. la current cu toate informatiile relevante. organismul profesional sau un membru. ar concluziona ca este afectata in mod negative buna reputatie a profesiei.Anexa : Definitii Principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila. obiectivitate si.E.Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. .IFAC . Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi.Ministerul Finantelor Publice .C. bazate pe ultimele evoluţii din practică.C. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. Acestea include actiuni pe baza carora o terta parte rationala si informata.C. 51 . In plus. Principiile fundamentale sunt: .R. si Camera Auditorilor Financiari .Confidentialitatea Un profesionist contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică. legislaţie şi tehnică. .

ca si conditiile de autorizare a persoanelor fizice si juridice care doresc sa presteze servicii de audit statutar sunt reglementate distinct prin Directiva 84/253/CEE. exigentele suplimentare in ceea ce priveste aceasta activitate. cele mai des intalnite fiind cea de “expert contabil” (in tarile latino . calificarile pe care le poseda si experienta pe care o detin. Actiunea disciplinara pentru sanctionarea anumitor fapte se intreprinde fie in paralel cu actiunea penala. Profesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali. Reglementarea generala Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.conditiile de autorizare si retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. “chartered accountant” (in zona anglo saxona). inlocuita prin Directiva 2006/43/CF. B. Raspunderea disciplinara Este o rezultanta a abaterilor savarsite de un membru al Corpului prin care se incalca dispozitiile legii. 44. Pentru ca o persoana fizica sa efectueze audit statutar.conditiile speciale privind independenta auditorului. cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva. Reglementarea profesiei contabile la nivel European. Principiul „Penalul tine in loc civilul” nu se aplica in materie disciplinara. profesionistii contabili nu trebuie sa furnizeze informatii eronate despre profesia lor. • Sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin trei ani. Acesti profesionisti contabili au studii universitare. ale Codului etic national al profesionistilor contabili.continentale). “contabil public autorizat” (CPA) in Statele Unite. dar cu continut echivalent. calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile. conditiile sunt: • Sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent. la activitatea de audit statutar.In cadrul strategiei de promovare si de marketing a lor si a activitatii pe care o efectueaza. si nu trebuie: sa faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera. • Sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil. ca ultima activitate care filtreaza fluxurile catre utilizatorii informatiilor continute in situatiile financiare ale unei entitati. • Sa fi promovat un examen de competenta profesionala . Principalele prevederi ale celei de-a 8-a Directive se refera la: . cunoscuta sub denumirea de noua Directiva a 8-a. civila sau administrativa. odata autorizat. Reglementarea speciala Data fiind importanta activitatii de audit statutar. sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca desfasurata de altii. A. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai ianlt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile. 52 . ale Regulamentului de organizare si functionare al CECCAR. inclusiv. un stagiu practice de cel putin trei ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini. iar calitatea profesionala are diferite denumiri. fie in afara existentei unei asemenea actiuni.

Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi. de regula.cum altfel s-ar putea masura activitatile economice? . precum si prin reglementarile nationale – Legea companiilor.cum s-ar putea imparti roadele activitatilor economice intre angajatii unei companii si proprietarii acesteia. dat fiind faptul ca nu exista progres fara dezvoltarea pietelor. adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. mentionate deja. conturile nationale.crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale. daca in piata serviciilor orice alt profesionist presteaza servicii pentru un client determinat si care este. a reglementarilor si a altor decizii ale organismului sunt in interesul transparentei si increderii publice in profesia contabila si calitatea lucrarilor membrilor organismului profesional Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public. Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public. Categoriile de entitati supuse auditului statutar sunt prevazute prin Directiva a 4-a si Directiva a 8-a. iar acestea.. Profesionistii contabili satisfac un interes general. iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare. nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili. iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public.cum ar putea sa existe bugete nationale si impozite si deci solidaritate intre cetatenii aceluiasi stat? . la randul lor. salariati. iar reglementarea auditului statutar este prevazuta prin Directiva a 8-a la nivel European si prin lege speciala la nivelul fiecarei tari. In fapt. fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari.cum ar putea sa existe incredere in tranzactiile comerciale si financiare? . buget. a standardelor profesionale. in general. dar utilizatorii (consumatorii) informatiilor desprinse din aceste situatii financiare sunt partile interesate. intre altele. Regulile contabile. organisme de bursa. ca si actorii principali – profesionistii contabili. Dezvoltarea intreprinderilor depinde de costul capitalului acestora. consumatorul (beneficiarul) final al serviciului respective. Respectarea codului etic. cele care formeaza publicul si ale caror interese trebuie aparate. banci. furnizori – creditori. fie ca auditeaza situatiile financiare ale intreprinderii – este (in mod paradoxal) platit de catre intreprinderea respective. investitori etc. intre munca si capital? 53 . Profesia contabila se distinge de celelalte profesii. In caz contrar. . profesionistul contabil – fie ca elaboreaza. a legilor. sunt indispensabile pentru bunul mers al economiei mondiale. SI Rolul social al profesionistilor contabili.

in consultanta. documente de discutii si alte documente de informare privind educatia de precalificare. mijlocii si mici sau ca practicieni individuali. la randul lor sunt mai autorizate decat Documentele. de calitatea muncii lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. 54 . in fiscalitate. limbi. capabila sa ofere servicii de inalta calitate in interesul public”.De asemenea. de postcalificare si de dezvoltare. metodele si tehnicile. Indeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata de existenta unor organisme profesionale nationale puternice.Documentele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IEP). in organizatii non-profit. ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale.Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES). sunt foarte diverse: ei lucreaza in contabilitate si raportare financiara. Rolurile pe care le joaca profesionistii contabili. Cele trei tipuri de documente reflecta in ordine descrescatoare natura autoritatii publicatiilor conform functiunilor lor: Standardele sunt mai autorizate decat Indrumarile. iar pe de alta parte . Toti profesionistii contabili au misiunea de a actiona peste tot in interes public. . juridice si sociale din tarile din care fac parte organismele profesionale membre IFAC. indrumari. industriale. financiare. in educatie etc. in finante corporative si inteligenta manageriala. care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie. sisteme educationale. in sisteme informatice. care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. ei contribuie la performantele pietelor financiare etc STANDARDELE INTERNATIONALE DE EDUCATIE SI ROLUL ORGANISMELOR PROFESIONALE. in institutii. Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES): . in educatie etc. prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importante ale profesionistilor contabili. in orice sector din economie ar lucra. in intreprinderi comerciale. de exemplu.stabilesc standarde de “buna practica” general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili. ei lucreaza in firme mari. trebuie mentionat si rolul social al profesionistilor contabili. . in afaceri. IFAC emite trei tipuri diferite de documente: . acceptate si aplicate pe scara larga. Profesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale. Comitetul pentru Educatie al IFAC elaboreaza standarde. formarea profesionistilor contabili si dezvoltarea profesionala continua pentru membri. . in entitati din sectorul public. acceptarii si aplicarii internationale. ca auditori interni sau externi.. in educatie sau in practica libera.exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili. . Pornind de la misiunea IFAC de “dezvoltare in intreaga lume si intarirea unei profesii contabile prin standarde armonizate. pe de o parte. in management. subiectul. Avand in vedere marea diversitate de culture. astfel incat acestea sa fie recunoscute. iar aceasta misiune trebuie indeplinita indifferent de locul in care isi desfasoara activitatea: in institutii. este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare.stabilesc elementele esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunoasterii.Indrumarile Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IEG). care. Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare ca.

IFAC a emis opt Standarde Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES-uri): .la nivelul misiunii . .IES 4 – “Valori profesionale.IES 5 – “ Cerinte de experienta practica” . Acceptarea si continuarea relatiei cu clientii si misiuni specifice. precum si autoritatea necesara. confidentialitatea.stabilirea structurilor sau persoanelor care isi asuma responsabilitatea finala pentru sistemul de control al calitatii in cadrul firmei. Pana in present. furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica general acceptata. d).IES 1 – “Cerinte de intrare intr-un program de educatie contabila profesionista” .IES 2 – “ Continutul programelor de educatie profesionala” . IEG-urilor si IEP-urilor emise de IFAC. Resursele umane. etica si atitudini” . Acestea constau in: .stabilirea de politici si proceduri pentru continuarea relatiilor cu clientii si pentru retragerea din misiune sau din relatiile cu clientii. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.control intern . Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: . .IES 7 – “Dezvoltarea profesionala continua” .stabilirea de politici si proceduri al caror scop este de a promova o cultura interna bazata pe recunoasterea faptului ca in realizarea misiunilor calitatea este esentiala.aducerea la cunostinta membrilor a IES-urilor.implementarea IES-urilor sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza IES-urile.stabilirea de politici si proceduri pentru acceptarea clientilor.la nivelul cabinetului (firmei) – control intern .IES 3 – “ Aptitudini profesionale” .persoanele care au atributii cu privire la sistemul de control al calitatii in cadrul firmei trebuie sa detina experienta si capacitate suficiente si adecvate. Acestea presupun: .IES 6 – “Evaluarea capacitatilor profesionale si competentei” . Acestea constau in stabilirea de politici si proceduri care sa-I ofere firmei asigurarea rezonabila ca firma si personalul acesteia respecta cerintele etice relevante: integritatea.la nivelul organismului profesional – control extern Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului (firmei) trebuie sa include politici si proceduri care sa se refere la urmatoarele elemente: a). . obiectivitatea. .depunerea de eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza IES-urile in cerintele nationale de educatie si dezvoltare pentru profesia contabila.IES 8 – “Cerinte privind competenta profesionistilor contabili din domeniul auditului” Principalele obligatii ale organismelor profesionale membre IFAC in legatura cu Standardele Internationale de Educatie sunt: .desi nu pot trece legal peste legile si reglementarile locale. profesionalismul si independenta. b). . competenta profesionala. Acestea se refera la: 55 . Cerintele etice. Responsabilitatile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului (firmei). c).

Realizarea misiunilor. drept Cod etic national al profesionistilor contabili.modul de solutionare a divergentelor de opinii in cadrul echipei misiunii sau dintre echipa si celelalte structuri ale firmei.acolo unde responsabilitatile elaborarii codurilor nationale de etica revin tertilor. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la: . functioneaza eficient si sunt respectate in practica.examinarea independenta a controlului de calitate. promovarea. care se refera la: recrutarea personalului. inca din anul 2002. atunci cand Guvernul sau alti reglementatori au atributii pe linia calitatii serviciilor contabile. . 1 Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: . adecvate.. . Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si furnizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii. competenta. organismele membre trebuie sa urmareasca convergenta codului national cu codul IFAC. . . .asigurarea rezonabila ca politicile si procedurile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt: relevante. In Romania.Standardul International de Control al Calitatii (ISQC) nr. Codul etic IFAC a fost adoptat. . f). precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. stimulentele etc.Standardul International de Audit (ISA) 220 . Aceasta presupune stabilirea de politici si proceduri pentru: .existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii. dezvoltarea carierei.analiza si evaluarea continua a sistemului de control al calitatii. Pentru misiunile de audit si servicii conexe. Standardele internationale de etica si rolul organismelor profesionale.inspectia periodica a unor misiuni deja incheiate. capacitatile. Monitorizarea. . evaluarea performantei. .depunerea de eforturi sustinute in vederea incurajarii celor responsabili sa implementeze prevederile Standardelor Internationale de Calitate.stabilirea de politici si proceduri pentru a oferi asigurarea rezonabila ca firma detine suficient personal cu capacitatile si competentele necesare. e). cu unele mici modificari.asigurarea realizarii misiunilor in conformitate cu standardele profesionale si cu cerintele legale. 56 . depunand cele mai sustinute eforturi pentru a-I convinge pe cei responsabili cu elaborarea codurilor nationale sa incorporeze Codul IFAC.modul de acordare a consultatiilor.stabilirea echipelor pe misiuni. IFAC a emis .documentarea misiunilor. care cuprinde standarde etice de inalta calitate. Aceasta presupune stabilirea de politici si proceduri pentru: . .organismele membre nu trebuie sa aplice standarde mai putin stringente decat cele stipulate in Codul etic IFAC. Consiliul pentru Standarde de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili.

Standardele Internationale de Audit (ISA).incorporarea standardelor internationale si a celorlalte documente emise de IAASB in standardele nationale sau. norme metodologice si indrumari pentru profesionistii contabili. emite urmatoarele categorii de standarde: . IAASB emite. Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele internationale de contabilitate se refera in principal la depunerea de eforturi sustinute pentru: . unitatea membrilor organismului profesional şi unitatea tuturor profesioniştilor contabili indiferent de statut. convingerea acelor responsabili sa se conformeze IPSAS-urilor.asistenta la implementarea IFRS-urilor sau a standardelor nationale care incorporeaza IFRS –urile. acolo unde responsabilitatea pentru elaborarea standardelor nationale de contabilitate revine Guvernului sau tertilor. Standardele internationale de audit si rolul organismelor profesionale. . acolo unde responsabilitatea emiterii standardelor nationale revine tertilor. . . . de asemenea. IFAC. .asistenta la implementarea IPSAS-urilor sau a standardelor nationale de contabilitate pentru sectorul public care incorporeaza IPSAS-urile.Standardele internationale de contabilitate si rolul organismelor profesionale. este firesc ca îndeplinirea acestei misiuni să fie asumată de profesioniştii contabili în cunoştinţă de cauză. Declaratii aferente de practica. Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu aceste standarde si alte documente se refera la depunerea de eforturi sustinute pentru: .incorporarea cerintelor IPSAS-urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public sau. .incorporarea cerintelor IFRS-urilor in standardele nationale de contabilitate sau. convingerea acestora sa incorporeze in standardele nationale standardele si celelalte documente emise de IAASB.Standardele Internationale pentru Misiunile de Certificare (ISAE). prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurari (IAASB).Standardele Internationale pentru Serviciile Conexe (ISRS). IFAC. Profesia contabilă distingându-se de alte profesii prin asumarea unei responsabilităţi faţă de public. . acolo unde responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate pentru sectorul public revine guvernelor sau altor terti. şi o Unicitatea profesiei contabile 57 . Unitatea si unicitatea profesiei contabile. prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB). iar Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) emite Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).Standardele Internationale pentru Misiunile de Examinare (ISRE). emite Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS).asistarea la implementarea standardelor internationale sau a standardelor nationale care incorporeaza standardele internationale. convingerea acestora ca standardele nationale trebuie sa se conformeze IFRS-urilor sau sa fie convergente cu IFRS-urile.implementarea unui process care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si completa a satndardelor internationale si a celorlalte documente emise de IAASB. . Ceea ce presupune ca aceştia să înţeleagă semnificaţia şi importanţa unor termeni-cheie pentru profesia contabilă dacă se doreşte a deveni o profesie de vârf în economia şi societatea românească: o Unitatea – unitatea profesiei contabile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful