PENULISAN KAJIAN TINDAKAN

FORMAT PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN 1. Nama Sekolah ( beserta alamat penuh) 2. Nama penyelidik 3. Tajuk kajian 4. Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Lalu 5. Isu / Keprihatinan yang dikaji (Fokus Kajian) 6. Objektif Kajian (Am & Khusus) 7. Kumpulan Sasaran & Lokasi Kajian 8. Tindakan yang dicadangkan 9. Bahan Kajian Tindakan (yang dicadangkan) 10. Jadual Perlaksanaan Kajian : Contoh
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Aktiviti Menulis proposal Kajian Merancang Tindakan Melaksanakan Tindakan- aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan dalam tindakan 1 Melaksanakan tindakan – aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 Melaksanakan tindakan – aktiviti 3 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 Melaksanakan tindakan – aktiviti 4 Ujian untuk mengesan pencapaian murid Refleksi kajian Menulis laporan Kajian Tarikh pelaksanaan 10 Februari 11 Februari 13 Februari 14 Februari 15 Februari 16 Februari 17 Februari 18 Februari 19 Februari 20 Februari 21 Februari 22 Februari

11. Kos Kajian: Contoh
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Bahan Kertas A4 20 rim x 5.00 Marker Pen 0 set x 6.00 Disket 5 x 4.00 Printer ink 1 x 100.00 Kertas warna 1 x 20.00 Buku catatan guru 2 x 2.00 Jumlah Jumlah Kos RM 100.00 RM 60.00 RM 20.00 RM 100.00 RM 20.00 RM 4.00 RM 300.00

2 Analisis Tinjauan Masalah 5.PENULISAN KAJIAN TINDAKAN FORMAT LAPORAN KAJIAN TINDAKAN Kandungan Penghargaan ABSTRAK 1.1 Objektif Am 3.2 Objektif Khusus 4.0 Objektif Kajian 3.0 Isu Keprihatinan/Fokus Kajian 3.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Refleksi Pengajaran & Pembelajaran lalu 2.3 Tindakan yang dijalankan 5.0 Perlaksanaan Kajian 5.0 Cadangan untuk kajian seterusnya BIBLIOGRAFI (jika ada) .5 Refleksi Kajian 6.1 Tinjauan Masalah 5.4 Perlaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful