You are on page 1of 1

ANALISIS DAPATAN KAJIAN Menjawab secara soalan kuiz Menjawab soalan berkumpulan kepada memberikan Menjawab kuiz secara

berkumpulan Pembelajaran Kolaborasi berkumpulan kuiz secara

memberikan keseronokan kerana hendak idea

murid untuk menjawab keseronokan masing-masing kepada murid mengeluarkan untuk menjawab dan jawapan. kerana masing-

Kaedah ini nampaknya masing hendak memberi menarik dan semasa kesan minat guru untuk mengeluarkan pelajar boleh di idea dan jawapan.

mempraktikkannya mengajar dalam kelas.